I chudému člověku dříve nebo později přestane fungovat pračka, lednička nebo topení. V takovém případě pomůže dávka v hmotné nouzi, zvaná mimořádná okamžitá pomoc. Ale zdravotně postižení lidé potřebují mnohem více: například speciální počítač, stavební úpravy, vodicího psa nebo automobil. Proto existuje také státní příspěvek na zvláštní pomůcku, popsaný zákonem č. 329/2011 Sb. (o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) a vyhláškou Ministerstva sociálních věcí č. 388/2011.

Věkové, zdravotní a finanční podmínky v roce 2019

V prvním roce života, než pořádně zvládneme aspoň chůzi, jsme nemohoucí všichni. Takže příspěvek na zvláštní pomůcku můžeme získat teprve potom, anebo v ještě vyšším věku:

 • po 1. roce skoro na skoro všechny potřeby, s výjimkou následujících
 • po 3. roce na motorové vozidlo, schodolez, stropní zvedací systém, schodišťovou plošinu nebo sedačku a úpravu bytu
 • po 15. roce na vodicího psa

Další podmínkou je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který podle lékařů trvá nebo bude trvat aspoň rok. Podle druhu zdravotního postižení jmenuje ministerská vyhláška pomůcky, na které lze příspěvek přiznat (v závorkách uvedeme příklady):

 1. těžká vada pohybového ústrojí (úprava auta nebo bytu, příslušenství počítače, nájezd, rampa, schodolez, schodišťová plošina nebo sedačka, zvedací a speciální zádržní systém)
 2. těžké zrakové postižení (kalkulátor, digitální čtečka a zápisník, vodicí pes, slepecký psací stroj, popisovací kleště, elektronická orientační a komunikační pomůcka, indikátor barev, speciální měřidlo/displej/tiskárna, hlasový popisovač, diktafon, kamerová nebo digitální zvětšovací lupa)
 3. těžké sluchové postižení (signalizace, speciální programy do telefonu nebo počítače, telefonní zesilovač, soustava pro přenos zvuku, individuální indukční smyčka, elektronická orientační a komunikační pomůcka)
 4. mentální retardace (motorové vozidlo, speciální zádržní systém)

A kolik vlastně příspěvek na zvláštní pomůcku dělá? Příjemce obvykle musí sám zaplatit 10 % ceny, ačkoli stát někdy udělá výjimku, nejméně však 1 000 Kč. Pokud zvláštní pomůcka nestojí ani 10 000 Kč, úředníci zpravidla odmítají velmi bohaté žadatele (jejichž domácnost má čistý příjem roven nebo větší než 8-násobku životního minima).

Limity jednorázového příspěvku (a celkového opakovaného příspěvku během 60 kalendářních měsíců): 200 000 (800 000) Kč na auto, 350 000 (800 000) Kč na většinu pomůcek, 400 000 (850 000) Kč na schodišťovou plošinu. Ovšem nic nedostanete, pokud požadovaný předmět zaplatí nebo zapůjčí zdravotní pojišťovna.

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku pro ÚP

Elektronický formulář stáhnete pod TÍMTO odkazem. Anebo zajeďte, případně zajděte na nejbližší pobočku Úřadu práce, kde dostanete, vyplníte a odevzdáte papírovou žádost. Připravte se, že budete muset prokázat svůj špatný zdravotní stav (například při následujícím lékařském vyšetření). Určitě uvádějte pouze pravdivé informace, abyste nemuseli peníze vracet! Stejné riziko hrozí, pokud příspěvek nevyužijete do 3 měsíců, anebo pokud přestanete pomůcku používat před uplynutím 60 kalendářních měsíců (v případě motorového vozidla 120 kalendářních měsíců, po kterých lze dostat dávku na stejný účel opět). Omluvou bývají zdravotní důvody.

Získáte příspěvek na zvláštní pomůcku? Možná máte nárok také na:

Příspěvek na školní pomůcky bohužel neobdržíte

Český stát poskytuje řadu dalších sociálních dávek, například také na mobilitu zdravotně postižených občanů. Dříve existoval rovněž příspěvek na školní pomůcky, který pomáhal chudým rodinám prvňáčků, aby sehnaly základní žákovskou výbavu (aktovku, sešity, psací potřeby apod.). Bohužel již v roce 2008 byl zrušen. Nyní nízkopříjmové domácnosti dostávají pro svoje školáky „pouze“ přídavek na děti, nebo eventuálně ve specifických případech i dávky pěstounské péče, příspěvek na péči apod.

7 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den. Lze příspěvek na zvláštní pomůcku uplatňovat zpětně? Manžel je v invalidním důchodu několik let a v loňském roce jsme předělávali koupelnu na bezbariérovou.
  Děkuji za odpověď.
  Lenka

  • Dobrý den, Lenko, pokud ještě neuplynul první rok od rekonstrukce Vaší koupelny, požádejte o příspěvek na zvláštní pomůcku. V zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.), v § 16, odstavci 2 totiž stojí: „Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím 1 roku ode dne, od kterého dávka náleží, pokud nejde o případy uvedené v § 15 odst. 1. Lhůta neběží po dobu řízení o dávce a po dobu řízení o žalobě u soudů jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví.“

   A v odkazovaném § 15 odst. 1 najdeme: „Jestliže dávka byla přiznána nebo je vyplácena v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byla neprávem odepřena anebo byla přiznána od pozdějšího data, než od jakého náleží, dávka se zvýší nebo přizná a dlužná částka se doplatí, a to ode dne, od něhož dávka nebo její zvýšení náleží, nejvýše však 3 roky nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na dávku nebo její zvýšení.“ Přeji Vám hodně zdaru!

   • Jsem tělesně postižený. Kategorie A. Upoutaný na invalidní vozík. Byla mi zamítnuta žádost o příspěvek na nájezdovou rampu. Bezbarierový přístup do paneláku. Nemám, jak se dostat ven, ani dovnitř. A co mám dělat?

 2. Dobrý den, mám 13letého syna, který spadá do postižení C a D. Nedávno jsem žádala o příspěvek na auto, ale bylo nám zamítnuto, protože nesplňujeme jejich kritéria. Proč tedy píšou, že máme nárok, avšak potom nám pomoc odmítnou?

  • Dobrý den, paní Kateřino, jak sama správně píšete, příjemce musí splňovat kritéria, která popisuji ve článku nahoře: Například nepřesáhnout určitý finanční limit, který pro auto činí 800 000 Kč za 60 kalendářním měsíců. Nevím, jakou podmínku jste podle Úřadu práce nesplnila, a proto nedokážu ani orientačně ověřit, zdali třeba nedošlo k evidentní chybě.

  • Paní Dusková, v ministerském seznamu podporovaných pomůcek rovnátka na zuby nevidím. Navíc abyste pro syna tento příspěvek na zvláštní pomůcku získala, musel by být zdravotně postižený. Ale pokud máte velké finanční problémy, požádejte o dávku pomoci v hmotné nouzi, zvanou mimořádná okamžitá pomoc (na pobočce úřadu práce nejblíže Vašemu trvalému bydlišti).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno