Slušného občana chrání především státní policisté a městští strážníci, kteří museli projít speciálním výcvikem, mají zákonem stanovené pravomoci a berou platy předepsané vládou. Ovšem uniformovaní obránci pořádku nemohou být všude zároveň. Některé instituce a podniky proto svěřují svůj majetek vlastnímu zaměstnanci, kterému můžeme říkat ochranka, security, nebo bezpečnostní pracovník. Co přesně dělá a jakou odměnu dostává?

Hlídač, detektiv nebo ochránce zaměstnaný v soukromé firmě

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje poměrně velkou poptávku a nízké mzdy. Bezpečnostního pracovníka potřebuje většina podniků – od jaderných elektráren po nemocnice. Ostrahu, respektive hlídače, strážného nebo detektiva obvykle najímají přes personální agenturu, specializovanou na oblast ochrany majetku. Nabízené mzdy někdy atakují zákonem povolené minimum, nejčastěji haprují kolem 14 000 Kč hrubého měsíčně. Co spočítal pracovníkům ostrahy a bezpečnostních agentur Český statistický úřad?

 • Průměrná mzda bezpečnostních pracovníků = 14 627 Kč
 • Střední mzda (polovin bere méně, polovina bere více) = 12 635 Kč

Možná oceníte nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které stanovuje takzvané zaručené mzdy podle náročnosti konkrétního zaměstnání. Alespoň do 2. skupiny prací patříte, pokud máte uzavřenou plnohodnotnou pracovní smlouvu a následující zodpovědnost: „Zajišťování ochrany objektů, zařízení, sbírek a podobně, zjišťování a předběžné šetření krádeží a poškození, spolupráce s policií.“ Anebo třeba: „Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledovaní snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.“ V takovém případě určitě musíte dostávat podstatně vyšší, než takzvanou minimální mzdu!

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Bezpečnostní pracovník ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu prací najdeme podobně pojmenované pozice BEZPEČNOSTNÍ REFERENT (číslo 1.01.11) a BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK (číslo 1.06.11). Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní bezpečnostní pracovník nebo referent.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam teoreticky spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Třeba: „Ozbrojená ochrana objektů soustřeďujících vyšší finanční, umělecké nebo historické hodnoty.

BEZPEČNOSTNÍ REFERENT (v Katalogu prací má číslo 1.01.11)

Bezpečnostní referent v 6. platové třídě

 1. Provádění dílčích odborných prací na úseku požární ochrany při přípravě na mimořádné události a krizové situace. Zpracovávání podkladů a jednoduché dokumentace na úseku požární ochrany.
 2. Provádění dílčích odborných prací při přípravě na mimořádné události, zajišťování nouzového přežití, zajišťování varování, evakuace, humanitární pomoci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.

Bezpečnostní referent v 7. platové třídě

 1. Prověřování a kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, používání ochranných zařízení, prostředků, pomůcek a dodržování bezpečnostních postupů.
 2. Komplexní sledování nezávadnosti pracovního prostředí a předkládání návrhů na odstranění nedostatků.

Bezpečnostní referent v 8. platové třídě

 1. Provádění rozborů úrazovosti a nemocnosti, šetření havárií a poruch ve výrobě a provozu s důsledky na zdraví a životy zaměstnanců včetně havárií a poruch zaviněných zaměstnanci.
 2. Zajišťování styku s vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny.
 3. Školení a ověřování úrovně znalostí zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
 4. Samostatné zajišťování úkolů a opatření ve vztahu k zaměstnancům, fyzickým a právnickým osobám pro případ požáru na úseku jejich vyrozumění, varování, evakuace, nouzového zabezpečování a organizování záchranných prací.
 5. Zajišťování úkolů souvisejících s připraveností na mimořádné události a krizové stavy.
 6. Zajišťování ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností.

Bezpečnostní referent v 9. platové třídě

 1. Komplexní zajišťování metodických, organizačních, řídících a kontrolních činností v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pracovního a životního prostředí.
 2. Souhrnné zpracovávání předepsané požární dokumentace a dokumentace pro krizové stavy, souhrnné poskytování informací a podkladů pro zpracovávání a aktualizaci územního havarijního plánu a krizového plánu kraje.
 3. Souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy.
 4. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací v organizaci (bezpečnostní ředitel).

Bezpečnostní referent v 10. platové třídě

 1. Komplexní zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce v organizacích se značným rizikem ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně metodických a specializovaných prací, například při práci s výbušninami, jedy, municí.
 2. Stanovování a komplexní zajišťování systému požární ochrany včetně přípravy požárních řádů.
 3. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací a příprava podkladů pro provádění ověřování podmínek pro přístup fyzických osob k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené v organizacích určených právním předpisem (bezpečnostní ředitel).
 4. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.

Bezpečnostní referent v 11. platové třídě

 1. Komplexní zajišťování krizového řízení, bezpečnosti práce nebo požární ochrany rezortu.
 2. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací rezortu.
 3. Metodické usměrňování a výběr lektorů pro výuku v oblasti výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností včetně přednáškové činnosti.
 4. Koordinace projektů a programů školení a kurzů v oblasti výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně jejich vyhodnocování s celorepublikovou působností a zpracovávání návrhů na zkvalitnění výuky po stránce pedagogické i odborné.
 5. Komplexní provádění auditů a prověrek u certifikovaných osob v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bezpečnostní referent ve 12. platové třídě

 1. Komplexní koordinace ochrany utajovaných informací rezortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.
 2. Tvorba koncepce rozvoje ochrany utajovaných informací krajského ředitelství Policie České republiky nebo krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru.
 3. Tvorba systému požární ochrany ve vězeňství.
 4. Tvorba koncepce výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností.
 5. Tvorba koncepce a celostátní koordinace certifikačních procesů při řízení jakosti a auditů v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK (v Katalogu prací má číslo 1.06.11)

Bezpečnostní pracovník ve 4. platové třídě

 1. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a zařízení, popřípadě obchůzky se služebním psem včetně péče o psa.
 2. Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.
 3. Provádění běžných úkonů zaměřených na péči a dohled ve školském nebo jiném zařízení ve večerních a nočních hodinách.

Bezpečnostní pracovník v 5. platové třídě

 1. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a vedení předepsané evidence, zajišťování činností spojených se zvýšenými stupni bojové pohotovosti, dispečinku havarijní služby, provádění obchůzek objektů.
 2. Samostatný výkon dozorčí a strážní služby se služebním psem ve vojenských objektech.
 3. Ozbrojená ochrana a střežení výbušnin, zbraní nebo hořlavin.
 4. Ozbrojená ochrana objektů soustřeďujících vyšší finanční, umělecké nebo historické hodnoty.

Bezpečnostní pracovník v 6. platové třídě

 1. Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.
 2. Ozbrojená ochrana a střežení důležitých objektů s velkým množstvím výbušnin, zbraní nebo hořlavin (základny a sklady munice nebo pohonných hmot).

Bezpečnostní pracovník v 7. platové třídě

 1. Speciální ozbrojená individuální ochrana.

5 KOMENTÁŘE

 1. Platové třídy jsou jedna věc. Ale jestli chápu správně, tak bezpečnostní pracovník ve veřejném sektoru (1.06.11) může patřit do různých tabulek, podle svého pracoviště, přestože třeba dělá stejnou práci jako hůře nebo lépe ohodnocený kolega, zaměstnaný jinde!

 2. Jsem pracovník ostrahy. Měsíčně uděláme v průměru 185 hodin, ale zaměstnavatel nám proplácí jenom čas, stanovený měsíčním fondem (například 157 hodin), za fixní mzdu 11 000 Kč. Bere nám 1/2 hodiny, údajně kvůli obědu, přestože děláme v nepřetržitém provozu, totéž platí i při čerpání řádné dovolené!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno