Náborář dělá stejnou práci jako dříve. Hledá nové zaměstnance, nejčastěji v dlouhých řadách uchazečů. Ale dostává nová jména: personalista, manažer lidských zdrojů, HR podle anglického sousloví human resources (lidské zdroje), Recruitung Consultant, vzácněji také Head Hunter (lovec hlav). Má obrovskou zodpovědnost. Odmítnutím nejlepšího uchazeče chybuje hodně, přijmutím nevhodného adepta chybuje ještě více. Jak vysoký bývá plat personalisty?

Zaručená mzda v soukromé firmě nebo neziskové organizaci

Úřad práce registruje poměrně velkou poptávku. Pozice personalisty bývá někdy spojená se mzdovým účetnictvím, případně obchodováním (team leader). Zaměstnavatelé často požadují středoškolské, nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru a řadu dalších znalostí (jazyků, zákoníku práce apod.). V soukromém sektoru dostává zaměstnanec odměnu nebo mzdu, jejíž nejnižší možnou hranici reguluje stát podle náročnosti konkrétní pozice, jak uvidíme v následující tabulce. Personalista spadá do 5. a 6. skupiny prací: více ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

V inzerátech a při pracovních pohovorech většinou zaznívají částky od 20 000 Kč, až po 80 000 Kč hrubého měsíčně. Typický tuzemský personalista každopádně vydělává více, než průměrný český zaměstnanec. Ovšem veřejná sféra, ve které pracovníci dostávají plat, má nižší strop a podrobnější pravidla. Základní hrubá měsíční výplata personalisty je tam vyčíslená platovou tabulkou, platovou třídou a platovým stupněm. Navíc bývají přidávané ještě příplatky.

Plat personalisty ve „státním“ sektoru záleží na pracovní náplni

Katalog prací ve veřejných službách říká, že PERSONALISTA má číslo 1.02.01. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, dostáváte základní hrubý plat podle tabulky, určené vašemu zaměstnavateli. Jinou stupnici má například úřad státní správy, jinou používá příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete pod TÍMTO odkazem. Abychom určili základní hrubý plat personalisty, potřebujeme ještě znát platový stupeň (především počet započitatelných let praxe) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Pozor! Abychom byli zařazení do vyšší platové třídy, nemusíme nutně vykonávat všechny činnosti, které tam teoreticky spadají. Stačí, když máme ve smluvním popisu práce některou činnost personalisty. Například: „Vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců.“ K hrubému základu obyčejně patří osobní ohodnocení (do 50 % nejvyššího tarifu dané platové třídy), příplatky za svátky, za ztížené pracovní prostředí, za vedení apod.

Plat personalisty v 7. třídě

 1. Provádění dílčích pracovněprávních úkonů a personalistických prací podle stanovených postupů a pravidel, například vedení personální evidence, příprava a kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace a dalších podkladů ke vzdělávání zaměstnanců a pro oblast systemizace a organizačního uspořádání.
 2. Organizační zajišťování akcí ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců.
 3. Zajišťování dílčích úkolů při výběru a přijímání nových zaměstnanců, například organizačně-technické zabezpečení výběrového řízení.

Plat personalisty v 8. třídě

 1. Vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců.
 2. Zajišťování realizace vzdělávání zaměstnanců podle potřeb organizace.
 3. Zajišťování realizace sociálních programů.
 4.  Posuzování a výběr uchazečů o přijetí v rámci výběrového řízení podle stanovených zásad a kriterií.
 5. Stanovování bližších podmínek a zajišťování poskytování jednotlivých složek platu skupinám nebo jednotlivým zaměstnancům podle právních předpisů. Zařazování do platových tříd podle katalogu prací.
 6. Stanovování objemu prostředků na platy pro jednotlivé organizační složky (části) organizace podle stanovených zásad a pravidel. Rozpis prostředků na platy podle jednotlivých platových složek.
 7. Zajišťování a kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.

Plat personalisty v 9. třídě

 1. Komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.
 2. Stanovování zásad a kriterií pro výběrová řízení, hodnocení nebo odměňování zaměstnanců.

Plat personalisty v 10. třídě

 1. Komplexní koordinace a zajišťování rozvoje oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců (dále jen „personální správa“) organizace.
 2. Komplexní koordinace personální správy v organizaci s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním.
 3. Tvorba personalistických metod, programů a zásad personálního a sociálního rozvoje v organizacích s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním, například metod hodnocení zaměstnanců, sociálních nebo vzdělávacích programů, programů funkční a pracovní adaptace a kariérních programů.
 4. Metodické usměrňování, koordinace a zpracovávání komplexních programů organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.

Plat personalisty v 11. třídě

 1. Tvorba koncepce rozvoje personální správy v organizacích s rozsáhlou kvalifikační, profesní a organizační strukturou.
 2. Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.
 3. Metodické usměrňování a koordinace personální správy organizace s mimořádnými nároky na výkon vysoce specializovaných a kvalifikačně nejnáročnějších prací, například rezortu, ústředního správního úřadu, správního úřadu, orgánu nebo organizace s celostátní působností, které se člení na další územní správní úřady nebo pracoviště rozmístěná po celém území České republiky nebo personální správy kraje, hlavního města Prahy nebo statutárního města.
 4. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání v rezortu členěném na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností, v bezpečnostním sboru nebo v Armádě České republiky.

Plat personalisty ve 12. třídě

 1. Tvorba koncepce rozvoje personální správy organizací s mimořádnými nároky na výkon vysoce specializovaných a kvalifikačně nejnáročnějších prací, například ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.
 2. Tvorba koncepce personální správy rezortu.
 3. Metodické usměrňování a koordinace personální správy rezortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností nebo tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců tohoto rezortu.
 4. Tvorba koncepce organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání v rezortu členěném na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností, v bezpečnostním sboru nebo v Armádě České republiky.

Plat personalisty ve 13. třídě

 1. Tvorba koncepce personální správy rezortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností, bezpečnostního sboru nebo Armády České republiky.
 2. Tvorba koncepce obecně závazných systémů dalšího vzdělávání zaměstnanců a dalších osob, kde se kvalifikační předpoklady pro výkon povolání stanoví právním předpisem.

4 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, mám dotaz.. pracuji na Městském úřadě jako hospodářka ( nákup zboží, jeho evidence a výdej) , k tomu mám navíc na starosti inventarizaci majetku ( kdy provádím evidenci majetku, převody a další..) , dále evidenci a zpracovávání veřejných vyhlášek došlých na MÚ a kromě toho zajišťuji vzdělávání pro zaměstnance – od přihlášek po vystavení podkladů – platebních příkazů pro účtárnu a nadále vedu evidenci absolvovaných školení všech zaměstnanců. Od vstupního vzdělávání počínaje, po odborná školení s akreditací konče… Jsem v 7.platové třídě, ale podle toho, co jsem se dočetla zde, bych mohla být i v 8.platové třídě? – Zajiš´tování realizace vzdělávání zaměstnanců podle potřeb organizace.. Děkuji za odpově´d

 2. Dobrý den,

  nevím kde se mám v katalogu prací najít. Prosím poraďte mi. Jsem samostatný referent PaM ( práce a mzdy) v akciové společnosti.-1500 zaměstnanců Takže nejsem ani personalista a ani mzdová účetní.

  Chtěla bych se zeptat na správné zařazení do platového stupně. V mojí náplni práce je že – napomáhá ke vzniku mzdových předpisů spol., zajištuji úpravy mzdového programu dle leg. změn a požadavků vedení, stanovuje plat dle platového stupně a délky praxe, přiznává příplatky ( riziko, směnnost), vydává dekrety kontroluje výkazy práce pohyblivých složek mzdy, vyhotovuje a zodpovídá za statistiky pro UZIS, ISPV, ČSÚ, provádí kontrolu aplikace mzdových předpisů, dodržování přesčasů, vypočítává nárok na stravenky…. aj. Původně jsem měla třídu 12, nyní my zaměstnavatel bez změny náplně práce snížil na třídu 11. Je to správné?? Mám magisterské vzdělání. Děkuji

 3. Náborář nedostává nová jména. Náborář, personalista a manažer lidských zdrojů mohou být naprosto odlišné pozice. Záleží na popisu práce v konkrétní společnosti.

  • Dobrý den, paní Lipková, svým způsobem máte pravdu. Já jsem při psaní článku vycházel z oficiálního „katalogu prací“, kde náborář ani manažer lidských zdrojů není, je tam veden jenom personalista (podobně jako tam třeba zdánlivě chybí „hygienik/hygienička“, schovaný pod jménem „odborník/asistent ochrany a podpory veřejného zdraví“). Ale reálně používané názvosloví je košatější, zvláště v soukromých firmách, kde lze většinou označovat pozice libovolně.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno