Podnikám léta a stále marně čekám, kdy pocítím tlaky státní byrokracie. Díky společnému evropskému trhu kasíruji svého irského zákazníka, aniž bych musel papírovat déle než hodinu ročně. Daňové přiznání vyplním podobně rychle přes internet, a čeští úředníci zatím vždycky měli pochopení pro moje zmatky. Skoro libovolně mohu nastavovat svoje pojistné odvody a daň z příjmu vychází nulová. Ale co když zažívám pohodu jenom proto, že zůstávám malým živnostníkem? Proč vlastně měnit právní formu na s.r.o.? A jak založit firmu v roce 2018?

Proč živnostníci zakládají společnosti s.r.o.

Pokud při podnikání nasekám dluhy, jakožto živnostník ručím věřitelům celým svým osobním majetkem! Společnost s ručením omezeným (s.r.o. či spol. s r.o.) sice také dává jistou záruku, ale majitelé firmy – společníci obvykle mohou ztratit jenom svůj vklad, který vložili do základního kapitálu firmy. Pokud nepošlou podnik ke dnu například podvodem, nesou menší riziko než živnostník! Začínám chápat, proč leckterý obchodník řeší, jak založit firmu. Sice potom už nevystačí s jednoduchým účetnictvím (daňovou evidencí), ale možná bude spát klidněji.

Jak založit firmu bez advokáta, role notáře

Ambiciózním podnikatelům pomáhá růst JUDr. Monika Bakešová, která vzbuzuje moje sympatie svojí upřímností: „Jako advokát zodpovědně prohlašuji, že je možné založit s.r.o. i bez advokáta.“ Kéž bychom všichni uměli přiznat, že jsme občas postradatelní! Paní doktorka ovšem rovnou dodává, že služby advokáta doporučuje, pokud:

  • podnikáte ve složitějším oboru (nikoli v živnosti vázané)
  • firmu zakládá více společníků, anebo plánujete zásadní změny (přizvání nového společníka, prodej)
  • do společnosti vkládáte nepeněžitý vklad (třeba nemovitost)

Všichni každopádně musíme k advokátovi, aby vypracoval notářský zápis o založení společnosti (zakladatelskou listinu sólistovi, společenskou smlouvu pro více společníků) a případně zapsal s.r.o. do obchodního rejstříku (jinak musíme sami k soudu). Otázka Jak založit firmu? zahrnuje řadu podmnožin, které vyjasněme raději hned: identifikace společníků, jednatelů a správce vkladu, předmět podnikání (můžeme volit ze seznamu živností), název, sídlo (zatím stačí město) a základní kapitál (stačí 1 Kč, důvěryhodnější je vyšší částka).

Novou firmu otevřeme zhruba za 14 dnů

S notářským zápisem zajdeme do banky, abychom založili účet pro vložení základního kapitálu, o čemž sepíše potvrzení správce vkladu. Potom zbývá vyřídit živnostenské oprávnění (při rozjezdu složitějšího podniku vizte výše), výpis z trestního rejstříku jednatele, který zároveň podepíše čestné prohlášení (bezúhonnost, věk, solventnost) a formálně ošetříme sídlo (například tak, že notář dodá výpis z katastru nemovitostí). Uf! Jak dlouho trvá založení firmy s.r.o.?

„Reálnou dobou je 14 dní, záleží na vytíženosti notáře. Formality stojí asi 11 000 Kč,“ shrnuje doktorka Bakešová.

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno