Strádající občan dostane peníze, aby venku nezmrzl ani neumřel hladem, případně na dopravu, nové doklady, domácnost nebo na děti. Zákonodárci tomu říkají mimořádná okamžitá pomoc.

Zranitelní jsme všichni, včetně nejsebevědomějších jedinců, kteří svůj relativní úspěch a blahobyt vnímají jako definitivní samozřejmost. Osamět, zchudnout a skončit bídně může kdokoli. Stačí proradnost domnělých přátel, smolná náhoda nebo těžká nemoc – a člověk náhle padá níže a níže. V takovém případě klidně požádejme o solidaritu! Dneska se chytneme nabízené pomocné ruky, abychom se dokázali postavit na svoje nohy, příště sami podpoříme někoho jiného.

Komu náleží mimořádná okamžitá pomoc

Máte nízké příjmy, které vám stačí maximálně na skromné přístřeší, a jakmile odečtete náklady na bydlení, už vám nezbývá ani životní (existenční) minimum. Navíc utrpíte živelnou pohromou, například vyhoříte nebo jste nepřímou obětí dlouhodobé virové pandemie. Eventuálně se vám poláme přístroj, který nutně potřebujete – topení, sporák, vodovod, toaleta, pračka apod. Případně nemáte dostatek peněz, abyste zaplatili školní výlet a volnočasový kroužek svému nezaopatřenému dítěti. Nebo skončíte jako bezdomovec… Toto jsou typické příklady, kdy český občan může požádat o mimořádnou okamžitou pomoc.

Ale pokračujme dalšími teoretickými tragédiemi. Třeba máte příjmy vyšší, než svoje životní (existenční) minimum, ale přesto vám zrovna schází několik korun na prášky, které podle lékaře nutně potřebujete. Také v takové situaci bývá řešením mimořádná okamžitá pomoc – abychom předešli vážné zdravotní újmě. Podrobnosti nalistujeme v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. O dávku žádáme na místní pobočce Úřadu práce, níže uvedeme maximální vyplácené částky.

Kolik můžete dostat v typických případech

  • Překonáváte vážnou mimořádnou událost (živelnou pohromu, požár, vichřici, povodeň, zemětřesení, ekologickou či průmyslovou havárii): až 69 300 Kč
  • Potřebujete koupit nebo opravit nezbytný praktický předmět: až 46 200 Kč za kalendářní rok
  • Mimořádná okamžitá pomoc na vzdělávání, zájmovou činnost nebo sociálně-právní ochranu nezaopatřeného dítěte: až 46 200 Kč za kalendářní rok
  • Hledáte svoje místo ve společnosti, abyste nebyli sociálně vyloučení (například poté, co jste propuštěni z dětského domova, pěstounské péče, odvykací léčby, detence, vazby, vězení apod., nebo protože jste někým ohrožovaní či nemáte přístřeší): jednorázově až 1 000 Kč, lze čerpat opakovaně, až 18 480 Kč za kalendářní rok
  • Hrozí vám vážná újma na zdraví: doplatek, aby dospělý člověk měl aspoň 2 980 Kč měsíčně, nezaopatřené dítě podle situace (samostatně žijící 4 620 Kč, jinak do 6 let 2 360 Kč, do 15 let 2 900 Kč, do 26 let 3 320 Kč, eventuálně nejstarší osoba ve vícečlenné domácnosti 4 250 Kč měsíčně)
  • Musíte uhradit nezbytný jednorázový výdaj (například jízdné, nocleh, dokumenty pro zaměstnavatele, nové doklady, jejich kopie apod.): až do výše tohoto výdaje

Existuje ještě několik sociálních dávek:

Autorka úvodní fotografie: Ivana Divišová

32 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den, jsem máma od 7 dětí, pracuji na částečný úvazek. Dcera mi letos začala chodit do prvního ročníku SOU, ale školu nemá v místě bydliště. Bylo mi řečeno, že nemám nárok na proplacení jízdného.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno