Práce znamená pomoc jiným lidem – kolegům nebo klientům, ale přitom lze taky leccos pokazit. Dobrá firma, stejně jako její personál má nárok na odpovídající peněžitou odměnu, zatímco škůdci a popletové dostávají sankce. Pokuty pro zaměstnavatele popisujeme ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Tady shrneme situace, kdy bývají udělovány pokuty zaměstnancům. Zpravidla jde o případy, kdy dotyční jedinci poruší slib, že nebudou pracovat pro konkurenci. Nahradit musíme taky jiné škody, případně ušlý zisk – záleží však, jestli selžeme úmyslně, nebo omylem.

Kompenzace újmy a ušlého zisku: opravou nebo penězi

Prolistujme související paragrafy, které najdeme v zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.). Zaměstnanec musí nahradit zaměstnavateli škodu, kterou způsobil „zaviněným porušením povinností“, když plnil pracovní úkoly nebo „v přímé souvislosti“ (§ 250). Svoji chybu může odčinit „uvedením v předešlý stav“ anebo penězi. Za škodu, napáchanou z nedbalosti, zaplatí maximálně „čtyřapůlnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti“. Za chybu úmyslnou, případně učiněnou pod vlivem alkoholu nebo drog, může zaměstnavatel požadovat „i náhradu ušlého zisku“. Ale pozor, pokud škodu spolu-zavinil, smí nárokovat jenom odpovídající část. (§ 257)

Náhrada ztracené věci nebo manka: v plné výši

Trochu jiná pravidla platí, pokud pracovník ztratí nářadí a podobné věci, které převzal „na písemné potvrzení“. Pokud cena postrádaného předmětu přesahuje 50 000 Kč, zaměstnavatel potřebuje ještě písemnou dohodu „o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí“ anebo „o odpovědnosti za svěřené hodnoty“, podepsanou svéprávným a plnoletým zaměstnancem (§§ 252, 255). Dotyčný smolař potom nahradí škodu, kterou způsobil ztrátou či „schodkem na svěřených hodnotách“, „v plné výši“ (§ 259), ledaže „schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění“. Pokud má písemně stvrzenou odpovědnost více lidí, sankci rozpočítáme podle míry jejich zavinění, eventuálně podle jejich výdělků, přičemž výplatu vedoucího pracovníka a jeho zástupce násobíme dvěma. (§ 260).

Pokuty zaměstnancům kvůli konkurenční doložce

Oficiálně teprve nyní docházíme ke klíčovému pojmu. Smluvní pokuty pro zaměstnance totiž bývají výjimečné, zpravidla kvůli takzvané konkurenční doložce: Důležitý pracovník slíbí svému zaměstnavateli, že určitou dobu po skončení jejich spolupráce (nejdéle však 1 rok) nebude vydělávat peníze u konkurence, ale následně svůj závazek bezdůvodně poruší, přestože od bývalého šéfa dostává peněžitou kompenzaci (nejméně polovinu průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc, kdy omezení platí). Zaplacením smluvené pokuty bude záležitost vyřešena (§ 310).

Jinak: „Smluvní pokuta smí být ujednána, jen stanoví-li to tento zákon.“ (§ 346d)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno