Zatímco zvířata mají vrozené silné instinkty, člověk přichází na svět jako tvárná bytost a ještě dlouho po narození je formovaný společenskými institucemi: rodinou, školou, státem, ale taky trhem. Dítě milujících a úspěšných rodičů obvykle prospívá lépe, nežli například sirotek, který musí odmalička vykonávat tvrdou rutinní práci. Naše společnost však chrání všechny chlapce a dívky, tedy přinejmenším formálně. Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) sice umožňuje zaměstnávání mladistvých od 15 do 18 let jejich věku, ale pouze za přísnějších podmínek, než kdyby byli plnoletí. Absolutně volný trh by totiž mohl poškodit jedince, který není připravený na konkurenční soutěž.

Občané mladší 18 let zasluhují „zvýšenou péči“

Začněme základním pojmem: V § 350 stojí, že mladiství zaměstnanci jsou „mladší než 18 let“. Před vznikem pracovního poměru, potom vždycky před převedením na jinou pozici a každopádně aspoň jednou ročně musejí být vyšetřeni „poskytovatelem pracovnělékařských služeb“, na náklady zaměstnavatele. Ten potom musí respektovat výsledky prohlídky. (§ 247) Zaměstnávání mladistvých je zakázáno v extrémních podmínkách, například při zvýšeném riziku, typicky „pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol“. (§ 246)

Pracovníci mladší 18 let zasluhují „zvýšenou péči“. (§ 244) V zaměstnání proto mají takové podmínky, které jsou příznivé pro jejich „všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností“. (§ 243) Smějí vykonávat pouze úkoly, „které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji“. Navíc nemohou dělat přesčasy a řadu podmínek má případná noční směna mladistvých zaměstnanců: Musí být potřebná „pro jejich výchovu k povolání“, musí plynule navazovat na jejich denní směnu, může trvat maximálně 1 hodinu a pouze za podmínky, že už přesáhli 16 let věku a jsou pod dohledem plnoletého kolegy. (§ 245)

Zaměstnávání mladistvých a dětí v roce 2018

Zaměstnavatel povinně vede seznam těchto svých zranitelnějších svěřenců, kde zapisuje: jméno a příjmení, datum narození a druh svěřené práce. (§ 246) Nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce musejí dostat minimálně půlhodinovou pauzu „na jídlo a oddech“. (§ 88) Během každého jednoho týdne dostanou aspoň 48 hodin nepřetržitého odpočinku. (§ 92) Naproti tomu dospělým kolegům stačí: Půlhodinová pauza po 6 hodinách a 35 hodin odpočinku během týdne.

Zaměstnávání mladistvých sice podléhá poměrně přísným pravidlům, ale ještě obtížnější přístup na pracovní trh mají děti. Zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) definuje tuto skupinu jako: osoby mladší 15 let, nebo do ukončení jejich povinné školní docházky. Pracovně mohou vykonávat „pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost“ (§ 121) poté, co jejich zákonný zástupce dostane povolení od místní pobočky Úřadu práce. (§ 122) Existují taky časová omezení (§ 123):

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno