V oficiálním katalogu pracíREFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY číslo 1.01.04. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent majetkové správy.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Zajišťování drobných oprav a údržby majetku.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent majetkové správy (v katalogu prací pozice 1.01.04)

Referent majetkové správy ve 4. platové třídě

1. Příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za služby za užívání bytů a nebytových prostor a ostatních služeb poskytovaných při jejich užívání.

2. Fyzický soupis majetku.

3. Shromažďování požadavků na opravy a údržbu majetku podle druhu.

4. Organizace provozu zasedacích místností a sálů.

Referent majetkové správy v 5. platové třídě

1. Propočty a sumarizace hodnot a porovnávání fyzických a účetních stavů majetku.

2. Výpočty úhrad za užívání majetku podle obecných metodik nebo předpisů.

3. Zajišťování drobných oprav a údržby majetku.

Referent majetkové správy v 6. platové třídě

1. Provádění inventur, zpracovávání inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku.

Referent majetkové správy v 7. platové třídě

1. Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem.

2. Komplexní zajišťování správy jednotlivých částí majetkových souborů.

3. Sledování čerpání rozpočtu na správu majetku. Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a fakturovaných částek za pořízený majetek. Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu.

Referent majetkové správy v 8. platové třídě

1. Zajišťování správy majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchovávání, prodeje nebo jiných forem dispozice.

2. Sestavování plánů majetkové správy podle propočtů, sumarizací, výsledků inventur a potřeb.

3. Souhrnné zpracovávání návrhů smluv při správě majetku.

4. Organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku.

Referent majetkové správy v 9. platové třídě

1. Komplexní zajišťování majetkové správy (nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice) a metodické usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách.

2. Komplexní zajišťování jednotlivých věcně a právně složitých forem dispozice s rozsáhlými a různorodými majetkovými soubory organizace.

Referent majetkové správy v 10. platové třídě

1. Komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice.

2. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.

Referent majetkové správy v 11. platové třídě

1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování správy značně rozsáhlých a různorodých majetkových souborů rozmístěných na více místech nebo v zahraničí. Navrhování komerčního využití majetku včetně ekonomických analýz, metodik a opatření.

2. Zajišťování specializovaných odborných činností v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční.

3. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.

Referent majetkové správy ve 12. platové třídě

1. Komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení.

10 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, pracuji v příspěvkové organizaci zřizované krajem a mou pracovní náplní je, dle výše uvedeného popisu: „komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení“. Mám tedy na starosti všechna zadávací řízení k veřejným zakázkám – převážně dle platného zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (tj. otevřená řízení, zjednodušená podlimitní řízení atd.). Současně jde o zakázky financované z evropských fondů. Navíc jsem na pozici vedoucí oddělení. Do jaké platové třídy mám být zařazena? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.

  • Dobrý den, Aleno, odpověď je jednoduchá: Podle Vašeho popisu máte právo na 12. platovou třídu. Katalog prací, kde jsou popsány podrobnosti, byl letos novelizovaný, ale pro referenta majetkové správy se nic nezměnilo. Takže Vám popřeji, aby Vám zaměstnavatel nedělal problémy při naplňování Vašich práv (jinak by měl zasáhnout Státní úřad inspekce práce).

 2. Dobrý den, hledán zařazení do platové třídy pro pracovníka na právním úseku, který má na starosti vymáhání pohledávek na nájemném, příprava žalob na vymáhání, na vyklizování, sepis exekučních návrhů apod.
  Děkuji

 3. Jsem na pozici Technik majetkové správy a provádím po investičních akcích pro Kraj majetkové vypořádání po stavbách. Od zaslání kupních smluv, podání vkladu do katastru nemovitostí, zadání příkazu k finančnímu vypořádání, až po účetní předání nemovitosti do majetku kraje + správa registru smluv. Jaká platová třída mi náleží?

  • Matesi, podle mého názoru jde o 8. platovou třídu, respektive: „Zajišťování správy majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchovávání, prodeje nebo jiných forem dispozice.“

   Protože pokud chápu dobře, nejde o přípravu, kontrolu, nebo zadávání veřejných zakázek, ani o restituce, nebo navrhování komerčního využití, ani o různorodé majetkové soubory (prostě „jenom“ stavby), ani o právně specializované činnosti, nebo metodické usměrňování podřízených pracovníků.

 4. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je příprava technických podkladů a smluv v rámci přípravy a zadávání veřejných zakázek součástí náplně práce uvedené v katalogu prací referenta majetkové správy (1.01.04) v 10. platové třídě (bod 2. – Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu)

 5. Dobrý den, mohla bych poprosit o laicky popis této náplně práce, předem děkuji! -“ Komplexní zajišťování jednotlivých věcně a právně složitých forem dispozice s rozsáhlými a různorodými majetkovými soubory organizace.“ „Komplexní zajišťování majetkové správy (nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice) a metodické usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách.“

 6. Dobrý den, do jaké platové třídy můžeme zařadit pracovní pozici „Správa domů, bytů a nebytových prostor obce“, jejíž pracovní náplní je:

  evidence, správa a zajišťování bytového a nebytového fondu, předpisy nájmů, změny nájemného a předávání dat k inkasu, evidence plateb v jednotlivých bytech, vyúčtování, řídí provoz DS a odpovídá za plnění všech potřebných a zadaných úkolů, příprava a evidence nájemních smluv, kontrola technického stavu fondu, vystavuje zakázkové listy, zajišťuje předání a převzetí nájemních bytů, kontroluje pořádek a čistotu v nájemních domech, zpracovává podklady pro výpočet mezd pracovníků zařazených pod DS, spolupracuje s bytovou komisí, zpracování podkladů pro účetní.

  • Dobrý den, Lenko, jak asi víte, rozhoduje nejtěžší vykonávaná činnost, respektive nejvyšší odpovídající odrážka v příslušném katalogu prací. Proto bych osobně volil 8. platovou třídu, kde mimo jiného stojí: „Zajišťování správy majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchovávání, prodeje nebo jiných forem dispozice.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno