REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.29. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent rozvoje systému veřejné správy – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Příprava a tvorba rozhodnutí o odnětí a určení výkonu přenesené působnosti obce včetně rozhodování o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti.” Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent rozvoje systému veřejné správy (katalogová pozice 2.10.29)

10. platová třída

  1. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb v obci.

11. platová třída

  1. Příprava a tvorba rozhodnutí o odnětí a určení výkonu přenesené působnosti obce včetně rozhodování o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti.
  2. Zpracovávání vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, kvalitativních, organizačně-technických nebo jiných hledisek.
  3. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb v obci s rozšířenou působností.

12. platová třída

  1. Zpracovávání celostátních vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, organizačně -technických a jiných hledisek.
  2. Tvorba koncepce veřejné správy a veřejných služeb v kraji nebo v územně členěném statutárním městě včetně koordinace realizace strategických cílů k zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb.
  3. Komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů územních samosprávných celků nebo územních správních úřadů.

13. platová třída

  1. Všeobecná celostátní koordinace a metodické usměrňování orgánů územních samosprávných celků.
  2. Tvorba koncepce výkonu státní správy v území a v podmínkách územních samosprávných celků se zaměřením na ekonomickou, finanční, kompenzační, dislokační a právní problematiku včetně tvorby koncepce příspěvků na výkon státní správy územním samosprávným celkům a srovnávacích analýz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno