Televizní a rozhlasový poplatekDemokratická diskuse kultivuje společnost, ale také zpomaluje legislativní proces, který zaostává za technologickým vývojem. Kupříkladu televizní a rozhlasový poplatek za jistých okolností nemusí odvádět člověk, který veřejnoprávní média pravidelně sleduje. Koncesionářskou povinnost totiž nemáte, když přijímáte internetové vysílání. Naopak mnoho lidí, kteří Českou televizi ani Český rozhlas vůbec nesledují, poplatek hradit musí. Stačí totiž, že mají doma televizor nebo rádio, eventuálně odebírají elektřinu a neodpoví dostatečně rychle na výzvu.

Koncesionáře definují zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (č. 348/2005 Sb.) a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.). Některé sporné situace museli vyložit právníci našich hlavních veřejnoprávních médií, protože samozřejmě vznikají různé interpretace dílčích paragrafů. Nejdříve vyložíme, kdo musí, respektive nemusí hradit koncesionářské poplatky – a potom vyčíslíme jejich aktuální výši. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) jsou na odvodech existenčně závislé, ačkoli poskytují prostor také inzerentům.

Kdo MUSÍ odvádět televizní/rozhlasový poplatek

 • Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, případně aspoň 1 měsíc používá televizní/rozhlasový přijímač. Platit musí také majitel počítače s televizní kartou, USB tv tunerem nebo technologií IPTV. Domácnost odvádí maximálně 1 televizní a rozhlasový poplatek, zatímco firma posílá peníze za každý svůj přijímač, který používá v souvislosti s podnikáním.
 • Za jistých okolností musí televizní a rozhlasový poplatek odevzdávat každý odběratel elektřiny, připojený k distribuční soustavě. Pokud vám ČT nebo ČRo doručí výzvu k platbě, máte do 30 dnů odpovědět písemným čestným prohlášením, že přijímače nevlastníte ani nepoužíváte. Jinak budete automaticky zařazení mezi koncesionáře.
 • Kdo nesplňuje definici koncesionáře, a přesto je vedený mezi poplatníky, ať požádá o vyřazení (všechny oficiální formuláře si můžete stáhnout níže).

Kdo NEMUSÍ odevzdávat televizní/rozhlasový poplatek

 • Koncesionářem není osoba slepá na obě oči nebo hluchá na obě uši.
 • Televizní ani rozhlasový poplatek nemusí odvádět domácnost, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nedosahuje 2,15násobku životního minima.
 • Platební povinnost vůči veřejnoprávním médiím nemají diváci a posluchači, kteří sledují ČT nebo poslouchají ČRo přes jejich „streamové“ internetové vysílání, tedy přes počítač bez televizní karty nebo mobilní telefon.
 • Televizní, respektive rozhlasový poplatek nechť netrápí školy podle školského zákona, cizince bez povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území České republiky, držitele licence k televiznímu/rozhlasovému vysílání, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, lidi požívající podle mezinárodních smluv imunitu apod.

Televizní poplatek činí 135 Kč/měsíc

Rozpočet ČT pro letošní rok předjímá, že koncesionáři přispějí souhrnnou částkou 6,187 miliardy Kč, která znamená velkou většinu příjmů veřejnoprávního média a přesahuje například obrat Akademie věd ČR. Televizní poplatek činí 135 Kč měsíčně. Nesplnění zákonného závazku může diváka stát pokutu 10 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

Rozhlasový poplatek dělá 45 Kč/měsíc

Rozpočet ČRo pro letošní rok předpokládá, že posluchači povinně přispějí 2 miliardami Kč, které představují skoro všechny příjmy veřejnoprávního média a přesahují finanční možnosti například Českého telekomunikačního úřadu. Rozhlasový poplatek je roven 45 Kč měsíčně. Každý kdo vlastní nebo používá rádio, a není v databázi koncesionářů, riskuje pokutu 5 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Český rozhlas, Odbor obchodu a rozhlasových poplatků,  Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

222 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý, pane Woffe. Jsem zaměstnán ve strojírenské firmě. Mám na pracovišti svůj rádiový přijímač. Kdo by měl platit poplatky? Já, zaměstnavatel, či není nutné za něj platit, když už platím za jeden v domácnosti? Děkuji za radu.

  • Dobrý den, pane Charousi, nevidím důvod, proč byste měl platit další poplatek za rádiový přijímač, pokud tak činíte už za svoje domácí rádio a druhý přístroj nepoužíváte k vlastnímu podnikání. Totéž platí pro Vašeho zaměstnavatele – ani on podle mého názoru v tomto případě nemusí odvádět Českému rozhlasu peníze. Takže Vám přeji příjemný poslech a ať přitom práce hezky odsýpá :-).

 2. Dobrý den, pane Woffe. Poplatky za televizi (jedna přes DIGI a druhá přes O2) a poplatky za rádio byly napsané na manžela, který vloni zemřel, načež jsem nechala přepsat poplatky na sebe. Dnes mi přišla „upomínka“, že jako podnikatelka musím platit rozhlasové poplatky – čemuž nerozumím. Takže za jedno rádio budu platit dvakrát? Mimochodem, když pracuji u počítače, tak poslouchám internetové rádio, jelikož rozhlasový přijímač mám v jiné místnosti. Děkuji za odpověď. Naďa

  • Dobrý den, paní Voráčová, aby nedošlo k nedorozumění, hned na úvod raději napíšu, že tady na této stránce neřešíme poplatky pro soukromé společnosti jako O2 apod., ale pro veřejnoprávní média Česká televize a Český rozhlas. Jde tedy o měsíční finanční částky, které musí odvádět každá domácnost, pokud má televizní a rozhlasový přijímač.

   Podnikající fyzická osoba musí podle zákona uhrazovat navíc ještě: „rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním“. Takže pokud při svém podnikání posloucháte rádio (nebo sledujete televizi) jenom přes počítač a internet, nemyslím, že máte nějakou další platební povinnost. (Schválně používám sloveso „myslet“, protože jde o právní otázku a nevím, jak by eventuálně rozhodl soud. Sám jsem však taky podnikatel, při práci občas zabrousím na web České televize, abych tam zhlédl nová zpravodajská videa, a speciální televizní poplatek kvůli tomu neodvádím).

   Pokud Váš pan manžel taky jakožto fyzická osoba podnikal, přitom používal rozhlasový přijímač (nikoli jenom počítač), a proto odváděl speciální rozhlasový poplatek nebo poplatky, doporučuji napsat Českému rozhlasu, že bohužel již zesnul. A pokud ČRo oslovil přímo Vás kvůli Vašemu podnikání, pravděpodobně nejde o upomínku, ale o výzvu k reakci, a v takovém případě doporučuji co nejdříve odpovědět Čestným prohlášením, že nemáte povinnost koncesionářský poplatek za svoje podnikání uhrazovat. Formulář stáhnete pod TÍMTO odkazem. A každopádně Vám přeju vše dobré!

 3. Dobrý den, jaké máme možnosti v případě, pokud naše firma již obdržela předžalobní upomínku k zaplacení: rozhlasového poplatku za dobu, kdy byla poplatníkem + přirážky za neoznámení koncesionářské povinnosti?

  Firma byla dříve vyzvána k přihlášení, eventuálně k zaslání čestného prohlášení, avšak zapomněla reagovat. A nyní tedy přišla předžalobní upomínka. Můžeme se nějak vyhnout platbě, zejména přirážce, když firma dodatečně zašle čestné prohlášení, že žádný rozhlasový přijímač nevlastní? Platební povinnost podle nás nevznikla. Děkujeme za radu.

  • Dobrý den, Lenko, bohužel, zákon o rozhlasových a televizních poplatcích obsahuje pasáž, o jejíž férovosti bychom mohli diskutovat (§ 3, odstavec 4):

   „Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi (dále jen „provozovatel vysílání ze zákona“) po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Součástí výzvy musí být poučení o následcích neprokázání opaku v takto stanovené lhůtě.“

   Takže pokud jste dostatečně rychle nereagovali na uvedenou výzvu k přihlášení, jste automaticky považováni za firmu, která má povinnost uhrazovat poplatek. A v takovém případě bohužel vidím jedinou možnost: Všechny (byť eticky nespravedlivé) nedoplatky a penále vyrovnat a následně zaslat Českému rozhlasu oznámení, že žádný přijímač nevlastníte ani nepoužíváte, a žádáte o vyřazení z databáze koncesionářů. Teprve jakmile Vám veřejnoprávní médium potvrdí, že už nemusíte platit, záležitost bude vyřízena. Ovšem pokud opět přijde výzva k přihlášení, neopakujte dřívější omyl a zavčas odpovězte čestným prohlášením.

   Vím, že celá tahle procedura působí absurdně, ale zákonodárci ještě zřejmě nepřišli na lepší způsob, jak financovat veřejnoprávní média. 🙁

 4. Pečuji o přítelkyni, která je hluchá na jedno ucho a špatně slyší na druhé ucho + na jedno oko je slepá a na druhé oko vidí špatně. Má ZTP+P. Mám platit za televizní přijímač?

  • Bazo, myslím, že pokud jste sám zdráv a máte televizní přijímač, musíte za něj platit. Podle zákona jsou osvobozeny: „osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti“.

 5. Dobrý den, prosím o odpověď. Platíme poplatek za televizi i rozhlas. Po tatínkově smrti zůstala v bytě jeho družka. Má tam jen trvalé bydliště. Nemovitost je naše. Musí se platit poplatky? Děkuji. Eva

  • Dobrý den, Evo, pokud v bytě žije 1 žena, která tam minimálně 1 měsíc používá nebo „drží“ (tento pojem je v zákoně) televizní a rozhlasový přijímač, měla by za oba přístroje platit.

 6. Dobrý den, trvalé bydliště mám v Praze, kde platím oba poplatky. Musím tyto poplatky platit i v rodinném domku, kde se zdržuji převážně? Děkuji za odpověď. Palowska

  • Dobrý den, paní Palowska, stačí, když za svoji domácnost platíte koncesionářském poplatky jenom jednou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno