Televizní a rozhlasový poplatekDemokratická diskuse kultivuje společnost, ale také zpomaluje legislativní proces, který zaostává za technologickým vývojem. Kupříkladu televizní a rozhlasový poplatek za jistých okolností nemusí odvádět člověk, který veřejnoprávní média pravidelně sleduje. Koncesionářskou povinnost totiž nemáte, když přijímáte internetové vysílání. Naopak mnoho lidí, kteří Českou televizi ani Český rozhlas vůbec nesledují, poplatek hradit musí. Stačí totiž, že mají doma televizor nebo rádio, eventuálně odebírají elektřinu a neodpoví dostatečně rychle na výzvu.

Koncesionáře definují zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (č. 348/2005 Sb.) a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.). Některé sporné situace museli vyložit právníci našich hlavních veřejnoprávních médií, protože samozřejmě vznikají různé interpretace dílčích paragrafů. Nejdříve vyložíme, kdo musí, respektive nemusí hradit koncesionářské poplatky – a potom vyčíslíme jejich aktuální výši. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) jsou na odvodech existenčně závislé, ačkoli poskytují prostor také inzerentům.

Kdo MUSÍ odvádět televizní/rozhlasový poplatek

 • Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, případně aspoň 1 měsíc používá televizní/rozhlasový přijímač. Platit musí také majitel počítače s televizní kartou, USB tv tunerem nebo technologií IPTV. Domácnost odvádí maximálně 1 televizní a rozhlasový poplatek, zatímco firma posílá peníze za každý svůj přijímač, který používá v souvislosti s podnikáním.
 • Za jistých okolností musí televizní a rozhlasový poplatek odevzdávat každý odběratel elektřiny, připojený k distribuční soustavě. Pokud vám ČT nebo ČRo doručí výzvu k platbě, máte do 30 dnů odpovědět písemným čestným prohlášením, že přijímače nevlastníte ani nepoužíváte. Jinak budete automaticky zařazení mezi koncesionáře.
 • Kdo nesplňuje definici koncesionáře, a přesto je vedený mezi poplatníky, ať požádá o vyřazení (všechny oficiální formuláře si můžete stáhnout níže).

Kdo NEMUSÍ odevzdávat televizní/rozhlasový poplatek

 • Koncesionářem není osoba slepá na obě oči nebo hluchá na obě uši.
 • Televizní ani rozhlasový poplatek nemusí odvádět domácnost, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nedosahuje 2,15násobku životního minima.
 • Platební povinnost vůči veřejnoprávním médiím nemají diváci a posluchači, kteří sledují ČT nebo poslouchají ČRo přes jejich „streamové“ internetové vysílání, tedy přes počítač bez televizní karty nebo mobilní telefon.
 • Televizní, respektive rozhlasový poplatek nechť netrápí školy podle školského zákona, cizince bez povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území České republiky, držitele licence k televiznímu/rozhlasovému vysílání, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, lidi požívající podle mezinárodních smluv imunitu apod.

Televizní poplatek činí 135 Kč/měsíc

Rozpočet ČT pro letošní rok předjímá, že koncesionáři přispějí souhrnnou částkou 6,187 miliardy Kč, která znamená velkou většinu příjmů veřejnoprávního média a přesahuje například obrat Akademie věd ČR. Televizní poplatek činí 135 Kč měsíčně. Nesplnění zákonného závazku může diváka stát pokutu 10 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

Rozhlasový poplatek dělá 45 Kč/měsíc

Rozpočet ČRo pro letošní rok předpokládá, že posluchači povinně přispějí 2 miliardami Kč, které představují skoro všechny příjmy veřejnoprávního média a přesahují finanční možnosti například Českého telekomunikačního úřadu. Rozhlasový poplatek je roven 45 Kč měsíčně. Každý kdo vlastní nebo používá rádio, a není v databázi koncesionářů, riskuje pokutu 5 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Český rozhlas, Odbor obchodu a rozhlasových poplatků,  Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

216 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, chtěla bych se informovat, zda mám povinnost platit kromě televizních poplatků i ty rozhlasové – nejsem vlastníkem rádia ani automobilu s autorádiem.

 2. Dobrý den, paní Osinová, povinnost platit televizní poplatek vyplývá z vlastnictví nebo dlouhodobého používání televizního přijímače. Povinnost platit rozhlasový poplatek vyplývá z vlastnictví nebo dlouhodobého používání rozhlasového přijímače. Tyto 2 odvody jsou přitom na sobě nezávislé. Takže pokud máte koncesionářský závazek vůči České televizi, ale nemáte rádio, rozhlasový poplatek Českému rozhlasu hradit nemusíte.

 3. Dobrý den,
  chci se zeptat zda musí poplatky platit cizinec,který má pouze povolení k přechodnému pobytu na úzení čr.děkuji

 4. Dobrý den, pane Konvičko, zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (348/2005 Sb.) v § 4 říká:
  „Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku
  (1) Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeni
  (…)
  b) cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu.“

  Takže pokud cizinec nemá povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu, televizní ani rozhlasový poplatek platit nemusí.

 5. Dobrý den, mám dotaz. Potřebovala bych vědět, zda musím platit poplatky (tel. a rozhl.) dvakrát (byt a chata). Co je k tomu vše potřeba a tak celý proces. Děkuji

  • Dobrý den, můj názor je, že televizní ani rozhlasový poplatek dvakrát odvádět nemusíte (tedy pokud byt nebo chytu nepoužíváte k podnikání). V předešlé odpovědi zmíněný zákon totiž říká (§ 5): „Poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více včetně rozhlasového nebo televizního přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku.“ Dále říká, že poplatky platí jenom 1 fyzická osoba ve společné domácnosti. To znamená, že pokud plníte svoji koncesionářskou povinnost a žijete ještě s někým, tato osoba už dotyčný koncesionářský poplatek odvádět nemusí.

 6. Dobrý den, maminka je již nemohoucí a pobývá v léčebně. Do bytu se již určitě nevrátí. Byt je prázdný, nikdo v něm nebydlí. Musí platit televizní a rozhlasový poplatek? V bytě má trvalé bydliště. Děkuji za odpověď

  • Dobrý den, paní Štěpánková, pokud Vaše maminka televizní a rozhlasový poplatek odváděla, doporučuji následující:
   1/ Přesvědčit se, že v místě jejího trvalého bydliště (v bytě, o němž píšete) již není televizní ani rozhlasový přijímač.
   2/ Odhlásit maminku z evidence koncesionářů. Jestli platila přes SIPO, pak na pobočce České pošty. Jestli platila přímo České televizi a Českému rozhlasu, zašlete na jejich adresy vyplněné odhlašovací formuláře, ke stažení jsou ZDE a ZDE.

   Adresa ČT: Česká televize, Kavčí hory, 140 70, Praha 4
   Adresa ČRo: Český rozhlas, Odbor rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, Praha 2 120 99

 7. Dobrý den, jsme plátci koncesionářských poplatků ČRo a ČT v místě našeho trvalého bydliště. Rodiče zemřeli a já jsem se stala vlastníkem jejich nemovitosti – rodinného domu, ve kterém nemám trvalé bydliště. V nově nabyté nemovitosti přechodně bydlíme a zároveň máme na jiném místě byt, kde je naše trvalé bydliště. Jsem povinna platit nadále koncesionářské poplatky, které již platím v místě trvalého bydliště? Znovu zdůrazňuji, po smrti rodičů takto platím dvakrát koncesionářské poplatky – v místě trvalého bydliště a u nově nabyté nemovitosti po rodičích. Prosím o závaznou odpověď. Děkuji Reznerová

  • Prosím o odpověď na můj dotaz: platba poplatků 2x za televizi, v místě trvalého bydliště a v místě, kde se přechodně zdržujeme – zděděná nemovitost.
   Dne 6.4.2015 jsem odeslala dotaz na platbu poplatků. Děkuji Reznerová

   • Dobrý den, paní Reznerová, předně: Závaznou odpověď Vám dá zřejmě jenom nějaká advokátní kancelář, kde pravděpodobně budete muset za takovou službu zaplatit. Ani tehdy nezískáte úplnou jistotu, že znáte správný výklad zákona. (Například v tak důležité otázce, jako jsou úroky z platebního prodlení, odmítají vydat závazné stanovisko Česká národní banka a Ministerstvo spravedlnosti – více ZDE. Zkrátka případný spor definitivně rozhodne až soud, respektive nejvyšší soudní instance.) Na bezplatném fóru navíc musíte počkat :-).

    Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích v § 5 říká:
    „Základ poplatků
    (1) Poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více včetně rozhlasového nebo televizního přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku.“

 8. Dobrý den,provozuji hospůdku ve městě s 50 tisíci obyvateli a televizní přijímač používám spíše k vytvoření zázemí. Rád bych se informoval, zda jsem povinen platit poplatek 2x? Tj. OSA a Intergram. Za odpověď děkuji.

  • Dobrý den, pane Vargo, položil jste výbornou otázku. Předně: Televizní (nebo rozhlasový) poplatek platíte za vlastnictví, případně dlouhodobé používání televizního (nebo rozhlasového) přijímače.

   Autorské poplatky jsou úplně jinými odvody, které mají uspokojovat práva například umělců, pokud jejich díla používáte k podnikání – k nalákání a udržení zákazníků, kteří si přitom objednávají Vaše služby. Přitom OSA zastupuje autory hudebních děl a INTERGRAM zastupuje hudebníky, zpěváky, tanečníky, výrobce zvukových a obrazových záznamů apod.

   Takže pokud zpříjemňujete svoji hospůdku hostům tak, že necháváte puštěný třeba program ČT 1, kde slavní zpěváci občas zpívají populární šlágry, měl byste podle mého názoru platit kromě televizního poplatku ještě institucím OSA a INTERGRAM. Navíc existuje ještě DILIA, zastupující literáty, dramatiky, choreografy nebo dabingové režiséry. Takže kdybyste pouštěl i něco jako nedělní chvilku poezie, asi by mohla chtít peníze taky DILIA.

 9. Dobrý den,

  dnes mi přišla výzva k zahájení placení rozhlasového poplatku. Radiový přijímač nevlastním a rádio v žádné formě neposlouchám. Ve výzvě je ale uvedeno, že se musí platit rozhlasový poplatek i v případě, že jsem vlastníkem „televize se set-top boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/S/C nebo televize s příjmem programů kabelové TV“. V zákoně 348/2005 Sb. jsem konkrétní definici rozhlasového přijímače nenašel. Můžete mi, prosím, poradit, kde bych danou definici našel, nebo jestli mi bude stačit čestné prohlášení, že nemám rozhlasový přijímač? Televizní poplatek pochopitelně platím.

  Děkuji za odpověď

  • Z Vašeho dotazu mám dojem, že ve výzvě podepsané Českým rozhlasem definice radiového přijímače je. Na svém webu tohle veřejnoprávní médium píše, že počítá taky „zařízení technicky způsobilá k příjmu rozhlasového vysílání, tj. zejména radiomagnetofony, autorádia, radiobudíky, počítače vybavené FM nebo DVB-T kartou ad.“
   „V České republice proběhla celoplošná digitalizace televizního vysílání a v současnosti platí, že každý televizor, který takové vysílání přijímá, je zároveň rozhlasový přijímač. Součástí digitálního vysílání jsou i rozhlasové stanice,“ tvrdí jinde „ředitel odboru rozhlasových poplatků Ondřej Beran“.
   Pokud do těchto definic spadá Vaše elektronika a nechcete riskovat soudní spor nebo pokutu, být Vámi, začnu platit rozhlasový poplatek.

 10. Dobrý den , prosím o informaci. S přítelem jsme si v roce 2011 zakoupili televizor. Řádně platili poplatky, jenže se nám televizor rozbil a od té doby jsme používali jen počítač. Přestali jsme platit televizní poplatky. Nyní přišla výzva o zaplacení zpětně. Nemáme ani rádio doma. Musím toto zpětně zaplatit, či ne? Jedná se o dost peněz. Děkuji za informaci.

  • Martino, pokud zanikne koncesionářská povinnost (například vyhodíte televizor a rádio), musíte tuto skutečnost oznámit písemným čestným prohlášením (ZDE pro ČT, ZDE pro ČRo) příslušnému veřejnoprávnímu médiu, oficiálně do (pouhých) 15 dnů. Obávám se, že jinak Vám nezbude, než uhradit poplatky zpětně. Samozřejmě pokud nechcete jít do soudního sporu, jehož výsledek nedokážu odhadnout.

 11. Dobrý den,
  přišel mi dopis, že neplatím rozhlas a mám zaplatit pokutu 5 315 Kč,-. Jak je to, když mám několik nemovitostí, kde platím za odběr elektřiny jako majitel, ale mám tam nájemníky, kteří poplatek platí. Já bydlím u přítelkyně, která také platí radio i televizi. Musím také platit?? Děkuji.

  • Franto, je rozdíl mezi domácností a podnikatelem. Konkrétně ve Vašem případě bude asi klíčové, zda (ne)máte na pronajímání bytů živnostenský list.
   Pokud žijete v domácnosti, za kterou televizní a rozhlasový poplatek už někdo odvádí (spolubydlící, příbuzný, partner apod.), normálně nic víc dělat nemusíte. Ale fyzická osoba, která je podnikatelem, musí platit za každý televizor nebo rádio, které používá k podnikání nebo v souvislosti s ním. (Výjimkou jsou výrobci, prodejci a opraváři elektroniky.) Česká televize sama přesněji odpovídá na podobný dotaz:

   „Pokud někdo pronajímá chatu a je podnikatelem, který má na tuto činnost vydaný živnostenský list, je povinen za tuto televizi platit, protože je jako fyzická osoba podnikající používá tv přijímač k podnikatelské činnosti.
   Pokud někdo pronajímá chatu či jinou nemovitost bez živnostenského oprávnění na tuto činnost, tj. pokud vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány žádné další služby, pak nemusí z tv přijímače v pronajímané nemovitosti platit poplatek, pokud je již evidován jako poplatník fyzická osoba – domácnost.
   Pokud ale nájemce takovéto nemovitosti tento přijímač užívá déle než 30 dní a není evidovaným poplatníkem v místě svého trvalého bydliště, pak je povinností tohoto nájemce se přihlásit k placení televizního poplatku.“

 12. Dobrý den,
  v červnu 2014 jsem nereagoval na výzvu k placení poplatku za rádio – od března 2014 žiji u přítelkyně, která poplatek platí.
  Nyní mi přišla předžalobní upomínka s pokutou 5315 Kč a povinnost platit poplatek za rádio.
  Myslíte, že je možnost se z toho dostat, nebo mě placení nemine??
  Před necelým rokem jsem nereagoval, protože mě připadá divný dokazovat, že něco nevlastním a nepoužívám.
  Asi je to divné, ale jak to říkáte – v tomto případě neplatí presumpce neviny? V případném soudním jednání, které mě nemine, asi nemám šanci. Jedná se o domácnost.
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Franto, zákon bohužel chápu následovně: Na výzvu od České televize nebo Českého rozhlasu musíte odpovědět například čestným prohlášením, že příslušné přijímače nevlastníte ani nepoužíváte, eventuálně že žijete v domácnosti s koncesionářem plnícím svoji povinnost apod. „Hrát mrtvého brouka“ v takové situaci není prozřetelné. Veřejnoprávní média mají podle zákona právo „mlčícího“ adresáta své výzvy zařadit do evidence poplatníků. Tak se věci mají, bez ohledu na jakoukoli vinu nebo nevinnu. Být Vámi, částku bych prostě zaplatil a odeslal Českému rozhlasu prohlášení, že podmínky pro koncesionářskou povinnost nejsou naplněny, aby Vás aspoň od nynějška ze svého rejstříku vyřadil.

 13. Dobrý den,
  chci se zeptat. Začal jsem podnikat. Na adresu trvalého bydliště mám přihlášenou živnost. V místě trvalého bydliště již platím televizní a rozhlasový poplatek. Je nutné platit poplatky dvakrát i za živnost?
  Děkuji moc za odpověď.

  • Mariáne, zákon o rozhlasových a televizních poplatcích říká:
   㤠5
   Základ poplatků
   (1) Poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více včetně rozhlasového nebo televizního přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku.
   (…)
   (3) Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním; tím není dotčena povinnost platit poplatky podle ustanovení odstavce 1.“

   Citované pasáže si osobně vykládám tak, že Vám vzniká další koncesionářská povinnost, pokud televizor nebo rozhlas používáte pro podporu svého podnikání. Když například hostinský pouští návštěvníkům televizi, aby byla větší zábava a stoupala jeho tržba, myslím si, že by kvůli tomu měl odvádět speciální poplatek. Opačně bych vnímal situaci, kdy sleduje na pracovišti televizi teprve po odchodu všech hostů, při úklidu lokálu.

 14. Dobrý den,
  mám dotaz. Budu se stěhovat do obecního bytu, ale trvalé bydliště budu mít nadále u rodičů, i přesto musím platit televizní a rozhlasový poplatek?
  Předem děkuji za odpověď.
  Kašparová Lucie

  • Dobrý den, podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích rozhoduje, s kým žijete ve společné domácnosti. Takže je směrodatné, zda budete prostor obecního bytu trvale sdílet například se svým životním partnerem – koncesionářem. Pokud nikoli, podle mě musíte za používání televizního nebo rozhlasového přijímače sama odvádět televizní nebo rozhlasový poplatek. Bez ohledu na skutečnost, že máte nadále hlášené trvalé bydliště jinde – kde třeba taky žije nějaký koncesionář.

 15. Dobrý den,
  mám také dotaz. Od listopadu 2012 mám hypotéku a nový trvalý pobyt, kde jsem taktéž přihlašoval elektřinu (PRE). Televizi ani rádio nemám, nicméně asi před půl rokem jsem si koupil smart tv samsung, kterou používám na filmy a internet, jinak ale žádný tv kabel do ní nevede :). Asi je to jedno, že nevlastním kabel, co bych do ní zastrčil, těm poplatkům a nějaké pokutě se asi nevyhnu, ale zajímalo by mě teď, jak to mám tedy udělat, abych to zaplatil všechno a byl v pohodě. Nikdo mě zatím nekontaktoval (žádná výzva nic), účtenku od té smart tv mám doma v šuplíku. Budu moc rád, když poradíte a dáte vědět, jak mám postupovat. Díky moc!

  • Ivane, nejsem si jist, jestli smart tv odpovídá definici televizního nebo rozhlasového přijímače, podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích:

   㤠2
   Předmět poplatků
   (1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „rozhlasový přijímač“). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.
   (2) Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.“

   Nejsem odborník přes rádiové kmitočty :-). Nicméně pokud chcete mít klid a placení televizního nebo rozhlasového poplatku by Vám nevadilo, prostě se přihlaste do evidence ZDE a ZDE. Pravdivě uveďte, od kdy máte v držení smart tv a snad uniknete celkové „přirážce“ neboli pokutě 15 000 Kč. Stejný zákon totiž říká:

   㤠9
   Přirážka k poplatkům
   (1) Poplatník, který (…)
   e) uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného odhlášení z evidence poplatníků, je povinen zaplatit Českému rozhlasu kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 5 000 Kč v případě, že tak učinil v souvislosti s placením rozhlasového poplatku. Pokud tak učinil v souvislosti s placením televizního poplatku, je povinen zaplatit České televizi kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč. Přirážka se platí za každý rozhlasový nebo televizní přijímač, za který nebyla splněna povinnost platit rozhlasový nebo televizní poplatek.
   (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud poplatník splnil všechny své povinnosti včetně zaplacení dlužných rozhlasových nebo televizních poplatků ještě před tím, než byl provozovatelem vysílání ze zákona vyzván k zaplacení přirážky.

 16. Dobrý den,
  dostal jsem výzvu od rozhlasu, že mám uhradit koncesionářský poplatek + 5000 pokutu. Chyba je u mě, že jsem nereagoval na jejich první výzvu a jsem připraven se přihlásit. Ale mám ještě možnost se nějak vyhnout placení té sankce? Děkuji, David

  • Pane Mendlíku, nevidím snadnou a zaručeně úspěšnou cestu, jak se přirážce vyhnout, pokud jste na výzvu do 30 dnů nereagoval. Zákonu rozumím tak, že jste nyní považován za koncesionáře, který se měl už dříve sám přihlásit do evidence. Nevěřím, že se Český rozhlas těchto peněz zřekne, ani kdybyste třeba zkusil zahrát na city, například ve stylu „už se to nebude nikdy opakovat, tak mi pro jednou promiňte“. A možnosti jako soudní žaloba na český stát kvůli příliš tvrdému zákonu jsou, předpokládám, příliš extrémní.

 17. Dobrý den, když dlouhodobě platím koncesionářský poplatek za tv 150 Kč, místo 135 Kč, vrátí mi někdo můj přeplatek?

  • Petroposi, na více místech jsem našel, že veřejnoprávní média slibují přeplatky vracet (ZDE a ZDE). Kontakt by měl být následující:
   Česká televize, Útvar televizních poplatků, Kavčí hory, 140 70, Praha 4,
   Český rozhlas, Odbor rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99
   ,
   nebo eventuálně: poplatky@ceskatelevize.cz a poplatek@rozhlas.cz

 18. Dobry den,
  som Slovak, so statusom prechodneho pobytu na uzemi CR. Vlastnim nehnutelnost v CR, kde aj prebyvam s manzelkou, ktora ma na danej adrese trvaly pobyt. Musim platit (alebo ona) koncesionarske poplatky? Vlastnikom nehnutelnosti je cisto moja osoba.
  Dakujem.

  • Rado, podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích jsou osvobozeni kromě některých dalších osob také „cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu“. Ale pokud Vaše manželka má například české občanství a používá doma televizní nebo rozhlasový přijímač, poplatky by podle mého soudu odvádět měla.

 19. Dobrý den.
  Někdy v měsíci srpnu 2014 mi přišla od Českého rozhlasu výzva k placení rozhlasového poplatku a přihlášení se k rozhlasovému poplatníku. V dopise mi přišla i předtištěná stránka, kterou jsem měl vyplnit, že se přihlašuji k placení rozhlasových poplatků, nebo vyplnit čestné prohlášení, že nejsem vlastníkem rozhlasového přijímače. Tuto přihlášku jsem vyplnil, s tím, že se přihlašuji k placení rozhlasových poplatků.
  Přihlášku jsem poslal v obálce poštou na adresu Českého rozhlasu. Věc jsem považoval za vyřízenou. Bohužel jsem dopis neposlal doporučeně a nemám nic v ruce.
  Tento měsíc mi přišla od Českého rozhlasu Předžalobní upomínka – výzva k zaplacení přirážky podle §……… a to ve výši 5.000,- Kč plus nedoplatky za období 10/2014 – 5/2015 ve výši 360,- Kč. Celkem tedy 5.360,- Kč s tím, že od měsíce června 2015 mi budou automaticky stahovat 45,- Kč ze SIPA na rozhlasové poplatky.
  Bohužel jsem dopis neposlal doporučeně, protože to nebylo vysloveně požadováno a nemám nic v ruce. Nevím, jak mám dále postupovat.

  • Jiří, je mi líto, ale nevěřím, že nedoplatkům a přirážce uniknete. Samozřejmě můžete svůj příběh povyprávět Českému rozhlasu, ale totéž může zkusit kterýkoli „provinilec“. Výběrčí poplatků těžko najde způsob, jak poznat, že mluvíte pravdu, a proto podle mého názoru bude trvat na uhrazení všech uvedených částek :-(.
   Sám bych se ve Vašem případě utěšoval následovně: Vše dopadlo ještě poměrně snesitelně, jelikož Rozhlas mohl počkat déle a potom předat navršené nedoplatky exekutorovi. Nevím, jak lépe skončit, než starým známým doporučením: Posílejme jakékoli důležité dopisy doporučeně.

  • Za dabl se omlouvám. Máte pravdu. I přesto, že jsem psal na Český rozhlas odvolání, i přesto, že jsem tam telefonoval, mi sdělili jedno. Pokud nemám podací lístek, nikdo se se mnou bavit nebude. Smluvní pokutu jsem zaplatil (moje blbost, že jsem to nepodal doporučeně). Jen mne zaráží, že si sami budou od června z Inkasa strhávat poplatek za rozhlas. Proč to neudělali následující měsíc po výzvě? Proč čekali tak dlouho? Slyšel jsem už názory, že co jim nepřijde doporučeně, hází do koše, aby mohli vybírat výpalné 5.000,- Kč.

 20. Na doporučený dopis rozhlasu jsem nereagovala, již 5 let jsem registrovaná na Úřadu práce. Příjem nižší než 2,15 násobek životního minima, jsem osvobozena od poplatku, tuto skutečnost jsem nyní napsala na Český rozhlas, v případě neúspěchu existuje nadřízený orgán rozhlasu, který celou věc posoudí? Nemyslím soud, zda nějaké ministerstvo apod.? Děkuji za odpověď.

 21. Dobrý večer, prosím o radu i já. Tak jako mnoho dalších lidí jsem před rokem nereagovala na výzvu Českého rozhlasu, z důvodu, že jsem byla přesvědčena o tom, že žádný radiopřijímač nevlastním. Dnes je mi jasné, že jsem udělala chybu a měla odeslat Českému rozhlasu „čestné prohlášení“, že radiopřijímač nevlastním a sankcím se nevyhnu. Jsem samoživitelka, je možné zažádat v tomto případě o splátkový kalendář? Moc děkuji za odpověď.

  • Paní Vykydalová, požádat určitě lze kohokoli o cokoli – a věřím, že v tomto případě Vám Český rozhlas vyhoví. Být Vámi, zeptám se ihned na internetové adrese poplatek@rozhlas.cz. Myslím si, že Český rozhlas Vám nutně vyhovět nemusí, ale přesto nějaký snesitelný splátkový kalendář nastaví. Sám přece chce doplatky a přirážku získat, navíc musí dbát na svoji pověst a dodržovat aspoň základní mezilidskou slušnost. Určitě není dobré „hrát mrtvého brouka“, protože v zákoně čtu:

   㤠10
   Vymáhání dlužných poplatků a přirážky k poplatkům
   Nezaplatí-li poplatník včas rozhlasový nebo televizní poplatek nebo přirážku k poplatkům ani na základě výzvy provozovatele ze zákona, ve které bude stanovena přiměřená lhůta k úhradě, je provozovatel vysílání ze zákona oprávněn domáhat se svého práva u soudu včetně zaplacení úroku z prodlení určeného předpisy práva občanského.“

 22. Dobrý večer, mám dotaz. Maminka je držitelkou průkazu ZTP/P, a dočetla jsem se, že má nárok na osvobození od poplatku za služby České televize a rozhlasu. Děkuji za odpověď. Ulrichová

  • Paní Ulrichová, v příslušném zákoně nevidím žádnou zmínku přímo o ZTP/P. Mezi těmi, kdo koncesionářské poplatky odvádět nemusejí, jsou však uvedeny: „osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti“.

 23. Dobrý večer, bydlím v místě, kde není signál pozemní televize, a proto používám satelit, za který platím ne malý roční poplatek. Musím také platit za služby české televize?

  • Alfréde, otázka je, zda satelit = družice. Osobně si myslím, že ano, a proto byste asi televizní poplatek hradit měl. „…Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“)…“

   Ostatně naši veřejnoprávní novinář sami píšou: „Programy České televize je takto možné přijímat z družice Astra 3B, jejímž hlavním úkolem je dokrýt geograficky složité lokality s neuspokojivým příjmem zemského vysílání nebo dopravit signál programů České televize na pozemní vysílače.“ A generální ředitel ČT předpokládá, že diváci sledující toto veřejnoprávní médium přes satelit „už platí koncesionářské poplatky“.

 24. Dobrý den,
  s přítelem jsme koupili byt a přestěhovali se do něj. Televizi ani radio mít nechceme – při nastěhování jsme vědomě přeštípli přívodný kabel. Musíme podat čestné prohlášení pro odhlášení domácnosti jak od televizních, tak rozhlasových poplatků? Před námi v bytě televize i rádio bylo – je tedy tento byt v evidenci? Přechází při koupi bytu na nového majitele i tato povinnost? Děkuji.

  • Martino, v přihlášce do evidence poplatníků vyplňuje zástupce domácnosti svoje osobní údaje: křestní jméno, příjmení, vysokoškolský titul, rodné číslo a až potom adresu, dále taky svoje telefonní číslo. Osobně rozumím systému koncesionářských poplatků tak, že jsou odváděny za fyzickou osobu, respektive společnou domácnost, nikoli za byt nebo adresu, takže by Vám nyní nemělo nic hrozit.

   Pokud chcete mít 100-procentní jistotu, odešlete čestné prohlášení pro odhlášení fyzické osoby z evidence televizních a rozhlasových poplatků, tím nic nezkazíte a zaplatíte pouze poštu (podobná sdělení samozřejmě vždy odesílat doporučeně!!!): formulář mají ČT a ČRo ke stažení ZDE pro televizi a ZDE pro rozhlas.

 25. Dobrý den,
  musíme platit rozhlasový poplatek i za byt, který nám darovala matka a bývá v něm (trvalou adresu tu nemáme), i když rozhlasový poplatek na své trvalé adrese platíme?

  • Gabko, jsem přesvědčen, že jako společně žijící a hospodařící domácnost (tzn. osoby žijící a hospodařící v 1 bytě) můžete odvádět maximálně 1 televizní poplatek a 1 rozhlasový poplatek. Jiná situace nastává pro podnikatele, který na živnostenský list pronajímá byty, kde má televize nebo rádia – potom odvádí tolik poplatků, kolik přijímačů používá ke svému podnikání. Pokud Vaše matka třeba bez nájemní smlouvy, na bázi důvěry obývá jiný Váš byt a tam používá televizní nebo rozhlasový přijímač, ideálně by měla sama také plnit koncesionářskou povinnost. 🙂

 26. Dobrý den.
  Dostal jsem, že mám platit měsíčně 45 Kč. Mám platit, když nemám rozhlas ani rádio?
  Děkuji.

  • Mirku, to je výzva Českého rozhlasu. Pokud nemáte ani nepoužíváte rozhlasový přijímač, odpovězte co nejdřív (nejpozději do 30 dnů!) čestným prohlášením, že „nesplňujete zákonné podmínky vymezující poplatníka“. Určitě tak učiňte, a to doporučeným dopisem, jinak se koncesionářem podle zákona automaticky stanete! Podle mých zkušeností Česká televize k výzvě rovnou přikládá formulář takového čestného prohlášení.
   Pokud v dopise nic takového nemůžete najít, formulář najdete ZDE (v něm jsou také vyjmenovány některé alternativy „rozhlasového přijímače“: přenosné rádio, radiobudík, autorádio, mini/mikro věž, počítač s FM/DVB-T tunerem, televizní přijímač se set top boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání anebo programů satelitní či kabelové televize DVB-T/S/C).
   Adresa: Český rozhlas, Odbor rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2

 27. Dobrý den,
  chci se zeptat, existuje vlastně možnost neplatit rozhlasový poplatek, když vlastním televizi, nebo lze přijímat televizní kanály s tím, aby v příjmu televize chyběl příjem rozhlasových stanic? Vím, že nikoho by nezajímalo, že je v televizi nemám naladěny, ale prostě jestli ještě v dnešní době „můžou chybět“?

  • Martino, to je dobrá otázka, kterou si, doufám, v Českém rozhlasu ještě nepoložili. Pokud splňuje definici rozhlasového přijímače televizor, asi by podle zákona mohl být vymáhaný nejenom televizní, ale rovnou taky rozhlasový poplatek :-/. Jaké programy jsou, nebo nejsou naladěny, skutečně zřejmě nehraje roli, protože stačí, aby byl přístroj „technicky způsobilý k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání“ atd. ČRo přitom sám píše, že například „v kabelových televizích po celé České republice jsou většinou šířeny všechny hlavní programy Českého rozhlasu“.

 28. Dobrý den,
  také bych se rád zeptal: bydlím ve společné domácnosti, za kterou majitelka bytu odvádí televizní poplatek. Majitelka bytu žádný rozhlasový přijímač nemá, nicméně já vlastním smart tv, která samozřejmě má zmiňovaný tuner typu DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Jak je to v takovém případě s rozhlasovým poplatkem? Je třeba, abych se já přihlásil jako koncesionář a odváděl rozhlasový poplatek, ale televizní už nemusím, protože ho za společnou domácnost odvádí majitelka bytu? Nebo je majitelka bytu povinná odvádět rozhlasový poplatek, protože jsem s ní ve společné domácnosti a vlastním přijímač?
  Předem moc děkuji za reakci.

  • Jakube, pokud sám vlastníte zařízení způsobilé k reprodukci rozhlasového vysílání, podle mého soukromého soudu byste platit za rozhlas měl. Vůči paní bytné buďme shovívaví, bez ohledu na znění zákona: Pronajímatelka bytu přece nemůže 100-procentně kontrolovat, jakou techniku její nájemníci kupují a používají; a představte si, přijít za ní se sovy: „Koupil jsem si smart tv, začněte za mě platit koncesionářský poplatek.“ 🙂 Televizní poplatek bych neřešil, když jej někdo jiný ve společné domácnosti už odvádí.

 29. Dobrý den,
  syn se odstěhoval ze svého bytu, kde platil poplatky jak za TV, tak za rozhlas. Nyní se nastěhoval zpět k nám rodičům (nemá zde trvalé bydliště) a na poště mu zrušení neudělali, že je to pod pokutou?
  Pokud bydlí u nás a My platíme tyto poplatky, tak nevím, kde je problém.
  Jak má postupovat a kde najde formulář na odhlášení?
  Děkuji.

  • Paní Šímová, poplatky zpravidla ruší dotyčné veřejnoprávní médium. Pokud syn už nevlastní ani doma nepoužívá žádný televizní ani rozhlasový přijímač, myslím si, že by mohl odeslat následující žádosti: TELEVIZE, ROZHLAS.
   Adresa ČT: Česká televize, Kavčí hory, 140 70, Praha 4
   Adresa ČRo: Český rozhlas, Odbor rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, Praha 2 120 99

 30. Nemohu se dovolat na vaši linku, abych zjistila, kolik dělá nedoplatek na ČT. Přešla jsem ze SIPA na platbu z účtu. Na lince 261 133 885 však nikdo není. Opravdu „perfektní“ služba zákazníkům!!! Dost na tom, že program televize je skutečně hodně ubohý, politické události jednostranné a neobjektivní. Styďte se za takové zpravodajství a věčně se opakující pořady!!!!! Zimová, Hronov 568

 31. Dobrý den. Od roku 1999 mám trvalý pobyt v Dánsku. V Česku vlastním byt, ve kterém nikdo nebydlí. V byte pobývám cca 10 dnů v roce, když jsem na dovolené. Odhlásila jsem koncesionářské poplatky. V byte je TV i rádio. Mám povinnost platit poplatky?
  Děkuji.

  • Marie, nemáte. Mj. i proto, že obě média už dávno přestala splňovat svou zákonnou definici veřejnoprávnosti a zvrhly se v nechutnou, neprofesionální a cenzurou promočenou propagandu.

  • Marie, máte, dodavatel elektřiny nezákonně přeposílá informace o spotřebičích na Český rozhlas a Českou televizi. Takže stačí den v roce, když jedno z toho zapnete a můžete mít průšvih. Osobně bych se obého zbavil, obojí lze poslouchat zdarma na internetu.

 32. Dobrý den, zajímá mě, jestli se televizní poplatek vztahuje i na televizní přijímač, který není připojen k tv signálu ani anténou, ani kabelem a je využíván pouze jako monitor pro práci na počítači. Díky za odpověď.

 33. Dobrý večer.
  Potřeboval bych prosím Vás poradit. Před rokem jsme si s manželkou koupili byt, takže jsme měnili trvalé bydliště a až teď jsme zjistili, že je povinnost platit televizní a rozhlasové poplatky. Jenže televizi a rádio nevlastníme. Nevím, jak teď postupovat. Mám čekat na upomínku, nebo poslat čestné prohlášení, že nic z toho nevlastním? Předem děkuji.

 34. Dobrý den,
  zajímalo by mě a jestli máte zkušenosti, zda ČT nebo ČRo provádí kontroly domácností, které odeslaly čestné prohlášení, že nesplňují definici koncesionáře.
  Děkuji.

  • Pavle, myslíte jako domovní prohlídku? Na základě čeho? Nezaplacených 45 Kč? :)) Takhle špatně to u nás ještě naštěstí nefunguje.

 35. Hodně lidí má v bytě elektřinu, ale jen na svícení a vaření, televizor nemá vůbec – proč má platit televizní poplatek?

 36. Dobrý den, jsem majitelkou rodinného domu, který jsem po většinu času využívala jako chatu a televizní anténu nepořídila. Televizi v domě nemám. Proto mě nikdy nenapadlo platit poplatky za něco, co rozhodně nevyužívám. Nyní jsem dům pronajala, a tak si nejsem jistá, jestli si nájemníci televizi nepořídili a kdo má tedy popřípadě přihlašovací a platební povinnost, jestliže i elektřinu mají psanou na sebe? Děkuji za odpověď.

 37. Dobrý den,
  bratr zemřel 25.05.2015. Poplatky za televizi a rozhlas strhávali ještě za červen, červenec a srpen, než byla vyřízena pozůstalost. Mohu žádat o navrácení poplatku? Jsem dědic a poplatky platím v mém bydlišti. Jak mám postupovat?
  Děkuji.

 38. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat:
  Moje mamka má průkaz ZTP/P na praktickou slepotu, má byt, platí SIPO, od televizního a rozhlasového poplatku je celou dobu osvobozena. Teď jí přišel dopis, že má začít platit.
  Tak jsme zavolali do České televize, kde povídali, že teda platit nemusí.
  A ejhle, asi za dva dny přišel dopis otci, že musí platit poplatek za televizi on! Opět telefonát do České televize, který si přehazovaly paní v kancelářích. Tři říkaly, že platit nemusí a dvě, že si musí zařídit své SIPO a poplatek za televizi platit.
  Můžete mi, prosím, poradit, jak to teda je a jak dál postupovat? Máme vyplnit čestné prohlášení, které Česká televize poslala? Moc děkuji za radu. Přeji příjemný den.

 39. Dobrý den, tento týden jsem prodal členství svého družstevního bytu, nejsem tedy již vlastníkem podílu v Okresním stavebním bytovém družstvu a jsem v bytě jako podnájemník na klasickou podnájemní smlouvu. Kdo tedy nyní platí poplatky? Já už ne. Měl by odvádět poplatky nový majitel, ne?
  Byt je stále družstva, není v osobním vlastnictví.
  Dík za informaci.

 40. Dobrý den, měl bych dotaz. V roce 2012 jsem zakoupil byt, dva roky trvalo, než byl obyvatelný. Bydlím sám, sice využívám TV jako monitor, ale nemám ani satelit, ani kabelovou televizi, ani žádný set-top box pro pozemní vysílání. Trvalý pobyt mám stále hlášen u rodičů, kteří televizní a rozhlasový poplatek platí. Jsem povinen také platit tyto poplatky? Je to na domácnost, či na osobu? Děkuji za odpověď.

 41. Hezký den, chtěl bych se zeptat, zda musím platit poplatek za televizor, který používám jako monitor a není připojen do televizní zásuvky. Nebo musím platit za zařízení, které má pouze TV tuner?

  • Martine, podle zákona odvádíte poplatek za samotné vlastnictví definovaného přístroje. Jestli opravdu sledujete televizi a posloucháte rádio, nebo máte technologii celoročně vypnutou a odpojenou, je vlastně lhostejno.

 42. Dobrý den.
  Zajímalo by mě, proč musím platit televizní poplatek, když programy chytám na satelitu a platím si registrační poplatek. Za balíčky navíc platím zvlášť.
  Nebo se peníze rozdělují mezi všechny majitele – Nova, Prima atd.? ČT má 1 sportovní kanál a Nova s Primou neplacený žádný, jenom vraždy a násilí. Hrůza.

 43. Věta „Platit musí také majitel počítače s televizní kartou, USB tv tunerem nebo technologií IPTV.“ je lživá, zákon nic takového neobsahuje. V zákoně je uvedeno, že se jedná o zařízení, nikoli o soubor zařízení, a navíc musí přijímat signál pomocí rádiových vln.

  • Dobrý den, mm, kategorie „pravda/lež“ tady používáte zbytečně. Zákon má různé výklady a Vy nyní odporujete právníkům veřejnoprávního média. Česká televize na svých internetových stránkách píše:

   „Televizním vysíláním, resp. převzatým televizním vysíláním se podle § 2 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání rozumí vysílání původních televizních programů nebo jejich podstatných částí a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím vysílačů, kabelových systémů (včetně IPTV) a družic či jiných technických prostředků.
   Osobní počítač, který je vybaven televizní kartou nebo USB tv tunerem, je technickým zařízením, které má všechny parametry televizního přijímače. Je proto předmětem televizního poplatku.“

   Nejsem soudce, abych rozhodl, jestli máte pravdu Vy, nebo Česká televize. Ale pokud budete s veřejnoprávním médiem v rozporu a odmítnete zaplatit případné penále, buďte na soudní řízení nebo eventuální exekuci Vašeho osobního majetku připraven. (Mimochodem, za „soubor zařízení“ přece můžeme považovat i jakýkoli televizor nebo rádio, které jsou souborem mnoha šroubků, pérek apod.)

 44. Dobrý den, takže každý, kdo má v telefonu rádio, je potencionálním plátcem? Žiji v ČR 11 let a teprve teď jsem si po koupi bytu vyřídil trvalý pobyt. No, jak tak zjišťuji, asi si ho na vlastní žádost nechám ukončit a ušetřím ještě i na popelnicích. 😀

 45. Dobrý den. Česká televize vysílá reklamy, které mě – a zřejmě ani většinu diváků – nezajímají. Bylo by spravedlivé, aby veřejnoprávní médium rozdělovalo svoje příjmy z inzerce mezi povinně platící občany. Jinak totiž vydělává dvakrát – nejdříve díky povinným koncesionářským poplatkům jako „státní instituce“ a potom ještě díky svému podnikání jako komerční firma.

 46. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kde a jak přepsat poplatek za ČRo a ČT? Máme změnu majitele. Platíme přes SIPO. Děkuji. Petříčková

 47. Dobrý den, chci se zeptat na povinnost platit poplatky za TV a rádio. Kupuji byt, ale nebudu tam mít trvalé bydliště – to je na jiné adrese, kde se poplatky platí. Musím se přihlásit k placení poplatků i na adrese, kde nebude trvalý pobyt?
  Děkuji.

   • Dobrý den, paní Andreo a pane Kubánku. V článku výše přece píšu, že domácnost platí maximálně 1 televizní poplatek a maximálně 1 rozhlasový poplatek. I když člověk jako fyzická nepodnikající osoba vlastní třeba 10 bytů, ve kterých má 10 televizních a rozhlasových přijímačů, platí nanejvýš jenom 1 televizní a 1 rozhlasový poplatek (tak aspoň zákonu osobně rozumím). Jiná situace by nastala, pokud bychom třeba podnikali a měli ve více provozovnách několik televizí.

 48. Libuše Jaroslava píše:
  Dobrý den!
  Mám malý důchod 10490,- Kč a jsem nucena činit restriktivní opatření. Vše, na co nemám, musím opustit. Jíst, platit si teplo a světlo, levné oblečení, teď i léky, to musím, abych žila. Nechci platit TV poplatek v takové výši, která je pro mne neúnosná. Místo něj bych si mohla pořídit nové zuby, silnější brýle na čtení, nějaké cvičení na páteř, popřípadě malý dárek vnoučatům nebo knihu pro ně i pro sebe. Z nájemního bytu jsem odešla, nemám na to. Jsem proletářka. Je mi přes 70 let a pracovala jsem celý život (výpravčí ČSD 25 let a od převratu učitelka až do důchodu). Raději čtu podle svého zaměření. Takže v TV seriály „ze života“ nebo tendenční zpravodajství a propaganda moje zájmy neuspokojují. Zatím jsem platila pokorně TV poplatky, ale poslední dobou, když mi chybí na základní péči o svoji osobu, cítím odpor k podpoře TV. Je to krajně nespravedlivé, abych platila stejný poplatek jako miliardáři v ČR, kteří i z mé hodnotné celoživotní práce zlodějinou nebo spekulacemi a tunelováním zbohatli a na můj důchod se dostává jen zlomek a ještě vnímám tuto politiku jako urážky stáří. Mohu žádat alespoň o snížení platby vzhledem k mým finančním možnostem alespoň na 20,- Kč měsíčně?

 49. Dobrý den. Po ukončení analogového vysílání zde nebylo zavedeno pozemní vysílání. A jsme nuceni přijímat satelit SKYLINK. Platím koncesionářské poplatky a poplatek SKYLINKU. Zdá se mi to velice nespravedlivé. Spíše okrádání občanů. V.K.

 50. Dobrý den, stěhuji se do podnájmu, kde budu mít pouze korespondenční adresu, trvalé bydliště zůstává nezměněno, je povinnost platit televizní a rozhlasový poplatek na korespondenční adrese?
  Děkuji. Veronika J.

 51. Zdravím a zcela upřímně říkám: Mám doma tři televize, pc, notebook, v autech rádia a vše plně využívám. Přišlo mně od Českého rozhlasu, ať platím. V poště bylo i přidané čestné prohlášení, tak jsem zatrhl, že nic nemám. Otázka: Můžou zjistit, že to není pravda? Zde nejde o 45 Kč, ale velmi mně vadí princip: Bereš elektřinu, tak zaplať.

  • Martine, máte, dodavatel elektřiny nezákonně přeposílá informace o spotřebičích na Rozhlas a Televizi. Takže pokud používáte doma televizor, tak s pokutou počítejte téměř s jistotou. Vše je jen otázka času.

 52. Prosím, odpovězte mi na můj komentář. Našla jsem na internetu zákon, že uživatelé, kteří byli přemístění ze svého trvalého bydliště do Domova seniorů (dříve důchodců), nemusí platit televizní a rozhlasové poplatky. Zákon je z roku 2005 pod paragrafem 348/2005 Sb.

  A ještě bydlím s jednou paní, která má alzeheimera, žijeme tedy spolu na jednom pokoji, nemáme elektroměr – to je v platbě za pobyt snad? Sociální sestra mi přitom řekla, že někteří uživatelé mají výjimky i přesto, že mají jako já důchod kolem 8 000 Kč za měsíc a nejsou hluší ani slepí? Byt jsem vrátila MHMP a jsem v podstatě bezdomovec. Trvalé bydliště mám nyní v DS Heřmanův Městec. V minulém bydlišti jsem televizi neměla, takže jsem poplatky nemusela platit. Také jsem nějaký čas bydlela v DS Slunečnice v Praze 8, Bohnicích, ul. Na hranicích, kde nikdo na svém pokojíčku tyto poplatky nemusil platit.

  Neobohacuje se ČT na úkor již tak chudých důchodců? Kdyby ten zákon ještě platil, musela by ČT vracet peníze lidem, za které již několik let posílá tyto platby účetní zdejšího DS přes SIPO? Děkuji za brzkou odpověď. Skramuská Míla, DS Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí č.37, psč 538 03, okres Chrudim, Východočeský kraj (Pardubice).

  • Dobrý den, paní Skramuská, zákony po posledních novelizacích jsou zveřejněny na Portálu veřejné správy, konkrétní Vámi zmiňovaný zákon č. 348/2005 Sb. (o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů) najdete pod TÍMTO odkazem. Zmínku o domovech seniorů, domovech důchodců, ani obecně o seniorech a důchodcích tam bohužel nevidím. Od poplatku je osvobozený například člověk, „jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, ale to – počítám-li správně, není případ důchodu okolo 8 000 Kč. Budu citovat celou související pasáž:

   㤠4
   Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku
   (1) Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeni
   a) zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a osoby, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána6),
   b) cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu7),
   c) provozovatel vysílání ze zákona,
   d) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
   e) držitelé licence8) opravňující k rozhlasovému vysílání, jde-li o rozhlasový poplatek,
   f) držitelé licence8) opravňující k televiznímu vysílání, jde-li o televizní poplatek,
   g) osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou9), pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti,
   h) školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
   (2) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,
   a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima10),
   b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti10).
   Při zjišťování příjmů se postupuje podle zvláštního zákona10).“

   • Panu Woffovi: O domově důchodců píše samotná veřejnoprávní televize na svém webu (asi uprostřed TÉTO stránky). „Pokud se poplatník stěhuje z místa svého trvalého bydliště a v novém bydlišti již televizní poplatek platit nebude, např. v domově důchodců, při přistěhování k jinému poplatníkovi do společné domácnosti apod., odhlásí se z evidence poplatníků.“

 53. Toto nemohu chápat. Já se domníval, že vždy se musí platit za něco, ale platit za nic mi připadá jako velký nesmysl. Vždyť nikdo nenutí ČT, aby vysílala své signály do těch domácností, které neplatí poplatky. Když si nekoupím kartu do skylinku, tak mi vypnou všechny programy, tak proč to neudělá i ČT?
  Odpovím si sám, protože ví, že nikdo o jejich programy nestojí a každý by se na ně vybodl.

 54. Dobrý den,
  koupila jsem nemovitost a chci se přihlásit k poplatku za televizor a rádio. Nemovitost na mně byla převedena v dubnu. Když se chci přihlásit, mám uvést datum, kdy jsem nemovitost nabyla, a nebo můžu uvést do přihlášení například dnešní den? Tak nějak jsem to do 15 dní nestihla. Dříve jsme poplatky neplatili, bydleli jsme v domě s rodiči, kdy byly poplatky vedeny na ně.
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Lenko, jestli chápu dobře, chcete se vyhnout pokutě. Osobně bych ale uvedl raději pravdivé informace, pokorně se omluvil za prodlení a zkusil problém zdvořile „vyžehlit“. Myslím, že ani několik tisícovek nestojí za to, lhát v oficiálních dokumentech a riskovat horší důsledky.

 55. Dotaz na pana Petra Woffa:
  Dobrý den, moc by mne zajímalo, jak ČT vykládá zákon o koncesionářském poplatku v případě domácnosti, která sice vlastní televizi, ale využívá ji pouze jako prohlížeč internetového obsahu a přehrávač flash disků a podobně.
  Upozorňuji, že k domácnosti není připojen TV signál ani po kabelu, domácnost nevlastní ani analogovou anténu, ani satelit!
  Jediné, na co lze televizi připojit, je internet.
  Na internetové vysílání se ale dle zákona poplatky nevztahují – nehledě na to, že na tomto konkrétním typu televizoru ono ivysílání ČT z nějakého technického důvodu ani nelze spustit.
  Jsou schopni právníci ČT selským rozumem zohlednit, že i když domácnost vlastní televizi (což zákon uvádí jako důvod k poplatku, aniž by se zajímal, zda je možno přístroj v domácnosti připojit k vysílání ČT), tak nemá ŽÁDNOU reálnou možnost připojení k televiznímu signálu a tudíž není reálné přes tento přístroj vysílání ČT sledovat?
  Vysvětlení této konkrétní specifické situace jsem totiž nikde nenašel a myslím, že nejsem jediný, koho odpověď velmi zajímá.
  Děkuji.

  • Pane Wagnere, raději bych nepočítal s nějakým „selským rozumem“. Jsem v tomhle ohledu spíš pesimista a předpokládám, že právníci České tepevize prostě využijí současnou právní normu tak, aby svému zaměstnavateli nebo klientovi zajistili maximum peněz. A zákon (o rozhlasových a televizních poplatcích) říká:
   „Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

   • Děkuji za odpověď, pane Woffe, právě ta poslední věta z citace zákona dokazuje, že ČR je opravdu ještě velmi daleka fungování skutečně právního státu. Jde o to, doslova sebrat lidem co nejvíce peněz (přesně, jak jste popsal u právníků ČT), nehledě na to, jestli má poplatník reálně možnost televizní vysílání sledovat – či nikoli. Skutečné právo tu vůbec nehraje roli.
    Jako v nějaké východní rozvojové zemi – ostuda – jinak se to nazvat nedá.
    Ovšem jen ještě jeden dotaz!
    Pokud to je opravdu postaveno takto, tak speciální úpravy televizorů pro znemožnění přijímání TV signálu (jak je řešeno v diskusi níže) jsou pak úplně bezpředmětné, protože – „jak zákon káže“ – „Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.“
    Nebo ne?

 56. Dobrý den, nevlastním rádio ani televizi. Rádio poslouchám přes internet a televizi také sleduji přes internet. Službu sledovat televizi online mám v rámci placení poplatku za internet. Chápu to správně, že koncesionářské poplatky (ČT ani ČRo) platit nemusím?

  • Sabino, sleduju veřejnoprávní média stejně jako Vy (přesněji přes notebook a wi-fi internetový signál) a pro svoji vlastní potřebu jsem zatím nikdy koncesionářské poplatky neřešil.

 57. Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, jak máme postupovat. Máme zde v závodě v užívání televizní obrazovky, které využíváme pouze jako monitory. Neslouží k televiznímu přenosu. Nyní jsme aktuálně nakoupili čtyři nové a firma nám nabídla úpravu – znemožnění příjmu jakéhokoliv vysílání. Nechali jsme tedy návrh realizovat.

  Chtěli bychom stejně postupovat i v případě stávající televizorů a neplatit tak poplatky za vysílání. Prosím o informaci, jak máme postupovat. Český rozhlas mi odpověděl toto: Vážená paní, pokud televizní přístroje nemají tuner, nejsou rozhlasovými přijímači. Na povinnost platit televizní poplatky se, prosím, dotažte přímo České televize. Pro případné kontroly doporučuji předložit potvrzení o úpravě těchto přístrojů.

  • Gabrielo, blahopřeji Vám k úspěšné úpravě televizních obrazovek ve Vašem podniku. K vyjádření Českého rozhlasu nemám, co dodat – zřejmě tedy bude potřeba zajistit, aby televizní přijímače neměly tuner a ujistit se v České televizi (kontaktní linka: 261 133 885, e-mail: poplatky@ceskatelevize.cz), že úprava stačí a požádat o vyřazení z databáze koncesionářů.

 58. Dobrý den, od tohoto měsíce bydlím společně s dědou, byt je napsán na mě. Děda do teď platil poplatky, od tohoto měsíce platím SIPO na své jméno, ale upomínka k zaplacení poplatku přišla zase i dědovi. Je to dvoupokojový byt. Musí platit tento poplatek i děda, když žijeme ve společné domácnosti? Děkuji za odpověď. Sikorová

  • Paní Lucie Sikorová, nemusíte. Na každou domácnost pouze jedna platba za rádio a jedna za televizi. Lhostejno, kolik žije ve společné domácnosti lidí. (I v tomto fóru se stejná problematika již několikrát objevila.) Doporučuji, abyste na poště překontrolovali, zda skutečně odhlásili dědovo SIPO.

 59. Dobrý den. Jsem 64-letá důchodkyně s rakovinou, bydlící v garsonce, v domě s pečovatelskou službou (teď jej stát přejmenoval na Dům zvláštního určení – prý pro sociálně slabé seniory), mám důchod 5.200,- Kč. Neměla jsem žádnou televizi, chodila jsem se dívat na TV do kulturní místnosti, kterou platí seniorům město. Před dvěma lety jsem si koupila v akci levnou malou televizi v Dataru (TV přijímač a monitor dohromady) a prodejna asi spolupracuje s Českou televizí – hned nato mi došlo prohlášením, abych se přihlásila k odběru vysílání ČT.

  Televize se mi ale pokazila přesně týden po 2-leté záruční lhůtě a vůbec nereaguje (je mrtvá). Už ji nemám, jsem opět bez televize. Dnes mi došlo z pošty DINO k zaplacení 3.850,- Kč. Jak mám odhlásit televizi, když formulář na odhlášení neexistuje, jenom čestné prohlášení na přihlášení? Nevím, co to je jistina 3.620,- Kč, co si DINO pošta počítá. Prosím, mohl byste mi s tím pomoct? Děkuji. S úctou Marie

  • Marie, bohužel zákonu rozumím tak, že i velmi chudý člověk musí České televizi doložit svoje nízké příjmy, jinak může do evidence poplatníků spadnout. Předpokládám, že Vám prostě vznikl dluh (DINO) a nevím, jak byste jej mohla smazat – snad jenom hodně působivou a zdvořilou prosbou. Důvod, proč Vám poslala „dluhové inkaso obyvatelstva“, by Vám měla sdělit Česká pošta na své pobočce. Každopádně bych asi poslal na adresu České televize (Česká televize, Kavčí hory, 140 70, Praha 4) normální oznámení ve smyslu: „Čestně prohlašuji, že už nevlastním televizní přijímač, a proto Vás žádám o odhlášení z evidence poplatníků.“ + Vlastnoruční podpis a osobní údaje, posláno doporučeně.

 60. Dobrý den, mám k Vám dotaz.
  Zjistila jsem, že podnikatel, který má prodejnu, musí platit televizní poplatky. Jak to je v případě, kdy na prodejně ani nikde v zázemí prodejny není žádný televizní přijímač a ani v PC není možnost TV přijímat. V prodejně nemáme ani rozhlasový přijímač, jelikož bychom museli platit koncesionářské poplatky a to si radši zazpíváme sami. Prodejnu máme přes rok a k poplatkům jsme se nepřihlásili. Mám dojem, že je tento poplatek v mém případě neoprávněný. Prosím o odpověď a přeji krásné léto.

  • Alice, nemyslím si, že podnikatel musí platit automaticky jenom proto, že má prodejnu. V zákoně č. 348/2005 Sb., § 5 čtu, že podnikající fyzická osoba odvádí koncesionářské poplatky „z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním“ + eventuálně ještě za svoji domácnost. Podnikající právnická osoba odvádí koncesionářské poplatky „z každého rozhlasového přijímače a televizní poplatek z každého televizního přijímače“. Jinak to mají OSVČ a firmy, které vyrábějí, opravují nebo prodávají televizory či rádia, ale to – předpokládám – není Váš případ (?).

 61. Dobrý den, zlikvidovali jsme televizor, protože jsme se na něj dívali jen 1x do roka na Štědrý den. Musíme i nadále platit poplatek a pokud ne, jak máme postupovat, abychom neplatili za něco, co nepoužíváme? Děkuji za radu. Králová

  • Pavlíno, pošlete České televizi doporučeným dopisem čestné prohlášení, že po likvidaci televizoru už nemáte povinnost odvádět poplatek a žádáte o vyřazení ze seznamu koncesionářů. Doporučuji Vám, abyste přestali platit, teprve až Vám veřejnoprávní médium potvrdí, že Vás „škrtlo“ z databáze svých chlebodárců.

 62. Dobrý den, musím uhrazovat televizní a rozhlasový poplatek, když jsem se nastěhoval do rodinného domu, do bytu v 1.patře, přičemž rodiče bydlí v přízemním bytě a obě částky každý měsíc odvádějí? Rozumí se pod pojmem společná domácnost 2 byty v rodinném domě se společnými zálohami na plyn a vodu atd.? Děkuji.

  • René, pojmu domácnost se věnuji ve speciálním článku ZDE. Popravdě, není mi úplně jasný :-). Ale kdybychom brali 2 oddělené byty jako stejnou domácnost jenom proto, že jsou v jednom domě a platí společně zálohy na energie, mohli bychom brát jako stejnou domácnost taky 60 bytů v panelovém domě, pokud mezi sebe rozpočítávají společné náklady na teplo z teplárny. A to by mi přišlo docela absurdní.

 63. Dobrý den, musí platit televizní a rozhlasový poplatek osoba, která pobírá sociální dávky od státu – nebo se doma stará o nemocné dítě, které je zbavené svéprávnosti a závislé na rádiu? Předem děkuji za odpověď.

  • Mirko, v zákoně o rozhlasových a televizních poplatcích stojí (§ 4):
   „(2) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,
   a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima 10),
   b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti 10).
   Při zjišťování příjmů se postupuje podle zvláštního zákona 10).“

 64. Dobrý den, vlastníme dům a byt v paneláku. Do panelákového bytu jsme nyní přestěhovali 21-letého syna. Koncesionářské poplatky platíme. Má je platit i syn (i když mu byt nepatří)? Děkuji za odpověď.

  • Tomáši, já chápu zákon tak, že koncesionářský poplatek může platit jenom jeden člen domácnosti, kde společně posuzovaní lidé žijí pohromadě. Ale pokud Váš syn bydlí odděleně v jiném bytě nebo domě než Vy, myslím si, že odkaz na Vaši splněnou koncesionářskou povinnost nestačí. Respektive samostatně žijící potomek je „nezávislá jednotka“, takhle bude eventuálně hodnocen a pokud používá například televizor, měl by odvádět televizní poplatek taky.

 65. Dobrý den, poskytuji ubytování v soukromí s 10 pokoji. V každém pokoji je televizor s naladěnými TV programy a také rádiovými stanicemi. Samostatný radiopřijímač na pokoji není. Chápu zákon správně, že musím platit 10x koncesionářský poplatek za TV přijímač a za rádio ne?

  • Dobrý den, Michale, předpokládám, že ubytování poskytujete jako podnikatel (to píšu jenom pro pořádek, aby nedošlo k nedorozumění, pokud byste například poskytoval ubytování a neměl pro tuto činnost živnostenský list). Odpověď na Vás dotaz záleží na definici rozhlasového přijímače a technických vlastnostech konkrétního televizoru. Dovolím si citovat Hospodářské noviny, které považuji za důvěryhodný zdroj a kde byla tato situace diskutována:

   Máte doma televizi s přijímačem digitálního signálu? Podle zákona musíte platit nejen televizní poplatek, ale přispívat i veřejnoprávnímu rozhlasu. (…) Nyní například uživatelé mobilních telefonů se zabudovaným přijímačem rádia nic hradit nemusí. Vlastníci televizí s digitálním tunerem, kteří automaticky přijímají i signál rádia, mají smůlu, taková výjimka se na ně nevztahuje.“ ZDROJ

   Pochopitelně Vám nemohu dát stoprocentně jistou a správnou odpověď (zákon má různé interpretace, mezi kterými bývá rozhodováno v soudním řízení), ale myslím si, že byste bohužel měl platit kromě 10 televizních poplatků i 10 rozhlasových poplatků :-(.

 66. Dobrý den. Žiji už 18 let ve Švýcarsku. Platím zde za televizi i rádio. Když si na léto koupím byt v ČR, musím zde taky platit poplatek? L. Micka, Bern

  • Dobrý den, pane Micko, bohužel švýcarská veřejnoprávní média (Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft) nejsou nijak propojena s českými veřejnoprávními médii (Českou televizí a Českým rozhlasem). Takže pokud byste měl v českém bytě rozhlasový a televizní přijímač, musel byste odvádět speciální poplatky (na adresu ČT a ČRo) bez ohledu na fakt, co děláte nebo neděláte v zemi helvétského kříže.

 67. Musí se zrušit poplatky, jde to proti obyčejným lidem, kteří dneska žijí v bídě.
  No jo, jenže před 15 lety jsme žili klidný život.

 68. Dobrý den, čtu si tu o koncesionářských poplatcích. Prosím, když má někdo trvalé bydliště na městském úřadu, tak jak se ho týkají poplatky? To tu jaksi ve článku není uvedeno. Děkuji. Hlavatá

  • Paní Hlavatá, v rámci koncesionářských poplatků je vlastně lhostejno, kde přesně v České republice máte hlášené trvalé bydliště. První otázka zní, jestli vlastníte nebo dlouhodobě používáte televizní, respektive rozhlasový přijímač. Pokud ano, měla byste televizní či rozhlasový poplatek odvádět. Druhá otázka zní, jestli žijete a sdílíte svoje životní náklady (například platbu za potraviny) s někým dalším, anebo hospodaříte úplně sama. Pokud máte aspoň jednoho „parťáka“, stačí, když bude poplatky hradit jenom jeden člen „domácnosti“ (je přitom vedlejší, jestli používáme přijímač například v partnerově bytě, anebo třeba ve stanu).

 69. Dobrý den,
  pochopil jsem správně, že pokud nemáme v domácnosti žádný rádiový přijímač, nemusíme platit rozhlasový poplatek?! I když vlastně dnes přijímají rádia i televize, tím pádem bych musel rádia z televizního seznamu vymazat a tuto skutečnost doložit čestným prohlášením…?
  Děkuji za odpověď.

  • Ondřeji, myslím, že jste „uhodlil hřebík na hlavičku“. I televizní přijímač může splňovat definici rozhlasového přijímače, která podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích zní: „Zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů. Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.“

   Takže vlastně i kdybyste z televizního seznamu takového přístroje vymazal všechna rádia, a dokonce i kdybyste takový přístroj měl doma jenom jako křesílko pro kočku (schválně přeháním), stejně musíte rozhlasový poplatek každý měsíc odvádět. A nepomůže ani čestné prohlášení. Je zkrátka potřeba zmíněný zákon přepsat, nestačí dnešní době a i dříve byl docela absurdní.

 70. Vážený pane, proč se nedaří zrušit poplatky mého zemřelého manžela (2.7.2016)? Dvakrát jsem odvody odhlašovala na poště, ale pořád je dlužníkem. Zrušení se nepovedlo, mé přihlášení šlo hned. Takže poplatky platím já. Myslíte, že na urnovém háji kouká na televizi? Nechápavá vdova.

  • Vážená paní Uhlířová, Český rozhlas sice v příslušném formuláři píše, že když koncesionář odvádí poplatky přes SIPO, stačí provést odhlášení na pobočce České pošty. Ale podle mých zkušeností (řešil jsem podobný problém s jiným člověkem, ohledně záloh za energie) Česká pošta sama odvody přes „Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva“ neodhlašuje. Odhlášení musí provést instituce, která peníze přijímá. Doporučuji Vám tedy, abyste zaslala TENTO formulář doporučeně na adresu ČT (Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4).

 71. Dobrý den, pracuji jako OSVČ a včera mi přišlo upozornění na povinnost hradit rozhlasový poplatek. Bydlím však v domě u rodičů, kteří poplatek za rádio i televizi platí. Tak bych se vás rád zeptal, jestli je musím hradit znovu, nebo jak to je? Děkuji. Honza Svoboda

  • Honzo, Vy koncesionářské poplatky platit nemusíte, pokud máte s rodiči společnou domácnost (tzn. například sdílíte ledničku, řešíte dohromady nákupy potravin, účty za energie apod.) a pokud televizní i rozhlasový přijímač používáte pouze pro svoji osobní potřebu (nebo vůbec).

   Koncesionářské poplatky naopak odvádět musíte, pokud máte svoji samostatnou domácnost (prostě hospodaříte úplně sám, i když v domě rodičů, například v oddělené bytové jednotce) a televizor/rádio tam sledujete/posloucháte nebo vlastníte. Poplatníkem se taky stáváte, když přijímač používáte k podnikání (to je třeba případ taxikáře, který pouští zákazníkům – pasažérům rádio, aby byla jízda zábavnější).

 72. Rozhlasový poplatek.
  Jsem podnikající fyzická osoba (OSVČ), nemám provozovnu ani zaměstnance, pracuji z domova. Mám auto na IČO. V zákoně č. 248/2005 Sb. je v § 5 uvedeno : „(3) Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem13), platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním; tím není dotčena povinnost platit poplatky podle ustanovení odstavce 1.“

  Jak mám chápat formulaci „využívat k podnikání“? Znamená to, že když si pustím radio v autě, tak radio využívám pro své podnikání? Poplatek platím samozřejmě pod svým jménem za domácnost, kde bydlím.
  Děkuji za odpověď.

  • Martine, správně citujete zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, kde mlhavá formulace „k podnikání nebo v souvislosti s ním“ není blíže vysvětlena, ani odkazem na jiný právní předpis. Nenašel jsem ani žádný soudní spor, kde by některý živnostník interpretoval „souvislosti svého podnikání“ jinak, než Český rozhlas, takže zřejmě chybí i precedens, který by nám pomohl.

   Osobně bych na Vašem místě rozhlasový poplatek platil; třeba byste se šikovným právníkem dokázal nějak obhájit i neplacení rozhlasového poplatku za autorádio ve svém firemním autě, otázkou ale je, zdali byste šel do případného konfliktu, anebo raději zaplatil pokutu.

 73. Dobrý den, jsem povinen jako OSVČ platit poplatek za autorádio, když vozidlo nemám ve firemním majetku? Jiný přijímač ve firmě nemám a v domácnosti platím poplatky za TV i rozhlas. Sídlo firmy mám v místě bydliště. Děkuji za odpověď.

  • Mariane, podle zákona byste měl odvádět rozhlasový poplatek za každý rozhlasový přijímač, který používáte „k podnikání nebo v souvislosti s ním“, což tam bohužel není blíže vysvětleno. Myslím si, že pokud například jezdíte svým autem za zákazníky a přitom posloucháte rádio, může Vás ČRo považovat za podnikatele-koncesionáře. Zaručenou odpověď ale bohužel nemám. Možná dříve nebo později půjde některý tvrdohlavý živnostník do soudního sporu a vznikne precedens, díky kterému bude jasno – Vy ani já to ale zřejmě být nechceme, takže bych osobně v podobně mlhavých případech volil raději placení.

 74. Dobrý den, pane Woff. Mám s manželkou cukrárnu 21 let a platíme rozhlasové poplatky za 2 rádia v cukrárně pro potřebu zaměstnanců a 2 rádia v autech, ve kterých jezdíme pouze já nebo manželka. Kdysi nám to takto bylo doporučeno. Myslím si ale, že je to špatně.

  Navíc manželka si před čtyřmi lety požádala o vlastní živnost ve stejném oboru, kdyby se se mnou něco stalo, aby mohla pokračovat v živnosti dále bez problémů, nyní jí ale přišlo upozornění, že nemá zaplacen poplatek. Máme si rádia rozdělit, anebo stačí pokračovat dále ve stávajícím stavu? Odvádíme společné daňové přiznání a máme „sdružení“. Poradíte, jak dál. Dík

  • Pane Semecký, naprosto chápu názor, že současné nastavení koncesionářských poplatků není spravedlivé. Ale taky si myslím, že po Vás současný zákon skutečně požaduje, abyste platili za každý rozhlasový přijímač, který používáte v souvislosti s podnikáním. Otázkou je, zdali musíte platit vícekrát za stejné přijímače: jednou Vy nebo celé sdružení jako právnická osoba, podruhé manželka. Anebo zda stačí, jak píšete, rádia rozdělit či pokračovat nadále jako doposud. Budu citovat zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, (č. 348/2005 Sb., § 5):

   „(3) Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem13), platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním; tím není dotčena povinnost platit poplatky podle ustanovení odstavce 1.
   (4) Poplatník, který je právnickou osobou, platí rozhlasový poplatek z každého rozhlasového přijímače a televizní poplatek z každého televizního přijímače.“

   (Poznámka: Ustanovení odstavce 1 se týká domácností). Odpovězme si na následující otázky: Je Vaše manželka podnikatelkou? A používá rádio nebo rádia v souvislosti se svým podnikáním? Pokud obě odpovědi znějí kladně, podle mého laického názoru má jako podnikatelka koncesionářskou povinnost. Dále: Používá Vaše manželka v souvislosti se svým podnikáním všechna 4 rádia (jako členka sdružení a zaměstnavatelka + jako občasná řidička dvou aut)? Pokud ano, Český rozhlas může teoreticky chtít, aby jako podnikatelka platila 4 rozhlasové poplatky, i když za stejné přístroje platí už Vaše sdružení.

   Leda, že byste oba byli „pouze“ zaměstnanci svojí společné firmy, ale takhle byste zřejmě nevydělali kvůli jiným odvodům.

 75. Dobrý večer, manžel má od roku 2010 dluh na televizních poplatcích ve výši cca 5 500 Kč. V únoru 2010 mu začala insolvence a v roku 2015 mu skončila. Teď mu píší z Dina, ze dluh má uhradit. Neměli se přihlásit do insolvenčního řízení? Musíme tento dluh uhradit? Já bych měla zájem to zaplatit ve splátkách, ale Dino má hodně vysoké splátky, na které nedosáhnu. Můžu platit 500 Kč měsíčně. Víc nemám. Kam mám napsat, aby mi splátky povolili? Děkuji.

  • Paní Holubová, zapátral jsem v insolvenčním zákoně a našel tam následující pasáže:

   㤠414
   (1) Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka.
   (2) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.
   (…)
   § 417
   (1) Osvobození podle § 414 a 415 insolvenční soud dlužníku odejme, jestliže na základě návrhu podaného některým z dotčených věřitelů do 3 let od jeho pravomocného přiznání vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům; to neplatí, jestliže věřitel, který návrh podal, mohl takovou námitku uplatnit před rozhodnutím o přiznání osvobození dlužníku.“

   Citovaným pasážím rozumím tak, že se veřejnoprávní médium skutečně mělo ozvat ještě předtím, než soud rozhodl o zdárně dokončeném oddlužení. Myslím, že tento názor podporuje Česká advokátní komora ve svém bulletinu, kde se píše:

   „Věřitel má za dlužníkem splatnou či nesplatnou pohledávku z titulu nezaplacení ceny dodaného zboží, nezaplacení příspěvku do fondu oprav a na údržbu domu, ve kterém bydlí, nezaplacením nájemného, zápůjčky apod., a namísto plnění svých dluhů dlužník na sebe podá návrh na oddlužení, neboť není schopen své dluhy hradit. Tím se věřitel ocitá ve zcela jiné situaci a pohledávku je schopen uplatnit prakticky jediným způsobem – jejím přihlášením do insolvenčního řízení.“

   Takže co Vám radím? DINO – dluhové inkaso obyvatelstva je služba České pošty, které (předpokládám) Vy ani Váš manžel nic nedlužíte. Pošlete tedy dopis přímo veřejnoprávnímu médiu (České televizi nebo Českému rozhlasu), které údajně požaduje splacení starého dluhu. Přiložte oznámení, které Vám přišlo přes DINO a taky kopii dokladu o úspěšném oddlužení (který jste snad od soudu dostali), korespondenční adresy najdete výše ve článku. Klidně citujte taky uvedené pasáže insolvenčního zákona (§ 414 a § 417) a zeptejte se, jestli neudělali chybu.

   Postupoval bych takhle „diplomaticky“, protože omyl se občas stane každému a není zapotřebí hned vyvolávat konflikt. Buďto nám veřejnoprávní médium přisvědčí, že se ozvalo příliš pozdě a dluh je „promlčený“. Anebo namítne, že nemohlo svoji pohledávku nahlásit, protože o insolvenčním řízení nebylo informováno; v takovém případě možná bude výhodnější domluvit nějaké přijatelné splátky dluhu, protože soudní proces by stál mnohem více času, a nepřímo taky peněz.

 76. Dobrý den, pane Woffe, chtěli bychom si pořídit na novou prodejnu velkoformátový LCD displej na stěnu. Na něm bychom chtěli promítat zákazníkům reklamní sdělení a fotografie. Chápu správně, že pokud zařízení nemá televizní přijímač a žádný k němu nebude ani připojený, poplatek z autorských práv se na nás nevztahuje a můžeme tak zákazníkům zpříjemnit pobyt v prodejně vlastní tvorbou? Děkuji za odpověď.

  • Jane, chápeme zákon stejně. Pokud přes displej vůbec nelze přijímat a vysílat televizní ani rozhlasové vysílání, není potřeba za něj platit televizní ani rozhlasový poplatek veřejnoprávním médiím. Rovněž pokud budete promítat pouze vlastní tvorbu (ne třeba fotky jiných fotografů), není potřeba platit autorské poplatky (autorským svazům, jako jsou DILIA, OSA, INTERGRAM, OOA-S, GESTOR, OAZA).

 77. Dobrý den. Přítel měl poplatky za televizi a rozhlas napsané na sebe přes SIPO. Nyní se přestěhoval a já bych chtěla tuto jeho platbu přes SIPO zrušit a posílat peníze z účtu. Co vše bych musela doložit při osvobození od poplatků? Děkuji za odpověď.
  S pozdravem Jana Sixtová

 78. Dobrý den, pane Woffe.
  Chtěla bych se Vás zeptat, jak je to s televizními poplatky, když trvalé bydliště mám u rodičů (koncesionářské poplatky platí) a já u nich bydlím přibližně polovinu týdne. Druhou polovinu týdne jsem v pronajatém bytě (kvůli práci, do které mám odtud podstatně blíže).

  V bytě je psaná elektrická energie na mě. Minulý týden mi přišla výzva, abych začala platit televizní poplatky, protože platím i elektrickou energii. Byt sdílím ještě se spolubydlící – i ta má trvalé bydliště u rodičů. Je to v podstatě podobný případ, jako má většina studentů, kteří bydlí na bytě při studiu VŠ.

  Jak je to v tomto případě s placením televizních poplatků? Televizi na bytě máme, ale vzhledem k tomu, že na ní nechytneme signál ČT (chytáme pouze stanice Prima, ale i ty zrní), využíváme placeného přenosu od O2 „přes kabel“ – za televizi tedy už platíme společnosti O2. Máme i přes to, že programy ČT běžně nechytáme a za sledování televize již platíme jinému poskytovateli, platit tyto směšné poplatky?

  A dotaz č.2 – musí se televizní poplatky doplácet i zpětně? Energie je na mě psaná již přes 3 roky, výzva ale došla až teď. Před tím mě vůbec nenapadlo, že bych měla mít povinnost toto platit (byla jsem student s trvalým pobytem u rodičů).

  Snad je můj dotaz pochopitelný. Velice děkuji za odpověď, Simona

  • Simono, tady narážíme na problém, že v předmětném zákoně není úplně jasně definovaný pojem domácnost, vizte podrobněji ZDE. Pokud ale v pronajatém bytě platíte energii a máte televizní přijímač, doporučuji se k televiznímu poplatku přihlásit. (Nějaké stanice chytáte, je přitom jedno, které a zdali platíte ještě navíc za satelit apod. – veřejnoprávní média prostě smějí vybírat jakousi „daň za přijímače“).

   Vaše koncesionářská povinnost ovšem nevznikla v době, kdy jste začala platit energii, ale když jste si se spolubydlící pořídily televizní přijímač (eventuálně pokud byste dostatečně brzo neodpověděla na výzvu čestným prohlášením). Kdybych byl drsným zaměstnancem České televize, asi bych po Vás chtěl pokutu, i všechny nezaplacené peníze zpětně. Ale odpovězte si sama, jak asi může Česká televize zjistit, že ve svém podnájmu sledujete zrnící Primu už delší dobu, a ne třeba teprve ode dneška (kdybyste se přihlásila od nynějška s tím, že Vaše povinnost vznikla až teď). Nevím o tom, že by České televize prováděla nějaké domovní prohlídky a zjišťovala, od kdy lidi svoje televizory opravdu vlastní nebo používají.

   Ale samozřejmě pokud byste všechno pravdivě uvedla a doplatila, bylo by to od Vás hezké a Česká televize by mohla začít šetřit na nějaký nový kanál, třeba ČT 25, věnovaný například ornitologii :-).

 79. Dobrý den, mám družstevní byt, který je psaný na mě. Není v něm ani televize, ani rádio a nikdo v něm nebydlí, máme ho v plánu prodat. V současné době tam jezdím jen jednou za tři týdny vytřít chodbu, když je na mně řada. Bydlím s manželem v městském bytě v jiném městě, a tam poplatek za rozhlas a televizi platí manžel. Nyní mi přišla výzva od České televize, jelikož jim zřejmě moji adresu poskytl dodavatel elektřiny. Stačí vyplnit čestné prohlášení, že televizi v bytě nemám?

  Ještě dodatek: Dopis s výzvou mně přišel na adresu trvalého bydliště, které mám u rodičů. Dnes jsem volala na linku České televize a tam mi paní nevěřila, že v bytě televize ani internet není, a že ho nepronajímám. Pak mi řekla, že mám do Čestného prohlášení napsat SIPO rodičů, protože tam mám trvalé bydliště a kdybych uvedla manžela, se kterým žiji v domácnosti, že je to úplně jiné město a že je to takhle logické. Mě to tedy logické nepřijde.

  Mám tedy vyplnit v dotazníku prohlášení, že televizi v bytě nemám – což nemám, a nebo vyplnit SIPO rodičů, kde mám trvalý pobyt? Byt vlastním asi 10 let a s manželem bydlím 3,5 roku. Mezitím jsem bydlela u jiného přítele a u rodičů. Moc děkuji za odpověď.

  Irena Janů

  • Paní Janů, každopádně jsem přesvědčen, že nyní nemáte povinnost platit televizní ani rozhlasový poplatek a stačí, když na příslušnou pražskou adresu (v případě ČT na Kavčí hory) pošlete čestné prohlášení. Samotná televize zveřejnila vzorový formulář, který si můžete stáhnout ZDE.

   Souhlasím, že byste tam měla napsat adresu, kde reálně žijete – protože nezávisle na rodičích hospodaříte ve vlastní domácnosti, za kterou odvádí poplatky manžel. Ale aby bylo všechno jasné, můžete do formuláře dopsat například toto: „Trvale žiji a hospodařím v bytě na adrese _____, kde televizní poplatek již platí můj manžel _____. Trvalé bydliště mám na adrese _____, kde televizní poplatek již platí moji rodiče (klidně uveďte SIPO, jestli potom budou v ČT spokojenější). Vlastním také byt na adrese _____, kde ale nikdo nežije a kde není žádný televizní ani rozhlasový přijímač.“

   Takhle bude všechno úplně jasné a podle mého názoru nelze nic namítnout.

 80. Dobrý den. Přišel nám dneska dopis z České televize, že jsem odběratel elektrické energie, s žádostí o vyplnění čestného prohlášení. Do teď jsem o poplatcích nevěděl, využívám televizor již déle. Chci se přihlásit do evidence poplatníků a řádně platit. Mám ale strach, že dostaneme pokutu 5 000 Kč či více a zároveň budou po nás požadovat uhradit poplatky zpětně, což by nás finančně zruinovalo. Mám se tedy bát, při zvolení této možnosti v čestném prohlášení, nebo se pouze zavážu k placení poplatků 135 Kč každý měsíc a nic více?
  Moc Vám děkuji za odpověď.
  Petr

  • Petře, ideální by samozřejmě bylo, kdybyste pravdivě nahlásil, od když přijímač vlastníte, zaplatil pokutu a počkal, zda bude ČT vymáhat taky nezaplacené peníze zpětně (nedokážu říct, zda by takhle postupovala, nejsem odpovědný zaměstnanec České televize). Ale zopakuji, co jsem napsal Simoně výše: Nevím, jak by ČT mohla zjistit, že televizor používáte déle než třeba ode dneška. Nedělá přece žádné domovní prohlídky, ani nemá potřebné informace od prodejců elektroniky. Ale nechci Vás navádět, abyste teď poslal na Kavčí Hory čestné prohlášení, že televizor aktuálně nemáte – a třeba v prosinci se k platbě přihlásil s tím, že televizor nově máte. Snad mi rozumíte.

 81. Dobrý den. V srpnu 2014 jsem se rozvedla a našla si nové bydlení (nicméně jsem měla a stále mám trvalé bydliště na obecním úřadě), ale k platbě koncesionářských poplatků se nepřihlásila. A v březnu letošního roku (2016) mi bylo schváleno oddlužení. A nyní chci dát vše do pořádku. Nicméně nevím, zda stačí zaplatit poplatky zpětně k insolvenci, nebo musím až k rozvodu? Předem děkuji za odpověď.

  • Paní Jelínková, jak asi víte ze článku výše, povinnost platit koncesionářské poplatky nevzniká automaticky každému, nýbrž jenom domácnostem (a firmám), které používají televizní přijímač nebo dostatečně rychle neodpoví čestným prohlášením na výzvu. Pokud některou z těchto podmínek splňujete od srpna 2014, ale doposud jste neplatička, může po Vás Česká televize chtít přinejmenším pokutu 10 000 Kč. Přesný požadavek Vám však sdělí teprve samotná ČT. Teoreticky lze argumentovat, že svoji pohledávku nemohla přihlásit do Vašeho insolvenčního řízení, takže chce pokutu + celou chybějící částku od srpna 2014.

 82. Dobrý deň,
  chcem sa spýtať, či je nutné sa registrovať ku koncesionárskemu poplatku iba v prípade, že mi táto povinnosť vzniká, alebo aj v prípade, že nevzniká – tak musím aspoň o tejto informaci informovať? Príklad, presťahoval som sa do nového prenájmu a nevlastním ani rádio ani televizi. Nemusím v takomto prípade nikde nič oznamovať?
  Ďakujem za odpoveď.

  • Michale, pokud jakožto český nebo slovenský občan žijete v České republice a nemáte televizní ani rozhlasový přijímač, nemusíte tyto poplatky odvádět, ani sám cokoli nahlašovat. Pouze pokud Vám Česká televize nebo Český rozhlas pošle výzvu k placení, musíte do 30 dnů odpovědět písemným čestným prohlášením, že nemáte koncesionářskou povinnost (vizte formulář ke stažení výše ve článku). Kdybyste včas neodpověděl, povinnost Vám vznikne.

   • Vlastním byt, ve kterém nikdo nebydlí a nejméně půl roku bydlet nebude. Původní vlastník zemřel, poplatky platil přes SIPO. Pošlu za něj formulář, že nemá koncesionářskou povinnost, spolu s úmrtním listem. Dle dotazu výše soudím, že nebudu poplatky odvádět. Pokud přijde výzva, odpovím. Já platím poplatky ve svém bydlišti.

    • Marie, souhlasím s Vaším postojem. Formulář pro odhlášení stáhnete pod TÍMTO odkazem pro ČT a pod TÍMTO odkazem pro ČRo (Český rozhlas tam píše: „Poplatník hradící rozhlasové poplatky prostřednictvím služby SIPO, provádí odhlášení z evidence rozhlasových poplatků na kterékoliv pobočce České pošty.“)

     Pokud se dobře dívám, úmrtí jakožto důvod tam chybí, takže bych tam tuto skutečnost pro jistotu dopsal (plus, jak píšete, bude dobré přiložit úmrtní list), aby to pochopil i zaměstnanec České televize, který je třeba zrovna „intelektuálně unavený“. Přeji Vám pěkný Advent!

 83. Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na postup v následujícím případě.
  Žiji s manželem v rodinném domě, přičemž poplatky hradí jako evidovaný poplatník manžel. Dále vlastním rekreační objekt, ve vztahu k němuž jsem vedená jako odběratele elektrické energie. Minulý týden jsem obdržela „výzvu“ od ČT, ve které mi sdělují, že mne nenalezli v databází plátců televizních poplatků, přestože jsem odběratelem elektrické energie.
  Předem děkuji za odpověď.
  Michaela Bernardová

  • Paní Bernardová, pokud svůj rekreační objekt nepoužíváte na podnikání (neprojímáte jej, nemáte tam třeba obchůdek apod.) a žijete ve společné domácnosti s koncesionářem, stačí, když České televizi pošlete čestné prohlášení, že podle zákona nemáte povinnost uhrazovat televizní poplatek. Vzor stáhnete pod TÍMTO odkazem, pochází z webu ČT.

   Plánuji upozornit Českou televizi, že tam mají zavádějící formulaci:
   „Prohlašuji, že nevlastním a ani déle než 30 dní neužívám jakýkoliv televizní přijímač (např.: přenosný televizor, kapesní LCD televizor, autotelevizor, počítač vybavený kartou nebo externím, např. USB zařízením pro příjem televizního vysílání, dekodér digitálního tv vysílání (tzv. set‑top box), videorekordér VCR vybavený tunerem, DVD rekordér vybavený tunerem).“

   Vy jakožto ne-podnikatelka samozřejmě klidně můžete používat televizor a sama neuhrazovat televizní poplatek, pokud to již dělá jiný člen Vaší domácnosti. A nehraje přitom žádnou roli, zda na Vás někde je napsaná elektřina. Česká televize pouze využívá informace o odběratelích energie, aby „na slepo“ hledala domácnosti, které televizor používají, ale kde nikdo poplatek neodvádí.

 84. Dobrý den.
  Prosím o informaci, může se na nějakou dobu odhlásit od poplatku kolega, který je již dva měsíce v nemocnici a ještě asi půl roku bude v LDN? V domku bydlí sám a je nejisté, zda a kdy bude zpět. Zatím jsem mu rozhlasový a televizní poplatek platila hotově, aby nebyl v prodlení. Stačí do prohlášení uvést, že tato zařízení nemůže používat?

  • Paní Koppová, nejsem si úplně jistý, jestli dům dotyčného pána přestává být jeho domácností, i když několik měsíců žije v Léčebně dlouhodobě nemocných. Navrhuji tedy následující postup, abyste měla úplnou jistotu, že jednáte správně. Odneste kolegův televizní přijímač k sobě domů (nebo prostě mimo jeho domek). Potom odešlete Evidenční list poplatníka České televize, kde jako Důvod odhlášení zaškrtnete: Poplatník přestal být držitelem přijímače. (Protože jestli může, nebo nemůže zařízení aktuálně používat, není rozhodující. Ale pokud doma přijímač vůbec nemá, nemá ani koncesionářskou povinnost.)

 85. Dobrý den, jsem špatně slyšící člověk, rádio neposlouchám a ani ho nemám, tak proč musím platit i za rádio?

 86. Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Bydlíme v pronájmu, elektřina je napsaná na manžela, který je Slovák s povolením k přechodnému pobytu (které vzhledem k EU nemusí ani mít, ale potřeboval ho kvůli registraci auta). Na tomto povolení není nikde uvedeno, zda je pobyt krátkodobý nebo dlouhodobý. Pokud se to ovšem bere podle délky pobytu, tak manžel žije v Čechách již několik let. Já jsem Češka, trvalý pobyt mám přihlášený na adrese tohoto podnájmu.

  Zajímalo by mě, jestli nám povinnost platit koncesionářské poplatky vzniká, nebo ne. Pokud ne, tak ještě jestli máme nějak nahlašovat, že nemáme povinnost. Dokumenty ke stažení na stránkách rozhlasu a televize jsou pouze čestná prohlášení, že dotyčný nevlastní TV apod., to nám je k ničemu. Díky za odpověď.

  • Veroniko, pokud vlastníte nebo dlouhodobě používáte televizní a rozhlasový přijímač, máte povinnost platit televizní a rozhlasový poplatek. Taky kdybyste dostali výzvu od veřejnoprávního média, a do 30 dnů neodpověděli písemným čestným prohlášením, automaticky budete do evidence koncesionářů zařazeni a musíte začít „solit“, respektive dodatečně se zase odhlásit čestným prohlášením. Naopak není směrodatné, zda odebíráte elektřinu, ani kde máte trvalý pobyt. Tyto údaje veřejnoprávní média používají jenom jako vodítko, aby namátkou hledala svoje „černé pasažéry“.

   Jak píšete, Váš manžel je občan Evropské unie, takže vlastně má právo v České republice libovolně dlouho žít. Předpokládám, že spolu žijete a hospodaříte (přinejmenším máte společnou ledničku apod.), takže tvoříte jednu domácnost a jste oba považováni za „jednotku“. Postačí tedy, když budete uhrazovat poplatky dohromady, respektive jeden z Vás (jiné podmínky mají podnikatelé při svojí práci, vizte případně článek výše).

   Ovšem pokud nevlastníte ani dlouhodobě nepoužíváte televizní/rozhlasový přijímač, a dostatečně rychle zareagujete na případnou výzvu písemným čestným prohlášením (formuláře jste sama našla, jsou i zde na stránce), koncesionářskou povinnost jakožto domácnost nemáte.

 87. Vlastním dva byty. V jednom bydlí babička, platí si elektrickou energii i ostatní platby. Já bydlím v druhém bytě. Jsem jako vlastník dvou nemovitostí povinen platit koncesionářský poplatek dvakrát?

  • Bedřichu, Česká televize sama na svém webu uvádí, že musíte platit koncesionářský poplatek vícekrát (za televizní přijímač ve svojí domácnosti + za televizní přijímač v pronajímané nemovitosti), pokud máte na svoje „hoteliérské služby“ živnostenský list. V opačném případě, tedy pokud babičce poskytujete „jenom“ ubytování/nájem (nefakturujete komplexní ubytovací služby jako živnostník), stačí, když platíte jedenkrát – pouze za televizní přijímač ve vlastní domácnosti. Babička případně musí svoji koncesionářskou povinnost řešit sama.

 88. Dobrý den, maminka se nastěhovala do Domu s pečovatelskou službou. Její sousedka je téměř nevidomá paní, která si po přestěhování z původního bydliště kvůli poškozenému zraku nekoupila televizi. Zatím platí poplatky, ale myslíme si, že by mohla zaslat Čestné prohlášení o tom, že již televizi nevlastní a poté, co jí Česká televize pošle potvrzení o doručení, by mohla přestat platit. Platí přes SIPO, stačí poté dojít s potvrzením od České televize na poštu? Přátelé se dohodli, že jí koupí alespoň rádio. Stačí se poté na poště jen přihlásit jako koncesionář (rozhlasové poplatky)? Děkujeme za radu.

  • Paní Evo, souhlasím s Vámi, že pokud sousedka Vaší maminky nevlastní televizor, může to oznámit České televizi formou písemného čestného prohlášení. Jakmile dostane potvrzení o svém vyřazení z registru koncesionářů, ať následně zajde na poštu a tam odhlásí svoji pravidelnou SIPO-platbu.

   Ale až dostane rádio, ať nejdříve pošle přihlášku mezi koncesionáře (opět písemnou formou) Českému rozhlasu. Zase by měla obdržet nějakou zpětnou vazbu od ČRo a potom ať přihlásí svoji novou platbu na poště.

 89. Dobrý den, chtěl jsem se Vás zeptat, zda koncesionářské poplatky musejí platit lidé pracující pro Českou televizi, ať už jako stálí zaměstnanci nebo externí spolupracovníci?

  • Pane Kavko, lidé a instituce osvobozené od poplatků jsou vyjmenované v zákoně č. 348/2005 Sb., § 4. Bohužel tam zaměstnance ani spolupracovníky veřejnoprávních médií nevidím. Výjimku mají jenom následující lidé a subjekty kolem médií:

   – provozovatel vysílání ze zákona
   – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
   – držitelé licence opravňující k rozhlasovému vysílání, jde-li o rozhlasový poplatek
   – držitelé licence opravňující k televiznímu vysílání, jde-li o televizní poplatek

 90. Dobrý den, pane Woffe. Můžete mi poradit? S dětmi (dcera 11 let, syn 3 roky) jsme byli dlouho vedeni na městském úřadě jako lidé bez trvalého pobytu, který byl tím pádem zapsaný tam. Zhruba před 2 roky jsme se přistěhovali do podnájmu, kde nyní máme trvalý pobyt. Platíme nájemné a služby jako elektřinu, vodu, plyn a další, spojené s bydlením – podle nájemní smlouvy majitelce na účet. Teď jsem zjistila, že televize a rozhlas tam jmenovány nejsou.

  Nerada bych porušila zákon. O koncesionářských poplatcích jsem donedávna ani nevěděla. Žádný dopis s výzvou mně nedošel a teď nevím, zda mám povinnost platit, anebo jsem osvobozena. Majitelka mi řekla, ať si to napíši na sebe. Poraďte mi, prosím, jak postupovat. Televizor máme přibližně rok, rádio nemáme vůbec. Jsem samoživitelka na rodičovské. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

  • Sandro, my už jsme spolu komunikovali jinde, takže jenom můj subjektivní závěr: Televizní poplatek platit nemusíte, například pokud máte za poslední kalendářní čtvrtletí (říjen až prosinec 2016) čistý příjem nižší než 2,15násobek životního minima Vaší domácnosti. Pro výpočet základní částky lze využít kalkulačku pod TÍMTO odkazem.

   Pokud spolu žijete „jenom“ Vy 3, máte životní minimum svojí domácnosti stanovené na 7 020 Kč. 2,15násobek této částky je 15 093. V případě, že jste za říjen až prosinec 2016 měla čisté příjmy průměrně nižší než 15 093 Kč/měsíc, jste nyní podle zákona osvobozeni od televizního i rozhlasového poplatku.

   Avšak pokud jste měla čisté příjmy 15 093 Kč měsíčně nebo víc a vlastníte nebo dlouhodobě používáte televizní přijímač, pošlete České televizi vyplněný přihlašovací formulář (ZDE ke stažení). Měli by Vám odpovědět a potom byste začala platit.

 91. Dobrý den vážený pane Woffe, přečetl jsem si celou diskuzi a snad tento dotaz ještě nepadl. Zeptám se tedy takto. S ohledem na to, že moji starší rodiče v jednom roce (2016) byli schopni díky neomaleným a nemorálním šmejdům uzavřít z neznalosti problematiky několik smluv na dodavatele energií, dohodli jsme se vzájemně, že odběrné místo „na plyn a elektrickou energii“ převedu na adresu svého bydliště. V tento okamžik jsou tedy smluvně „bez energií“.

  V zák. 348 se v § 3, odst. 3 hovoří: „Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě5), považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi (dále jen „provozovatel vysílání ze zákona“) po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Součástí výzvy musí být poučení o následcích neprokázání opaku v takto stanovené lhůtě.“

  Dalo by se z toho tedy odvodit, že pokud rodiče nejsou odběrateli elektřiny – tím jsem po změně adresy odběrného místa já – že by televizní a rozhlasový poplatek mohli přestat platit? Dost mě v tom utvrzuje známý, který tvrdí, že to takto mají zařízeno a jde to bez problémů, ovšem pokud to tak není, tak bez problémů na jak dlouho :-). Děkuji za případnou odpověď. Petr

  • Petře, myslím, že rozumím Vaší úvaze, ale bohužel nesouhlasím. Hlavní zákonná definice poplatníka je přece v § 2:

   „(1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „rozhlasový přijímač“).“
   A:
   „(2) Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“).“

   Pasáž, kterou citujete Vy, podle mého názoru okruh koncesionářů nezužuje, ale naopak rozšiřuje: Tedy koncesionářem může být i osoba, která přijímač nemá, ale odebírá energii (pokud včas neodpoví na výzvu); nesouhlasím však s opačným stanoviskem, tedy že by poplatky nemusel uhrazovat člověk, který sice televizor nebo rádio používá, ale nemá na sebe napsanou elektřinu.

 92. Dobrý den, chtěl bych se zeptat: naše společnost využívá v provozovně pouze internetové rádio (zahraniční stanice) a jiná rádia zde nejsou. V současné době nám přišla předžalobní upomínka z důvodu nesplnění oznamovací povinnosti.
  Rozumím tomu tedy dobře – když jsme nedali oznamovací povinnost, tak jsme automaticky zařazeni jako poplatníci? A do budoucna musíme platit tento poplatek v případě internetového rádia?
  Děkuji.

  • Marku, vůči komu jste měli splnit avizovanou „oznamovací povinnost“? Vůči Českému rozhlasu (ČRo)? Anebo vůči nějakému autorskému svazu, který zastupuje umělce – například DILIA (Divadelní, literární a audiovizuální agentura), OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním) nebo INTERGRAM (Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů)?

   V prvním případě, tedy pokud jde o Český rozhlas, byste byli automaticky poplatníci, pokud byste používali „zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů“ (citace zákona). Tedy koncesionáři Českého rozhlasu byste automaticky nebyli, pokud byste pouštěli hudbu například jenom z internetu přes obyčejný notebook, připojený k repro-bednám. (A taky je potřeba zavčas odpovědět písemným čestným prohlášením, pokud Vám Český rozhlas pošle výzvu k platbě – vizte výše ve článku; pokud jakýkoli odběratel elektrické energie dlouho nereaguje, koncesionářem se automaticky stává, přestože třeba ani neví, jak rádio vypadá).

   Poplatníky autorských svazů byste ale zřejmě automaticky byli, pokud byste hráli hudbu umělců, které tyto asociace zastupují.

 93. Dobrý den. Mohu se jako koncesionář, za účelem televizního a rozhlasového poplatku, přihlásit na jinou adresu, než kde mám trvalý pobyt? Děkuji. S pozdravem Ševčík

  • Patriku, chápu dobře, že Vás zajímá, jakou adresu napíšeme do formuláře pro přihlášení nového poplatníka? Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích v § 8, odstavci 3 stanovuje, že uvedeme:

   „a) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu, u cizinců popřípadě dlouhodobého pobytu a datum narození, jde-li o fyzickou osobu,
   b) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) a předmět podnikání, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem,
   c) obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo a předmět činnosti, jde-li o právnickou osobu,
   d) název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o organizační složku státu nebo územního samosprávného celku.“

   Přitom je možné, že člověk fakticky žije a používá televizor/rozhlas jinde, než kde má hlášené trvalé bydliště. Takže v určitých případech zřejmě vyplníme do formuláře jinou adresu (jako fyzická osoba trvalý pobyt), než kde skutečně televizní a rozhlasové vysílání „konzumujeme“ (například v samostatném podnájmu, zatímco v občance máme stále ještě adresu rodičů apod.)

 94. Dobrý den, začátkem února jsme se nastěhovali do nového bytu. Stal jsem se poplatníkem elektřiny. Trvalé bydliště v novém bytě ještě nemám. Televizi ani rádio nevlastníme. Objednal jsem pouze připojení internetu. V základním balíčku (nedalo se zrušit) platím analogový příjem. Nerad bych porušoval zákon. Žádnou výzvu jsem neobdržel, ale měl bych se přesto přihlásit k placení poplatků za televizi a rozhlas? Děkuji Vám, Jiří.

  • Jiří, pokud nevlastníte a nepoužíváte televizní ani rozhlasový přijímač, na Vašem místě bych televizní ani rozhlasový poplatek neplatil. Je přitom úplně jedno, jestli odebíráte elektřinu, nebo co Vám účtuje poskytovatel internetového připojení. Pouze musíte zavčas odpovědět čestným prohlášením, že televizi nebo rádio nevlastníte ani nepoužíváte, až Vám případně Česká televize nebo Český rozhlas pošle výzvu.

 95. Dobrý den, ruším satelitní vysílání a televizor mi bude fungovat již jen jako monitor (k notebooku, herní konzoli…). Nevidím tedy důvod, proč bych měl platit televizní poplatek, když do něj nejde žádný televizní signál, jen proto, že vlastním monitor/televizor. Nikdo tedy po mně nemůže chtít, abych platil poplatek České televizi, která ani není schopná z více než 6 miliard Kč vybraných na poplatcích koupit vysílací práva na pořádné sportovní přenosy.

  • Luboši, vycházíte z pochopitelné logiky. Ale podle legislativy je televizní poplatek vlastně jakousi „daní z vlastnictví televizního přijímače“. Takže dokud „bednu“ jakkoli doma používáte (třeba jenom jako okrasu nebo podstavec), ČT má na Vaše peníze zákonný nárok, bez ohledu na svůj mohutný rozpočet a programovou nabídku.

 96. Dobrý den, došlo k úmrtí otce, cca 2-3 měsíce bude byt prázdný, elektřina zůstane do vyřízení dědictví na zesnulého. Lze poplatek zrušit, aniž by byla dodatečně vymáhána částka, jelikož smlouva na elektřinu se až poté přepíše?

  • Dobrý den, paní Potůčková, budu citovat Českou televizi: „V případě úmrtí poplatníka odhlásí poplatníka z evidence jeho pozůstalí.“ Takže pošlete České televizi TENTO vyplněný formulář anebo Českému rozhlasu TENTO vyplněný formulář. Jakmile Vám potvrdí, že nebožtík byl odhlášen, můžete přestat poplatek uhrazovat (předtím bych jakožto dědic raději nadále peníze odváděl), bez ohledu na odběr elektřiny.

 97. Mám otázku: Vlastním satelitní přijímač, platím měsíční poplatek podle smlouvy. Musím také platit za pozemní vysílání?

  • Marku, pokud používáte nebo vlastníte jakoukoli techniku, která dokáže přijímat „pozemní vysílání“ České televize, musíte uhrazovat televizní poplatek. Jinak žádnou takovou povinnost automaticky nemáte – pouze byste na případnou výzvu veřejnoprávního média musel rychle odpovědět čestným prohlášením, že nepatříte mezi koncesionáře. V zákoně doslova stojí:

   „Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“).“

 98. Dobrý den, vlastním nemovitost, kde dosud bydlela moje teta, která hradila elektřinu i televizní poplatek. Teta před nedávnem zemřela, elektřina byla převedena na mě. Nemovitost zatím vůbec nevyužívám, bydlím u rodičů. Musím tento poplatek převést nyní na sebe, nebo ho lze zrušit?

  • Dobrý den, paní Havranová, velmi pravděpodobně můžete poplatek po svojí tetě zrušit. Napadá mě jenom jedna situace, kdy byste musela koncesionářskou povinnost převzít a peníze uhrazovat: Kdyby Vaši rodiče (respektive domácnost, kde žijete) televizní poplatek neodváděli a Vy byste v domě po svojí tetě vlastnila televizní přijímač.

   Jinak ale vlastně nehraje roli, na koho je napsaná elektřina. Pokud jste v seznamu odběratelů energie, možná je vyšší pravděpodobnost, že dostanete od České televize výzvu, abyste odpověděla čestným prohlášením, že žijete s poplatníky (například s rodiči) nebo koncesionářskou povinnost vůbec nemáte (televizor nevlastníte ani nepoužíváte). Jinak odběr elektřiny sám o sobě neznamená žádné závazky vůči veřejnoprávním médiím.

 99. Dobrý den, vlastním byt (platím nájem i energie), ve kterém poskytuji ubytování podnájemníkům (mají trvalé bydliště jinde). Pořídili si televizi a internet na sebe. Kdo má povinnost uhrazovat televizní poplatek? Já, nebo oni? Předem děkuji za odpověď.

  • Pane Kolaříku, podle mých informací je rozhodující, zda poskytujete ubytování na základě svého živnostenského oprávnění; v takovém případě byste měl povinnost uhrazovat za svoje zákazníky televizní poplatek. Pokud ale nejste podnikatelem – „hoteliérem“, tedy kromě ubytování neposkytujete podnájemníkům žádné další služby (neperete a nevyměňujete jim prostěradla, neprodáváte jim jídlo apod.), potom mají za svůj televizor uhrazovat televizní poplatek oni sami.

 100. Dobrý deň. Prosím o radu. S priateľkou sme Slováci, v Česku sme nikde nežiadali o trvalý alebo dlhodobý pobyt. Nasťahovali sme sa do podnájmu a chceme si kúpiť TV. Majitelia poplatky za tento byt neplatia, pretože tu nebolo rádio ani TV. Vznikne nám teda povinnosť platiť poplatky za rádio a TV? Ďakujem za radu a odpoveď.

  • Pane Littvo, zákon o rozhlasových a televizních poplatcích říká, že od koncesionářské povinnosti jsou osvobozeni také: „cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu7)“.

   Přitom odkazuje na zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, kde stojí: „Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie.“

   Takže pokud jste jakožto Slovák bez českého státního občanství nežádal na pracovišti Ministerstva vnitra ČR o trvalý ani dlouhodobý pobyt, podle mého názoru byste nemusel uhrazovat televizní a rozhlasový poplatek, ani kdybyste doma televizní a rozhlasový přijímač měl. Kdybyste v mých vývodech našel nějakou logickou chybu, napište, prosím :-).

 101. Dobrý den, nedávno jsem koupil dům, který užívám jako chalupu nebo podle potřeby (cestování/práce). Mé trvalé bydliště se nezměnilo, tam mám jeden přijímač a také platím poplatky. Musím, nebo nemusím dělat totéž i v koupeném domě, kde navíc není přijímač (internet ano) a kde jsem byl při přihlašování SIPO (voda atd.) k nahlášení poplatků dotlačen (uhrazeno 2x v domnění, že musím platit za každý objekt)? Díky za odpověď.

  • Dobrý den, pane Vyorale, pokud ve svém novém domě nemáte televizní ani rozhlasový přijímač, pouze například počítač bez televizní karty, USB tv tuneru a technologie IPTV, doličné poplatky tam uhrazovat nemusíte (jinak by rozhodovalo, zda objekt používáte v souvislosti s podnikáním, což ovšem vzhledem k uvedenému nemusíme řešit). Ale jelikož už jste se přihlásil, nyní se musíte naopak zase odhlásit (vizte formuláře výše ve článku) a teprve až Vám obě veřejnoprávní média potvrdí, že jste byl vyřazen z databáze koncesionářů, smíte přestat platit.

 102. Dobrý den, jsem vlastníkem několika nemovitostí. V jedné bydlím, platím poplatky a ostatní pronajímám. Musím uhrazovat koncesionářské poplatky taky za další nemovitosti? Předem děkuji za odpověď.

  • Andreo, za svoje další nemovitosti musíte odvádět koncesionářské poplatky, pokud dotyčné prostory pronajímáte na základě živnostenského oprávnění a máte tam televizní nebo rozhlasové přijímače. Přesněji, člověk musí platit za každý televizor či rádio, které používá v souvislosti se svým podnikáním. Jinak stačí ne 1 osobu a domácnost maximálně 1 televizní a 1 rozhlasový poplatek.

 103. Dobrý den, bydlím v Praze a platím všechny koncesionářské poplatky. Vlastním i chatu, kterou využíváme na víkendové rekreace. Musím uhrazovat poplatky dvakrát, nebo stačí jednou? Děkuji. Kohl

  • Pane Kohle, ve Vašem případě stačí uhrazovat koncesionářské poplatky jenom jednou. (Leda kdybyste na svojí chatě provozoval třeba hotel a jakožto podnikatel pronajímal klientům i televizory nebo rádia, musel byste odvádět peníze za každý takový přístroj.)

    • Dobrý den, Davide, trvalé bydliště nehraje roli, tedy aspoň pokud jde o televizní a rozhlasové poplatky.

     Domácnost musí České televizi a Českému rozhlasu platit za dlouhodobé používání nebo vlastnictví televizního a rozhlasového přijímače. Jde tedy o jakousi daň za televizor nebo rádio. A stačí, když koncesionářskou povinnost formálně plní jenom jeden člen domácnosti, za všechny spolubydlící (prakticky se samozřejmě mohou skládat dohromady). Navíc existují osvobozené výjimky, zmíněné výše ve článku.

     Podnikatel musí uvedeným médiím platit za každý televizní a rozhlasový přijímač, který používá v souvislosti s podnikáním.

     Každopádně je tedy České televizi a Českému rozhlasu lhostejné, zda nějakou nemovitost vlastníte a kde máte nahlášení trvalé bydliště. Záleží na existenci, nebo neexistenci přijímačů v domácnosti, kde žijete, respektive na Vašem případném podnikání.

 104. Dobrý den, pane Woffe, moje teta a strýc jsou v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN), odkud se už nevrátí domů. Je nutné, aby uhrazovali televizní a rozhlasové poplatky, když v bytě nežijí, a televizi/rádio tedy vůbec nepoužívají? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, paní Netopilíková, pokud člověk televizi ani rádio vůbec nepoužívá, televizní ani rozhlasový poplatek odvádět nemusí. Ale obvykle nelze přestat platit náhle, bez odhlášení odpovědného koncesionáře. Takže Vám doporučuji následující postup:

   1/ Pokud Vaše teta a strýc mají doma televizor nebo rádio, oba přístroje prodejte či někomu darujte, aby nebyli zatíženi ani vlastnictvím přijímačů. 2/ Odešlete České televizi a Českému rozhlasu vyplněné odhlašovací formuláře, jejichž vzory stáhnete výše ve článku. 3/ Teprve jakmile Vám veřejnoprávní média potvrdí, že teta či strýc byli vyřazeni z databáze plátců, přestaňte odvádět koncesionářské poplatky.

 105. Dobrý den, vlastním byt, ve kterém mám trvalý pobyt. Bydlím jinde, kde hradím poplatky. V bytě jsou nájemníci. Musím platit i za tento byt (s nájemníky) poplatky? Děkuji za radu.

  • Dobrý den, Hano, existují v zásadě dvě možnosti. Buďto pronajímáte byt na základě živnostenského oprávnění, v takovém případě byste měla platit za každý používaný přijímač. Anebo pokud nejste podnikatelkou – „hoteliérkou“, stačí, když uhrazujete koncesionářské poplatky pouze sama za svoji soukromou domácnost, kde skutečně žijete.

   • Děkuji za odpověď. Nájemníci tedy poplatky platit nemusí? Mají trvalé bydliště jinde u rodičů v ČR.

    • Hano, na trvalém bydlišti koncesionářská povinnost nezáleží. Pokud nejste podnikatelkou – „hoteliérkou“, ale Vaši nájemníci po většinu měsíce přespávají ve Vašem bytě a tam používají televizní/rozhlasový přijímač, měli by tam podle mého názoru odvádět poplatek/poplatky. Nehraje přitom roli, jestli totéž dělají jejich rodiče v místě jejich trvalého bydliště. Rozhoduje, kde mám reálně domácnost (kde většinou fyzicky žiji) a zda tam vlastním nebo používám televizor/rádio. Různé definice domácnosti podle českého právního řádu rozebírám ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem.

 106. Dobrý den, vlastním televizor, kde mám od O2 předplaceny některé programy (filmy, sport, pohádky). Českou televizi nevyužívám, ale přesto platím televizní poplatek. Rádio, ani počítač s kartami nevlastním, rovněž neposlouchám Český rozhlas. Musím přesto platit rozhlasový poplatek? Co když někdo řekne: Máte televizor, na kterém lze naladit i rádio.

  • Dobrý den, paní Řeháková, bohužel nemohu vyvrátit Vaše obavy. I některé televizory určitě splňují zákonnou definici „rozhlasového přijímače“: „zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů“. A podle diskusních příspěvků, které průběžně čtu, veřejnoprávní média požadují poplatky docela tvrdě.

   Takže pokud chcete jistotu, že nebudete označena za neplatičku, myslím, že byste měla 45 Kč měsíčně Českému rozhlasu posílat :-(.

 107. Dobrý den, můj příjem je menší než 2,15 životního minima, spadám tedy do skupiny, která nemusí hradit poplatek za rádio ani televizor. Zajímá mne, zda musím po přestěhování sama nahlásit, že do této skupiny spadám, nebo jestli tak mám učinit, až mi pošlou nějakou výzvu. Zatím jsem poplatek ještě neplatila. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Michaelo, jenom pro jistotu poznamenám, že příjem počítáme za celou domácnost, tedy obvykle všem společně hospodařícím osobám (když mají například jednu ledničku a nakupují potraviny „kolektivně“) dohromady. Ale pokud člověk žije sám, potom počítáme jenom jeho osobní výdělky, dávky apod.

   K Vaší otázce: Jestli chápu správně, televizní i rozhlasový přijímač vlastníte nebo používáte. Takže Vám doporučuji, abyste sama od sebe poslala České televizi, i Českému rozhlasu čestné prohlášení o své materiální chudobě. Formuláře stáhnete ZDE a ZDE. Adresy jsou následující:
   Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.
   Český rozhlas, Odbor obchodu a rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.

   Je lepší jednat předvídavě, aktivně a vstřícně, protože časové i finanční náklady jsou podle mého názoru přijatelnější, než riziko případných nepříjemností (veřejnoprávní médium by teoreticky mohlo namítnout: A proč jste čestné prohlášení neposlala dříve, proč tohle tvrdíte, teprve až jsme Vám poslali výzvu, není to podezřelé?)
   Přeji Vám vše dobré, i vyšší příjem.

 108. Dobrý, pane Woffe. Jsem zaměstnán ve strojírenské firmě. Mám na pracovišti svůj rádiový přijímač. Kdo by měl platit poplatky? Já, zaměstnavatel, či není nutné za něj platit, když už platím za jeden v domácnosti? Děkuji za radu.

  • Dobrý den, pane Charousi, nevidím důvod, proč byste měl platit další poplatek za rádiový přijímač, pokud tak činíte už za svoje domácí rádio a druhý přístroj nepoužíváte k vlastnímu podnikání. Totéž platí pro Vašeho zaměstnavatele – ani on podle mého názoru v tomto případě nemusí odvádět Českému rozhlasu peníze. Takže Vám přeji příjemný poslech a ať přitom práce hezky odsýpá :-).

 109. Dobrý den, pane Woffe. Poplatky za televizi (jedna přes DIGI a druhá přes O2) a poplatky za rádio byly napsané na manžela, který vloni zemřel, načež jsem nechala přepsat poplatky na sebe. Dnes mi přišla „upomínka“, že jako podnikatelka musím platit rozhlasové poplatky – čemuž nerozumím. Takže za jedno rádio budu platit dvakrát? Mimochodem, když pracuji u počítače, tak poslouchám internetové rádio, jelikož rozhlasový přijímač mám v jiné místnosti. Děkuji za odpověď. Naďa

  • Dobrý den, paní Voráčová, aby nedošlo k nedorozumění, hned na úvod raději napíšu, že tady na této stránce neřešíme poplatky pro soukromé společnosti jako O2 apod., ale pro veřejnoprávní média Česká televize a Český rozhlas. Jde tedy o měsíční finanční částky, které musí odvádět každá domácnost, pokud má televizní a rozhlasový přijímač.

   Podnikající fyzická osoba musí podle zákona uhrazovat navíc ještě: „rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním“. Takže pokud při svém podnikání posloucháte rádio (nebo sledujete televizi) jenom přes počítač a internet, nemyslím, že máte nějakou další platební povinnost. (Schválně používám sloveso „myslet“, protože jde o právní otázku a nevím, jak by eventuálně rozhodl soud. Sám jsem však taky podnikatel, při práci občas zabrousím na web České televize, abych tam zhlédl nová zpravodajská videa, a speciální televizní poplatek kvůli tomu neodvádím).

   Pokud Váš pan manžel taky jakožto fyzická osoba podnikal, přitom používal rozhlasový přijímač (nikoli jenom počítač), a proto odváděl speciální rozhlasový poplatek nebo poplatky, doporučuji napsat Českému rozhlasu, že bohužel již zesnul. A pokud ČRo oslovil přímo Vás kvůli Vašemu podnikání, pravděpodobně nejde o upomínku, ale o výzvu k reakci, a v takovém případě doporučuji co nejdříve odpovědět Čestným prohlášením, že nemáte povinnost koncesionářský poplatek za svoje podnikání uhrazovat. Formulář stáhnete pod TÍMTO odkazem. A každopádně Vám přeju vše dobré!

 110. Dobrý den, jaké máme možnosti v případě, pokud naše firma již obdržela předžalobní upomínku k zaplacení: rozhlasového poplatku za dobu, kdy byla poplatníkem + přirážky za neoznámení koncesionářské povinnosti?

  Firma byla dříve vyzvána k přihlášení, eventuálně k zaslání čestného prohlášení, avšak zapomněla reagovat. A nyní tedy přišla předžalobní upomínka. Můžeme se nějak vyhnout platbě, zejména přirážce, když firma dodatečně zašle čestné prohlášení, že žádný rozhlasový přijímač nevlastní? Platební povinnost podle nás nevznikla. Děkujeme za radu.

  • Dobrý den, Lenko, bohužel, zákon o rozhlasových a televizních poplatcích obsahuje pasáž, o jejíž férovosti bychom mohli diskutovat (§ 3, odstavec 4):

   „Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi (dále jen „provozovatel vysílání ze zákona“) po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Součástí výzvy musí být poučení o následcích neprokázání opaku v takto stanovené lhůtě.“

   Takže pokud jste dostatečně rychle nereagovali na uvedenou výzvu k přihlášení, jste automaticky považováni za firmu, která má povinnost uhrazovat poplatek. A v takovém případě bohužel vidím jedinou možnost: Všechny (byť eticky nespravedlivé) nedoplatky a penále vyrovnat a následně zaslat Českému rozhlasu oznámení, že žádný přijímač nevlastníte ani nepoužíváte, a žádáte o vyřazení z databáze koncesionářů. Teprve jakmile Vám veřejnoprávní médium potvrdí, že už nemusíte platit, záležitost bude vyřízena. Ovšem pokud opět přijde výzva k přihlášení, neopakujte dřívější omyl a zavčas odpovězte čestným prohlášením.

   Vím, že celá tahle procedura působí absurdně, ale zákonodárci ještě zřejmě nepřišli na lepší způsob, jak financovat veřejnoprávní média. 🙁

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno