Všichni spolužáci naslouchají, kladou otázky a odpovídají svému společnému učiteli, který stačí premiantům a průměrným členům školního kolektivu. Pomalejší děti však potřebují ještě jednoho, individuálního pomocníka. Proto hlavnímu učiteli sekunduje ASISTENT PEDAGOGA, který se naplno věnuje menší skupince nebo jediné ratolesti. Detaily zjistíme, když projdeme jeho platové třídy.

Soukromé a církevní školy podléhají státnímu dohledu, ale přitom mají rozsáhlou autonomii. Svým pedagogům musejí vyplácet aspoň minimální a zaručené mzdy. Ale jinak mohou postupovat podle svých interních směrnic, nebo uzavírat individuální pracovní smlouvy a mzdové výměry.

Výplaty v příspěvkových organizacích

Státní, krajské a obecní školy mají předepsané podrobné platové tabulky. Asistent pedagoga tam najde svůj platový tarif, neboli základní hrubý měsíční plat. Nejdříve však potřebuje znát svůj platový stupeň, který závisí na předchozí praxi a nejvyšším dosaženém vzdělání – a platovou třídu, jež záleží na nejtěžší vykonávané práci.

Kompetence jsou odstupňované v oficiálním profesním Katalogu, respektive ve vládním nařízení č. 222/2010 Sb. Asistent pedagoga nejdříve pomáhá svým svěřencům, aby zvládli základní hygienu, uměli komunikovat a získali pracovní návyky. Následně vysvětluje učební látku, zaměřuje se na specifické potřeby konkrétního dítěte a dostane individuální vzdělávací plán. Každopádně vždycky patří do nejvyšší platové třídy, ve které splňuje aspoň jednu uvedenou odrážku.

Asistent pedagoga zkvalitňuje výuku

4. platová třída

 1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
 2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků.

5. platová třída

 1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

6. platová třída

 1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
 2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

7. platová třída

 1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

8. platová třída

 1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

Asistent pedagoga v 9. platové třídě

 1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.
 2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.

Autor úvodní ilustrační fotografie: Andrea Piacquadio

65 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, zajímalo by mě do jaké platové třídy, resp. jaký je možný můj hrubý měsíční příjem, pokud bych nastoupila jako AP na 1.stupeň ZŠ. Mám VŠ vzdělání nepedagogického zaměření a kurz asistenta pedagoga. Ve škole nemám žádnou praxi, jen 2 roky jsem vědu sportovni dětské kroužky. Děkuji za odpověď
  Klára

 2. Pěkný večer. Pracuji půl roku v mateřské škole jako asistentka pedagoga u konkrétního čtyřletého dítěte, které má doporučení ze SPC. Pracovní smlouvu mám na dobu určitou, než dítě odejde ze školky. Tedy maximálně na 3 roky. Můžu potom dál pracovat ve školce u jiného dítěte jako asistentka? Měla bych potom smlouvu na neurčito, či zas na dobu určitou k jinému dítěti? Mohla bych tam na základě 1. smlouvy vydržet až do důchodového věku?

  Letos mi bude 58 let. Po odchodu dítěte mi bude asi 60 let. Co podniknout, abych tam mohla být zaměstnaná až do 64,5 roku? Mám obavy, že mi smlouva skončí a nepůjde prodloužit. V mém věku by se mi pak asi těžko hledalo zaměstnání jinde. Myslíte, že mám naději a na základě současného úvazku zůstanu do důchodu, nebo po uplynutí sjednané doby dostanu smlouvu na neurčito? Dělám si obavy. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Marto, myslím, že záleží na dvou věcech: 1/ zda bude asistentka v této mateřské škole nadále potřebná (zda tam mezitím nastoupí jiné dítě, které bude vyžadovat speciální pomoc) a 2/ zda zaměstnavatel bude mít dostatečně velký rozpočet, aby Vám mohl nadále vyplácet plat.

   Doporučuji Vám, abyste potřeby této školky a svoje vyhlídky probrala přímo se svou nadřízenou/nadřízeným. Věřím, že pokud panuje oboustranná spokojenost, uplatnění a peníze se pro asistentku najdou, a Vaše smlouva v takovém případě bude prodloužena, ideálně na dobu neurčitou.

 3. Dobrý večer, ve spolupráci s pracovním úřadem chci zaměstnat paní, která má základní vzdělání, jako chůvu. Momentálně je účastnicí kurzu a koncem měsíce 10/2018 by měla skládat zkoušku. Jenomže pro tuhle profesi v podstatě neexistuje „tabulka“ (nebo jsem ji nedokázala dohledat). Podle mne náročností nejblíže odpovídá popisu asistenta (2.16.05 – třída 4/2) – měla by dětičky učit základní sebeobsluze atd. (Plánuji, že bude pracovat s dvouletými – tříletými dětmi, pro starší mám paní učitelku se standardním SŠPg vzděláním.) Můžete mi, prosím, poradit?

  • Dobrý den, paní Coubalová, ano, myslím, že jste v katalogu prací, ve 4. platové třídě asistenta pedagoga našla činnosti, které – chápu-li správně – má Vaše nová zaměstnankyně vykonávat. Leda kdyby totéž dělala samostatně, byla by možná adekvátní 6. platová třída.

   Poznámka pod čarou: Napadlo mě, zda profesní cíl není uvedený v nabídce onoho kurzu, který Vaše potenciální nová kolegyně absolvuje. Některé studijní obory bývají vzdělávacími institucemi představovány tak, aby člověk znal i praktický účel, ve smyslu: Absolvent se na pracovním trhu bude moci uplatnit takhle a takhle. V zákoně č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) ostatně v § 20 stojí, jaké vzdělání musí mít asistent pedagoga a pro pomocnou výchovnou činnost získává kvalifikaci například „základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga“.

 4. Dobrý den, pracuji jako asistentka pedagoga. Mám úvazek 30 hodin týdně: 27 hodin přímá a 3 hodiny nepřímá pedagogická činnost. Pracovní dobu mám od 8 hodin, ale na pracovišti musím být půl hodiny před začátkem, tedy v 7:30. Započítává se tato půlhodina do pracovní doby? A od kdy do kdy tedy musím být v práci? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Dano, v zákoníku práce, § 78, odstavci 1 a), je pracovní doba definovaná jako doba, „v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele“.

   Této citaci rozumím následovně: Pokud „podle pokynů zaměstnavatele“ jste na pracovišti od 7:30 a od tohoto času jste „připravena k výkonu práce“, potom od 7:30 už běží Vaše pracovní doba. A jak píšete, máte úvazek 30 hodin týdně, které byste neměla přesáhnout (anebo musejí být zaplaceny i přesčasy).

 5. Prosím, jaká plátová třída mi náleží, když mám na starosti nízkofunkčního autistu s TMR v běžné státní MŠ. A započítává se do stupně i péče o osobu blízkou? Děkuji moc

 6. Dobrý den, chtěla bych absolvovat kurz Asistent pedagoga. Mám ale obavy o uplatnění v našem kraji. ZŠ pokud potřebuje si vyhledává sama asistenty pedagoga ? Nebo má nabídky od kraje, pokud bych byla na úřadu práce??? Mám si raději předem zjistit zda ZŠ či MŠ bude potřebovat asistenta pedagoga?? Děkuji moc za odpověď Jana D.

 7. Dobrý den, ráda bych se zeptala – mám dva vysokoškolské tituly – z technické školy a nyní i z humanitního oboru (sociální pedagogika) a odpracovaných cca 30 let i náhradními dobami. Přijala jsem místo asistenta pedagoga ke konkrétnímu žákovi na 2. stupni ZŠ s úvazkem 0,75, 8. platová třída. Ta to je mi nabízeno cca 13.500,- Kč hrubého. Je to adekvátní plat?

 8. Dobrý den. Prosím o radu. Jsem vyučená švadlena, tříletý učební obor. Nyní jsem absolvovala 80-ti hodinový kurz asistenta pedagoga a jsem v tomto směru i zaměstnána na základní škole. Po necelém roce působení jako asistent mám 8. třídu, ale započitatelnou dobu praxe (mínus) 100 dnů. Neměla bych mít více? Mateřská (2 děti) tj. 6 let + 250 dnů – 1 rok za chybějící vzdělání. Domnívám se, že mi nezapočítali těch 6 let mateřské. Po 100 dnech by to měl být 3. platový stupeň.

 9. Dobrý den, mám vystudovaný bakalářský titul specialni pedagogika. Mam nárok na zařazení do 9.platové třídy pokud bych výkonavala práci asistenta pedagoga na ZŠ?

 10. Článek na této stránce byl počátkem roku 2018 aktualizovaný, podle novelizace katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.).

 11. Dobrý den, chtěla bych se zeptat.Mám zájem o práci asistentky pedagoga, mám vystudovanou 6-letou konzervatoř – maturita + absolutorium,23 let praxe jako učitelka na ZUŠ. Co bych měla pro to udělat, nebo jaký kurz absolvovat?Bydlím na Praze – západ.Děkuji za odpověď.

 12. Dobrý den v unoru jsem nastoupila jako asistent pedagoga k tříletému chlapci s PAS.Můj úvazek je 6 hodin denně po celý týden .Jsem vyučená a pouze jsem prodělala kurz asistenta pedagoga ,je to má první praxe v tomto oboru .Do jaké platové třídy bych měla být zařazena v tomto případě??

 13. Dobrý den,
  budu studovat Pedagogicke lyceum ,takze bych se rad chtěl zeptat kam bych po dokončeném studiu mohl jít ? , zda budu tedy pracovat také jako asistent pedagoga v ZŠ či nikoliv a jaky by byl muj plat , kdybych hned po studiu šel pracovat ? a pak následně šel na PFUKD
  Děkuji

 14. Dobrý den,
  již delší dobu(od října 2017) sháním kurz na asistenta pedagoga a nedaří se mi sehnat nějaký kde je ještě volné místo tento školní rok, abych mohla tuto práci vykonávat od dalšího školního roku 2018/2019. Maturitu mám na gymnáziu a na zdravotní škole jako zubní laborant. Bydlím poblíž Vysokého Mýta.

  • Dobrý den, Kláro, zákoník práce říká: „Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání.“ A dále: „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.“

 15. Dobrý den
  pracuji na 0,5 úvazku jako školní asistent v MŠ. Mám maturitu + kurz AP a aktuálně mám plat.třídu 4 , a 0 stupeň, ikdyž praxi mimo obor mám 7 let, pak jsem byla 12 let na MD ( máme 5dětí) takže by se mi mělo počítat aspoň 6 let si myslím. Ráda bych se zeptala jaký plat mi podle vás náleží jako školnímu asistentovi. Bohužel v katalogu prací není zařazen. Zdá se mi, že platová třída 4 je opravdu málo 🙁 Placená jsem ze šablon z projektu OP VVV. Pracovní náplň – pomáhám p.ředitelce s administrativou, pracuji s dětmi při činnostech (kreslení, modelování, lepení atd…), pomáhám oblékat na vycházku, při hygieně, při svačině – obědu . Aktuálně nám onemocněla učitelka takže pomáhám se vším učitelce, která ve třídě zůstala sama . Moc děkuji za odpověď.

 16. Dobrý den. Do jaké třídy mohu zařadit asistentku pedagoga v mateřské škole, pokud je vyučena a nyní si dělá kurz asistenta pedagoga? Asistentka vykonává individuální vzdělávací a výchovnou činnost ve třídě s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami.,

 17. Dobrý den. Mám nastoupit na poloviční úvazek jako asistent pedagoga k chlapci do třetí třídy. Jde o chlapce s autismem a je to cizinec. I když mám vš vzdělání, bylo mi k platu řečeno, že asistenty mohou dát nejvýše do 7.platového stupně. Můžu být u tak složitého žáka být zařazena v nejnižší 4.třídě? Dekuji za odpoved.

 18. Dobrý den, chtěla bych se zeptat:Od října mam nastoupit do základní speciální školy jako asistent pedagoga u dítěte v 1.tride s mentálním postižením od 7:45 do 11:30 h a současně na stejné škole vyučovat 5 vyučovacích odpoledních hodin AJ a fyziku. Mám střední školu s maturitou ( ekonomickou) cca 15 let praxe jen v bankovním sektoru,2 děti a ani nemám absolvovany kurz asistenta pedagoga. Prosim,do jaké platové třídy a stupně bych měla spadat a jak bych měla mít správně vyjádřen „číselně“částečný úvazek (př 0,68???) Mela bych mít i nárok třeba na 1 h nepřímé pracovní doby?Velice děkuji za odpověď!

 19. Dobrý den, do jaké platové třídy patřím?

  Mám vystudované magisterské studium Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii (státní závěrečná zkouška ze Speciální pedagogiky, Psychopedie, Výchovného poradenství). Navíc Specializační studium pro školní metodiky prevence a doplňkové pedagogické studium.

  Odborná praxe 2 516 dnů jako učitelka a vychovatelka, na základní škole se specifickými poruchami učení a chování. 2 krát mateřská 4,8 roku. Po mateřské jsem nastoupila jako Asistent pedagoga do 6. třídy ZŠ, k žákovi, který má zprávu ze Školského poradenského zařízení (ŠPZ), kde stojí napsáno:

  „Atypický autismus a Hyperkinetická porucha pozornosti a aktivity, specifická porucha ve psaní (dysgrafie).
  Metody výuky – využívat individuální přístup za pomoci asistenta pedagoga (rozvržení vyučovací hodiny tak, aby lépe odpovídala speciálním vzdělávacím potřebám žáka). Umožnit žákovi pohybové uvolnění, relaxační přestávky. Místo pro samostatnou práci. Úpravy obsahu vydělávání – Úprava vzdělávacích nároků na žáka s využitím individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Personální podpora – asistent pedagoga stupeň 3. Zdroj financování NFN.“

  Mohl byste mi, prosím, tedy napsat, do jaké platové třídy patřím a co znamená citovaný „zdroj financování“? Moc děkuji.

  • Dobrý den, Petro, podle Vašeho popisu máte nárok na 8. platovou třídu: „Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.“ NFN je zřejmě zkratka takzvané normované finanční náročnosti, podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). Náš však může zajímat „pouze“ aktuální platová tabulka.

 20. Lenka
  Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga na základní škole, u postiženého chlapce (PO 4.stupeň). Byl mi uznán plný pracovní úvazek. Tři dny v týdnu pracuji od 7:30 do 11: 30 a dva dny od 7:30 do 12:30. Ředitelka mi řekla, že musím zbytek úvazku do 40 hod týdně ještě pracovat jako družinářka každý den do 14:30. Můžu Vás poprosit o posouzení, jak bych měla být ohodnocena. Jsem zařazena v 8 platové třídě. Myslím si, že bych měla mít dvě smlouvy a to jako asistent a jako vychovatel (pedagog volného času).

 21. Dobrý den,
  potřebovala bych poradit. Jsem přihlášena na kurz Asistent pedagoga, který začíná v září a má být ukončen ve stejném měsíci příštího roku. Již nyní jsem však narazila na pracovní nabídku asistenta pedagoga (5 hodin denně), kterou nabízí mateřská školka v okolí mého bydliště a o kterou bych moc stála. Paní učitelka zatím nikoho nemá a vyjádřila se, že už by někoho nutně potřebovala. Bylo mi však od ní sděleno, že podmínkou pro získání místa je již ukončený kurz. Prý to není její výmysl a na člověka bez kurzu by nedostala peníze. Já jsem se však dočetla v diskuzích, že tomu tak není. Chci se ubezpečit, zda opravdu není možné práci získat a během toho si dodělat kurz? Jsem v polovičním invalidním důchodu, který by mě nijak v této práci neomezoval. Stát za mě tedy platí zdravotní pojištění, nebylo by to naopak pro zaměstnavatele výhodou? Předem děkuji za odpověď! S pozdravem, Jana Podlešáková

 22. Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s asistentem pedagoga, jsou-li ve třídě dva žáci s přiznaným plným úvazkem asistenta pedagoga (zda tuto práci, vykonává jeden asistent při stejné mzdě jako by byl žák jeden. Ve třídě jsou ještě další žáci s IVP (s různým stupněm pedagog podpory).
  Dále, prosím o přibližnou představu o platu na soukromé škole. Výuka dětí s asistentem probíhá, jak ve třídě, tak jsou vyučovány asistentem mimo třídu. Mám 8 let jako vychovatelka v ZŠ, 1 rok učitelka v MŠ, 5 let jako asistent pedagoga. Dosažené vzdělání mám bakalářské na pedagogické fakultě.
  Děkuji za odpověď
  Eva

 23. Dobrý den, prosím o názor. Budu nastupovat jako asistent pedagoga u dítěte se spec. vzd. potřebami v MŠ. Mám středoškolské vzdělání s maturitou, pedagogické minimum, 10 let praxe s dětmi a mládeží v sociální oblasti, další rok praxe jako asistent pedagoga a celkem 6 let jsem byla na rodičovské dovolené. Nový zaměstnavatel mi vysvětlil, že kromě práce asistenta pedagoga mi nemůže započítat žádnou další praxi a rovněž rodičovská, že je u mě nezapočitatelná (první byla u zaměstnání, kde mi nezapočítává praxi, druhá byla až po skončení pracovního poměru). S ohledem na výše uvedené jsem byla zařazena do 5. plat. třídy a dostala jsem minimální mzdu. Zajímá mě, zda byl tento postup správný a skutečně nedosahuji na vyšší ohodnocení. Děkuji za odpověď!

 24. Dobrý den, v září mám nastoupit jako asistentka pedagoga k dítěti (4. stupeň) na plný úvazek (40 hod./týden). Mám maturitu + akreditovaný kurz asistent pedagoga, teď jsem byla na mateřské dovolené. Mohu dělat po dohodě s ředitelkou i chůvu? A na jakou platovou třídu mám nárok? Mockrát děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Lucie, podmínky pro pedagogická povolání stanovuje zákon č. 563/2004 Sb. Tam profese jménem chůva uvedena není, na rozdíl od učitele nebo vychovatele, kterému stačí například maturita + specializovaný kurz zaměřený na vychovatelství. Plat vyplývá především z nejtěžší vykonávané práce. Asistent pedagoga může být ve třídách 4 až 9 (vizte výše), vychovatel ve třídách 8 až 12 (vizte podrobnosti ZDE).

 25. Dobrý den,
  pracuji na základní škole jako asistent pedagoga. Na starosti mám přímo ve třídě jednoho žáka, ke kterému jsem přidělena. V pracovní smlouvě mám uvedenu 6. platovou třídu, 3. stupeň. Praxi mám 4 roky. Podle popisu platových tříd svou činností spadám spíše do 7. až 8. platové třídy. Je možné na základě výše uvedeného žádat ve škole o zařazení do vyšší platové třídy? Děkuji

 26. Mirek
  Dobry den, manzelka jiz 15.let pracuje jako osobni i pedagogicky asistent ve specialni skole . Ma nastarost 4-6 deti s autismem. Zamestnavatel (zrizovatel je kraj)stale bojuje s financovanim asistentek.A ted po zmene financovani jim tvrdi,ze situace je stale stejna.
  Protoze zmeny se tykaji pouze asistence na zakladnich skolach.Je to pravda?Predem dekuji za odpoved.

 27. Dobrý den, pracuji na ZŠ pro děti se specifickmi potřebami (dříve zvláštní škola) jako kvalifikovaná vychovatelka ve školní družině a nekvalifikovaná učitelka. Mé vzdělání je VOŠ obor sociální práce a sociální pedagogika. Z důvodu snižování počtu zaměstnanců mi bylo nabídnuto nastoupit do třídy jako asistent pedagoga. Ve třídě jsou děti se specifickými poruchami učení a sociálně znevýhodnění žáci. Jakou platovou třídu bych měla žádat, dle mého názoru bych měla dosáhnout na 9.
  Dříve byla také možnost pracovat ve třídě se sociálně znevýhodněnými dětmi na pozici vychovatele, platí to stále?
  Děkuji za odpověď.
  Petra

 28. Dobrý den. Mému synovi (zatím) škola nedokázala sehnat asistenta pedagoga. Mohla bych tuto práci dělat já, případně za jakých podmínek? Podotýkám, že nemám maturitu. Děkuji. Jitka

  • Dobrý den, paní Janečková, podmínky pro asistenty pedagoga stanovuje zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Jsou tam jmenovány 2 základní možnosti: A/ Asistent pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami musí mít aspoň maturitu + pedagogické vzdělání. B/ Před působením v běžné škole musí absolvovat aspoň „studium pro asistenty pedagoga“, které inzeruje Ministerstvo školství ZDE – jako podmínku tam většinou vidím „dokončené středoškolské vzdělání“; jinak kurz trvá obvykle 1 školní rok, výuka probíhá zpravidla 1 den v týdnu.

   Zkrátka musela byste investovat poměrně hodně času a úsilí, abyste podmínkám vyhověla. Co kdybyste raději našla synovi lepší školu, kde asistenta pedagoga dostane?

 29. Dobrý den, od září 2016 pracuji v mateřské škole jako asistent pedagoga, během listopadu se upravila moje smlouva: Mám 0,4 úvazku jako asistent pedagoga a 0,5 úvazku jako školní asistent. Mám 5. platovou třídu, stupeň 3, skupinu 7, při nástupu odpracováno 11 let (nikoli ve školství) a 46 let věku.

  Mám maturitu, sice bez pedagogické specializace, ale absolvovala jsem kurz asistent pedagoga a počínaje letošním zářím budu studovat střední pedagogickou. Bylo mi řečeno, že mi paní ředitelka prodlouží a upraví smlouvu na další rok, abych potom dělala pouze asistenta pedagoga, zřejmě na 0,85 úvazku. Do které platové třídy mě může zařadit? Předem děkuji.

  • Dobrý den, paní Matysová, o platové třídě vždycky rozhoduje nejobtížnější činnost, kterou vykonáváte. Vizte, prosím, kategorizaci podle oficiálního vládního nařízení (katalogu prací) ve článku výše. Můžete patřit minimálně do 4. platové třídy, například pokud neděláte nic náročnějšího, než pomocnou vychovatelku. Čím stoupáme výše, tím náročnější jsou činnosti. Nejvýše můžete patřit do 9. platové třídy, pokud budete vzdělávat nebo vychovávat sice podle pokynů nadřízeného pedagoga, ale samostatně.

   Vaše vzdělání a předchozí praxe tady nehraje roli. Jinak ovšem určujeme takzvaný platový stupeň: Především podle odpracovaných let, kdy jste potřebovala znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako nyní + taky započítáváme až 6 let mateřské a rodičovské dovolené.

 30. Dobrý den, mám dvě otázky na Vás.
  Jsem kvalifikovaná učitelka MŠ a asistentka pedagoga/11 LET PRAXE/. V MŠ jsem u autisty zařazena do 7.pl.tř., má tedy speciální vzdělávání , navíc je ve speciální třídě MŠ,nemám být v 8. pl.tř.?
  Musím se zůčastňovat pedag. porad i když nemám nepřímou činnost ? Děkuji

 31. Dobrý den, ve které platové třídě by měl být zařazený asistent pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti?

  • Petro, za vhodnou považuji 8. platovou třídu (pokud vychováváte podle přesně stanovených postupů a pokynů) anebo 9. platovou třídu (pokud vzděláváte samostatně). Tam jsou totiž v katalogu prací zmíněny speciální – specifické potřeby žáka, které logicky vzato mohou být způsobeny také sociálním znevýhodněním (například opožděnost v hygienických návycích kvůli problematickému domácímu prostředí apod).

 32. Dobrý den, nastupuji na kurz pro asistenta pedagoga. Rýsuje se mi práce na ZŠ a zajímá mě do jaké platové třídy budu spadat. Nikdy jsem ve školství nepracovala. Mám středoškolské vzdělání bez maturity. Děkuji za odpověď.Zuzana

 33. Dobrý den, pracuji od ledna jako asistentka pedagoga v základní škole. Absolvovala jsem kvalifikační kurz AP a ještě dálkově studuji předškolní pedagogiku. Chlapec, kterého mám na starosti, žil s rodiči od mala v Anglii a je velmi opožděný. Nezná vůbec českou gramatiku, takže ačkoli je v páté třídě, jedeme spolu třídu druhou. I v ostatních předmětech je velmi slabý. Vlastně ho vše učím. Ředitelkou jsem byla zařazena do 8. platové třídy, ale nemám být v tomto případě spíš v 9. platové třídě? Děkuji za odpověď.

  • Lucie, „opožděnost“ žáka je zohledněna již v 8. platové třídě. Na 9. platovou třídu máte nárok, pokud chlapce učíte samostatně nebo jenom „podle rámcových pokynů“ nadřízeného pedagoga, nikoli „podle přesně stanovených postupů a pokynů“. Bohužel jsem v metodickém pokynu Ministerstva školství nenašel jasně definovaný rozdíl mezi „rámcovými“ a „přesně stanovenými“ pokyny :-(.

 34. Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga ve státní mateřské škole, u zrakově postiženého chlapce (PO 4.stupeň). Od ledna 2017 mám zvýšený pracovní úvazek z 20 na 30 hodin týdně (vyšetření proběhlo u SPC po 1.9.2016). Podle mých informací škole náleží navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu a škola dostává platový tarif na 8. platovou třídu. V případě, že je tato informace správná – záleží pouze na škole, zda mi tyto peníze vyplatí?

  V doporučení SPC se uvádí, že „je žádoucí navýšení úvazku asistenta pedagoga, aby mohl pomoci s předškolní přípravou a provádět nácvik specifických dovedností potřebných pro těžce zrakově postižené děti“. Je před-braillská příprava dost specifická pro dosažení 8. platové třídy? Může mne i přes toto doporučení, přestože tuto přípravu a nácvik samostatně provádím, ředitel zařadit do nižší než 8. platové třídy?

  Jsem kvalifikovaný asistent pedagoga, v naší mateřské škole není pedagog, který by mohl bez vyškolení uvedenou přípravu s chlapcem provádět. Děkuji za odpověď. Petra

  • Dobrý den, Petro, zařazení zaměstnance do platové třídy a platový tarif nezáleží na tom, kolik škola dostává od svého zřizovatele peněz, ale na právních předpisech. Jak vidíme ve článku výše, speciální vzdělávání (které podle mých informací zahrnuje také práci se zrakově postiženým žákem) nepatří do nižší než 8. platové třídy. Samostatné speciální vzdělávání náleží dokonce do 9. platové třídy, takže byste měla být v 9. platové třídě. Přeju Vám hodně štěstí při vyjednávání se zaměstnavatelem (kdyby neznal popsaná pravidla, což se někdy stává, klidně ho nasměrujte sem :-).

 35. Dobrý den, pracuji od 1. 9. 2016 jako asistent pedagoga. Od 1. 1. 2017 jsem začala pracovat jako školní asistent. Jako AP mám dovolenou 8 týdnů a jako školní asistent 5 týdnů. Kde a jak budu pracovat o hlavních prázdninách, když je škola zavřená? Děkuji za odpověď.

 36. Dobrý den,
  od 1.2.2017 mám nastoupit do základní školy na poloviční úvazek na pozici asistent pedagoga pro vozíčkáře. Jaký mi náleží plat?

  Děkuji za odpověď Bc. Pavel Krejčí.

 37. Dobrý den,
  je možné asistentce pedagoga v MŠ krátit plat po dobu nemoci žáka, o kterého se stará? Stáňa

 38. Dobrý den, prosila bych něco upřesnit. Pokud si najdu místo asistentky pedagoga a budu podle náplně práce zařazena do 8. platové třídy, který stupeň podle praxe mi přísluší, když 2. stupeň je „do 6 let praxe“? Nemám totiž vůbec žádnou praxi ve školství, mám přes 8 let mateřské/rodičovské dovolené, z nichž se mi tedy započítá maximálně 6.

  A teď tedy, pokud mám rovných 6 let praxe, patřím do 2. platového stupně, nebo do 3.? Jakmile nastoupím, budu mít více než 6 let (byť o jeden den). Nebo by se do praxe pro tento účel dala započítat i 20hodinová praxe vykonaná v rámci kurzu pro asistenty pedagoga? Nebo po jak dlouhé době se dostanu do 3. platového stupně? Děkuji, JP

  • Dobrý den, Jano, souhlasím s Vámi, že byste měla patřit do 3. platového stupně ihned po nástupu do zaměstnání, protože tímto okamžikem vlastně přesáhnete interval „do 6 let praxe“ (6 roků mateřské a rodičovské + první dny v pozici profesionální asistentky). Naopak pedagogické zkušenosti, které jste získala v rámci kurzu, bych osobně nezapočítával – pokud chápu dobře, šlo o součást studia, nikoli o „plnohodnotné“ placené zaměstnání.

   • A může se do praxe započítávat i doba mateřské a rodičovské, pokud předtím dotyčná nikdy ve školství nepracovala? Nezapočítává se pouze, pokud předtím už ve školství pracovala?

 39. Prosím o odbornou radu. Přijala jsem as.pg.do MŠ k dítěti s PAS. Její vzdělání je všeobecné gymnázium a Kurz pedagogiky pro vychovatele(pedagogy mimoškolní výchovy) v délce 1,5 roku. Stačí jí toto vzdělání a nebo musí absolvovat Kurz pro asistenty pedagoga, tuším v délce min.80 hodin? Děkuji Jitka

 40. Dobry den, mohu se zeptat,kdo by mi poskytl presny vyklad 9. tridy „Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.“ ?
  Pracuji na malotridni ZS a jsem asistentkou nevidomeho chlapce v 1. tride.Mam 9 let praxe a jsem zarazena v 8.tride,3.stupen,mam vysokoskolske vzdelani v bakal. programu zamereneho na pedagogiku,nyni pokracuji v navaz.magisterskem studiu.Toto pro zarazeni do plat.tridy dulezite neni,ale dle meho nazoru,kdy sama bez pokynu vyucujiciho zakovi vytvarim,prepisuji ucebnice do slep.pisma,vytvarim pomucky,v hodine sama ucim a mam ho nastarosti 40 hodin tydne mohu zadat max.moznou tridu pro asistenta.Je dosti neumerne,ze mam stejnou mzdu jako asistent se stredni skolou,ktery asistuje zakovi napr. jen s lehkou DMO nebo ADHD ci spec.poruchou uceni,ktery se ani nepodili na tvorbe uciva.
  Dostala jsem informaci,ze toto by mel zohlednit reditel a davat odmeny,ale v realu asistent nedostava,protoze pedagogove jsou na 1.miste (coz chapu):-)mou mzdu hradi kraj,zcasti pak i obec,myslite, ze je mozne,aby reditel zazadal o 9.tridu na pristi rok?Popr. na koho se obratit s timto dotazem? Poradite?
  Dekuji za info.

 41. Dobrý den,
  nyní pracuji jako asistentka pedagoga (mám vzdělání SPgŠ) ve státní MŠ, kde mám na starost chlapce s Aspergerovým syndromem (spolu se známkami ADHD). Je to můj první rok praxe ve školství. Spadám tedy do 1. platového stupně a byla mi přidělena 6. platová třída (úvazek 0,95). Měla bych s tímto chlapcem pokračovat dále na ZŠ. Mohu se zeptat, na jakou platovou třídu bych měla nárok na ZŠ, kde je již práce s dítětem naprosto rozdílná? Případně, pokud by mi ředitel nabídl nižší třídu, než na kterou mám nárok, mám nějaká práva se dožadovat té vyšší, která by mi měla příslušet?
  A mám jako asistentka na ZŠ nárok na nepřímou pedagogickou činnost?
  Děkuji moc za odpovědi.

  • Kláro, zařazení do platové třídy záleží na tom, co přesně budete se svým žákem dělat. Myslím, že katalog prací (vizte výše na této stránce) hovoří poměrně jasně. 6. platová třída znamená například: „Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.“ 7. platová třída znamená: „Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.“

   Můj soukromý výklad je následující: Do 6. platové třídy patříte, pokud například „jenom“ svého žáka učíte, jak komunikovat se spolužáky, jak si společně hrát, zkrátka jak být společenský; do 7. platové třídy patříte, pokud například svého žáka učíte číst, psát nebo počítat. V případě, že byste musela chlapci vysvětlovat třeba abecedu a nedostala 7. platovou třídu, můžete podat podnět ke Státnímu úřadu inspekce práce, který má napravovat podobné nerovnosti.

   Vláda ve svém nařízení č. 75/2005 Sb. stanovuje, že týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga = 20 až 40 hodin/týden. To podle mého názoru znamená, že Vám ředitel může říct, abyste vykonávala celou pracovní dobu pouze přímou pedagogickou činnost.

   • Děkuji za odpověď. Jen mi přijde trošku zvláštní, že kolegyni (paní Dagmar), která se ptala přede mnou a která dělá stejnou práci jako já (má žáka s Aspergerovým syndromem), jste odpověděl, že spadá do 8. platové třídy – a u mě jste určil 7. platovou třídu. Ale chápu, že záleží na konkrétní práci a také na řediteli školy…
    A můžu se ještě zeptat, zda mohu mít do své pracovní doby zahrnut i pobyt s dítětem v družině po vyučování? Děkuji.

    • Kláro, díky za dobrou poznámku. V posledním komentáři jsem pouze uvažoval, zda byste měla právo na vyšší než 6. platovou třídu, ale máte pravdu – kromě 7. je možná taky 8., nebo i 9. platová třída: „Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.“ Skutečně záleží na Vaší konkrétní práci (na řediteli školy v tomto ohledu ani moc ne, zařazování do platových tříd má poměrně jasná pravidla a prostor pro subjektivní interpretaci není velký).

     Jinak pokud Vám zaměstnavatel nařídí taky práci ve školní družině po hlavním vyučování, tento čas (samozřejmě) počítejte do pracovní doby. Nelze přece přikázat zaměstnanci: „Zůstaňte tady ještě odpoledne, budete zodpovídat za žáka, ale zadarmo a nad rámec svojí pracovní doby.“ 🙂

 42. Dobri den.
  Chtela bych se zeptat,ci potrebuju maturitu s ceskeho jazyka kdyz si chci udelat kurz na asistenta pedagoga.

 43. Paní Dagmaro, pokud pracujete ve veřejném sektoru (například v příspěvkové organizaci, nikoli například v neziskové organizaci – tam by platily jenom sazby takzvané zaručené mzdy, vizte ZDE), rozhoduje platová tabulka pedagogů, kterou najdete pod TÍMTO odkazem.

  Nejdříve doplňme platový stupeň. Pokud máte střední pedagogické vzdělání s maturitou, splňujete podmínku pro povolání asistentky pedagoga, a tudíž nemusíme strhávat žádné roky praxe. Měli bychom započítat všech 28 let ve školství, čímž dostáváme 5. platový stupeň (nad 27 a do 32 let; je možné přičíst taky maximálně 6 let mateřské a rodičovské dovolené). Podle mého názoru máte 8. platovou třídu, kam patří: „Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.“ (Mentálně postižené dítě přece vyžaduje speciální vzdělávání, které obvykle poskytuje speciální pedagog.) Tím pádem mi vychází platový tarif 20 100 Kč, což by měl být Váš základní hrubý měsíční plat, za plný úvazek bez přesčasů. Veřejná instituce Vám nemusí dávat osobní ohodnocení, ale tento základní platový tarif je nutností. Rozpočet instituce není argument, to nechť si vyřeší ředitel, který za svoji odpovědnost bere odpovídající peníze.

  A nyní k délce úvazku. Vyhláška č. 263/2007 Sb. (kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí) rozděluje pracovní dobu pedagogů na přímou a nepřímou pedagogickou činnost. Konkrétní rozvrh určuje ředitel školy. Předpokládám, že hovoříte o přímé pedagogické činnosti (22 hodin a 25 hodin). Klíčové však je, kolik Vám zabere práce celkově, včetně nepřímé pedagogické činnosti (například přípravy učebních pomůcek apod.).

 44. Nyní 3 rokem pracuji jako asistentka pedagoga u dítěte s aspergerovým syndromem. Mé vzdělání SPgŠ, praxe ve školství 28 let. Zajímalo by mne, podle čeho jsou placeni asistenti (platová tabulka pedagogických pracovníků a jaký stupeň?). Bylo mi řečeno, že od státu je na celý školní rok pouze 130 000 Kč a to je maximální částka, která na asistenta je. Dále by mne zajímalo, pokud má třídní učitel plný úvazek 22 hodin týdně a asistent pedagoga 25 hodin týdně a ještě nemá plný úvazek – je to správně, nebo má asistent přesčas?

 45. Od 1.9.2016 nastupuji jako asistent pedagoga do 3. ročníku ZŠ k dívce s lehkým mentálním postižením. Ve třídě jsou i další 2 děti se specifickými poruchami učení. Zajímalo by mě, jaký plat mi přísluší v případě, že pedagogické vzdělání pro asistenta pedagoga budu teprve absolvovat na podzim.
  Děkuji za odpověď.

  • Terezo, základní hrubý měsíční plat zjistíte z tabulky pro pedagogické pracovníky ZDE. Platovou třídu najdete podle článku na této straně, přičemž abyste mohla být zařazena do vyšší třídy, stačí vykonávat jenom jednu uvedenou činnost. Například: „Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.“ Kvůli nedostatečnému vzdělání bývají odečítány roky započitatelné praxe, takže může klesnout platový stupeň. Speciální článek o příplatcích najdete ZDE.

 46. Dobrý den, mám dotaz. Mám výuční list, obor technicko-administrativní práce, nyní pracuji ve školce jako provozní, ale chtěla bych dodělat asistent pedagoga. Je potřeba mít k tomuto kurzu maturitu, nebo můžu kurz absolvovat i bez maturity a může mě ve školce či škole ředitel zaměstnat? Děkuji moc. Pátá

  • Pavlo, odpovídám s trestuhodným zpožděním. Pokud čtu dobře zákon č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících), asistent pedagoga může být vlastně dvojího typu a z toho vyplývá nejnižší uznatelná kvalifikace (§ 20).

   „(1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace, získává odbornou kvalifikaci“ například maturitou na střední škole s pedagogickým zaměřením (nebo maturitou a patřičným doplňkovým kurzem apod.).

   „(2) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, získává odbornou kvalifikaci“ například jenom základním vzděláním a patřičným doplňkový kurzem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno