Sklenička pálenky na rodinné oslavě, nebo i trocha marihuany může stmelit společnost, ulevit přepracovanému mozku a otevřít nové obzory. Ovšem droga je jako oheň: dobrý sluha, špatný pán. Jakmile vznikne závislost a člověk chce, ale nedokáže abstinovat sám, potřebuje specializovaného zdravotníka. Tady prozkoumáme, jakou odměnu dostává za svoji odbornou pomoc právě adiktolog.

V soukromé společnosti máte právo na svoji zaručenou mzdu

Český statistický úřad bohužel adiktologa nezmiňuje ve svém žebříčku průměrných platů. Dokonce i vláda zapomněla na bojovníky proti závislosti, když vydávala svoje nařízení č. 567/2006 Sb. Tam najdeme sazby zaručené hrubé mzdy podle náročnosti zaměstnání. Například nutriční terapeut a ergoterapeut patří do 4. skupiny prací, pokud působí pod odborným dohledem, anebo do 5. skupiny prací, pokud konají samostatně. Samostatný psycholog náleží minimálně do 6. skupiny prací, lékaři obvykle do 7. skupiny prací atd. Zákon přitom říká, že za práci stejné hodnoty musí zaměstnavatel vyplácet stejnou odměnu.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Adiktolog ve veřejném sektoru dostává plat podle tabulky

Trochu jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře, tedy například ve státní nemocnici, příspěvkové organizaci apod. Adiktologové tady dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Záleží na dosaženém vzdělání, předchozí praxi a náročnosti konkrétní pracovní pozice, jak popíšeme níže. POZOR! Abyste patřili do vyšší platové třídy, nemusíte vykonávat všechny uvedené činnosti, stačí jenom některá odrážka.

Adiktolog v 9. platové třídě

 1. Provádění adiktologické diagnostiky pacienta pod odborným dohledem, dílčí činnosti na stanovení programu primární prevence pro rizikové skupiny včetně včasné diagnostiky a intervence, provádění neinvazních odběrů biologického materiálu na přítomnost drog a infekčních onemocnění.
 2. Poskytování základní a specializované adiktologické péče pod odborným dohledem, například vyhodnocování potřeb, zhodnocení omezení a rizik pro stanovení dalšího léčebného plánu. Terapeutická, instruktážní a poradenská práce s pacienty trpícími poruchami vzniklými v důsledku užíváním návykových látek nebo s jejich rodinnými příslušníky v ambulantních i lůžkových zařízeních.

Adiktolog v 10. platové třídě

 1. Provádění komplexní adiktologické diagnostiky pacienta bez indikace lékaře, stanovení programu primární prevence pro rizikové skupiny včetně včasné diagnostiky a intervence. Provádění neinvazních odběrů biologického materiálu na přítomnost drog a infekčních onemocnění.
 2. Poskytování komplexní adiktologické péče na základě indikace lékaře, například vypracování komplexního léčebného plánu na základě zhodnocení bio-psycho-sociálního stavu pacienta a s využitím údajů ze zdravotnické dokumentace. Koordinace realizace léčebného plánu, spolupráce a asistence při psychiatrických a psychologických vyšetřeních a systematické psychoterapii, odborná práce při realizaci a vedení terapeutických programů v ambulantních a lůžkových zařízeních, zaznamenávání vývoje a změn stavu pacienta. Provádění poradenské činnosti v oblasti sexuálně a krví přenosných chorob a epidemiologické ochrany. V indikovaných případech práce s rodinnými příslušníky pacienta.
 3. Posuzování situace pacienta ve vztahu k onemocnění a k jeho zdravotním, sociálním a právním následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace adiktologických terapeutických, rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty (klienty), příprava pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální, výchovné nebo speciální adiktologické intervence.

Adiktolog v 11. platové třídě

 1. Provádění komplexní analýzy a hodnocení zdravotní a sociální situace pacientů užívajících návykové látky z hlediska koordinace poskytované zdravotní a sociální péče, a to spolu se zvážením širších souvislostí a dopadů na osobní, rodinou i širší situaci pacienta. Hodnocení zdravotních rizik skupin osob z hlediska vlivu užívání návykových látek a s tím souvisejícího chování.
 2. Poskytování vysoce specializované adiktologické péče, například participace na provádění vysoce specializované léčbě pacientů se závažnými duálními psychiatrickými diagnózami a těžkými somatickými komplikacemi. Zajišťování cílených
  preventivních programů včetně zajišťování screeningu, předepisování nebo provádění vyšetření nutných ke stanovení, průběhu a úspěšnému dokončení léčby pacientů trpících závislostí a souvisejících zdravotních a sociálních komplikací.
 3. Metodické usměrňování v rámci oboru a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.

3 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý večer, myslím, že není zcela správné zařadit adiktologa do 11. třídy. Bakalář by měl dostat 13. a magistr 14. nebo vyšší. Na universitě absolvuje shodné vzdělání jako lékař, jenom je zařazený jinde.

  • Dobrý den, Izabelo, ano, našel jsem poptávku po adiktologovi v neziskových organizacích, což je fakticky součást soukromého sektoru. Nabízená mzda 18 až 20 000 Kč hrubého. Ale inzerátů není mnoho, což můžete sama posoudit přes oficiální portál Úřadu práce, odkazy na jednotlivé regiony najdete ZDE.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno