Rádoby humorný titulek nemůže zakrýt vážnou skutečnost, že právě fyzioterapeut mívá obrovskou zodpovědnost. Výrazně ovlivňuje další osudy lidí, kteří trpí pohybovými poruchami, například protože prodělali těžký úraz. Jaké postavení zaujímá fyzioterapeut na trhu práce? Co vlastně dělá a kolik vydělává poté, co vystuduje ?

Fyzioterapeut pro svoje povolání potřebuje speciální vzdělání, podle zákona č. 96/2004 Sb. Starším, či lépe řečeno zkušenějším pracovníkům stačí střední nebo vyšší zdravotnická škola, mladší už musejí mít vysokou. Fyzioterapeut patří mezi žádané pracovníky. Zadejte jméno povolání do inzertního formuláře Úřadu práce, a pravděpodobně najdete desítky nabídek.

U soukromníka má zaručenou mzdu podle 4., 5. a 6. skupiny prací

Medián hrubých měsíčních výdělků (tedy hodnota, která dělí celou profesní skupinu na chudší a bohatší polovinu) vychází na 24 902 Kč. V podnikatelském sektoru však nalezneme i mzdové nabídky, které nepřesahují ani 15 000 Kč, takže odporují právním předpisům. Srovnejme zákonem zaručené mzdy fyzioterapeuta: podle takzvané 4. skupiny prací (pokud působí pod odborným dozorem), nebo 5. skupiny prací (pokud působí bez odborného dohledu), anebo 6. skupiny prací (zvlášť náročné specializované činnosti), jak ukazuje následující tabulka. Podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Fyzioterapeut pracuje nejčastěji u poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb: ve veřejných nemocnicích a domovech, soukromých klinikách a ordinacích, lázních apod. Ve veřejných zařízeních dostává plat podle příslušné, vládou vydané tabulky, díky které blíže poznáme náplň práce.

Fyzioterapeut patří do platové třídy podle svých nejtěžších úkolů

V oficiálním Katalogu pracíFYZIOTERAPEUT číslo 2.19.35. Pokud pracuje přímo pro veřejnou instituci, dostává základní hrubý plat podle tabulky, která přísluší jeho zaměstnavateli – všechny aktuální tarifní stupnice najdete pod TÍMTO odkazem. Abychom určili správný plat fyzioterapeuta, potřebujeme znát ještě platový stupeň (přičemž rozhoduje hlavně počet započitatelných roků praxe) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

9. PLATOVÁ TŘÍDA: Fyzioterapeut provádí vstupní vyšetření apod.

  1. Provádění vstupního a kontrolního fyzioterapeutického vyšetření u pacienta nebo klienta sociálních služeb pod odborným dohledem v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, stanovení krátkodobého a dlouhodobého fyzioterapeutického plánu. Provádění základních    léčebných fyzioterapeutických  úkonů, technik manuální terapie, aplikování metod fyzikální terapie včetně úkonů vodoléčebných.

10. PLATOVÁ TŘÍDA: Fyzioterapeut provádí například komplexní vyšetření

  1. Provádění komplexních fyzioterapeutických postupů a komplexního kineziologického vyšetření včetně diagnostiky funkčních poruch pohybového systému, diagnostiky bolestivých a spoušťových bodů, algeziologického vyšetření, analýzy běžných denních aktivit u pacientů nebo klientů sociálních služeb, vypracovávání krátkodobých a dlouhodobých fyzioterapeutických plánů. Provádění elektrodiagnostiky, její interpretace a aplikace složitější funkční terapie. Provádění funkčního vyšetření a ergonomického poradenství.
  2. Provádění komplexní fyzioterapie pod odborným dohledem u pacientů s reálným rizikem selhání životních funkcí.
  3. Seznamování pacientů s možnostmi sociální péče a podílení se na sociální rehabilitaci.

11. PLATOVÁ TŘÍDA: Fyzioterapeut stanovuje individuální plány apod.

  1. Provádění specializovaných fyzioterapeutických postupů, například stanovení speciálních individuálních fyzioterapeutických plánů a provádění speciálních fyzioterapeutických analýz včetně diferenciální rozvahy, fyzioterapeutických postupů a výkonů, aplikace neinvazních, nefarmakologických fyzioterapeutických postupů včetně spektra reflexních metod, kombinace fyzikální terapie a metod algoterapie. Činnost  v preventivních programech v rehabilitaci po onemocnění a úrazech v rehabilitačních, psychiatrických a případně dalších zařízeních.

12. PLATOVÁ TŘÍDA: Fyzioterapeut provádí vysoce specializované činnosti

  1. Provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných činností, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, aplikace fyzioterapeutických postupů u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí.
  2. Provádění vysoce specializovaných činností v oboru specializace, například prevence, zdravotnická vzdělávací činnost a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí, doporučování ergonomických úprav v bydlišti a pracovišti pacientů. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
  3. Provádění nejnáročnějších cílených vysoce specializovaných vyšetření, například polyelektromyografie (PEMG), moire-vyšetření nebo posturografie.
  4. Tvorba koncepce a metodické usměrňování oboru fyzioterapie v rámci zdravotnického zařízení, hodnocení kvality poskytované péče a stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru fyzioterapie.

13. PLATOVÁ TŘÍDA: Fyzioterapeut uvádí výzkum do praxe

  1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno