Stát konečně pošle finanční pomoc také některým občanům, kteří dlouhodobě pracují takzvaně „na dohodu“ a byli postiženi koronavirem nebo souvisejícími vládními regulacemi. Po podnikatelích tedy mají dostat speciální satisfakci rovněž nejzranitelnější zaměstnanci. Kompenzační bonus pro dohodáře činí maximálně 31 150 Kč, ale příjemce musí splňovat několik podmínek.

V půlce letošního března česká vláda vyhlásila nouzový stav, protože naši republiku zasáhl koronavirus. Řada podniků musela následně přerušit svoji činnost, takže hrozil ekonomický kolaps. Ministerstvo financí reagovalo docela rychle, když začalo posílat „kompenzační bonusy“ živnostníkům (osobám samostatně výdělečně činným) a společníkům firem s.r.o. Ministerstvu práce a sociálních věcí trvalo déle, než oprávněným žadatelům proplatilo ošetřovné nebo mimořádnou okamžitou pomoc.

Teprve nyní, od 22. července mohou o takzvaný kompenzační bonus žádat „dohodáři“, tedy občané, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Jde o nejzranitelnější zaměstnance, protože jsou snadno propustitelní. Kompenzační bonus navíc dostanou, jenom pokud vyhovují několika kritériím, podle novelizovaného zákona č. 159/2020 Sb.

Co musíte splňovat, abyste měli nárok

  • V „rozhodném období“ od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 jste byli aspoň 4 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění díky tomu, že jste pracovali na DPP nebo DPČ. Za jednotlivé měsíce vám byl zaměstnavatelem zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10 000 Kč (DPP), respektive alespoň 3 000 Kč (DPČ).
  • Během zmíněných 4 měsíců jste neměli jiné zaměstnání, na základě kterého byste byli účastni nemocenského pojištění, než DPP nebo DPČ (typicky: nebyli jste zároveň zaměstnaní na pracovní smlouvu).
  • Vedle DPP a DPČ nemáte jiné zaměstnání, na základě kterého byste byli účastni nemocenského pojištění. Výjimkou jsou dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, osoby pečující o dítě nebo evidované jako přechodní pěstouni.

Pokud splňujete předchozí podmínky, můžete žádat o kompenzační bonus za každý den od 12. 3. do 8. 6. 2020, kdy jste nemohli normálně pracovat na DPP nebo DPČ kvůli koronaviru (zaměstnavatel přerušil provoz, měl málo zákazníků, byli jste v karanténě, pečovali jste o dítě apod.).

Co musíte doložit, když žádáte o kompenzaci

  • Čestné prohlášení, že splňujete podmínky pro kompenzační bonus – je součástí vzorového formuláře, vizte níže.
  • Kopii dohody nebo dohod, o které se jedná.
  • Kopii mzdového listu nebo mzdových listů za období, o která se jedná, případně potvrzení od zaměstnavatele, že jste v uvedeném období pracovali na DPP nebo DPČ, díky čemuž jste byli účastni nemocenského pojištění.

Kompenzační bonus pro dohodáře – formulář

Finanční správa zkouší komunikovat elektronicky. Takže žádost o kompenzační bonus pro dohodáře, respektive potřebný formulář stáhnete ZDE, ve formátu PDF. V internetovém prohlížeči možná uvidíte jenom anglickojazyčnou zprávu, že dokument nelze zobrazit. Formulář nicméně stáhněte do svého počítače, kde můžete začít vyplňovat jednotlivé položky.

Například požadovaná finanční částka vyskočí automaticky poté, co vyberete data (nejdéle od 12.03.2020 do 30.04.2020 + od 01.05.2020 do 08.06.2020) a kliknete na „Výpočet“. Maximálně vyjde 31 150 Kč (17 500 Kč + 13 650 Kč za první a druhé „bonusové období“).

Tyto údaje potom pravděpodobně nepůjdou uložit, vyplněný formulář však můžete rovnou vytisknout – tedy pokud máte počítač připojený k nějaké tiskárně.

Žádost a kopie dalších potřebných dokumentů (vizte výše) doručte pobočce Finančního úřadu, pod kterou patříte svým trvalým bydlištěm: Buďto dálkově (písemně či elektronicky datovou zprávou), nebo fyzicky.

Autor úvodní fotografie: Miloslav Hamřík

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno