„Za čtvrt hodiny to máme hotovo, a pak, gloria victoria! pak se napiju,“ říká otylý a čilý človíček v románu Krakatit. Spisovatel Karel Čapek líčí, že nějak takhle vypadá laborant. Ve vnějším a charakterovém popisu byl možná vedle, ale laborant skutečně může ve svém bílém plášti, mezi chemikáliemi, mikroorganismy nebo potravinami kutit leccos. Prostudujme jeho pracovní a platové podmínky blíže. (Pozor, poněkud jiné povolání vykonává zdravotní laborant.)

Vyhledávač inzerátů Úřadu práce ukazuje, že laborant je poměrně žádaný. Někdy postačuje středoškolské vzdělání chemického, technického či potravinářského zaměření, samozřejmě včetně znalosti laboratorní techniky. Laborant může pracovat prakticky v jakémkoli průmyslovém odvětví, nebo třeba pro Policii ČR. Mezi zaměstnavateli převažují soukromé firmy, ve kterých zaměstnanci dostávají mzdu. Inzerovaný hrubý měsíční výdělek sahá nejčastěji od 12 000 po 25 000 Kč. Podle nařízení vlády 567/2006 Sb. má laborant dostávat aspoň takzvanou zaručenou mzdu, jejíž sazby odrážejí náročnost práce, respektive skupiny prací.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Ve veřejném sektoru, například u Policie ČR dostává laborant plat. Příslušnou tabulkou je stanoven hrubý měsíční základ, který může stoupnout o 50 % osobním ohodnocením, a další příplatky náležejí za přesčasy, noční nebo víkendové či sváteční směny, eventuálně za ztížené pracovní prostředí. Podrobné směrnice rozebírají, co vlastně laborant dělá.

Laborant je zařazený do platové třídy podle svojí nejobtížnější práce

V oficiálním Katalogu prací pro veřejné služby má LABORANT číslo 1.05.02. Pokud pracuje přímo pro veřejnou instituci, dostává základní hrubý plat podle tabulky, která přísluší jeho zaměstnavateli. Jinou stupnici má například Policie ČR, jinou příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili správný základní plat laboranta, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Pozor! Abyste byli zařazení do vyšší platové třídy, nemusíte vykonávat všechny činnosti, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Příprava jednosložkových roztoků.“

Laborant ve 2. platové třídě

1. Mytí, asanace a sterilizace laboratorního skla a aparatur.

2. Obsluha destilačního přístroje.

3. Vedení evidence vzorků.

4. Stanovování sušiny v organických vzorcích.

Laborant ve 3. platové třídě

1. Příprava jednosložkových roztoků.

2. Provádění dílčích úkonů základních mikrobiologických testů.

Laborant ve 4. platové třídě

1. Provádění jednoduchých sériových chemických, mikrobiologických a biochemických analýz včetně základního vyhodnocování.

2. Příprava vícesložkových roztoků.

3. Jednoduchá příprava vzorků pro analýzy hlavních složek.

Laborant v 5. platové třídě

1. Ucelené provádění analýz vzorků jednoduchými instrumentálními metodami.

2. Samostatné zakládání a vyhodnocování mikrobiologických pokusů nevyžadující speciální přístup k bezpečnosti práce v souvislosti s patogenitou organizmů.

3. Vícestupňová příprava vzorků pro analýzy hlavních složek.

Laborant v 6. platové třídě

1. Ucelené provádění speciálních analýz vzorků jednoduchými instrumentálními metodami.

2. Vypracovávání ucelených souborů výsledků včetně jejich vyhodnocování a dokumentace.

3. Samostatná vícestupňová příprava a úprava vzorků  pro stopovou analýzu.

4. Dekontaminace laboratorního skla pro účely stopové analýzy a pro biologické a mikrobiologické rozbory vyžadující vysoký stupeň čistoty včetně obsluhy speciální myčky a kontroly kvality procesu.

Laborant v 7. platové třídě

1. Samostatné provádění nejsložitějších laboratorních operací, například měření pH, mineralizace a extrakce včetně základních prací v laboratorním informačním a řídícím systému.

2. Speciální práce na složitých přístrojích včetně ověřování jejich funkce.

3. Dekontaminace speciálního laboratorního skla pro účely ultrastopové analýzy včetně kontroly kvality procesu.

4. Samostatné provádění mikrobiologických rozborů včetně analýz s patogenními mikroorganizmy kromě původců závažných infekčních chorob.

Laborant v 8. platové třídě

1. Samostatné laboratorní práce výzkumného a vývojového charakteru.

2. Příprava základních a pracovních standardních a kalibračních roztoků pro instrumentální analýzu se zajišťováním plné metrologické návaznosti.

3. Ověřování správné funkce laboratorních přístrojů, jejich nastavování a naprogramování včetně diagnostiky běžných závad a kontroly kvality procesu.

4. Samostatné provádění laboratorních prací za použití různých metod a vícestupňových   prací,   například  vícestupňových  syntéz,  analýz  a preparací látek, základní validace přístrojů a metod včetně prací v laboratorním informačním a řídícím systému.

5. Samostatné provádění laboratorní identifikace semen, klíčenců, škůdců či patogenů.

Laborant v 9. platové třídě

1. Provádění specializovaných laboratorních vyšetření biologického materiálu nebo potravin, například elektroforézou pomocí genetických bílkovinných markérů.

2. Kontrola kvality laboratorních metod a jejich validace v souladu s příručkou kvality laboratoře.

3. Provádění náročných laboratorních prací za použití více speciálních přístrojů s různým programovým vybavením včetně pokročilé diagnostiky závad a jejich odstraňování v rozsahu doporučeném výrobcem a zajišťování náležitého stavu metrologického ověření.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno