Soukromé vlastnictví se po pádu komunistického režimu zase stalo samozřejmým právem, ale takzvané církevní restituce rozdělily společnost. Mají náboženské organizace dostat zpátky majetek, který byl násilně zestátněný? Anebo zůstanou závislé na veřejném rozpočtu? Srovnejme dřívější a současný plat kněze, abychom celý spor uviděli objektivněji. Církevní restituce se staly skutečností, duchovenstvo musí hospodařit samo.

Každý farář byl dříve placený podle státních pravidel

Donedávna byli duchovní pracovníci náboženských organizací odměňováni podle nařízení vlády č. 566/2006 Sb. Stejně jako většina zaměstnanců ve veřejném sektoru (učitelé, strážníci, lékaři apod.), také muži s kolárkem dostávali výplatu podle speciální tabulky. Zařazení do platové třídy záleželo na nejtěžší požadované činnosti (uvedeme příklady pro římské katolíky), platový stupeň zrcadlil délku praxe (kromě povolání duchovního šlo započíst základní vojenskou službu, mateřskou a rodičovskou dovolenou, bolševický kriminál apod.).

Stupeň Praxe Platová třída a plat (Kč/měsíc hrubého)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. do 1 roku 9 670 10 630 11 690 12 850 14 120 15 520
2. do 2 let 10 050 11 050 12 150 13 350 14 670 16 120
3. do 4 let 10 460 11 490 12 630 13 880 15 260 16 770
4. do 6 let 10 860 11 940 13 120 14 410 15 840 17 400
5. do 9 let 11 300 12 410 13 650 14 990 16 470 18 100
6. do 12 let 11 740 12 900 14 170 15 570 17 110 19 210
7. do 15 let 12 200 13 410 14 730 16 190 17 800 19 560
8. do 19 let 12 680 13 940 15 310 16 820 18 490 20 320
9. do 23 let 13 180 14 480 15 910 17 490 19 210 21 110
10. do 27 let 13 700 15 050 16 540 18 180 19 980 21 960
11. do 32 let 14 240 15 640 17 190 18 880 20 750 22 800
12. nad 32 let 14 810 16 260 17 870 19 640 21 570 23 710
Hodnostní příplatek
minimum 0 700 1 200 2 300 4 000 6 000
maximum 0 2 300 3 700 6 600 8 000 10 000
 1. platová třída: pomocné činnosti pro zabezpečení liturgie
 2. platová třída: samostatné pastorační činnosti
 3. platová třída: pastorační činnost a správa svěřeného majetku
 4. platová třída: vykonávání slavnostnějších bohoslužeb
 5. platová třída: řízení vymezené části diecéze
 6. platová třída: vedení arcidiecéze

Například plat římsko-katolického kněze ve středním věku (do 15 let praxe), který vykonával slavnostnější bohoslužby, včetně minimálního hodnostního příplatku činil 18 490 Kč (16 190 + 2 300 Kč) hrubého měsíčně. Jenomže potom přišly takzvané církevní restituce. Přesněji, předchozí vládní nařízení bylo zrušeno novým zákonem č. 428/2012 Sb. (o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Plat kněze nyní možná stoupne, ovšem jenom podle okolností

Odluka státu a náboženských organizací postupuje pozvolna. Ještě vloni dostaly církve z veřejného rozpočtu 1,445 miliardy korun, velkou většinu použily tradičně na platy duchovních. Počínaje letoškem klesá státní příspěvek každý rok o 5 %, ale mezitím dostávají církve zpátky část svého majetku a taky nezdaněné finanční náhrady (například římsko-katolická církev dostane do roku 2042 hotovost 47,2 miliardy Kč), aby mohly samostatně hospodařit. Plat kněze, jáhna nebo jeptišky bude oficiálně zcela odstátněn od roku 2030.

„Otázka platového nastavení je věcí jednotlivých zaměstnavatelů z řad diecézí či řádů. Obecně k tomu lze říci to, že je snahou církve platové podmínky vylepšit tam, kde to je či bude možné,“ napsal mi František Jemelka, tiskový mluvčí České biskupské konference. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner již dříve oznámil, že na platy duchovních poslouží následující zdroje: lesy, investice (například zakoupené zemědělské usedlosti) a příspěvky farností.

Současný kaplan ve veřejném sektoru (nemocnici, škole apod.)

Plat kněze ovšem nadále závisí na státních tabulkách, pokud je zaměstnaný například ve veřejné škole, nemocnici, armádě apod. V oficiálním Katalogu prací najdeme kaplana, kterému vláda předepsala následující platové třídy.

11. platová třída

Poskytování duchovní služby ve vězeňských, zdravotních, sociálních a jiných zařízeních včetně zajišťování styku s jednotlivými církvemi.

12. platová třída

Metodická a koordinační činnost v oblasti duchovní služby ve vězeňských, zdravotních, sociálních a jiných zařízeních. Koordinace regionální problematiky duchovní služby v návaznosti na související odvětví.

13. platová třída

Tvorba zásadních koncepcí duchovní služby a její řízení ve vězeňských, zdravotních, sociálních a jiných zařízeních. Systémová koordinace duchovní služby s přesahem do souvisejících sociálně-společenských oblastí. Synchronizace duchovních aktivit na mezinárodní úrovni s účastí na systémovém řešení evropské multikulturní problematiky.

2 KOMENTÁŘE

 1. Římsko-katolická církev dostane do roku 2042 hotovost 47,2 miliardy Kč. A kolik dostanou ostatní náboženské organizace?

  • Věřící, v zákoně č. 428/2012 Sb. stojí, že uvedené církve a náboženské organizace, pokud neodmítnou „uzavřít se státem smlouvu o vypořádání“, obdrží paušální finanční náhradu: (§ 15, odstavec 2)

   a) Apoštolská církev 1 056 336 374 Kč,
   b) Bratrská jednota baptistů 227 862 069 Kč,
   c) Církev adventistů sedmého dne 520 827 586 Kč,
   d) Církev bratrská 761 051 303 Kč,
   e) Církev československá husitská 3 085 312 000 Kč,
   f) Církev řeckokatolická 298 933 257 Kč,
   g) Církev římskokatolická 47 200 000 000 Kč,
   h) Českobratrská církev evangelická 2 266 593 186 Kč,
   i) Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 118 506 407 Kč,
   j) Evangelická církev metodistická 367 634 208 Kč,
   k) Federace židovských obcí v České republice 272 064 153 Kč,
   l) Jednota bratrská 601 707 065 Kč,
   m) Luterská evangelická církev a. v. v České republice 113 828 334 Kč,
   n) Náboženská společnost českých unitářů 35 999 847 Kč,
   o) Pravoslavná církev v českých zemích 1 146 511 242 Kč,
   p) Slezská církev evangelická augsburského vyznání 654 093 059 Kč,
   r) Starokatolická církev v České republice 272 739 910 Kč.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno