Moderní ekonomiku ženou kupředu neustálé inovace, které využíváme všichni. Švadleny nemusejí šermovat jehlou, mají šicí stroj; špinavé prádlo doma nečistíme na valše, ale pomocí pračky; elektřinu přitom nemusíme vyrábět spalováním uhlí, stačí jádro nebo obnovitelné zdroje… Nové výrobní postupy vymýšlí a vylepšuje technolog, který bývá nadprůměrně honorovaným zaměstnancem. Porovnejme situaci v soukromém a veřejném sektoru.

Technolog patří minimálně do 4. skupiny prací

Český statistický úřad uvádí ve svém žebříčku platů a mezd stovky profesí, například strojírenské techniky, elektrotechniky atd. Technolog tam však kupodivu chybí. Za to vláda nezapomněla, když rozdělila všechny myslitelné práce do skupin, kterým náleží různé sazby zaručených mezd. Technolog patří minimálně do 4. skupiny, pokud používá běžné stroje – a maximálně do 7. skupiny, pokud projektuje špičkové inovace (podrobnosti ZDE).

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

…respektive nejméně do 7. platové třídy

Podrobněji určuje vláda platy ve veřejném sektoru – tedy zaměstnancům obecních úřadů, většiny příspěvkových organizací, krajských škol nebo nemocnic atd. Tady dostává technolog základní hrubý plat podle tabulek, které najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem (plus eventuální příplatky). Zařazení do platové třídy záleží na nejnáročnější vykonávané práci. Abyste postoupili výš, stačí splňovat pouze jednu odrážku (například „stanovování technologických postupů při pěstování a sklizni rostlin“).

7. platová třída

 1. Samostatné určování technologických postupů a způsobů provádění konzervace a ukládání různých druhů vojenské techniky a materiálu v rámci odborné pomoci vojskům Armády České republiky.
 2. Provádění technické vstupní, mezioperační a výstupní kontroly konzervace a ukládání vojenské techniky a materiálu podle stanovených technologických postupů a technických podmínek u vojsk Armády České republiky.

8. platová třída

 1. Stanovování technologických postupů a technických podmínek ucelených částí výrob využívajících běžné univerzální stroje a zařízení, omezený rozsah a kvalitu surovin a materiálů, nástrojů, přípravků apod.
 2. Stanovování průběhu provozních činností zajišťovaných větším počtem zaměstnanců a se značnou intenzitou vazeb mezi dílčími provozními jednotkami, popřípadě s využíváním složitějšího provozního zařízení, například údržba strojů a zařízení, stavební údržba.
 3. Poskytování metodické pomoci v oblasti konzervace, ochrany a skladování vojenské techniky a materiálu.
 4. Stanovování technologických postupů při pěstování a sklizni rostlin.
 5. Aplikace speciálních opatření na úseku ochrany rostlin.
 6. Stanovování technologických postupů chovu zvířat.
 7. Kontrola užitkovosti hospodářských zvířat.

9. platová třída

 1. Určování technologických postupů výrobních a provozních systémů s vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například tváření a obrábění kovů, chemická úprava povrchů, opravy dopravních prostředků.
 2. Samostatné zpracovávání technických podmínek, norem, normativů a technologických postupů pro systém konzervace, ochrany a skladování vojenské techniky a materiálu.
 3. Samostatné zpracovávání technologických normativů pro proces mikrofilmování knihovních fondů a dlouhodobé archivace mikrofilmů, vyhodnocování nestandardních vlivů pomocí diagnostických zařízení a navrhování změn a úprav technologických postupů.
 4. Samostatné určování a usměrňování specializovaných pěstebních postupů.
 5. Samostatné určování specializovaných technologických postupů chovu zvířat.

10. platová třída

 1. Komplexní zajišťování vysoce specializovaných pyrotechnických činností v oblasti výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice a jejích elementů.
 2. Komplexní zajišťování technologické přípravy provozu rostlinné výroby .
 3. Komplexní zajišťování technologické přípravy provozu živočišné výroby.
 4. Určování technologií nejsložitějších výrob, procesů a provozů, například zkoušení a oprav speciálních vojenských technických komplexů s řídícími systémy.

11. platová třída

 1. Ověřování a aplikace poznatků výzkumu a vývoje na úseku technologie pěstování a sklizně rostlin.
 2. Ověřování a aplikace poznatků výzkumu a vývoje ve výživě a chovu zvířat.
 3. Stanovování a uplatňování technologických postupů prováděných oprav silniční sítě a silničního majetku.
 4. Komplexní zajišťování technologické přípravy náročných výrob, například speciálních jednoúčelových strojů a zařízení, investičních celků.

12. platová třída

 1. Komplexní zajišťování technologické přípravy nejsložitějších a nejnáročnějších provozů a výrob, využívajících speciální technická a technologická zařízení a s velmi vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například opravy a údržby silniční a dálniční sítě.
 2. Komplexní zajišťování technologické přípravy nejsložitějších a nejnáročnějších výrobních celků a systémů, například speciálních vojenských technických systémů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno