Velká čísla můžeme přebrat a promíchat tak, aby nám vypadl žádoucí výsledek. Přesto, nebo právě proto zůstává statistika nejlepší vědeckou metodou, jak studovat komplexní souvislosti. Trendy v porodnosti a úmrtnosti, veřejné mínění, ekonomický vývoj – tohle všechno můžeme aspoň přibližně znát, navzdory komplikovanosti našeho světa a omezeným lidským možnostem. Ostatně průměrný statistik bere v České republice jasně nadprůměrnou výplatu!

 • V soukromé společnosti (s.r.o., a.s.) dostávají zaměstnanci obvykle mzdu.
 • Ve veřejném sektoru (Český statistický úřad apod.) je ekvivalentním ohodnocením plat.

Matematik zaměstnaný v soukromé firmě

Český statistický úřad ve svém žebříčku průměrných výdělků uvádí, že přes 30 000 Kč hrubého měsíčně dosahuje průměrná mzda odborníků zaměřených na statistiku, pojistnou matematiku apod. Specialisté na dílčí podoblasti (například finanční modelování, simulace a následné rozhodování) většinou dostávají přes 40 000 Kč. Statistik ani není výslovně zmíněný ve vládním nařízení č. 567/2006 Sb., které garantuje hůře placeným zaměstnancům různé sazby zaručené mzdy, podle náročnosti zaměstnání. Zřejmě podobnou ochranu nepotřebuje.

Statistik placený ve veřejném sektoru

Jste zaměstnání například v Českém statistickém úřadu, a to v klasickém pracovním poměru? Svoji platovou tabulku najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Princip platových stupňů podrobněji rozebíráme ZDE a tady projdeme platové třídy, rozčleněné podle náročnosti konkrétní pozice. POZOR! Pokud pracujete ve služebním poměru, přejděte rovnou na Katalog správních činností a platové tabulky pro úředníky.

4. platová třída

 1. Vyhotovování a vedení dílčích evidencí, přehledů, seznamů a kartoték.

5. platová třída

 1. Příprava, sběr a zpracovávání statistických údajů a dat.
 2. Provádění místních statistických šetření podle daných postupů.
 3. Pořizování a vedení statistik a evidencí podle závazných postupů.

6. platová třída

 1. Vedení časových řad, údržba statistických souborů a příprava statistických podkladů pro další použití.
 2. Odborné zpracovávání podkladů pro tvorbu projektů statistických zjišťování.
 3. Vedení celostátních statistik ve vymezené oblasti.
 4. Sběr, kontrola a zpracovávání dat a údajů při provádění statistických šetření.

7. platová třída

 1. Zajišťování rozsáhlých sběrů dat a kontrola průběhu zpracování.
 2. Vedení celostátních evidencí.

8. platová třída

 1. Provádění prověrek správnosti statistických dat na místě jejich zjišťování.
 2. Odborné zpracovávání dílčích částí statistických analýz.
 3. Organizace statistického zjišťování ve vymezené věcné nebo územní působnosti včetně zajišťování požadavků na charakteristiky statistického souboru.

9. platová třída

 1. Koordinace provádění celostátních statistických šetření.

10. platová třída

 1. Věcná analýza požadavků uživatelů statistických informací, jejich transformace do podoby statistických ukazatelů pro poskytování informačních služeb a vymezování kriterií definování souborů respondentů.
 2. Stanovování jednotných celostátních statistických postupů ve vymezené oblasti.
 3. Zpracovávání nestandardních výstupů a analytických vyhodnocování výsledků statistických zjišťování podle stanovených postupů.
 4. Organizace složitých celostátních statistických výběrových šetření.

11. platová třída

 1. Tvorba celostátních metodických zásad a nástrojů statistiky, například definování ukazatelů, tvorba statistických číselníků a statistických klasifikací.
 2. Komplexní správa statistických registrů v rámci statistické služby.
 3. Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických zjišťování odvětvových a průřezových statistik. Hodnocení konzistence statistických zjišťování a jejich porovnávání s ostatními dostupnými zdroji.
 4. Odborné zpracovávání podkladů a syntéza souborů statistických a dalších údajů pro přípravu analýz a predikcí.

12. platová třída

 1. Tvorba matematicko-statistických metod pro výběrová zjišťování a jejich dopočty a inputace. Tvorba a aplikace metod sezónního očišťování, hodnocení a řízení kvality dat.
 2. Tvorba metodiky celostátních úsekových statistik, jejich analýz a kvalifikované odhady vývoje makrospolečenských ukazatelů.
 3. Provádění analýz pro ověřování konzistence statistických dat a zpracovávání aktuálních analytických případových studií a materiálů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno