Český stát vyplácí poměrně nízké starobní penze, které sotva stačí na základní životní potřeby. Někteří senioři musejí dokonce docházet na Úřad práce, a tam žádat o příspěvek na bydlení. Několik šťastlivců sice pobírá přes 50 000 Kč měsíčně, také oni však mohou cítit křivdu, protože předtím do státní kasy odváděli extrémně vysoké pojištění. A bohužel, v dohledné době lépe nebude, premiér Andrej Babiš naopak ve svojí knize předpokládá, že penzijní systém zkolabuje. Ale neztrácejme naději, snad ještě vymyslíme chytrou reformu – a třeba máte nárok na příplatek k důchodu. Následující dávky přiznává Okresní správa sociálního zabezpečení, pokud není uvedeno jinak.

Senioři velmi vysokého věku

1. ledna roku 2007 začal účinkovat zákon č. 264/2006 Sb., kde mimo jiného stojí: „Poživatelům důchodů, kteří dosáhli věku 100 let před účinností tohoto zákona, se zvyšuje procentní výměra vypláceného důchodu o 1 000 Kč měsíčně“. V zákoně č. 155/1995 Sb. (o důchodovém pojištění) vyčteme ještě velkorysejší pravidlo: „Procentní výměra vypláceného důchodu se zvyšuje o 2 000 Kč měsíčně ode dne, kdy poživatel důchodu dosáhl věku 100 let.“ A současná vláda, ačkoli úřaduje v demisi, chce přidat „1 000 Kč měsíčně“ od kalendářního měsíce, kdy oslavíte 85. narozeniny. O valorizaci píšeme podrobněji pod TÍMTO odkazem.

Pracující starobní důchodci

Pokud nadále aktivně vyděláváte peníze a platíte sociální pojištění, po určitém čase máte nárok na výhodný přepočet svojí penze. Podmínky najdeme opět v zákoně č. 155/1995 Sb., v § 34, odstavci 4: “Výše procentní výměry (…) se na žádost zvyšuje pojištěnci (…) za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu“. Podrobnosti a kalkulačku najdete pod ZDE.

Lidé odkázaní na cizí pomoc

Dříve existovala speciální dávka, nazvaná zvýšení důchodu pro bezmocnost. Ale po zrušení zákona o sociálním zabezpečení (č. 100/1988 Sb.) došlo ke změně – v novém zákoně o sociálních službách (108/2006 Sb.) nalezneme příspěvek na péči, odstupňovaný podle stupně závislosti, respektive podle počtu základních životních potřeb, které člověk nedokáže uspokojovat samostatně. Dávka sahá od 880 Kč po 15 200 Kč měsíčně, kontaktním orgánem je výjimečně krajská pobočka Úřadu práce (nikoli tedy Okresní správa sociálního zabezpečení) a podrobnosti vyčtete ZDE.

Příplatek k důchodu kvůli totalitě

V minulém století proti sobě tvrdě bojovali extremisté: fašisti a bolševici. Nejdříve jedni – a potom druzí v naší vlasti zavedli totalitní režim, ve kterém trpělo mnoho nevinných lidí. O rehabilitovaných politických vězních pojednává vládní nařízení č. 622/2004 Sb. (jde o komunistický režim), o odbojářích pojednává zákon č. 357/2005 Sb. (jde o světové války).

V prvním jmenovaném právním předpisu stojí: „Příplatek ke starobnímu nebo plnému invalidnímu důchodu se stanoví ve výši 50 Kč za každý započatý měsíc výkonu trestu odnětí svobody, jeho části nebo výkonu vazby.“ Druhý zmíněný předpis obsahuje podobnou, ale přece jenom jinou formulaci: „Příplatek ke starobnímu důchodu nebo invalidnímu důchodu pro invaliditu třetího stupně se stanoví za každý započatý měsíc odbojové činnosti (…) ve výši 50 Kč měsíčně, nejméně však částkou 200 Kč měsíčně.“

Příplatek k důchodu dostávají také lidé, kteří pobírají vdoveckou nebo vdovskou pojistnou dávku po rehabilitovaném politickém vězni. Na symbolické odškodnění mají nárok rovněž penzisté, pokud byli nezletilí, když jejich rodič zemřel kvůli zvůli komunistického režimu (nejenom v nespravedlivém vězení, ale třeba i při překračování státní hranice).

Absolventi nepovinné 9. třídy

A pro úplnost přidejme ještě další „příplatek k důchodu“. Někteří občané, narození v letech 1945 a 1946, absolvovali nepovinnou 9. třídu základní školy (ve školním roku 1959/1960, nebo 1960/1961). Nechť raději zkontrolují, zda Česká správa sociální zabezpečení jejich prodlouženou docházku započítává do pojištění. Okresní pobočka této instituce (OSSZ) obvykle žadatelům o kontrolu ochotně vyhoví.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno