Naše životy procházejí pravidelnými cykly, takže po spokojených letech zákonitě přijdou těžkosti, aby na konci tunelu zase vykouklo světlo. Výhodu mají lidé a státy, které jsou na krizi připraveny. Proto musejí v České republice povinně platit sociální pojištění skoro všichni lidé, kteří vydělávají peníze (výjimkou jsou krátké úvazky na takzvanou dohodu). Naspořené peníze protékají veřejný rozpočtem, aby pomohly strádajícím občanům: seniorům, invalidům, vdovám, vdovcům a sirotkům. Průměrný důchod porovnáme pro každou skupinu zvlášť.

Česká správa sociálního zabezpečení počítá pojistnou dávku hlavně podle odpracovaných let a odvedených peněz, tedy podle zásluhovosti. Fixní neboli solidární složka penze tvoří obvykle jenom menšinu, například bývalé živnostníky však může zachránit před bídou, pokud neprozřetelně odváděli státu pouze minimální zálohy. V následujících tabulkách taky uvidíme, že předčasné a ženské starobní důchody jsou nižší – protože člověk odešel do penze dříve, nebo během mateřské a rodičovské dovolené vydělával méně peněz.

Průměrný starobní důchod v České republice: 11 784 Kč

Nejdříve porovnáme penze mužů a žen dohromady, teprve následně rozdělíme obě tradiční pohlaví. Speciálním případem jsou invalidní důchody, které byly dříve členěny na takzvané „částečné“ a „plné“, avšak nyní mají 3 stupně. Peníze vyjadřujeme vždycky v Kč/měsíc.

Rok Starobní Invalidní Vdovský Vdovecký Sirotčí
Celkem Předčasné I. II. III. Plný Částečný
2017 11.784 10.516 6.053 6.944 10.677 7.664 6.768 6.063
2016 11.400 10.177 5.944 6.774 10.422 7.434 6.522 5.875
2015 11.292 10.088 6.008 6.784 10.442 7.390 6.454 5.824
2014 11.029 9.858 5.992 6.690 10.281 7.243 6.274 5.682
2013 10.929 9.777 6.083 6.784 10.262 7.207 6.188 5.635
2012 10.740 9.629 6.144 6.825 10.167 7.104 6.039 5.526
2011 10.511 9.339 6.315 6.919 10.005 6.977 5.864 5.386
2010 10.043 8.932 6.067 6.117 9.670 6.740 5.598 5.154
2009 9.983 8.840 9.661 6.063 6.765 5.560 5.123
2008 9.111 8.032 8.842 5.405 6.127 4.896 4.499
2007 8.701 7.675 8.467 5.148 5.893 4.634 4.255
2006 8.138 7.213 7.924 4.802 5.561 4.321 3.968
2005 7.698 6.910 7.501 4.571 5.311 4.093 3.748
2004 7.225 6.558 7.059 4.316 5.046 3.841 3.503
2003 7.054 6.452 6.886 4.243 4.993 3.743 3.416
2002 6.815 6.288 6.648 4.146 4.889 3.632 3.302
2001 6.297 5.947 6.133 3.908 4.578 3.400 3.090
2000 5.920 5.752 5.742 3.742 4.338 3.222 2.931

Průměrný důchod mužů: 13 011 Kč

Nyní vyřadíme ze srovnání všechny ženy, zůstane jenom takzvané „silnější pohlaví“. Vidíme, že průměrné hodnoty výrazně stouply a logicky taky odpadl vdovský důchod, který náleží manželkám po zesnulém partnerovi. Takže průměrný důchod mužské populace v České republice roku 2017 vychází 13 011 Kč (senioři), 11 675 Kč (senioři, pokud přestali pracovat „předčasně“), 6 35611 023 Kč (invalidní), 6 768 Kč (vdovci) a 6 044 Kč (sirotci) měsíčně.

Rok Starobní Invalidní Vdovecký Sirotčí
Celkem Předčasné I. II. III. Plný Částečný
2017 13.011 11.675 6.356 7.225 11.023 6.768 6.044
2016 12.602 11.311 6.250 7.050 10.782 6.522 5.864
2015 12.497 11.227 6.323 7.070 10.843 6.454 5.814
2014 12.217 10.987 6.309 6.976 10.707 6.274 5.673
2013 12.109 10.908 6.401 7.070 10.713 6.188 5.627
2012 11.908 10.754 6.452 7.112 10.644 6.039 5.508
2011 11.672 10.465 6.617 7.241 10.504 5.864 5.369
2010 11.162 10.014 6.380 6.397 10.171 5.598 5.140
2009 11.107 9.914 10.291 6.374 5.560 5.111
2008 10.181 9.051 9.456 5.709 4.896 4.492
2007 9.733 8.660 9.075 5.450 4.634 4.250
2006 9.104 8.143 8.507 5.093 4.321 3.962
2005 8.608 7.798 8.068 4.848 4.093 3.741
2004 8.074 7.386 7.608 4.581 3.841 3.497
2003 7.877 7.257 7.431 4.503 3.743 3.410
2002 7.600 7.062 7.180 4.398 3.632 3.297
2001 7.001 6.657 6.625 4.133 3.400 3.086
2000 6.566 6.400 6.203 3.949 3.222 2.928

Průměrný důchod žen: 10 707 Kč

Nyní vyřadíme ze srovnání všechny muže, zůstanou jenom dámy. Bohužel průměrné hodnoty výrazně klesají a pochopitelně taky odpadla vdovecká pojistka, která náleží mužům po zesnulé manželce. Takže průměrný důchod ženské populace v České republice roku 2017 vychází 10 707 Kč (seniorky), 9 515 Kč (seniorky, pokud přestaly pracovat „předčasně“), 5 76410 264 Kč (invalidní), 7 664 Kč (vdovy) a 6 082 Kč (siroty) měsíčně.

Rok Starobní Invalidní Vdovský Sirotčí
Celkem Předčasné I. II. III. Plný Částečný
2017 10.707 9.515 5.764 6.637 10.264 7.664 6.082
2016 10.351 9.206 5.647 6.465 9.990 7.434 5.885
2015 10.246 9.124 5.692 6.458 9.966 7.390 5.834
2014 10.009 8.913 5.663 6.356 9.773 7.243 5.691
2013 9.923 8.843 5.744 6.443 9.724 7.207 5.642
2012 9.750 8.710 5.801 6.484 9.600 7.104 5.543
2011 9.537 8.466 5.972 6.541 9.410 6.977 5.402
2010 9.119 8.115 5.701 5.797 9.070 6.740 5.167
2009 9.092 8.043 8.885 5.694 6.765 5.134
2008 8.273 7.288 8.079 5.036 6.127 4.506
2007 7.894 6.980 7.708 4.774 5.893 4.259
2006 7.388 6.572 7.197 4.435 5.561 3.974
2005 6.991 6.302 6.795 4.217 5.311 3.754
2004 6.562 5.989 6.375 3.972 5.046 3.510
2003 6.407 5.903 6.211 3.903 4.993 3.422
2002 6.195 5.762 5.989 3.812 4.889 3.307
2001 5.736 5.462 5.525 3.602 4.578 3.094
2000 5.396 5.287 5.174 3.460 4.338 2.928

Rozdíly mezi starobní penzemi jsou až třicetinásobné

Nakonec uvidíme, kolik osob pobírá z veřejného pojištění poměrně hodně peněz, přičemž populaci relativních „boháčů“ rozdělíme do intervalů právě podle příjmu v českých korunách. Na rozdíl od předchozích tabulek, tentokráte výjimečně sečteme starobní + vdovský nebo vdovecký důchod, pokud člověk dostává obě dávky zároveň.

Vidíme, že penzi vysokou 100 000 Kč nebo více pobíral vloni 1 občan České republiky. Naopak nejnižší starobní důchod v roce 2017 činí pouze 3 320 Kč, tedy zhruba 30krát méně.

Přitom příjmové rozdíly v ekonomicky produktivní populaci dosahují mnohem většího rozptylu, ale stát vlastně bohatým ubírá a chudým přidává: Například geniální podnikatel pravděpodobně dostane méně, než kolik do systému odvedl, přestože musel platit veřejné pojištění navíc ještě za svůj personál – zatímco podprůměrně inteligentní zaměstnanec dostane více, než kolik do společného rozpočtu během celého života přispěl.

Počet důchodců podle výše penze (uvádíme intervaly v Kč) v jednotlivých letech
50.000-59.999 60.000-69.999 70.000-79.999 80.000-89.999 90.000-99.999 100.000+
2016 18 7 1 1 0 1
2015 17 6 1 1 0 1
2014 17 3 1 1 1 0
2013 13 3 1 1 1 0
2012 9 3 1 1 1 0
2011 6 2 0 1 1 0

Data dodala Česká správa sociálního zabezpečení. Průměrný důchod spočítala podle zákona č. 155/1995 Sb. (mimo důchod Slovenské republiky podle zákona č. 100/1988 Sb.). Uvádíme vždycky březnový výsledek daného kalendářního roku. Dále k tématu:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno