Osoby samostatně výdělečně činné tvrdě pracují, ale ve stáří často končí na sociálních dávkách. Během svého podnikání totiž mohou státu platit nízké sociální pojištění, ze kterého později dostanou poměrně skromnou penzi. Takže dokud jsou živnostníci mladí a pokud jednou chtějí dožívat důstojně, mají 3 možnosti: A/ nechat se zaměstnat na pracovní smlouvu, B/ šetřit nebo investovat privátně, C/ platit státu více. Minimální sociální pojištění OSVČ ovšem musíte navýšit aspoň na dvojnásobek, abyste nakonec dostali víceméně normální státní starobní důchod.

Sociální pojištění OSVČ

Jde o desetitisíce korun ročně

Drobní živnostníci, kteří mají samostatné podnikání jako svoji hlavní výdělečnou činnost, musejí na důchodovém pojištění zaplatit přinejmenším 2 388 Kč měsíčně. Tato částka průběžně lehce narůstá, podle toho, jak stoupá takzvaný minimální vyměřovací základ, který činí 25 % oficiální průměrné mzdy. Živnostník obvykle musí platit více od měsíce, ve kterém odevzdá Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí rok.

Nicméně pokud spoléhá na státní penzi, měl by být vůči veřejnému rozpočtu dobrovolně štědřejší, jinak na stará kolena pravděpodobně bude potřebovat ještě sociální dávky, například příspěvek na bydlení. (Nepovinně může platit navíc ještě nemocenské pojištění, aktuálně minimálně 115 Kč měsíčně. Ovšem nemocenskou potom dostane až od 15. dne pracovní neschopnosti, zatímco zaměstnanec pobírá od 1. dne takzvanou náhradu mzdy.)

Sociální pojištění OSVČ a následný starobní důchod

Vyměřovací základ Měsíční pojistné Měsíční důchod
8 562 Kč 2 500 Kč 8 408 Kč
10 274 Kč 3 000 Kč 9 435 Kč
11 987 Kč 3 500 Kč 10 463 Kč
13 699 Kč 4 000 Kč 11 490 Kč
15 411 Kč 4 500 Kč 12 063 Kč
17 124 Kč 5 000 Kč 12 330 Kč
18 836 Kč 5 500 Kč 12 597 Kč
20 548 Kč 6 000 Kč 12 864 Kč
22 261 Kč 6 500 Kč 13 131 Kč
23 973 Kč 7 000 Kč 13 399 Kč
25 685 Kč 7 500 Kč 13 666 Kč
27 398 Kč 8 000 Kč 13 933 Kč
29 110 Kč 8 500 Kč 14 200 Kč
30 822 Kč 9 000 Kč 14 467 Kč
32 535 Kč 9 500 Kč 14 734 Kč
34 247 Kč 10 000 Kč 15 001 Kč

Měsíční pojistné obvykle činí 29,2 % vyměřovacího základu, který obyčejně vychází jako 50 % daňového základu daného živnostníka. Nicméně osoba samostatně výdělečně činná si obě částky může dobrovolně navýšit. Tabulka ukazuje, jaký státní starobní důchod můžeme přibližně očekávat podle toho, kolik přispíváme do veřejné pokladny na současné seniory. Sociální pojištění OSVČ takto propočetlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, podle dat aktuálních v roce 2019.

Poměrně nízké odvody živnostníkovi umožňují, aby spořil a investoval soukromě, například do nemovitostí, akcií, drahých kovů, nebo do svého podnikání. Za zaměstnance platí většinu sociálního pojištění jeho zaměstnavatel: 25 % jeho hrubé mzdy, nad rámec samotné výplaty, což situaci námezdních pracovníků výrazně vylepšuje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno