Televizní a rozhlasový poplatekDemokratická diskuse kultivuje společnost, ale také zpomaluje legislativní proces, který zaostává za technologickým vývojem. Kupříkladu televizní a rozhlasový poplatek za jistých okolností nemusí odvádět člověk, který veřejnoprávní média pravidelně sleduje. Koncesionářskou povinnost totiž nemáte, když přijímáte internetové vysílání. Naopak mnoho lidí, kteří Českou televizi ani Český rozhlas vůbec nesledují, poplatek hradit musí. Stačí totiž, že mají doma televizor nebo rádio, eventuálně odebírají elektřinu a neodpoví dostatečně rychle na výzvu.

Koncesionáře definují zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (č. 348/2005 Sb.) a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.). Některé sporné situace museli vyložit právníci našich hlavních veřejnoprávních médií, protože samozřejmě vznikají různé interpretace dílčích paragrafů. Nejdříve vyložíme, kdo musí, respektive nemusí hradit koncesionářské poplatky – a potom vyčíslíme jejich aktuální výši. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) jsou na odvodech existenčně závislé, ačkoli poskytují prostor také inzerentům.

Kdo MUSÍ odvádět televizní/rozhlasový poplatek

 • Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, případně aspoň 1 měsíc používá televizní/rozhlasový přijímač. Platit musí také majitel počítače s televizní kartou, USB tv tunerem nebo technologií IPTV. Domácnost odvádí maximálně 1 televizní a rozhlasový poplatek, zatímco firma posílá peníze za každý svůj přijímač, který používá v souvislosti s podnikáním.
 • Za jistých okolností musí televizní a rozhlasový poplatek odevzdávat každý odběratel elektřiny, připojený k distribuční soustavě. Pokud vám ČT nebo ČRo doručí výzvu k platbě, máte do 30 dnů odpovědět písemným čestným prohlášením, že přijímače nevlastníte ani nepoužíváte. Jinak budete automaticky zařazení mezi koncesionáře.
 • Kdo nesplňuje definici koncesionáře, a přesto je vedený mezi poplatníky, ať požádá o vyřazení (všechny oficiální formuláře si můžete stáhnout níže).

Kdo NEMUSÍ odevzdávat televizní/rozhlasový poplatek

 • Koncesionářem není osoba slepá na obě oči nebo hluchá na obě uši.
 • Televizní ani rozhlasový poplatek nemusí odvádět domácnost, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nedosahuje 2,15násobku životního minima.
 • Platební povinnost vůči veřejnoprávním médiím nemají diváci a posluchači, kteří sledují ČT nebo poslouchají ČRo přes jejich „streamové“ internetové vysílání, tedy přes počítač bez televizní karty nebo mobilní telefon.
 • Televizní, respektive rozhlasový poplatek nechť netrápí školy podle školského zákona, cizince bez povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území České republiky, držitele licence k televiznímu/rozhlasovému vysílání, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, lidi požívající podle mezinárodních smluv imunitu apod.

Televizní poplatek činí 135 Kč/měsíc

Rozpočet ČT pro letošní rok předjímá, že koncesionáři přispějí souhrnnou částkou 6,187 miliardy Kč, která znamená velkou většinu příjmů veřejnoprávního média a přesahuje například obrat Akademie věd ČR. Televizní poplatek činí 135 Kč měsíčně. Nesplnění zákonného závazku může diváka stát pokutu 10 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

Rozhlasový poplatek dělá 45 Kč/měsíc

Rozpočet ČRo pro letošní rok předpokládá, že posluchači povinně přispějí 2 miliardami Kč, které představují skoro všechny příjmy veřejnoprávního média a přesahují finanční možnosti například Českého telekomunikačního úřadu. Rozhlasový poplatek je roven 45 Kč měsíčně. Každý kdo vlastní nebo používá rádio, a není v databázi koncesionářů, riskuje pokutu 5 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Český rozhlas, Odbor obchodu a rozhlasových poplatků,  Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

216 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, chtěla bych se informovat, zda mám povinnost platit kromě televizních poplatků i ty rozhlasové – nejsem vlastníkem rádia ani automobilu s autorádiem.

 2. Dobrý den, paní Osinová, povinnost platit televizní poplatek vyplývá z vlastnictví nebo dlouhodobého používání televizního přijímače. Povinnost platit rozhlasový poplatek vyplývá z vlastnictví nebo dlouhodobého používání rozhlasového přijímače. Tyto 2 odvody jsou přitom na sobě nezávislé. Takže pokud máte koncesionářský závazek vůči České televizi, ale nemáte rádio, rozhlasový poplatek Českému rozhlasu hradit nemusíte.

 3. Dobrý den,
  chci se zeptat zda musí poplatky platit cizinec,který má pouze povolení k přechodnému pobytu na úzení čr.děkuji

 4. Dobrý den, pane Konvičko, zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (348/2005 Sb.) v § 4 říká:
  „Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku
  (1) Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeni
  (…)
  b) cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu.“

  Takže pokud cizinec nemá povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu, televizní ani rozhlasový poplatek platit nemusí.

 5. Dobrý den, mám dotaz. Potřebovala bych vědět, zda musím platit poplatky (tel. a rozhl.) dvakrát (byt a chata). Co je k tomu vše potřeba a tak celý proces. Děkuji

  • Dobrý den, můj názor je, že televizní ani rozhlasový poplatek dvakrát odvádět nemusíte (tedy pokud byt nebo chytu nepoužíváte k podnikání). V předešlé odpovědi zmíněný zákon totiž říká (§ 5): „Poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více včetně rozhlasového nebo televizního přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku.“ Dále říká, že poplatky platí jenom 1 fyzická osoba ve společné domácnosti. To znamená, že pokud plníte svoji koncesionářskou povinnost a žijete ještě s někým, tato osoba už dotyčný koncesionářský poplatek odvádět nemusí.

 6. Dobrý den, maminka je již nemohoucí a pobývá v léčebně. Do bytu se již určitě nevrátí. Byt je prázdný, nikdo v něm nebydlí. Musí platit televizní a rozhlasový poplatek? V bytě má trvalé bydliště. Děkuji za odpověď

  • Dobrý den, paní Štěpánková, pokud Vaše maminka televizní a rozhlasový poplatek odváděla, doporučuji následující:
   1/ Přesvědčit se, že v místě jejího trvalého bydliště (v bytě, o němž píšete) již není televizní ani rozhlasový přijímač.
   2/ Odhlásit maminku z evidence koncesionářů. Jestli platila přes SIPO, pak na pobočce České pošty. Jestli platila přímo České televizi a Českému rozhlasu, zašlete na jejich adresy vyplněné odhlašovací formuláře, ke stažení jsou ZDE a ZDE.

   Adresa ČT: Česká televize, Kavčí hory, 140 70, Praha 4
   Adresa ČRo: Český rozhlas, Odbor rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, Praha 2 120 99

 7. Dobrý den, jsme plátci koncesionářských poplatků ČRo a ČT v místě našeho trvalého bydliště. Rodiče zemřeli a já jsem se stala vlastníkem jejich nemovitosti – rodinného domu, ve kterém nemám trvalé bydliště. V nově nabyté nemovitosti přechodně bydlíme a zároveň máme na jiném místě byt, kde je naše trvalé bydliště. Jsem povinna platit nadále koncesionářské poplatky, které již platím v místě trvalého bydliště? Znovu zdůrazňuji, po smrti rodičů takto platím dvakrát koncesionářské poplatky – v místě trvalého bydliště a u nově nabyté nemovitosti po rodičích. Prosím o závaznou odpověď. Děkuji Reznerová

  • Prosím o odpověď na můj dotaz: platba poplatků 2x za televizi, v místě trvalého bydliště a v místě, kde se přechodně zdržujeme – zděděná nemovitost.
   Dne 6.4.2015 jsem odeslala dotaz na platbu poplatků. Děkuji Reznerová

   • Dobrý den, paní Reznerová, předně: Závaznou odpověď Vám dá zřejmě jenom nějaká advokátní kancelář, kde pravděpodobně budete muset za takovou službu zaplatit. Ani tehdy nezískáte úplnou jistotu, že znáte správný výklad zákona. (Například v tak důležité otázce, jako jsou úroky z platebního prodlení, odmítají vydat závazné stanovisko Česká národní banka a Ministerstvo spravedlnosti – více ZDE. Zkrátka případný spor definitivně rozhodne až soud, respektive nejvyšší soudní instance.) Na bezplatném fóru navíc musíte počkat :-).

    Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích v § 5 říká:
    „Základ poplatků
    (1) Poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více včetně rozhlasového nebo televizního přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku.“

 8. Dobrý den,provozuji hospůdku ve městě s 50 tisíci obyvateli a televizní přijímač používám spíše k vytvoření zázemí. Rád bych se informoval, zda jsem povinen platit poplatek 2x? Tj. OSA a Intergram. Za odpověď děkuji.

  • Dobrý den, pane Vargo, položil jste výbornou otázku. Předně: Televizní (nebo rozhlasový) poplatek platíte za vlastnictví, případně dlouhodobé používání televizního (nebo rozhlasového) přijímače.

   Autorské poplatky jsou úplně jinými odvody, které mají uspokojovat práva například umělců, pokud jejich díla používáte k podnikání – k nalákání a udržení zákazníků, kteří si přitom objednávají Vaše služby. Přitom OSA zastupuje autory hudebních děl a INTERGRAM zastupuje hudebníky, zpěváky, tanečníky, výrobce zvukových a obrazových záznamů apod.

   Takže pokud zpříjemňujete svoji hospůdku hostům tak, že necháváte puštěný třeba program ČT 1, kde slavní zpěváci občas zpívají populární šlágry, měl byste podle mého názoru platit kromě televizního poplatku ještě institucím OSA a INTERGRAM. Navíc existuje ještě DILIA, zastupující literáty, dramatiky, choreografy nebo dabingové režiséry. Takže kdybyste pouštěl i něco jako nedělní chvilku poezie, asi by mohla chtít peníze taky DILIA.

 9. Dobrý den,

  dnes mi přišla výzva k zahájení placení rozhlasového poplatku. Radiový přijímač nevlastním a rádio v žádné formě neposlouchám. Ve výzvě je ale uvedeno, že se musí platit rozhlasový poplatek i v případě, že jsem vlastníkem „televize se set-top boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/S/C nebo televize s příjmem programů kabelové TV“. V zákoně 348/2005 Sb. jsem konkrétní definici rozhlasového přijímače nenašel. Můžete mi, prosím, poradit, kde bych danou definici našel, nebo jestli mi bude stačit čestné prohlášení, že nemám rozhlasový přijímač? Televizní poplatek pochopitelně platím.

  Děkuji za odpověď

  • Z Vašeho dotazu mám dojem, že ve výzvě podepsané Českým rozhlasem definice radiového přijímače je. Na svém webu tohle veřejnoprávní médium píše, že počítá taky „zařízení technicky způsobilá k příjmu rozhlasového vysílání, tj. zejména radiomagnetofony, autorádia, radiobudíky, počítače vybavené FM nebo DVB-T kartou ad.“
   „V České republice proběhla celoplošná digitalizace televizního vysílání a v současnosti platí, že každý televizor, který takové vysílání přijímá, je zároveň rozhlasový přijímač. Součástí digitálního vysílání jsou i rozhlasové stanice,“ tvrdí jinde „ředitel odboru rozhlasových poplatků Ondřej Beran“.
   Pokud do těchto definic spadá Vaše elektronika a nechcete riskovat soudní spor nebo pokutu, být Vámi, začnu platit rozhlasový poplatek.

 10. Dobrý den , prosím o informaci. S přítelem jsme si v roce 2011 zakoupili televizor. Řádně platili poplatky, jenže se nám televizor rozbil a od té doby jsme používali jen počítač. Přestali jsme platit televizní poplatky. Nyní přišla výzva o zaplacení zpětně. Nemáme ani rádio doma. Musím toto zpětně zaplatit, či ne? Jedná se o dost peněz. Děkuji za informaci.

  • Martino, pokud zanikne koncesionářská povinnost (například vyhodíte televizor a rádio), musíte tuto skutečnost oznámit písemným čestným prohlášením (ZDE pro ČT, ZDE pro ČRo) příslušnému veřejnoprávnímu médiu, oficiálně do (pouhých) 15 dnů. Obávám se, že jinak Vám nezbude, než uhradit poplatky zpětně. Samozřejmě pokud nechcete jít do soudního sporu, jehož výsledek nedokážu odhadnout.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno