Nadešel čas, aby se naše děti pořádně naučily číst, psát, počítat a vůbec obstát ve světě dospělých lidí. A pokud potomek dosáhl pátého nebo šestého roku života, musíme absolvovat zápis do 1. tříd 2018. Pravidla jsou poměrně volná – můžeme požádat o odklad, vzdělávat dítě doma, nebo zvolit jinou než spádovou školu. Musíme však dodržet zákon č. 561/2004 Sb., který nám tady poslouží jako hlavní zdroj informací. Doporučujeme začít neformálně, zimní návštěvou nejbližší základky, ale zveřejňujeme taky návrh formální přihlášky.

Preferujete tradiční, nebo individuální přístup?

Když vzpomínáme na svoji povinnou školní docházku, myslíme i na známkování, písemky a ústní zkoušky. Ale zákonodárci vytyčili vznešenější cíle základního vzdělávání: Motivujme děti, aby se celoživotně učily, tvořivě myslely, účinně komunikovaly a spolupracovaly, chránily svoje zdraví a životní prostředí, byly ohleduplné a tolerantní a aby přemýšlely o svojí budoucnosti. Žáci mohou být hodnoceni klidně jenom na konci pololetí: buďto známkami, anebo „pouze“ slovně, případně kombinovaně. O způsobu klasifikace rozhoduje především ředitel školy, na kterém tedy záleží, zdali zvolí jednoduchou tradiční formu (stupnici 1 až 5), či náročnější individuální přístup.

Obvykle jde o šestileté děti a spádové školy

Přihlášky pro zápis do 1. tříd podávejme „od 1. dubna do 30. dubna“ 2018. Letos musejí se svými zákonnými zástupci přijít děti, které před začátkem následujícího školního roku (2018/2019) oslaví 6. narozeniny. Příležitost mají taky pětiletí chlapci a děvčata, pokud jsou už dostatečně zralí. Naopak pomalejší dítka mohou dostat roční odklad, eventuálně nastoupit do přípravného „nultého“ ročníku, nebo na „základní školu speciální“.

Přihlášku smíme podat na jakoukoli základku, ale přednost potom dostávají občánci, kteří mají trvalý pobyt v daném školském obvodu: Většinou na území zřizovatele (obce, městské části), nebo podle obecní vyhlášky.

I domácí vzdělávání schvaluje ředitel

My samozřejmě nemusíme sdílet názor, že cizí učitel/ka a neznámí rošťáci pomohou našemu potomkovi lépe, než rodina a domácí prostředí. A “ze závažných důvodů” můžeme navrhnout, aby dítě bylo “vzděláváno individuálně”, tedy třeba jako doposud otcem a matkou. Potřebujeme však souhlas ředitele nebo ředitelky školy, kam byl potomek přijat. A musíme mít nejdříve aspoň maturitu, později (když učíme látku druhého stupně) vysokoškolské vzdělání. Připočtěme taky „vhodné učebnice a učební texty“.

Žáček následně bude každé pololetí zkoušený v „normální“ škole, kam byl přijat. A ředitel může individuální vzdělávání ukončit, například pokud výsledky nejsou uspokojivé.

Vzor formuláře pro zápis do 1. tříd 2018

Některé obce a města vytvořily pro rodiče speciální internetové portály, kde vysvětlují, jakou cestou máte postupovat. Například zde pro: Brno, České Budějovice, Ústí nad Labem, Zlín. Školy však často mají velkou autonomii, a rodiče svých “klientů” instruují samostatně, což nemusí být nutně chyba, ba naopak.

Třeba bude lepší, když zápis do 1. tříd zahájíme neformálně, únorovou (nebo březnovou) návštěvou nejbližší základky, abychom poznali tamní personál a zjistili, co a jak. Možný formulář stáhnete ZDE ve formátu Word a ZDE ve formátu PDF. Vzorem byl dokument, používaný Základní školou v Praze 4 na ulici Bítovská 1/1246.

zapis-do-1-trid

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno