Letopočty, které mají na konci osmičku, bývají v české historii přelomové. Letos, v roce 2018, pravděpodobně nevznikne nová republika, ani (doufejme) nepřijedou cizí tanky. Ale většinu Poslanecké sněmovny obsadily protestní skupiny a jenom kvůli nedostatku času schválily klíčový právní předpis tak, jak byl připravený ještě předešlou vládou socialistického premiéra Bohuslava Sobotky: zákon č. 474/2017 Sb., neboli státní rozpočet ČR 2018. Český stát předpokládá, že letos vykáže schodek 50 miliard Kč, což v krátkodobém intervalu (oproti letům 2015, 2016, 2017) znamená účetní zlepšení.
Státní rozpočet ČR
Graf vyjadřuje celkový státní dluh v absolutních číslech – miliardách Kč, jak průběžně rostl od vzniku České republiky. Z původních 158,8 miliard Kč vystoupal a potom lehce klesl na předpokládaných loňských 1 613 miliard Kč (neboli 1,6 biliónu Kč). Zároveň sledujeme podíl celkového státního dluhu na HDP (hrubém domácím produktu – celkovém bohatství vyrobeném v tuzemsku za kalendářní rok). Z původních 133 (neboli 13,3 %) jsme vystoupali a potom lehce klesli na loňských 324 ‰ (neboli 32,4 %). Zdroj: Ministerstvo financí

Vývoj od vzniku České republiky po současnost

Rok Celkový státní dluh v miliardách Kč Podíl státního dluhu na HDP v procentech (%)
1993 158,8 13,3
1994 157,3 11,5
1995 154,4 9,7
1996 155,2 8,5
1997 173,1 8,8
1998 194,7 9,1
1999 228,4 10,2
2000 289,3 12,2
2001 345 13,4
2002 395,9 14,8
2003 493,2 17,5
2004 592,9 19,4
2005 691,2 21,2
2006 802,5 22,8
2007 892,3 23,2
2008 999,8 24,8
2009 1178,2 30,0
2010 1344,1 33,9
2011 1499,4 37,2
2012 1667,6 41,1
2013 1683,3 41,1
2014 1663,7 38,6
2015 1673 36,4
2016 1613,4 33,8
2017 1613 32,4

Souhrnný státní rozpočet ČR pro rok 2018

Celková bilance ukazuje, že finanční možnosti českého státu jsou poměrně omezené. V tuzemsku působí několik nadnárodních korporací, které mají vyšší obrat – například Volkswagen, Hyundai, Foxconn, E.ON, AXA a další. Vláda navíc plánuje nižší příjmy než výdaje a vzniklý schodek řeší pomocí dluhopisů. Prozkoumejme blíže, jakou strukturu má deficitní státní rozpočet ČR pro rok 2018.

VÝSLEDEK – 50 000 000 000 Kč
PŘÍJMY státního rozpočtu 1 314 497 641 409 Kč
VÝDAJE státního rozpočtu 1 364 497 641 409 Kč
DEFICIT bude financován následovně:
– Zvýšení stavu státních dluhopisů 50 479 347 964 Kč
– Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 0
– Změna stavu na účtech státních finančních aktiv – 479 347 964 Kč

S jakými příjmy počítá státní rozpočet v roce 2018?

Většinu veřejné kasy naplní daňoví poplatníci. Dále, více než třetinu příjmů zajišťují povinné sociální odvody, tedy především důchodové pojištění a částečně taky příspěvky na „politiku zaměstnanosti“. Zbývají „nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a jiné transfery“, plynoucí především z rozpočtu Evropské unie (70 miliardy Kč).

Nejširší příjmová kolonka státního rozpočtu nese jméno Všeobecná pokladní správa a zahrnuje například rezervy pro krizové situace, stavební spoření, státní záruky a investiční pobídky, financuje kraje vyjma hlavního města a odvádí příspěvky Evropské unii (39,55 miliardy Kč). Sociálním pojištěním, hlavně na povinnou mezigenerační solidaritu získává prostředky další velký výběrčí: Ministerstvo práce. Miliardovými částkami obohacuje státní rozpočet většina vládních rezortů.

Kapitola Daně Sociální pojištění Další příjmy
Všeobecná pokladní správa 717 501 500 000 0 2 728 411 800
Ministerstvo práce a sociálních věcí 610 000 000 482 457 901 159 6 060 078 631
Ministerstvo zemědělství 6 200 000 0 32 816 201 851
Ministerstvo dopravy 80 000 000 0 16 596 665 419
Ministerstvo životního prostředí 113 400 000 0 12 664 610 000
Ministerstvo vnitra 13 000 000 8 358 182 530 1 182 314 507
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 200 000 0 7 192 782 158
Ministerstvo financí 34 050 000 792 983 132 4 392 189 233
Ministerstvo obrany 203 000 4 082 143 467 735 257 035
Ministerstvo průmyslu a obchodu 242 311 681 0 3 084 935 219
Ministerstvo spravedlnosti 0 1 183 830 022 1 846 003 733
Ministerstvo pro místní rozvoj 1 500 000 0 2 113 986 308
Operace státních finančních aktiv 1 550 000 000 0 346 500 000
Ministerstvo zdravotnictví 20 000 000 0 1 302 000 000
Český telekomunikační úřad 30 450 000 0 832 040 000
Český úřad zeměměřický a katastrální 550 000 000 0 150 000 000
Ministerstvo zahraničních věcí 550 000 000 0 41 452 151
Ministerstvo kultury 10 000 0 48 1309 803
Český báňský úřad 440 103 602 0 2 450 000
Energetický regulační úřad 292 297 000 0 134 500 000
Úřad průmyslového vlastnictví 80 000 000 0 152 927 520
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 170 000 000 0 400 000
Bezpečnostní informační služba 0 0 150 000 000
Úřad vlády České republiky 0 0 88 673 836
Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 65 519 242 0
Technologická agentura České republiky 0 0 56 592 383
Správa státních hmotných rezerv 0 0 48 850 000
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 0 0 25 368 120
Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 0 16 000 000
Český statistický úřad 0 0 9 949 800
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 4 550 000 0 2 000 000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 900 000 0 1 600 000
Senát Parlamentu 0 0 2 700 000
Kancelář veřejného ochránce práv 0 0 1 564 997
Kancelář prezidenta republiky 0 0 1 279 470
Nejvyšší kontrolní úřad 0 0 1 012 600
Národní bezpečnostní úřad 250 000 0 550 000
Grantová agentura České republiky 0 0 0
Úřad pro ochranu osobních údajů 0 0 0
Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 0
Ústavní soud 0 0 0
Úřad Národní rozpočtové rady 0 0 0
Akademie věd České republiky 0 0 0
Úřad pro dohled nad politickými hnutími *) 0 0 0
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 0 0 0
Státní dluh 0 0 0
CELKEM 722 293 925 283 496 940 559 552 95 263 156 574

Očekávaná útrata státního rozpočtu v roce 2018

Výdaje mají většinou mandatorní povahu, jsou tedy stanoveny zákonem (důchodové a nemocenské pojištění, sociální dávky, správa veřejného dluhu, volby apod.) nebo jinými závaznými předpisy (záruky apod.). Když přičteme další nezbytné náklady (platy ve veřejném sektoru, obranu apod.), máme vyčerpaný skoro celý státní rozpočet. Zbude jenom zhruba čtvrtina, tedy kolem 350 miliard Kč, které mohou jít například na inovativní investice.

Buďme konkrétnější. Česká republika ponechává více nežli třetinu státních výdajů Ministerstvu práce a sociálních věcí, především na rostoucí důchody. Například na sociální dávky (včetně pomoci v hmotné nouzi a pěstounské péče) jdou dohromady 3,3 %, Ministerstvu kultury necelé 1 % a nezaměstnaným státní rozpočet formou podpory přiznává 0,5 % všech výdajů.

Kapitola Výdaje celkem
Ministerstvo práce a sociálních věcí 591 611 342 994
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 176 111 709 908
Všeobecná pokladní správa 149 460 799 157
Ministerstvo vnitra 71 882 370 020
Ministerstvo obrany 58 893 351 184
Ministerstvo dopravy 53 988 011 553
Ministerstvo zemědělství 50 236 759 769
Státní dluh 45 242 500 000
Ministerstvo průmyslu a obchodu 37 581 728 636
Ministerstvo spravedlnosti 28 065 474 341
Ministerstvo financí 21 815 918 426
Ministerstvo kultury 13 024 299 207
Ministerstvo životního prostředí 12 572 669 671
Ministerstvo zdravotnictví 80 34 018 059
Ministerstvo zahraničních věcí 7 951 274 566
Akademie věd České republiky 5 684 692 000
Ministerstvo pro místní rozvoj 5 625 941 186
Technologická agentura České republiky 4 335 548 383
Grantová agentura České republiky 4 333 066 000
Český úřad zeměměřický a katastrální 3 283 644 468
Správa státních hmotných rezerv 2 509 795 776
Bezpečnostní informační služba 2 007 591 597
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 350 187 745
Český telekomunikační úřad 1 251 680 359
Úřad vlády České republiky 1 041 569 530
Český statistický úřad 1 005 603 493
Nejvyšší kontrolní úřad 678 016 929
Operace státních finančních aktiv 605 000 000
Senát Parlamentu 600 689 894
Kancelář prezidenta republiky 499 747 467
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 399 514 150
Generální inspekce bezpečnostních sborů 397 380 643
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 363 026 559
Energetický regulační úřad 288 190 079
Národní bezpečnostní úřad 264 883 008
Ústavní soud 257 541 718
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 237 411 071
Ústav pro studium totalitních režimů 212 913 353
Úřad průmyslového vlastnictví 194 153 657
Český báňský úřad 170 730 022
Úřad pro ochranu osobních údajů 165 469 862
Kancelář veřejného ochránce práv 138 036 538
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 64 916 229
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 34 780 127
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 23 692 075
Úřad Národní rozpočtové rady 0

*) Celý název této instituce zní: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno