Stačí mikrogram jedu, kolonie přemnožených bakterií, nebo jedna generace zírající celé dětství do počítače – a máme malér. V moderní společnosti přibývají zdravotní rizika, ale lidský organismus zůstává stejný. Takže potřebujeme dobře motivované odborníky, kteří ohlídají čistotu veřejných jídelen, pracovního prostředí, nebo návyky nejmladší generace. Jakou odměnu pobírá hygienik, který v oficiálním Katalogu prací dostal označení asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, respektive odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví?

Hygienik zaměstnaný v soukromé společnosti

Úřad práce ve svém vyhledávači volných pozic ukazuje, že ochránce veřejného zdraví dostává nabídek pomálu. Český statistický úřad uvádí jako platový medián přibližně 36 500 Kč (specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví). Hygienik zaměstnaný v problematické soukromé firmě (s.r.o., a.s.) ale možná ocení sazby zaručených hrubých mezd, které nařídila vláda jakožto minimální finanční ohodnocení, podle odpovědnosti konkrétní pozice. Aktuální částky uvedeme v následující tabulce, všechna zdravotnická povolání potom rozebíráme pod TÍMTO odkazem.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400
 • Do 4. skupiny prací patří například: asistent ochrany veřejného zdraví pracující pod odborným dohledem.
 • Do 5. skupiny prací patří například: asistent ochrany veřejného zdraví pracující bez odborného dohledu.
 • Do 6. skupiny prací patří například: odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Plat hygienika v nepodnikatelském sektoru

Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní hygienik.

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (v Katalogu prací 2.19.21)

Hygienik v 9. platové třídě

 1. Provádění náročných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mladistvých, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatel nebo pracovně-lékařské péče, například zadávání a specifikace měření a vyšetřování složek životního a pracovního prostředí a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, provádění speciálních odběrů vzorků, šetření pro účely ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání, provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví.
 2. Provádění náročných činností v podpoře veřejného zdraví, například sledování a analýza ukazatelů zdravotního stavu, specializovaná poradenská, výchovná a konzultační činnost, zpracovávání podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro další opatření a rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, realizace místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví.
 3. Provádění náročných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mladistvých, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatel nebo pracovně-lékařské péče, například realizace místních programů ochrany a podpory zdraví, výchova občanů ke zdravému způsobu života.

Hygienik v 10. platové třídě

 1. Provádění specializovaných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatel, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatel a faktorů životního a pracovního prostředí a životních a pracovních podmínek, provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve zvlášť složitých případech, specializované hodnocení zdravotních rizik zátěže obyvatel vystaveného rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a samostatná realizace místních programů ochrany a podpory zdraví. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (v Katalogu prací 2.19.39)

Hygienik v 11. platové třídě

 1. Hodnocení a interpretace výsledků šetření na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mladistvých, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatel nebo pracovně-lékařské péče a jejich porovnávání s hygienickými normami pod odborným dohledem včetně přípravných prací, například sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k pracovním a životním podmínkám, zadávání a specifikace měření složek životního a pracovního prostředí a složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, realizace programů ochrany a podpory zdraví.

Hygienik ve 12. platové třídě

 1. Hodnocení složek životního a pracovního prostředí, životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů a interpretace výsledků šetření pro účely státního zdravotního dozoru.
 2. Sledování a monitorování ukazatelů zdravotního stavu obyvatel a faktorů prostředí, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, poskytování poradenských, výchovných a konzultačních služeb, samostatné hodnocení výsledků šetření a předkládání návrhů řešení nestandardních situací.

Hygienik ve 13. platové třídě

 1. Zpracování podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik zátěže obyvatel vystaveného rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a komunikace zdravotního rizika, vytváření programů ochrany a podpory veřejného zdraví na regionální úrovni.
 2. Vytváření a vedení programů ochrany a podpory veřejného zdraví, jejich koordinace a metodické usměrňování na národní úrovni, analýza ukazatelů zdravotního stavu obyvatel a faktorů prostředí nebo poskytování specializovaných poradenských, výchovných a konzultačních služeb. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

Hygienik ve 14. platové třídě

 1. Zpracovávání návrhů koncepce národní zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví včetně zajišťování jejich mezirezortní aplikace a mezinárodní koordinace, provádění zvlášť náročného hodnocení zdravotních rizik, realizace celostátních programů ochrany a podpory zdraví a výchovy a dalšího vzdělávání specialistů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno