Studují životosprávu a sestavují jídelníček tak, aby pacient zesílil, anebo naopak shodil přebytečné kilogramy. Nutriční terapeut a nutriční asistent volbou svého povolání dokonale trefili společenskou atmosféru. Celý televizní národ sleduje pořady, věnované zdravé výživě, potravinářskému průmyslu a kultuře stolování. Ale pobírá nutriční asistent, nebo aspoň nutriční terapeut odpovídající plat?

  • V soukromých společnostech (s.r.o., a.s. apod.) mají zaměstnanci garantované zaručené mzdy.
  • Ve nepodnikatelském sektoru (státní nemocnice apod.) vyměřují výplatu nutričního terapeuta platové tabulky.

Nutriční terapeut nebo asistent u soukromého zaměstnavatele

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje realitu pracovního trhu možná ještě lépe, než zprůměrované výstupy Českého statistického úřadu. Nutriční terapeut je sice poměrně hodně poptávaný, ale nabízená odměna občas nedosahuje ani zákonem povoleného minima. Následující tabulka možná některé obchodní společnosti překvapí. Vládní nařízení č. 567/2006 Sb. zařazuje nutriční asistenty do takzvané 4. skupiny prací a nutriční terapeuty do 4., nebo 5. skupiny prací. Takže pokud mají uzavřenou pracovní smlouvu, určitě musejí brát vyšší než minimální mzdu!

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

4. skupina prací znamená, že nutriční asistent nebo nutriční terapeut vykonává svoje povolání pod odborným dohledem.
5. skupina prací znamená, že nutriční terapeut vykonává svoje povolán bez odborného dohledu.

Nutriční asistent a nutriční terapeut ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu pracíNUTRIČNÍ ASISTENT číslo 2.19.09NUTRIČNÍ TERAPEUT dostal číslo 2.19.23. Pokud pracujete přímo pro státní nemocnici, příspěvkovou organizaci nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí nutriční asistent a nutriční terapeut.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam formálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: Zabezpečování koordinace ošetřovatelského procesu při enterální, eventuálně přechodové parenterální dietologické péči nebo ve specializovaných nutričních centrech nebo komplexní koordinace dietologické péče v nemocnicích, výkon diagnostické, preventivní a výchovné činnosti v dietologii.“

Nutriční asistent (v Katalogu prací číslo 2.19.09)

Každý nutriční asistent patří do 7. platové třídy

Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy, provádění činností na úseku dietního stravovacího provozu v rámci realizace ošetřovatelského procesu, například sestavování stravovacího plánu, monitorování a vyhodnocování potřeb pacientů v oblasti léčebné výživy.

Nutriční terapeut (v Katalogu prací číslo 2.19.23)

Nutriční terapeut v 9. platové třídě

  1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů nebo klientů sociálních služeb v oblasti preventivní péče a na úseku klinické výživy, poradenská a edukační činnost ke zdravému způsobu života, kontrola úrovně dietního stravování.

Nutriční terapeut v 10. platové třídě

  1. Poskytování specializované péče na úseku klinické výživy, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například stanovování plánu výživy podle laboratorních výsledků s použitím speciálních metod, například bioimpedance, zpracovávání a hodnocení nutriční anamnézy, používání enterální výživy a modulových dietetik, sestavování speciálních postupů výživy při nutričně závažných stavech s výrazným poškozením trávicích funkcí.
  2. Zabezpečování koordinace ošetřovatelského procesu při enterální, eventuálně přechodové parenterální dietologické péči nebo ve specializovaných nutričních centrech nebo komplexní koordinace dietologické péče v nemocnicích, výkon diagnostické, preventivní a výchovné činnosti v dietologii.
  3. Poskytování specializované nutriční péče pacientům nebo klientům sociálních služeb se závažnými poruchami výživy a metabolismu, například specifická aplikace nutričních doplňků u pacientů nebo klientů s komplikovaným nutričním stavem, sestavování nutričních plánů pro specifické skupiny (náboženské, etnické, sociálně odlišné) s akutními a chronickými nemocemi.

Nutriční terapeut v 11. platové třídě

  1. Tvorba koncepce, systemizace a standardizace nutriční péče ve zdravotnických zařízeních ve vazbě na spektrum poskytované léčebné péče. Realizace standardizovaného systému nutriční péče, kontrola a hodnocení efektivity postupů. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno