Poslanecká sněmovna schválila nejdůležitější zákon roku. Vládnoucí socialisté, hnutí Ano a lidovci ostatně disponují většinou v obou komorách Parlamentu, takže měli se svým návrhem volnou cestu. Zbývá už jenom podpis prezidenta Miloše Zemana, který stejně jako předloni a vloni nebude bránit, aby nový státní rozpočet nabyl účinnosti. Česká republika má v roce 2017 hospodařit se 60miliardovým schodkem, což znamená v krátkodobém ohledu zlepšení.
[visualizer id=“1009″]
Graf vyjadřuje celkový státní dluh v absolutních číslech – miliardách Kč, jak průběžně rostl od vzniku České republiky. Z původních 158,8 miliard Kč vystoupal na loňských 1 673 miliard Kč. Zároveň sledujeme podíl celkového státního dluhu na HDP (hrubém domácím produktu – celkovém bohatství vyrobeném v tuzemsku za kalendářní rok). Z původních 133 (neboli 13,3 %) jsme vystoupali na loňských 372 ‰ (neboli 37,2 %). Zdroj: Ministerstvo financí

Souhrnný státní rozpočet ČR pro rok 2017

Celková bilance ukazuje, že finanční možnosti českého státu jsou poměrně omezené. V tuzemsku působí několik nadnárodních korporací, které mají vyšší obrat – například Volkswagen, Hyundai, Foxconn, E.ON, AXA a další. Vláda navíc plánuje nižší příjmy než výdaje a vzniklý schodek řeší pomocí dluhopisů. Prozkoumejme blíže, jakou strukturu má deficitní státní rozpočet ČR pro rok 2017.

PŘÍJMY státního rozpočtu * 1 249 272 037 180 Kč
VÝDAJE státního rozpočtu * 1 309 272 037 180 Kč
SCHODEK
– 60 000 000 000 Kč
Financování schodku:
Zvýšení stavu státních dluhopisů 60 403 400 000 Kč
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv * – 403 400 000 Kč

S jakými příjmy počítá státní rozpočet v roce 2017?

Většinu veřejné kasy naplní daňoví poplatníci. Více než třetinu příjmů zajišťují povinné sociální odvody, tedy především důchodové pojištění a částečně také příspěvky na politiku zaměstnanosti. Zbývají nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a jiné transfery, plynoucí především z rozpočtu Evropské unie (96,8 miliardy Kč).

Nejširší příjmová kolonka státního rozpočtu nese jméno Všeobecná pokladní správa a zahrnuje například rezervy pro krizové situace, stavební spoření, státní záruky a investiční pobídky, financuje kraje vyjma hlavního města a odvádí příspěvky Evropské unii (37,5 miliardy Kč). Sociálním pojištěním, hlavně na povinnou mezigenerační solidaritu získává prostředky další velký výběrčí: Ministerstvo práce. Miliardovými částkami obohacuje státní rozpočet většina vládních rezortů.

KAPITOLA DANĚ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DALŠÍ PŘÍJMY
Všeobecná pokladní správa 660 801 600 000 0 16 816 701 800
Ministerstvo práce a sociálních věcí 610 000 000 435 291 645 333 6 809 190 149
Ministerstvo zemědělství 6 200 000 0 36 639 323 326
Ministerstvo dopravy 80 000 000 0 22 051 383 702
Ministerstvo životního prostředí 68 400 000 0 16 235 630 575
Ministerstvo pro místní rozvoj 1 300 000 0 11 285 737 819
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 200 000 0 8 644 845 514
Ministerstvo vnitra 13 000 000 6 893 563 255 1 213 381 211
Ministerstvo průmyslu a obchodu 91 528 909 0 5 546 000 283
Ministerstvo financí 33 350 000 673 046 824 4 222 334 822
Ministerstvo obrany 203 000 3 977 950 950 874 958 830
Ministerstvo spravedlnosti 0 946 038 098 1 771 501 937
Operace státních finančních aktiv 1 550 000 000 0 621 500 000
Český telekomunikační úřad 20 713 000 0 1 200 016 000
Ministerstvo zdravotnictví 20 000 000 0 1 072 520 000
Ministerstvo zahraničních věcí 550 000 000 0 176 000 000
Český úřad zeměměřický a katastrální 550 000 000 0 150 000 000
Ministerstvo kultury 10 000 0 527 207 024
Energetický regulační úřad 279 609 000 0 14 500 000
Úřad průmyslového vlastnictví 80 000 000 0 147 396 800
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 170 000 000 0 400 000
Bezpečnostní informační služba 0 0 146 700 000
Úřad vlády České republiky 0 0 107 183 399
Národní bezpečnostní úřad 250 000 0 72 915 018
Český báňský úřad 52 642 797 0 2 450 000
Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 47 310 525 0
Správa státních hmotných rezerv 0 0 45 000 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 0 16 000 000
Český statistický úřad 0 0 14 867 800
Technologická agentura České republiky 0 0 12 974 833
Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 8 858 000
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 4 550 000 0 2 000 000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 900 000 0 1 600 000
Senát Parlamentu 0 0 2 500 000
Kancelář veřejného ochránce práv 0 0 989 647
Nejvyšší kontrolní úřad 0 0 397 000
Kancelář prezidenta republiky 0 0 60 000
Grantová agentura České republiky 0 0 0
Úřad pro ochranu osobních údajů 0 0 0
Ústavní soud 0 0 0
Akademie věd České republiky 0 0 0
Úřad pro dohled nad politickými hnutími *) 0 0 0
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 0 0 0
Státní dluh 0 0 0
CELKEM 664 987 456 706 447 829 554 985 136 455 025 489

Očekávaná útrata státního rozpočtu v roce 2017

Česká republika ponechává více nežli třetinu státních výdajů Ministerstvu práce a sociálních věcí, především na rostoucí důchody. Například na sociální dávky (včetně pomoci v hmotné nouzi a pěstounské péče) jdou dohromady asi 4 %, Ministerstvu kultury necelé 1 % a nezaměstnaným státní rozpočet formou podpory přiznává 0,7 % všech výdajů.

KAPITOLA VÝDAJE
Ministerstvo práce a sociálních věcí 560 466 378 756
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 156 425 862 168
Všeobecná pokladní správa 146 349 025 610
Ministerstvo vnitra 63 347 441 625
Ministerstvo dopravy 55 090 121 517
Ministerstvo obrany 52 535 043 598
Ministerstvo zemědělství 51 964 634 569
Státní dluh 46 342 500 000
Ministerstvo průmyslu a obchodu 38 348 684 259
Ministerstvo spravedlnosti 26 103 509 039
Ministerstvo financí 21 168 126 849
Ministerstvo životního prostředí 16 902 085 298
Ministerstvo pro místní rozvoj 15 984 813 699
Ministerstvo kultury 12 575 868 455
Ministerstvo zahraničních věcí 7 645 216 705
Ministerstvo zdravotnictví 7 286 341 404
Akademie věd České republiky 5 133 171 000
Grantová agentura České republiky 4 282 427 000
Technologická agentura České republiky 3 551 930 833
Český úřad zeměměřický a katastrální 3 048 778 094
Správa státních hmotných rezerv 2 559 094 440
Bezpečnostní informační služba 1 652 946 000
Český telekomunikační úřad 1 406 383 380
Úřad vlády České republiky 1 291 661 151
Operace státních finančních aktiv 1 245 000 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 227 242 283
Český statistický úřad 971 816 504
Senát Parlamentu 549 731 044
Nejvyšší kontrolní úřad 501 858 780
Národní bezpečnostní úřad 490 134 115
Kancelář prezidenta republiky 428 617 082
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 351 236 161
Generální inspekce bezpečnostních sborů 307 586 476
Ústav pro studium totalitních režimů 290 063 636
Energetický regulační úřad 285 558 570
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 253 766 753
Ústavní soud 238 580 950
Úřad průmyslového vlastnictví 184 509 979
Úřad pro ochranu osobních údajů 159 684 951
Český báňský úřad 155 208 058
Kancelář veřejného ochránce práv 107 145 640
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 62 250 749
Úřad pro dohled nad politickými hnutími *) 0
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 0

*) Celý název této instituce zní: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno