Televizní a rozhlasový poplatekDemokratická diskuse kultivuje společnost, ale také zpomaluje legislativní proces, který zaostává za technologickým vývojem. Kupříkladu televizní a rozhlasový poplatek za jistých okolností nemusí odvádět člověk, který veřejnoprávní média pravidelně sleduje. Koncesionářskou povinnost totiž nemáte, když přijímáte internetové vysílání. Naopak mnoho lidí, kteří Českou televizi ani Český rozhlas vůbec nesledují, poplatek hradit musí. Stačí totiž, že mají doma televizor nebo rádio, eventuálně odebírají elektřinu a neodpoví dostatečně rychle na výzvu.

Koncesionáře definují zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (č. 348/2005 Sb.) a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.). Některé sporné situace museli vyložit právníci našich hlavních veřejnoprávních médií, protože samozřejmě vznikají různé interpretace dílčích paragrafů. Nejdříve vyložíme, kdo musí, respektive nemusí hradit koncesionářské poplatky – a potom vyčíslíme jejich aktuální výši. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) jsou na odvodech existenčně závislé, ačkoli poskytují prostor také inzerentům.

Kdo MUSÍ odvádět televizní/rozhlasový poplatek

 • Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, případně aspoň 1 měsíc používá televizní/rozhlasový přijímač. Platit musí také majitel počítače s televizní kartou, USB tv tunerem nebo technologií IPTV. Domácnost odvádí maximálně 1 televizní a rozhlasový poplatek, zatímco firma posílá peníze za každý svůj přijímač, který používá v souvislosti s podnikáním.
 • Za jistých okolností musí televizní a rozhlasový poplatek odevzdávat každý odběratel elektřiny, připojený k distribuční soustavě. Pokud vám ČT nebo ČRo doručí výzvu k platbě, máte do 30 dnů odpovědět písemným čestným prohlášením, že přijímače nevlastníte ani nepoužíváte. Jinak budete automaticky zařazení mezi koncesionáře.
 • Kdo nesplňuje definici koncesionáře, a přesto je vedený mezi poplatníky, ať požádá o vyřazení (všechny oficiální formuláře si můžete stáhnout níže).

Kdo NEMUSÍ odevzdávat televizní/rozhlasový poplatek

 • Koncesionářem není osoba slepá na obě oči nebo hluchá na obě uši.
 • Televizní ani rozhlasový poplatek nemusí odvádět domácnost, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nedosahuje 2,15násobku životního minima.
 • Platební povinnost vůči veřejnoprávním médiím nemají diváci a posluchači, kteří sledují ČT nebo poslouchají ČRo přes jejich „streamové“ internetové vysílání, tedy přes počítač bez televizní karty nebo mobilní telefon.
 • Televizní, respektive rozhlasový poplatek nechť netrápí školy podle školského zákona, cizince bez povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území České republiky, držitele licence k televiznímu/rozhlasovému vysílání, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, lidi požívající podle mezinárodních smluv imunitu apod.

Televizní poplatek činí 135 Kč/měsíc

Rozpočet ČT pro letošní rok předjímá, že koncesionáři přispějí souhrnnou částkou 6,187 miliardy Kč, která znamená velkou většinu příjmů veřejnoprávního média a přesahuje například obrat Akademie věd ČR. Televizní poplatek činí 135 Kč měsíčně. Nesplnění zákonného závazku může diváka stát pokutu 10 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

Rozhlasový poplatek dělá 45 Kč/měsíc

Rozpočet ČRo pro letošní rok předpokládá, že posluchači povinně přispějí 2 miliardami Kč, které představují skoro všechny příjmy veřejnoprávního média a přesahují finanční možnosti například Českého telekomunikačního úřadu. Rozhlasový poplatek je roven 45 Kč měsíčně. Každý kdo vlastní nebo používá rádio, a není v databázi koncesionářů, riskuje pokutu 5 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Český rozhlas, Odbor obchodu a rozhlasových poplatků,  Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

216 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý večer, prosím o radu i já. Tak jako mnoho dalších lidí jsem před rokem nereagovala na výzvu Českého rozhlasu, z důvodu, že jsem byla přesvědčena o tom, že žádný radiopřijímač nevlastním. Dnes je mi jasné, že jsem udělala chybu a měla odeslat Českému rozhlasu „čestné prohlášení“, že radiopřijímač nevlastním a sankcím se nevyhnu. Jsem samoživitelka, je možné zažádat v tomto případě o splátkový kalendář? Moc děkuji za odpověď.

  • Paní Vykydalová, požádat určitě lze kohokoli o cokoli – a věřím, že v tomto případě Vám Český rozhlas vyhoví. Být Vámi, zeptám se ihned na internetové adrese poplatek@rozhlas.cz. Myslím si, že Český rozhlas Vám nutně vyhovět nemusí, ale přesto nějaký snesitelný splátkový kalendář nastaví. Sám přece chce doplatky a přirážku získat, navíc musí dbát na svoji pověst a dodržovat aspoň základní mezilidskou slušnost. Určitě není dobré „hrát mrtvého brouka“, protože v zákoně čtu:

   㤠10
   Vymáhání dlužných poplatků a přirážky k poplatkům
   Nezaplatí-li poplatník včas rozhlasový nebo televizní poplatek nebo přirážku k poplatkům ani na základě výzvy provozovatele ze zákona, ve které bude stanovena přiměřená lhůta k úhradě, je provozovatel vysílání ze zákona oprávněn domáhat se svého práva u soudu včetně zaplacení úroku z prodlení určeného předpisy práva občanského.“

 2. Dobrý večer, mám dotaz. Maminka je držitelkou průkazu ZTP/P, a dočetla jsem se, že má nárok na osvobození od poplatku za služby České televize a rozhlasu. Děkuji za odpověď. Ulrichová

  • Paní Ulrichová, v příslušném zákoně nevidím žádnou zmínku přímo o ZTP/P. Mezi těmi, kdo koncesionářské poplatky odvádět nemusejí, jsou však uvedeny: „osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti“.

 3. Dobrý večer, bydlím v místě, kde není signál pozemní televize, a proto používám satelit, za který platím ne malý roční poplatek. Musím také platit za služby české televize?

  • Alfréde, otázka je, zda satelit = družice. Osobně si myslím, že ano, a proto byste asi televizní poplatek hradit měl. „…Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“)…“

   Ostatně naši veřejnoprávní novinář sami píšou: „Programy České televize je takto možné přijímat z družice Astra 3B, jejímž hlavním úkolem je dokrýt geograficky složité lokality s neuspokojivým příjmem zemského vysílání nebo dopravit signál programů České televize na pozemní vysílače.“ A generální ředitel ČT předpokládá, že diváci sledující toto veřejnoprávní médium přes satelit „už platí koncesionářské poplatky“.

 4. Dobrý den,
  s přítelem jsme koupili byt a přestěhovali se do něj. Televizi ani radio mít nechceme – při nastěhování jsme vědomě přeštípli přívodný kabel. Musíme podat čestné prohlášení pro odhlášení domácnosti jak od televizních, tak rozhlasových poplatků? Před námi v bytě televize i rádio bylo – je tedy tento byt v evidenci? Přechází při koupi bytu na nového majitele i tato povinnost? Děkuji.

  • Martino, v přihlášce do evidence poplatníků vyplňuje zástupce domácnosti svoje osobní údaje: křestní jméno, příjmení, vysokoškolský titul, rodné číslo a až potom adresu, dále taky svoje telefonní číslo. Osobně rozumím systému koncesionářských poplatků tak, že jsou odváděny za fyzickou osobu, respektive společnou domácnost, nikoli za byt nebo adresu, takže by Vám nyní nemělo nic hrozit.

   Pokud chcete mít 100-procentní jistotu, odešlete čestné prohlášení pro odhlášení fyzické osoby z evidence televizních a rozhlasových poplatků, tím nic nezkazíte a zaplatíte pouze poštu (podobná sdělení samozřejmě vždy odesílat doporučeně!!!): formulář mají ČT a ČRo ke stažení ZDE pro televizi a ZDE pro rozhlas.

 5. Dobrý den,
  musíme platit rozhlasový poplatek i za byt, který nám darovala matka a bývá v něm (trvalou adresu tu nemáme), i když rozhlasový poplatek na své trvalé adrese platíme?

  • Gabko, jsem přesvědčen, že jako společně žijící a hospodařící domácnost (tzn. osoby žijící a hospodařící v 1 bytě) můžete odvádět maximálně 1 televizní poplatek a 1 rozhlasový poplatek. Jiná situace nastává pro podnikatele, který na živnostenský list pronajímá byty, kde má televize nebo rádia – potom odvádí tolik poplatků, kolik přijímačů používá ke svému podnikání. Pokud Vaše matka třeba bez nájemní smlouvy, na bázi důvěry obývá jiný Váš byt a tam používá televizní nebo rozhlasový přijímač, ideálně by měla sama také plnit koncesionářskou povinnost. 🙂

 6. Dobrý den.
  Dostal jsem, že mám platit měsíčně 45 Kč. Mám platit, když nemám rozhlas ani rádio?
  Děkuji.

  • Mirku, to je výzva Českého rozhlasu. Pokud nemáte ani nepoužíváte rozhlasový přijímač, odpovězte co nejdřív (nejpozději do 30 dnů!) čestným prohlášením, že „nesplňujete zákonné podmínky vymezující poplatníka“. Určitě tak učiňte, a to doporučeným dopisem, jinak se koncesionářem podle zákona automaticky stanete! Podle mých zkušeností Česká televize k výzvě rovnou přikládá formulář takového čestného prohlášení.
   Pokud v dopise nic takového nemůžete najít, formulář najdete ZDE (v něm jsou také vyjmenovány některé alternativy „rozhlasového přijímače“: přenosné rádio, radiobudík, autorádio, mini/mikro věž, počítač s FM/DVB-T tunerem, televizní přijímač se set top boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání anebo programů satelitní či kabelové televize DVB-T/S/C).
   Adresa: Český rozhlas, Odbor rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2

 7. Dobrý den,
  chci se zeptat, existuje vlastně možnost neplatit rozhlasový poplatek, když vlastním televizi, nebo lze přijímat televizní kanály s tím, aby v příjmu televize chyběl příjem rozhlasových stanic? Vím, že nikoho by nezajímalo, že je v televizi nemám naladěny, ale prostě jestli ještě v dnešní době „můžou chybět“?

  • Martino, to je dobrá otázka, kterou si, doufám, v Českém rozhlasu ještě nepoložili. Pokud splňuje definici rozhlasového přijímače televizor, asi by podle zákona mohl být vymáhaný nejenom televizní, ale rovnou taky rozhlasový poplatek :-/. Jaké programy jsou, nebo nejsou naladěny, skutečně zřejmě nehraje roli, protože stačí, aby byl přístroj „technicky způsobilý k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání“ atd. ČRo přitom sám píše, že například „v kabelových televizích po celé České republice jsou většinou šířeny všechny hlavní programy Českého rozhlasu“.

 8. Dobrý den,
  také bych se rád zeptal: bydlím ve společné domácnosti, za kterou majitelka bytu odvádí televizní poplatek. Majitelka bytu žádný rozhlasový přijímač nemá, nicméně já vlastním smart tv, která samozřejmě má zmiňovaný tuner typu DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Jak je to v takovém případě s rozhlasovým poplatkem? Je třeba, abych se já přihlásil jako koncesionář a odváděl rozhlasový poplatek, ale televizní už nemusím, protože ho za společnou domácnost odvádí majitelka bytu? Nebo je majitelka bytu povinná odvádět rozhlasový poplatek, protože jsem s ní ve společné domácnosti a vlastním přijímač?
  Předem moc děkuji za reakci.

  • Jakube, pokud sám vlastníte zařízení způsobilé k reprodukci rozhlasového vysílání, podle mého soukromého soudu byste platit za rozhlas měl. Vůči paní bytné buďme shovívaví, bez ohledu na znění zákona: Pronajímatelka bytu přece nemůže 100-procentně kontrolovat, jakou techniku její nájemníci kupují a používají; a představte si, přijít za ní se sovy: „Koupil jsem si smart tv, začněte za mě platit koncesionářský poplatek.“ 🙂 Televizní poplatek bych neřešil, když jej někdo jiný ve společné domácnosti už odvádí.

 9. Dobrý den,
  syn se odstěhoval ze svého bytu, kde platil poplatky jak za TV, tak za rozhlas. Nyní se nastěhoval zpět k nám rodičům (nemá zde trvalé bydliště) a na poště mu zrušení neudělali, že je to pod pokutou?
  Pokud bydlí u nás a My platíme tyto poplatky, tak nevím, kde je problém.
  Jak má postupovat a kde najde formulář na odhlášení?
  Děkuji.

  • Paní Šímová, poplatky zpravidla ruší dotyčné veřejnoprávní médium. Pokud syn už nevlastní ani doma nepoužívá žádný televizní ani rozhlasový přijímač, myslím si, že by mohl odeslat následující žádosti: TELEVIZE, ROZHLAS.
   Adresa ČT: Česká televize, Kavčí hory, 140 70, Praha 4
   Adresa ČRo: Český rozhlas, Odbor rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, Praha 2 120 99

 10. Nemohu se dovolat na vaši linku, abych zjistila, kolik dělá nedoplatek na ČT. Přešla jsem ze SIPA na platbu z účtu. Na lince 261 133 885 však nikdo není. Opravdu „perfektní“ služba zákazníkům!!! Dost na tom, že program televize je skutečně hodně ubohý, politické události jednostranné a neobjektivní. Styďte se za takové zpravodajství a věčně se opakující pořady!!!!! Zimová, Hronov 568

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno