Evangelia obsahují radostnou zvěst, že láskou přemůžeme nenávist a smrt. Zakladatel křesťanství Ježíš Kristus léčil a krmil chudáky, těšil děti a snášel bolest, měl soucit vůči nevěrnicím a prostitutkám. Ale také varoval, abychom neporušovali jisté zásady, protože jinak bychom skončili špatně. Sděluje boží syn další pokyny tajemné irské vizionářce, která postupně zveřejňuje šokující poselství na internetu? Co přesně znamená varování Ježíše Krista a kudy máme kráčet, abychom zachránili svoje duše?

Varování Ježíše Krista pravděpodobně není pravdivé.

Boží syn dává jasné instrukce, co máme podniknout

Svědomitý křesťan pravidelně studuje Písmo svaté, ačkoli hlavní pasáže zná skoro zpaměti. Takže víme, že apoštolové Matouš, Marek, Lukáš a Jan několikrát citují důrazná varování. Ježíše Krista líčí jako mírumilovného člověka, který ovšem svoje výstrahy formuluje nekompromisně – adresátům dává vlastně jenom dvě možnosti. Buďto žijete skromně a solidárně, potom najdete věčné štěstí. Anebo milujete peníze, vyděláváte na cizí práci, shromažďujete majetek a moc – tudíž míříte špatným směrem.

  • Lidská duše snese lépe trochu materiálního nedostatku, než příliš velký luxus. 
  • Nesuďme, a už vůbec nikoho krutě netrestejme, pokud sami občas chybujeme.
  • Konflikty jsou někdy nutné, ale ozbrojený útok sám o sobě nic nevyřeší.

Aspoň některá varování Ježíše Krista citujme doslovně. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě,“ radí mistr boháčovi, jak najít věčný klid (Matouš 19,21). „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!,“ vyzývá k soucitu vůči nevěrnici (Jan 8,7). „Schovej svůj meč do pochvy. Což nemám píti kalicha, který mi dal Otec?,“ zadrží svého příliš horlivého obránce (Jan 18,11).

Nové „varování Ježíše Krista podle irské vizionářky“

Nejslavnější postava lidských dějin dodnes inspiruje a motivuje umělce, myslitele – ale také poplety, nebo vyložené podvodníky. „Nevstupuj do žádné existující církve. Zakazuji rovněž tetování a nezávazné sexuální vztahy,“ uslyšel údajně od Mesiáše americký kazatel Joseph Smith, který následně založil vlastní náboženskou organizaci – Mormony. Podobných případů najdeme v historii řadu, naposledy kolují zprávy o takzvaném varování Ježíše Krista.

Opravdu zakladatel křesťanství prozrazuje irské světici, jaká nás čeká budoucnost? Údajné předpovědi vycházejí v němčině, polštině, slovenštiněřečtině nebo dánštině. „Každý muž, žena a dítě ve věku nad 7 let bude mít osobní a bezprostřední duchovní zážitek, při kterém se setká se Spasitelem celého lidstva, ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Božím Synem Ježíšem Kristem,“ stojí v textech. „Tato velká událost otevře vaše srdce a vy budete v posvátné úctě hledět na úžasnou lásku, kterou vám tímto činem milosrdenství dávám,“ končí údajné varování Ježíše Krista.

„Tato poselství nemají schválení žádné církevní autority,“ považuje podezřelé texty za nebezpečné olomoucký arcibiskup Jan Graubner„Ty, kteří snad z nevědomosti uvěřili bludným naukám, prosím, aby se pokorně vrátili k nauce evangelia a katolické církve.“ Takzvané varování Ježíše Krista obsahuje mnoho bludných názorů a podivných interpretací toho, co je zahaleno Božím tajemstvím. Vede věřící k některým iluzorním až magickým praktikám, jako pořizování pečeti proti ďáblu,“ shrnuje kněz a doktor teologie Vojtěch Kodet.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno