Ministerstvo spravedlnosti doporučuje, aby odloučený rodič přispíval podle svého čistého příjmu, přičemž starší potomek pochopitelně vyžaduje větší výdaje. Minimální a maximální částky vám vyčíslí následující kalkulačka výživného. Definitivní výpočet alimentů však záleží na soudcích, kteří stanovují spíše nízké než vysoké obnosy.

Vášniví milenci se pomalu stávají přáteli, případně se vzájemně odcizí, nebo vůči sobě pocítí odpor. Ale pokud nám jako důsledek romantického vzplanutí zůstal nezaopatřený potomek, odpovědnosti neutečeme.

Ministerská tabulka zohledňuje čistý příjem

„Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost,“ stojí v občanském zákoníku (č. 89/2012 Sb.). Za dítě jsou odpovědní primárně rodiče, teprve jako náhradníci případně nastupují dědečkové a babičky. Ideální bývá láskyplné soužití ve společné domácnosti, ale pokud se rodina rozpadne, otcové a matky mají svým potomkům pomáhat aspoň finančně. „Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit,“ píšou zákonodárci.

Vzorec pro výpočet alimentů však v legislativě chybí. Ministerstvo spravedlnosti proto aspoň doporučilo, v jakém intervalu má výživné vycházet. Minimum a maximum vždycky vyjadřuje procentuálně, vzhledem k čistému příjmu platícího rodiče. Pochopitelně však záleží také na věku daného dítěte.

Návod pro výpočet alimentů

Věk dítětePodíl z čistých příjmů
0 – 5 let11 – 15 %
6 – 9 let13 – 17 %
10 – 14 let15 – 19 %
15 – 17 let16 – 22 %
18 a více let19 – 25 %

Například: Pokud otec žije samostatně, vydělává 20 000 Kč čistého a platí výživné na kojence, alimenty vycházejí na 2 200 Kč až 3 000 Kč měsíčně (11 až 15 %). Další konkrétní výpočty podle ministerské tabulky vygeneruje následující aplikace.

Výpočet alimentů nakonec záleží na soudci

Ministerstvo vydalo doporučující tabulku, ale praktické výsledky vypadají jinak. Soudci sice zohledňují věk vyživovaného dítěte, avšak na odloučené rodiče jsou poměrně mírní. Následující shrnující tabulku sestavil Český statistický úřad, jde o průměrné přiznané alimenty za předminulý kalendářní rok.

Obvyklé výživné v různých životních situacích

Věk dítěte0 – 5 let6 – 10 let11 – 14 let15 – 18 let
1. ROZHODNUTÍ
Matka1 174 (9,7 %)1 678 (9,8 %)2 145 (11,3 %)2 580 (12,8 %)
Otec3 008 (12,3 %)3 661 (12,7 %)4 276 (13,9 %)4 714 (15,5 %)
Oba2 531 (9,3 %)3 113 (9,1 %)3 656 (9,5 %)3 756 (10,6 %)
PŘED ROZVODEM
Matka1 429 (9,0 %)1 881 (9,3 %)2 289 (11,1 %)2 797 (12,9 %)
Otec3 541 (11,8 %)3 992 (12,6 %)4 556 (13,8 %)4 888 (15,6 %)
Oba2 855 (8,0 %)3 265 (8,8 %)3 690 (9,5 %)3 849 (10,4 %)
PO ZVÝŠENÍ
Matka1 433 (10,3 %)1 850 (11,7 %)2 267 (13,2 %)2 659 (15,1 %)
Otec2 800 (12,8 %)3 359 (13,9 %)3 693 (14,8 %)4 241 (17,0 %)
Oba1 600 (6,0 %)2 984 (11,1 %)3 192 (11,5 %)2 865 (14,0 %)
PO SNÍŽENÍ
Matka689 (8,6 %)964 (8,2 %)1 194 (10,2 %)1 370 (11,7 %)
Otec2 650 (13,1 %)3 038 (13,9 %)3 031 (14,5 %)3 059 (16,4 %)
Oba2 333 (11,4 %)2 050 (12,5 %)

Například: Otcové individuálně platí alimenty, které průměrně představují 11,8 až 17 % jejich čistých příjmů, zatímco ministerstvo doporučuje 11% až 25% rozpětí.

Neplatiči riskují kriminál

Soudy stanovují takové alimenty, kterými běžná domácnost zaplatí akorát elektřinu a teplo. Spíše nízké, než vysoké. Přesto někteří zoufalci neposílají ani tolik, kolik mají soudně předepsáno. Pokud jejich platební prodlení trvá déle než čtyři měsíce, podle trestního zákoníku (č. 40/2009 Sb.) riskují vězení:

  • až 1 rok za nedbalost
  • až 2 roky za úmysl
  • 6 měsíců až 3 roky, hrozí-li vyživované osobě nouze

Podmínky pro náhradní výživné

Nezodpovědného otce nebo matku tedy můžeme poslat do vězení, jenomže tím svoji finanční situaci nevyřešíme. Proto vznikl zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 Sb.), který obsahuje novou sociální dávku. Její příjemce musí nejdříve splnit několik podmínek:

  1. Jde o nezaopatřené dítě, staré maximálně 26 let, které studuje nebo nemůže vydělávat peníze, ale nepobírá invalidní důchod III. stupně a nežije v ústavu. Má trvalý pobyt a bydliště na území České republiky, případně právo na rovné zacházení podle předpisů Evropské unie apod.
  2. Vůči nezaopatřenému dítěti někdo neplní vyživovací povinnost.
  3. Vůči dlužníkovi bylo zahájeno exekuční řízení či řízení o soudním výkonu rozhodnutí.
  4. Dotyčné dítě nebo jeho zástupce písemně, prostřednictvím vzorového formuláře požádá o náhradní výživné na nejbližší pobočce Úřadu práce.

Náhradní výživné spočítáme tak, že od předepsaných alimentů odečteme částku, kterou dlužník reálně zaplatil. Příjemce však obdrží maximálně 3 000 Kč/měsíc a nanejvýše 24 takových výplat. Náhradní výživné budou následně úředníci vymáhat po příslušném solventním dlužníkovi, nemajetné osoby ušetří. V akutní nouzi požádejte Úřad práce (také) o mimořádnou okamžitou pomoc, o příspěvky na živobytí a na bydlení nebo o přídavky na děti.

Autor úvodní fotografie: Sharon McCutcheon

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno