Malí chlapci a dívky potřebují dospělého ochránce, zvláště pokud zrovna překonávají chorobu nebo zranění. Nejdříve jsou s mámou (případně otcem) doma, díky mateřské a rodičovské dovolené. Potom vedle sebe mívají taky profesionální učitelku (eventuálně učitele), protože nastoupí do školy – kde ovšem nemohou stonat, aby nenakazili spolužáky! V případě onemocnění tedy opět celodenně potřebují bezpečný a klidný domov, a taky mámu, tátu, či jiného dospělého člena domácnosti, přestože rodiče obvykle chodí do zaměstnání. Naštěstí existuje § 191 zákoníku práce, lidově nazývaný „paragraf na dítě“!

Někteří rodiče mohou zůstat doma a pobírat ošetřovné

Typický zaměstnanec, který má uzavřenou plnohodnotnou pracovní smlouvu (nikoli pouhou „dohodu“), má právo zůstat dočasně doma, aby pečoval o jakéhokoli těžce nemocného nebo poraněného člena svojí domácnosti (bez omezení věku). Volno dostane taky kvůli chorému synovi a dceři, i když normálně žijí jinde, pokud jsou mladší 10 let. Mezitím může dostávat dávku nemocenského pojištění, takzvané ošetřovné, které vám spočítá oficiální státní kalkulačka pod TÍMTO odkazem.

Malí chlapci a dívky jsou speciální, velmi zranitelnou skupinou. Takže s dítětem, které ještě nedosáhlo 10 let věku, můžete zůstat doma, i když zrovna nestoná. Avšak musí být splněná ještě aspoň jedna z následujících podmínek: Opatrované dítě má nařízenou karanténu, nebo onemocněl jeho dlouhodobý opatrovník (například druhý rodič), jeho škola zrovna nečekaně nefunguje (třeba kvůli havárii) apod. A ošetřovné pochopitelně nemohou brát zároveň dva lidé na stejného maroda, přičemž příjemci dávky se smějí vystřídat jenom jednou.

Takzvaný „paragraf na dítě“, neboli § 191 zákoníku práce

„Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů 58), po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu 59), po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.“

Tento „paragraf na dítě“ najdeme v zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), pod označením § 191. Odkazuje na další právní předpisy. 58) = zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.), 59) = zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.). Na ošetřovné nemají nárok například příslušníci, domáčtí nebo zahraniční zaměstnanci, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,“ dále pracující odsouzenci nebo studenti, kteří jsou zaměstnaní pouze o prázdninách apod.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno