Pedagogové v privátní sféře dostávají mzdy, jejichž minimální úrovně určuje vláda. Ve veřejných školách jsou odměňováni podle podrobnější platové tabulky, kde prostřednictvím platových stupňů a tříd najdeme základní hrubé měsíční tarify. Platy učitelů v roce 2020 opět stouply, otázkou však zůstává, zda dostatečně.

Vzdělání patří mezi celospolečenské priority, přestože nepřináší okamžitý ekonomický zisk. Česká vláda proto průběžně novelizuje nařízení č. 341/2017 Sb., aby stoupaly platy ve veřejném sektoru, kde působí většina tuzemských pedagogů. Posuďte sami, jestli dostávají zaplaceno dostatečně, nebo mají raději odejít za nějakým vděčnějším zaměstnavatelem!

Začínající pedagožce, která podle zadaného vzdělávacího programu vychovává děti v mateřské škole, náleží základní měsíční hrubý plat 23 590 Kč. Skoro všichni její kolegové vydělávají více. Platy učitelů dosáhnou maxima, když působíte ve školství celý profesní život a na sklonku kariéry vytváříte celostátní vzdělávací koncepce. Potom obdržíte měsíční základ 47 720 Kč, přičítané bývá například osobní ohodnocení. Mezi těmito krajními případy leží široká škála, přičemž částečně hraje roli také subjektivní posudek vedoucího pracovníka nebo zřizovatele školy.

Platy učitelů na veřejných školách od 1. 9. 2020

Platová tabulka vypadá jasně. Učitelé spadají do 1. až 7. stupně podle předchozí praxe a vzdělání, respektive do 8. až 14. třídy podle náročnosti práce. Jenomže přesné začlenění konkrétního jedince není úplně jednoznačné. Započitatelná praxe zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, a nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené. Ale co když člověk dříve působil v jiném oboru? Záleží na vedoucím pracovníkovi, zda takový čas uzná nanejvýše ze 2/3, anebo třeba vůbec.

Ministerstvo školství dává určitá doporučení, a navíc takzvaným katalogem prací rozděluje jednotlivé činnosti do platových tříd. Zároveň však ponechává prostor pro subjektivní interpretaci. Například vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem náleží do 10. třídy. Ale pokud nadřízený uzná, že předmětem jsou náročné obory středního vzdělání s výučním listem, stoupáme do 11. třídy.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň
Praxedo 2 letdo 6 letdo 12 letdo 19 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
4. třída14.64015.18016.13017.25018.34019.91020.470
5. třída15.88016.45017.54018.73019.95021.65022.220
6. třída17.18017.89019.03020.35021.67023.46024.110
7. třída18.61019.37020.73022.03023.57025.49026.210
8. třída23.59024.27024.91026.05027.21029.14029.970
9. třída29.49029.75030.09030.72031.67033.29034.050
10. třída29.74030.01030.47031.41032.40034.20034.930
11. třída30.27030.80031.20032.36033.72035.59036.550
12. třída30.93031.57032.84034.21036.34039.38040.320
13. třída31.67032.63034.00036.50039.30042.54043.600
14. třída32.85034.39036.24039.25043.12046.61047.720

Platy učitelů najdeme ve třídách 8 až 14. Tabulka většinou platí také pro následující pedagogické pracovníky ve veřejných školách (v závorce uvádíme platové třídy): vychovatel (8-12), speciální pedagog (11-13), pedagog volného času (8-13), asistent pedagoga (4-9), metodik pro vzdělávání (12), lektor a instruktor (6-12) a zřídkakdy akademický pracovník (12-15, ačkoli v letošní tabulce 15. třída chybí). Obvykle jsou přičítány ještě příplatky.

Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.“

8. platová třída

 1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

 1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

 1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.
 4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
 5. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
 6. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. platová třída

 1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
 3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
 4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
 2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
 3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

Zaručené mzdy učitelů v soukromých zařízeních

Podíl privátního sektoru průběžně roste, ale stále představuje menšinu, i když kromě obchodních společností započítáme taky církevní instituce. Pokud jako měřítko vezmeme počet žáků a studentů, soukromé a církevní školy vzdělávají zhruba 2 až 14 % populace, přesněji: mateřské 4 %, základní 2 %, všeobecné střední s maturitou 14 %, vysoké (podílem absolventů) 13 %. Výdělky pedagogů tady mají větší rozptyl, směrem nahoru i dolů.

Například soukromá základní a střední škola Open Gate, za kterou stojí nejbohatší Čech Petr Kellner (PPF, Home Credit apod.), údajně vyplácí svým zaměstnancům mzdy, které jsou o třetinu vyšší, než platy učitelů ve veřejném sektoru. Jak ale upozorňuje paní Silvie v diskusním fóru: „Velká většina soukromých škol nemá bohaté sponzory, a proto jejich personál vydělává méně, než kolegové ve veřejné sféře.“ V krajním případě dostávají kantoři pouze zákonem zaručené mzdy, podle zařazení do takzvaných skupin prací a následující tabulky (podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem).

ZARUČENÁ MZDA 2019/202020192020
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.79,8013.35087,3014.600
2.3.+4.88,1014.74096,3016.100
3.5.+6.97,3016.280106,4017.800
4.7.+8.107,4017.970117,4019.600
5.9.+10.118,6019.850129,7021.700
6.11.+12.130,9021.900143,2024.000
7.13.+14.144,5024.180158,1026.500
8.15.+16.159,6026.700174,6029.200

Průměrné výplaty pedagogických pracovníků

Probrali jsme základní tabulkové platy (ve veřejném sektoru) a zaručené mzdy (v soukromém školství). Nyní porovnejme celkové hrubé měsíční výplaty, jak byly spočítány Českým statistickým úřadem. Přitom přestaneme rozlišovat mezi veřejným a soukromým sektorem, pedagogy rozdělíme podle jejich specializací a pohlaví.

Výdělky vyjádříme aritmetickým průměrem (nejdříve sečteme všechny mzdy a platy, tento součet následně vydělíme počtem výplatních pásek) a mediánem (pomyslně postavíme zaměstnance do řady podle toho, kolik vydělávají, a najdeme prostředního).

Na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách obě hodnoty přesahují 40 000 Kč. Genderové rozdíly jsou výrazné teprve na akademické půdě, kde vydělávají podstatně více muži, nežli ženy, přestože oficiálně pracují kratší dobu (níže uvádíme počet proplacených hodin za měsíc). Jinak jsou příjmové rozdíly nejširší mezi specialisty, kteří školí dospělé lidi (zaměstnance, vysokoškoláky), čemuž odpovídá nejvyšší variační koeficient.

ZaměstnáníCelkový mediánŽenský mediánMužský mediánCelkový průměrŽenský průměrMužský průměrPrůměrný měsícŽenský měsícMužský měsícVariační koeficientPočet zaměstnancůPočet ženPočet mužů
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání60 43359 19962 64662 19059 77165 871174,1174,1174,10,3310 5006 4004 200
Učitelé na VŠ a VOŠ46 28041 71949 78354 97347 41759 347174,0174,1173,90,5622 7008 30014 400
Učitelé na SŠ (kromě odborných předmětů), konzervatořích, 2. stupni ZŠ40 99141 05240 78541 82441 68142 221174,4174,4174,50,1842 40031 20011 200
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, lektoři39 62740 12739 32540 58840 03041 115174,3174,0174,60,3114 5007 0007 400
Učitelé na 1. stupni ZŠ41 04141 07140 47241 35441 28642 417174,3174,3174,60,1525 40023 8001 500
Učitelé v oblasti předškolní výchovy33 56733 57731 95933 62333 62633 236174,3174,3174,20,1525 90025 700200
Specialisté zaměření na metody výuky0044 2850046 976174,1174,1174,00,2900200
Učitelé, vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami39 86840 15639 32040 33740 46439 975174,1174,1174,20,179 0006 6002 300
Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách000000172,7171,900,50000
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách38 18738 32837 95438 45138 59038 224174,7174,8174,70,123 0001 9001 100
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách38 75938 98938 28438 96639 08938 737174,7174,7174,50,141 5001 000500
Specialisté, odborní pracovníci v oblasti výchovy, vzdělávání (jinde nespecifikovaní)34 85034 59637 26335 94635 33739 571174,5174,5174,30,2414 00012 0002 000
Pracovníci péče o děti v mimoškolních zařízeních a domácnostech21 24921 200021 18721 0790174,3174,300,251 0001 0000
Asistenti pedagogů26 18026 03228 49126 61326 36529 066174,3174,3174,40,1712 70011 5001 200
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů42 21839 40248 20349 34545 75459 967172,9173,1172,30,631 7001 300400

Autor úvodní ilustrační fotografie: Engin Akyurt

101 KOMENTÁŘE

 1. An, platová třída závisí na náplni práce – pokud jste nedostala náročnější úkoly než dřív, zůstává stejná. Ale k započitatelné praxi přidejte celé 3 roky mateřské a rodičovské dovolené (celkem lze takto započíst 6 let mateřské a rodičovské), takže celkem vlastně začínáte 5. rok a měla byste aktuálně patřit do 2. platového stupně. Není úplně automatické, že takový posun zaměstnavatel zaznamená a reflektuje sám, někdy musí zaměstnanec „zatlačit“.

 2. Dobrý den, zajímalo by mě, jaký budu mít plat po dostudování dvouletého oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky v roce 2018? Praxi ve školce doposud nemám, mám vyšší střední odbornou školu s absolutoriem ze zpěvu. Dříve jsem se věnovala jako OSVČ umělecké činnosti. Za 2 roky chci nastoupit jako učitelka do mateřské školky.

  • Terezo, do roku 2018 zbývá ještě dlouhá doba a teprve blížící se volby do Poslanecké sněmovny naznačí, jestli bude pokračovat zvyšování platů jako v posledních 3 letech. Víme však, jaké peníze dostane začínající učitelka mateřské školy nyní a od Nového roku 2017:

   Pokud Vám zaměstnavatel nezapočte žádnou předešlou praxi (a to zřejmě nemusí, jelikož jste působila mimo pedagogiku), dostanete jako „řadová učitelka“ (nikoli ředitelka) základní hrubý měsíční plat 17 260 Kč (nebudete-li sama vytvářet vzdělávací program), nebo 21 570 Kč (budete-li sama vytvářet vzdělávací program pro třídu, nebo pracovat s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby).

   Nad rámec základního hrubého měsíčního platu Vám může zaměstnavatel přidat osobní ohodnocení tak, že celková odměna stoupne až na 150 % (tedy na 25 890 Kč, nebo na 32 355 Kč). To ale rozhodně není pravidlo, spíš právním řádem povolená teorie. Zaměstnavatel Vám taky podle svého uvážení smí započíst až 2/3 předešlé praxe, čímž byste mohla stoupnout na vyšší než 1. platový stupeň, a tím pádem získat vyšší platový tarif (například ve 2. platovém stupni by to už dělalo 17 750 Kč, respektive 21 760 Kč).

 3. Dobrý den, nyní pracuji na ZŠ jako vychovatelka ŠD. Mám vyšší odbornou školu. Jsem sociální pedagog a jsem správně zařazena do 9. platové třídy. Ale zaměstnavatel mi nechce uznat plnou dobu předchozí praxe 16 let (z toho 6 let mateřské dovolené). Pracovala jsem jako učitelka a měla jsem 12. platovou třídu. Prý může krátit dobu praxe a tím i snížit stupeň, protože jsem nebyla řádně aprobovaný učitel. Je to pravda? Na jiné škole mi praxi uznali. Prosím, jak se doba praxe krátí? Děkuji za odpověď. Zuzana Sedláčková

  • Paní Sedláčková, podmínky pro (ne)uznávání předchozí pracovní praxe určila vláda svým nařízením č. 564/2006 Sb. Tam v § 4, odstavci 2 stojí: „V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.“

   Vykonávala jste dříve práci ve stejném oboru a potřebovala přitom aspoň podobné znalosti jako nyní, když působíte ve školní družině? Ano, obor souhlasí, dokonce jste dříve dělala ještě odpovědnější pedagogickou práci než nyní (měřeno tehdejší a současnou platovou třídou). Kdybyste neměla ukončenou VOŠ, zaměstnavatel by Vám teď mohl strhnout 2 roky předešlé praxe (vizte podrobnosti ZDE). Ale nevím o žádném právním předpisu, který by krátil roky započitatelné praxe kvůli tomu, že nemáte vzdělání pro vyšší než současnou pracovní pozici.

 4. Dobrý den, mám dotaz na započitatelnou praxi a stupeň. Budu nastupovat do nové školy a plat jsme ještě nedohodly. Mám tři děti, tudíž počítám, že by mi měly započítat 6 let praxe (?) + mám již pedagogickou praxi na škole 2 roky. Skočím tím do 3. stupně?

  • Terezo, ano, souhlasím s Vaším výpočtem: Nový zaměstnavatel by Vám měl uznat 3. platový stupeň. Tedy pokud máte kromě 6 započítaných let mateřské (víc se neuznává ani při třech, čtyřech, pěti dětech) ještě 2 roky pedagogické praxe (jiná práce, byť třeba ve školském zařízení, by vůbec nemusela být uznána).

 5. Dobrý den, 18 let jsem učila na mateřské škole. Pak jsem nastoupila na střední školu jako učitel. Zaměstnavatel mi automaticky odečetl 1/3 z předešlé praxe, i když jsem pracovala ve stejném oboru. Ptám se, jestli je to správné, nebo zda se můžu domáhat nápravy. Děkuji za odpověď. MK

  • Paní Kučerová, podmínky pro (ne)uznávání předchozí pracovní praxe určila vláda svým nařízením č. 564/2006 Sb. Tam v § 4, odstavci 2 stojí: „V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.“

   Podle mého názoru jsou potřebné „znalosti stejného nebo obdobného zaměření“, ať už člověk dělá pedagogickou práci v mateřské škole, nebo na střední škole. Hloubka učiva, respektive program se samozřejmě liší, ale zaměření – zaměření je přece totožné, totiž pedagogické. Být Vámi, zaměstnavatele bych odkázal na tuto pasáž Sbírky zákonů a dodal, že kdybyste se nedokázali shodnout, můžete pozvat Státní úřad inspekce práce, aby rozhodl, kdo má pravdu :-).

 6. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s počítáním rodičovské dovolené v případě, kdy jsem čerpala tuto dovolenou před tím, než jsem začala pracovat ve školství. Započítává se tato doba také do odpracovaných let, nebo se započítává jen tehdy, když byla v průběhu práce ve školství? Děkuji za odpověď.

  • Hano, podmínky stanovila vláda svým nařízením č. 564/2006 Sb. Mateřská nebo rodičovská dovolená se NEzapočte, pokud jste se během ní připravovala na svoje budoucí povolání v denním nebo prezenčním studiu. Jinak by nemělo vadit, že to bylo ještě před nástupem do školství. Doslovná citace (§ 4, odstavce 5 a 6):

   „(5) V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu
   a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu12),
   b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě13).
   (6) Doby uvedené v odstavcích 4 a 5 započte zaměstnavatel, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním14) nebo v prezenčním studiu15).“

   (Odkazy 12), 13), 14), 15) vedou na další právní předpisy, ale na podstatě věci by neměly nic měnit.)

 7. Dobrý den, v prosinci budu mít ukončen kvalifikační kurz asistent pedagoga při NÚV v Praze a zároveň od září studuji dálkově 2-leté studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Ozvala se mi ZŠ, která měla zájem, abych od ledna nastoupila na poloviční úvazek jako asistentka pedagoga a současně v odpoledních hodinách jako pomocná vychovatelka ve ŠD.

  Nyní pan ředitel volal, že by mě rád přijal, ale nemůže, protože nemám na vychovatelku dokončenou kvalifikaci. Je to tak v pořádku? Existuje nějaká možnost, že by mě přijal už během studia jako nekvalifikovanou? Děkuji předem za odpověď.

  • Lucie, bohužel požadovanou kvalifikaci pedagogických pracovníků jasně popisuje zákon č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících). V § 16 najdeme uznatelné možnosti pro vychovatele.

   Když pomineme vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání (nejčastěji pedagogického, ale například taky teologického směru), nejnižší přípustnou variantou je maturita + „vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňované vysokou školou a zaměřené na vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo pedagogiku volného času nebo přípravu učitelů základní školy nebo střední školy“. Obávám se, že bez potřebné kvalifikace, jako nekvalifikovaná skutečně zatím nemůžete dělat vychovatelku :-(.

 8. Uf, ještě, že nejsem učitel. Nejlepším životním rozhodnutím bylo, opustit Pedagogickou fakultu. Abych měl svoji současnou mzdu, podle téhle tabulky bych musel dosáhnout 32 let praxe, 7. stupně, 14. třídy. Masakr. Nedivím se učitelům. Dělají za almužnu.

 9. Dobrý den, menší dotaz. Mám vystudovaný obor předškolní a mimoškolní pedagog a mám jednoletou praxi v SMŠ. Tvořím vzdělávací program a pracovala jsem s dětmi, které měly speciální potřeby. Byla jsem na pohovoru ve státní MŠ a tam mně bylo řečeno, že mi dají platovou třídu začátečníka, jak tomu mám rozumět? Děkuji za odpověď.

  • H.E., „platová třída začátečníka“ je každopádně dosti mlhavý pojem, správně by Vám měli říci konkrétní číslo platové třídy. Zároveň ale musím upozornit, že zařazení do platové třídy nezáleží na Vašem vzdělání, ani na předchozí praxi, nýbrž pouze na pracovní náplni na aktuálním pracovišti.

   Tzn., že pokud budete ve státní mateřské škole „pouze“ vychovávat děti podle vzdělávacího programu, budete pravděpodobně v 8. platové třídě (ať už jako učitelka, anebo třeba oficiálně jako vychovatelka). Vzdělání a praxi zohledňuje „alespoň“ platový stupeň (a základní hrubý měsíční plat najdete v platové tabulce jako průsečík příslušné třídy a stupně).

 10. Dobrý den, mám střední školu s maturitou nepedagogického zaměření, ukončila jsem kurz asistenta pedagoga. Pracuji v mateřské škole, praxi mám 1,5 roku a dítě je zařazeno do III. stupně Podpůrných opatření. Je mu přiznaný asistent pedagoga na plný úvazek. Chci se zeptat, do jaké platové třídy mohu být zařazena (do 7., nebo 8.)? Děkuji za odpověď. Jana

  • Jano, platové tabulky asistenta pedagoga najdete podrobně rozepsané pod TÍMTO odkazem. Půjde přinejmenším o 8. platovou třídu, protože speciální vzdělávání a specifické potřeby žáka nikde níže zmíněny nejsou. V 9. platové třídě potom asistent pedagoga pracuje samostatně, tedy nikoli podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno