Finanční transakce je závažnou událostí pro obě strany – pro plátce i příjemce. Každou částku, zdroj nebo adresáta bychom si měli zapamatovat, anebo ještě lépe zaznamenat. Prodavač v kamenném obchodě rychle zapomene tváře zákazníků, a proto rozdává papírové faktury, které zároveň vede ve svém účetnictví. Velká finanční instituce sice lehce dohledá čísla účtů, ale kvůli intenzivnímu provozu potřebuje systematickou kategorizaci. Proto existují variabilní, specifické a konstantní symboly pro bankovní platby.

Vyjasněme základní pojmy, účel a právní rámec

  • Název bankovního účtu bývá unikátní (obvykle „číslo / kód finanční instituce“), takže pro identifikaci stačí.
  • Variabilní symbol (VS) slouží k rozpoznání konkrétní platby, aby příjemce nemusel hledat jméno plátcova účtu.
  • Specifický symbol (SS) taktéž slouží k rozpoznání konkrétní platby, pokud plátce třeba uvedl špatný VS.
  • Konstantní symbol (KS) značí druh nebo formu transakce – například složenku, nebo elektronický převod.

Prakticky stačí číslo účtu, případně variabilní symbol

Vstup České republiky do Evropské unie znamenal úpravu naší legislativy. Postupně byla škrtána povinnost, abychom používali variabilní, specifické a konstantní symboly pro bankovní platby (vyhláškami č. 205/2007 Sb. a 169/2011 Sb. byly stornovány vyhlášky č. 514/2002 Sb. a 62/2004 Sb.). Pro identifikaci občana stačí unikátní číslo jeho účtu, tak proč nařizovat další formality! Ovšem pokud úřad nebo banka detailnější kategorizaci žádá, buďme chápaví – příliš mnoho času neztratíme, někomu ulehčíme práci a nebudeme muset řešit konflikty.

„V současnosti je ponecháno zcela na dohodě mezi bankou a klientem, jaké náležitosti musí klient uvést na platebním příkazu, aby jej banka byla povinna provést,“ říká Monika Bačová z Ministerstva financí. Mezi výjimky, které potvrzují pravidlo, patří například skládání a vracení volebních kaucí. „Obecně však platí, že pokud příjemce sdělí plátci KS, SS nebo VS, je povinností plátce tyto symboly při platbách uvádět. V opačném případě se vystavuje riziku, že příjemce nedokáže platbu identifikovat,“ doplňuje Marek Zeman z České národní banky.

Nejčastější konstantní symboly pro bankovní platby

Shrňme, jakou podobu stále ještě mívá poslední druh identifikátoru!

Finanční úřad požaduje konstantní symboly 1148 (pro bezhotovostní bankovní převod), 1149 (pro hotovostní platbu), eventuálně bývá na takzvané Poštovní poukázce typu A – dokladu V/DS“ (bezplatné daňové složence) předtištěno 0001. Nyní tedy již víme, jak označit třeba daň z nemovitosti.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), respektive její dceřiné pobočky (na okresech OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) nepovinný identifikátor nesledují. „Někdy je však vhodné konstantní symbol uvést, například pro určení OSSZ, která vydala exekuční platební příkaz, pokud tam lze údaj nalézt,“ vysvětluje tisková mluvčí Jaroslava Petrnoušková.

Úřad práce (ÚP) uvádí identifikátor 1148 pro případ, že velká firma nezaměstnává dost postižených osob, a proto platí kompenzaci do státního rozpočtu. Ovšem „v současné době je konstantní symbol v platebním styku skutečně nepovinný údaj,“ říká tisková mluvčí Kateřina Beránková.

Některé zdravotní pojišťovny kategorizují transakce pomocí čísel 3558, 0558 nebo 3559 – podrobný přehled najdete ZDE. Mezi nejhledanější konstantní symboly pro bankovní platby patří také 0308, 0379, 558, 7618, 308, 4146 a 1178, není mi ovšem známo, že by ještě byly nějakou významnou institucí vyžadovány.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno