„Jsem soukromník. Tuhle mě navštívil nějaký úředník a tvrdil, že svému jedinému zaměstnanci platím příliš málo. Minimální mzda prý nestačí, existuje ještě zaručená mzda! Myslel jsem, že jenom veřejným institucím vláda předepisuje platové tabulky. Jsou nějaké směrnice taky pro soukromníky?,“ píše čtenář. Ano. I zaměstnancům soukromých firem náleží přinejmenším zaručená mzda podle sazebníku, který najdete níže. Výjimkami jsou jedinci, kteří nemají pracovní smlouvu (dělají „na dohodu“), nebo podléhají špatné kolektivní smlouvě.

Všichni známe nejmenší zákonem povolenou cenu námezdní lidské práce. Minimální výplata bývá tématem diskusí, ve kterých poměřujeme sociální práva zaměstnanců a tržní svobodu podnikatelů. Ovšem legislativa zachází ještě dále. Zákoník práce a navazující vládní nařízení č. 567/2006 Sb. říkají, že za stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin“ patří každému alespoň „zaručená mzda“, většinou vyšší než úplné minimum. V podnikatelské sféře rozhodují takzvané skupiny prací, ve veřejné sféře platové třídy.

Zaručená mzda závisí na skupině prací, nebo na platové třídě


Novým rokem 2020 stoupá hrubá minimální mzda pro zdravé i invalidní jedince na 87,30 Kč za hodinu, respektive 14 600 Kč za měsíc. Hrubá zaručená mzda začíná na stejné úrovni a roste podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce“. Započítat můžeme osobní ohodnocení a podobné prémie, nikoli zákonné příplatky (za přesčasy, svátky, víkendy, noční směny, ztížené prostředí apod.), které musí zaměstnavatel navíc ještě přidat za nadstandardní výkony!

Měsíční zaručená mzda přísluší za normální pracovní dobu, obvykle 40 hodin týdně. Kolektivní smlouvou mezi odporovou organizací a zaměstnavatelem lze sjednat kratší dobu, ve dvousměrném pracovním režimu je standardem 38,75 hodiny/týden, ve vícesměnném režimu nebo v dolech 37,5 hodiny/týden. Sazby zaručené mzdy jsou odstupňované následovně, podle zařazení do skupiny prací v soukromém sektoru, nebo podle zařazení do platové třídy ve veřejném sektoru (zaručená mzda má přednost, pokud je platový tarif nižší).

ZARUČENÁ MZDA 2019/202020202019
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.87,3014 60079,8013 350
2.3.+4.96,3016 10088,1014 740
3.5.+6.106,4017 80097,3016 280
4.7.+8.117,4019 600107,4017 970
5.9.+10.129,7021 700118,6019 850
6.11.+12.143,2024 000130,9021 900
7.13.+14.158,1026 500144,5024 180
8.15.+16.174,6029 200159,6026 700

Rozdělení zaměstnanců v soukromém sektoru do skupin prací řeší TYTO oborové příklady, rozdělení zaměstnanců ve veřejném sektoru do platových tříd řeší TENTO katalog prací.

Zaručená mzda při kratší pracovní době a ve ztížených podmínkách

Pokud máte sjednaný kratší úvazek, nebo kvůli nedovolené absenci strávíte v zaměstnání méně nežli standardní pracovní dobu, měsíční zaručená mzda klesá přímo úměrně odpracované době. Jak už bylo řečeno, výjimkami jsou zaměstnanci pod dobrou kolektivní smlouvou, ve vícesměnném režimu nebo horníci.

Zaručená mzda naopak stoupá kvůli obtížným pracovním podmínkám: V soukromé společnosti alespoň o 10 % základní sazby za každý ztěžující vliv (například o 10 % kvůli velmi prašnému ovzduší, o dalších 10 % kvůli nadměrnému hluku a tak dále vždycky o 10 % kvůli každé komplikaci, kterou vyjmenovává vláda svým nařízením). Ve veřejné organizaci záleží do značné míry na názoru zaměstnavatele.

Ještě v roce 2016 platily menší garance „při omezeném pracovním uplatnění“. Minimální mzda invalidního zaměstnance byla pouhých 55,10 Kč za hodinu, respektive 9 300 Kč za měsíc. Stejnou částkou začínala zaručená mzda v 1. skupině prací, nebo 1. a 2. platové třídě. Vláda tímto způsobem zvýhodňovala firmy, které zaměstnávaly zdravotně postižené lidi. Od 1.1. 2017 jsou však zaručené mzdy zdravých a invalidních námezdních pracovníků sloučeny.

22 KOMENTÁŘE

  • To je demokracie a sociální smír, příteli :-). Zaměstnanci respektují právo podnikatelů na soukromé obchodování, i když by si mohli zvolit politické zastupitele, kteří by všechny podniky zestátnili. A zaměstnavatelé zase respektují právo námezdních pracovníků na určitou životní úroveň a aspoň nějaký podíl na zisku, i když by mohli zkusit svoje spoluobčany vykořisťovat. Myslím, že takový konsensus docela funguje :-).

 1. Chápu, že z pohledu zaměstnance je minimální (zaručená) mzda potřeba, ale neměl by o téhle věci rozhodovat spíše trh? Proč bych měl platit jako zaměstnavatel někomu víc, než jsou jeho skutečné schopnosti a hlavně, když je někdo jiný ochotný pracovat klidně i za méně?

 2. Kdo je schopný, vždycky si dokáže najít něco lepšího. Kdo je neschopný, ten ať si nevyskakuje a je rád, že je rád.
  To je neuvěřitelné, jak je ten komunismus v podvědomí lidí zakořeněn!

  • Kiwi, moc rád bych respektoval váš racionální názor, ale bohužel jste popsal jenom svoji poměrně hysterickou emoci. Zaručená mzda je součástí jakési společenské dohody, že poctivá práce zasluhuje aspoň důstojnou odměnu. Nic víc, ale ani nic méně. Kdybych „argumentoval“ jako vy, mohl bych napsat, že máte v sobě primitivní kapitalismus hodně zakořeněn.

   Představte si, že jste matka, narozená ve vyloučené lokalitě a opuštěná otcem svého dítěte. Neseženete jiné zaměstnání, než vytírání země, ale pracujete nanejvýš pečlivě a svědomitě. Myslím, že v takové situaci budete vděčný za instituci zaručené mzdy, protože jinak by vám zaměstnavatel pravděpodobně nedal ani 9 200 Kč hrubého… Zkuste přemýšlet, Kiwi, ať působíte jako schopný člověk :-). Přečtěte si něco od Charlese Dickense (neplést s Charlesem Darwinem), nebo koukněte na film Cesta ven.

  • Cituji encyklopedii: „Kivi je řád vývojově primitivních ptáků“. Názor, který zde diskutér „kiwi“ vyjádřil, této definici plně odpovídá.

 3. Dobrý den, pracuji jako obsluha čerpací stanice. Kromě prodeje pohonných hmot má naše čerpací stanice smlouvu s jedním obchodním řetězcem, jehož sortiment prodává. Naší náplní práce je přejímání a doplňování zboží a inkasování za prodej v hotovosti nebo platebními kartami. Do jaké platební skupiny patří naše práce?
  Dále bych se chtěla zeptat, zda je součástí zaručené mzdy i osobní ohodnocení? Mám měsíční mzdu 9 200,- Kč, osobní ohodnocení 1 500,- Kč a odměnu od vedoucího 500,- Kč. Je toto vše součástí zaručené minimální mzdy?
  Děkuji za odpověď. Alena

  • Dobrý den, Aleno, omlouvám se za velmi pozdní odpověď – ale třeba Vám ještě pomůžu. Podle Vašeho popisu bych tipoval 3. skupinu prací v oboru Obchodní provoz a pohostinství, kam patří i: „Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa.“ To v roce 2016 znamená, že musíte dostávat základní hrubou mzdu 12 100 Kč měsíčně (nebo 11 300 Kč měsíčně, pokud pobíráte invalidní důchod).

   Všechny zákonem předepsané příplatky (za přesčasy, za svátky a víkendy, za noční, za ztížené pracovní prostředí) jsou „navíc“, jinými slovy nejsou do příslušné sazby zaručené mzdy započítávány. Započítat lze osobní ohodnocení a další nadstandardní odměny nebo prémie, které zaměstnavatel poskytuje dobrovolně, nikoli kvůli své zákonné povinnosti.

 4. V roce 1991 mi byla přiznána nemoc z povolání. Pobírám částečný invalidní důchod, pracuji na zkrácený úvazek tak, jak mi zdravotní stav dovoluje a rozdíl (RENTU) mi doplácí pojišťovna. Ale oznámila mi, že renta se bude krátit kvůli vládnímu nařízení č. 233/2015 Sb. Tím přicházím měsíčně přibližně o 700 Kč! Nová minimální mzda se tedy zřejmě vztahuje také na doplatky, které člověk bere při nemoci z povolání! Jaroslav M.

 5. Zaručená mzda v 9. třídě je 14 700 Kč, ale podle platové tabulky to je nejméně 20 530 Kč. To nejde dodržet zároveň. Jak potom požadovat zvýšení mzdy, když se zaměstnavatel drží zaručenou mzdou, ale nedodržuje mzdu podle tabulek?

  • Jarko, pozor, abychom nesměšovali „jablka a hrušky“.
   A/ V podnikatelském sektoru, tedy v soukromé firmě (s.r.o., a.s.) máme jenom sazby zaručených mezd, nic víc tady jako základní hrubá mzda paušálně garantováno není, více si musíte osobně vyjednat se zaměstnavatelem v rámci pracovní smlouvy.
   B/ Ve veřejném sektoru (obecní úřad, příspěvková organizace apod.) máme především platové tabulky, které určují základní hrubý měsíční plat, většinou vyšší zaručená mzda. Ovšem pokud se náhodou stane, že je platový tarif nižší než zaručená mzda pro stejnou práci, ve veřejném sektoru má přednost vyšší částka.

 6. Každý hledá svou práci, své místo. Ale ne každý si uvědomuje souvztažnost a vzájemnost mezi lidmi. Svědčí o tom i rozličnost názorů – každý dle svých zkušeností a situace. Systém by měl udržet objektivnost a nezapomínat, že podle zdražování se musejí zvedat i mzdy!
  Zaměstnance je nutné vychovat, ale ne se na nich snažit jen ušetřit! Každá hra má pravidla, neuposlechnout zákonitosti rovnováhy nevede ke spokojenosti ani jedné strany. V každé situaci se máme zamýšlet, jak se k sobě vlastně zachováme.

 7. Dobrý den, nedaří se mi najít správnou skupinu pro pozici disponent vnitrostátní a mezinárodní spedice. Nezaměstnáváme dispečery, nemáme vlastní vozy, jsme spedice – zasilatelství, vyhledáváme vhodné dopravce dle potřeb našich zákazníků, případně pro pár smluvních dopravců vyhledáváme vhodné náklady. Případně měl by být rozdíl mezi disponentem pro vnitrostátní a pro mezinárodní spedici?

  • Hano, disponent ve skupinách prací výslovně zmíněný není, ale jeho náplň práce najdeme v administrativní, ekonomické a provozní oblasti, stejně jako práci dispečera. A podle mého názoru mají oba stejnou, tedy 5. skupinu prací.

   Předpokládám totiž, že disponentovi nejlépe odpovídá následující charakteristika: „Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.“ A neznám řádné rozdíly mezi vnitrostátními a mezinárodními projekty, pokud jde o sazby zaručených mezd v této oblasti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno