Menšinová vláda hnutí ANO a sociálních demokratů (ČSSD) funguje v čase ekonomického rozkvětu, ale plánuje, že Česká republika bude nadále hospodařit ztrátově. Poměr spotřebních výdajů a prozíravých investic můžeme vytušit z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019, který shrnujeme níže. Hnutí ANO a sociální demokraté pravděpodobně získají pro svoji vizi většinovou podporu. Zbytek potřebných hlasů zajistí buďto komunisté (KSČM), kteří dali vládě důvěru, anebo jiný poslanecký klub. Státní rozpočet ČR 2019 podle návrhu skončí v deficitu 40 miliard Kč, což v krátkodobém intervalu (oproti letům 2015, 2016, 2017, 2018) znamená účetní zlepšení.
Státní rozpočet ČR
Graf vyjadřuje celkový státní dluh v absolutních číslech – miliardách Kč, jak průběžně rostl od vzniku České republiky. Z původních 158,8 miliard Kč vystoupal a potom lehce klesl na předpokládaných loňských 1 624,7 miliard Kč (neboli 1,6 biliónu Kč). Zároveň sledujeme podíl celkového státního dluhu na HDP (hrubém domácím produktu – celkovém bohatství vyrobeném v tuzemsku za kalendářní rok). Z původních 133 ‰ (neboli 13,3 %) jsme vystoupali a potom lehce klesli na loňských 322 ‰ (neboli 32,2 %). Zdroj: Ministerstvo financí

Vývoj od vzniku České republiky po současnost

Rok Celkový státní dluh v miliardách Kč Podíl státního dluhu na HDP v procentech (%)
1993 158,8 13,3
1994 157,3 11,5
1995 154,4 9,7
1996 155,2 8,5
1997 173,1 8,8
1998 194,7 9,1
1999 228,4 10,2
2000 289,3 12,2
2001 345 13,4
2002 395,9 14,8
2003 493,2 17,5
2004 592,9 19,4
2005 691,2 21,2
2006 802,5 22,8
2007 892,3 23,2
2008 999,8 24,8
2009 1178,2 30,0
2010 1344,1 33,9
2011 1499,4 37,2
2012 1667,6 41,1
2013 1683,3 41,1
2014 1663,7 38,6
2015 1673 36,4
2016 1613,4 33,8
2017 1624,7 32,2

Souhrnný státní rozpočet ČR pro rok 2019

Celková bilance ukazuje, že finanční možnosti českého státu jsou poměrně omezené. V tuzemsku působí několik nadnárodních korporací, které mají vyšší obrat – například Volkswagen, Hyundai, Foxconn, E.ON, AXA a další. Vláda navíc plánuje nižší příjmy než výdaje a vzniklý schodek řeší pomocí dluhopisů. Prozkoumejme blíže, jakou strukturu má deficitní státní rozpočet ČR pro rok 2019.

VÝSLEDEK – 40 000 000 000 Kč
PŘÍJMY státního rozpočtu 1 465 359 071 851 Kč
VÝDAJE státního rozpočtu 1 505 359 071 851 Kč
DEFICIT bude financován následovně:
– Zvýšení stavu státních dluhopisů 43 873 896 256 Kč
– Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 80 736 000 Kč
– Změna stavu na účtech státních finančních aktiv – 3 954 632 256 Kč

S jakými příjmy počítá státní rozpočet v roce 2019?

Většinu veřejné kasy naplní daňoví poplatníci. Dále, více než třetinu příjmů zajišťují povinné sociální odvody, tedy především důchodové pojištění a částečně taky příspěvky na „politiku zaměstnanosti“. Zbývají „nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a jiné transfery“, plynoucí především z rozpočtu Evropské unie (92,2 miliardy Kč).

Nejširší příjmová kolonka státního rozpočtu nese jméno Všeobecná pokladní správa a zahrnuje například rezervy pro krizové situace, stavební spoření, státní záruky a investiční pobídky, financuje kraje vyjma hlavního města a odvádí příspěvky Evropské unii (46,6 miliardy Kč). Sociálním pojištěním, hlavně na povinnou mezigenerační solidaritu získává prostředky další velký výběrčí: Ministerstvo práce. Miliardovými částkami obohacuje státní rozpočet většina vládních rezortů.

Kapitola Daně Sociální pojištění Další příjmy Celkem
Všeobecná pokladní správa 763 750 750 000 0 21 061 249 860 784 811 999 860
Ministerstvo práce a sociálních věcí 610 000 000 541 418 611 534 10 368 835 429 552 397 446 963
Ministerstvo zemědělství 9 000 000 0 35 330 406 140 35 339 406 140
Ministerstvo dopravy 170 000 000 0 19 076 733 321 19 246 733 321
Ministerstvo životního prostředí 93 700 000 0 15 205 940 889 15 299 640 889
Ministerstvo vnitra 6 000 000 8 482 355 333 1 992 367 718 10 480 723 051
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 700 000 0 10 150 542 744 10 151 242 744
Ministerstvo pro místní rozvoj 1 500 000 0 6 641 175 250 6 642 675 250
Ministerstvo průmyslu a obchodu 207 002 283 0 6 190 654 165 6 397 656 448
Ministerstvo financí 32 900 000 763 755 436 4 458 243 685 5 254 899 121
Ministerstvo obrany 100 000 4 459 293 197 728 201 899 5 187 595 096
Operace státních finančních aktiv 1 550 000 000 0 3 526 500 000 5 076 500 000
Ministerstvo spravedlnosti 0 1 222 836 068 2 076 227 576 3 299 063 644
Ministerstvo zahraničních věcí 900 000 000 0 40 000 000 940 000 000
Ministerstvo zdravotnictví 25 000 000 0 907 445 061 932 445 061
Český telekomunikační úřad 44 000 000 0 854 789 346 898 789 346
Český úřad zeměměřický a katastrální 620 000 000 0 224 496 637 844 496 637
Ministerstvo kultury 40 000 0 575 431 873 575 471 873
Český báňský úřad 364 440 606 0 7 193 998 371 634 604
Energetický regulační úřad 296 488 000 0 30 000 000 326 488 000
Úřad průmyslového vlastnictví 80 000 000 0 155 787 000 235 787 000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 170 000 000 0 400 000 170 400 000
Bezpečnostní informační služba 0 0 160 000 000 160 000 000
Technologická agentura České republiky 0 0 100 564 659 100 564 659
Úřad vlády České republiky 0 0 77 920 963 77 920 963
Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 69 450 396 0 69 450 396
Správa státních hmotných rezerv 0 0 25 419 905 25 419 905
Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 0 16 000 000 16 000 000
Český statistický úřad 0 0 12 005 000 12 005 000
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 4 550 000 0 1 500 000 6 050 000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 800 000 0 1 700 000 5 500 000
Senát Parlamentu 0 0 2 700 000 2 700 000
Kancelář veřejného ochránce práv 0 0 1 037 940 1 037 940
Národní bezpečnostní úřad 250 000 0 550 000 800 000
Nejvyšší kontrolní úřad 0 0 467 940 467 940
Kancelář prezidenta republiky 0 0 60 000 60 000
Grantová agentura České republiky 0 0 0 0
Úřad pro ochranu osobních údajů 0 0 0 0
Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 0 0
Ústavní soud 0 0 0 0
Úřad Národní rozpočtové rady 0 0 0 0
Akademie věd České republiky 0 0 0 0
ÚDHPSH * 0 0 0 0
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 0 0 0 0
NÚKIB * 0 0 0 0
Státní dluh 0 0 0 0
CELKEM 768 940 220 889 556 416 301 964 140 002 548 998 1 465 359 071 851

Očekávaná útrata státního rozpočtu v roce 2019

Výdaje mají většinou mandatorní povahu, jsou tedy stanoveny zákonem (důchodové a nemocenské pojištění, sociální dávky, správa veřejného dluhu, volby apod.) nebo jinými závaznými předpisy (záruky apod.). Když přičteme další nezbytné náklady (platy ve veřejném sektoru, obranu apod.), máme vyčerpaný skoro celý státní rozpočet. Zbude jenom zhruba čtvrtina, tedy kolem 350 miliard Kč, které mohou jít například na inovativní investice.

Buďme konkrétnější. Česká republika ponechává více nežli třetinu (přesněji 42 %) státních výdajů Ministerstvu práce a sociálních věcí, především na rostoucí důchody (31 %). Například na sociální dávky (včetně pomoci v hmotné nouzi a pěstounské péče) jdou dohromady 3,3 %, Ministerstvu kultury necelé 1 % a nezaměstnaným formou podpory zbývá 0,5 % všech výdajů.

Kapitola Výdaje
Ministerstvo práce a sociálních věcí 635 900 583 489
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 204 747 666 345
Všeobecná pokladní správa 161 398 040 262
Ministerstvo vnitra 76 658 869 236
Ministerstvo dopravy 72 548 023 741
Ministerstvo obrany 66 734 800 521
Ministerstvo zemědělství 57 366 034 273
Státní dluh 46 499 000 000
Ministerstvo průmyslu a obchodu 39 582 299 374
Ministerstvo spravedlnosti 29 687 995 163
Ministerstvo financí 23 381 439 237
Ministerstvo kultury 14 727 349 174
Ministerstvo životního prostředí 14 446 876 304
Ministerstvo pro místní rozvoj 11 797 482 415
Ministerstvo zdravotnictví 8 175 102 127
Ministerstvo zahraničních věcí 8 109 807 946
Akademie věd České republiky 6 022 421 793
Grantová agentura České republiky 4 390 784 794
Technologická agentura České republiky 4 274 646 444
Český úřad zeměměřický a katastrální 3 483 039 667
Správa státních hmotných rezerv 2 695 663 068
Bezpečnostní informační služba 2 054 974 408
Český telekomunikační úřad 1 462 699 400
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 339 908 207
Český statistický úřad 1 293 925 595
Úřad vlády České republiky 1 088 729 139
Nejvyšší kontrolní úřad 868 813 018
Senát Parlamentu 605 201 852
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 428 169 218
Generální inspekce bezpečnostních sborů 399 476 559
Kancelář prezidenta republiky 389 371 597
NÚKIB * 351 146 970
Operace státních finančních aktiv 315 000 000
Národní bezpečnostní úřad 299 426 794
Energetický regulační úřad 292 645 317
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 251 656 946
Ústav pro studium totalitních režimů 232 135 633
Ústavní soud 222 640 844
Úřad průmyslového vlastnictví 194 822 360
Český báňský úřad 177 656 559
Úřad pro ochranu osobních údajů 165 657 583
Kancelář veřejného ochránce práv 152 043 729
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 66 970 965
ÚDHPSH * 34 323 755
Úřad Národní rozpočtové rady 24 329 157
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 19 420 873
CELKEM 1 505 359 071 851

* Celé názvy těchto institucí znějí: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno