Průměrná čísla vypadají pěkně, zvláště na tiskových konferencích a novinových stránkách. „Od prvního září 2016 vzroste základní tarifní plat pedagogů o 6 %, celkové platy potom o 8 %,“ slibuje česká vláda. Ale pojďme pod povrch, do hloubky. Spočítejme na konkrétních příkladech, co znamenají nové platové tabulky učitelů, vychovatelů, speciálních pedagogů, pedagogů volného času, asistentů pedagogů a lektorů, účinné od září 2016.

Staré platové tabulky učitelů a dalších pedagogů do 31.8. 2016

Vyjdeme z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., které najdeme na Portálu veřejné správy. Platový stupeň zaměstnance zjistíme podle délky započitatelné praxe a vzdělání. Třídu vyčteme z takzvaného Katalogu prací, podle náplně práce. Staré, ani nové platové tabulky učitelů ovšem nezahrnují příplatky, například osobní ohodnocení.

Stupeň Roky Platové třídy
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0 10.190 11.050 11.950 12.960 16.430 20.530 20.700 21.070 21.530 22.050 22.870
2 6 11.000 11.900 12.910 13.970 17.090 20.850 21.120 21.500 22.280 23.030 24.340
3 12 11.790 12.800 13.870 15.090 17.960 21.380 21.700 22.170 23.430 24.700 26.370
4 19 12.750 13.820 14.990 16.220 18.980 22.100 22.580 23.200 25.000 26.820 29.110
5 27 13.700 14.880 16.100 17.490 20.100 23.080 23.700 24.600 27.250 29.500 32.360
6 32 14.100 15.300 16.570 18.000 20.700 23.600 24.200 25.290 27.940 30.230 33.130

(↑ Formálně stupnice platových tarifů č. 9)

Nové platové tabulky učitelů a dalších pedagogů od 1.9. 2016

Změny již byly vládou schváleny, a jsou zveřejněny v Knihovně připravované legislativy. Co znamenají nové platové tabulky pedagogů konkrétně? Pokud například začínající třídní učitel na základní škole bral doposud základní hrubý měsíční tarif 21 530 Kč, nyní (od září) dostane 22 620 Kč. Nárůst tedy činí 5 %. Ovšem pokud přijde o osobní ohodnocení (až 50 % základního tarifu navíc podle názoru zaměstnavatele), celkový plat může klesnout až o 30 %.

Stupeň Roky Platové třídy
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0 10.700 11.610 12.560 13.610 17.260 21.570 21.750 22.140 22.620 23.170 24.030
2 2 11.100 12.030 13.080 14.170 17.750 21.760 21.950 22.530 23.100 23.870 25.160
3 6 11.800 12.830 13.920 15.160 18.220 22.010 22.290 22.820 24.020 24.870 26.520
4 12 12.610 13.700 14.880 16.110 19.060 22.470 22.980 23.670 25.030 26.700 28.720
5 19 13.410 14.600 15.850 17.240 19.910 23.170 23.710 24.670 26.590 28.750 31.550
6 27 14.560 15.830 17.160 18.650 21.320 24.350 25.020 26.040 28.810 31.130 34.100
7 32 14.970 16.260 17.640 19.170 21.930 24.910 25.560 26.740 29.500 31.910 34.920

Tarify nepedagogických zaměstnanců ve veřejném školství

Tak, platové tabulky učitelů bychom měli. Ovšem žákům a studentům musí někdo taky vařit, uklízet učebny a hlídat vrátnici. Nepedagogičtí zaměstnanci veřejných škol a vzdělávacích ústavů doposud patřili do nejhorší tarifní stupnice, ale od září 2016 sdílejí následující tabulku, společně se sociálními pracovníky. Pozor! Pokud nejste zaměstnáni přímo školou, ale soukromou firmou (s.r.o., a.s.), berete mzdu a platové tabulky se na vás nevztahují.

Stupeň Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.280 7.890 8.550 9.270 10.060 10.910 11.840 12.840 13.920 15.120 16.400 17.780 19.270 20.910 22.710 24.620
2 7.540 8.180 8.880 9.630 10.430 11.320 12.270 13.310 14.460 15.680 17.020 18.450 20.010 21.720 23.560 25.550
3 7.830 8.490 9.220 10.000 10.850 11.750 12.750 13.830 15.000 16.280 17.660 19.150 20.770 22.530 24.470 26.510
4 8.130 8.810 9.570 10.370 11.250 12.200 13.230 14.350 15.590 16.910 18.330 19.870 21.540 23.380 25.380 27.510
5 8.440 9.150 9.940 10.760 11.670 12.650 13.730 14.890 16.170 17.550 19.010 20.620 22.370 24.250 26.340 28.560
6 8.760 9.490 10.320 11.180 12.130 13.150 14.250 15.450 16.770 18.210 19.750 21.400 23.210 25.170 27.340 29.630
7 9.090 9.870 10.700 11.600 12.580 13.620 14.800 16.030 17.400 18.900 20.490 22.200 24.080 26.130 28.360 30.730
8 9.440 10.250 11.100 12.030 13.070 14.150 15.350 16.650 18.060 19.610 21.260 23.040 24.990 27.110 29.420 31.900
9 9.790 10.630 11.540 12.500 13.560 14.680 15.940 17.280 18.750 20.360 22.070 23.910 25.930 28.120 30.550 33.100
10 10.160 11.040 11.960 12.960 14.070 15.240 16.550 17.930 19.460 21.120 22.900 24.820 26.910 29.180 31.690 34.360
11 10.560 11.460 12.430 13.460 14.610 15.810 17.190 18.610 20.190 21.920 23.760 25.770 27.930 30.300 32.880 35.650
12 10.950 11.900 12.900 13.970 15.160 16.400 17.830 19.310 20.970 22.750 24.660 26.730 28.980 31.440 34.130 36.990

( Oficiálně stupnice platových tarifů č. 3)

49 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, chtěla bych poradit, nemohu se dopátrat jednoznačné odpovědi: Jsem učitelka ZŠ v platové třídě 11/4, v září jsem obdržela nový platový výměr, kde je napsáno, že za 22 hodin mi náleží „tato“ mzda. Zároveň se, jako každý rok, rozdávaly úvazky a na mém papíru byl úvazek 20 hodin, protože jsem v Přípravné třídě. Od té doby 2x v týdnu supluji za nepřítomné kolegy zdarma. Bylo mi řečeno, že v platovém výměru mám 22 hodin, tak že „mám smůlu“. Z některých škol slyším, že je tento postup špatný. Děkuji.

  • Paní Danyová, můj názor je, že Vám zaměstnavatel platovým výměrem vlastně přikazuje práci přesčas (2 hodiny týdně nad rámec pracovní doby stanovený pracovní smlouvou), na což má do jisté míry právo (až 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce). Zákoník práce totiž v § 93 říká:

   „Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.“

   Zeptal bych se tedy zaměstnavatele, proč Vám de facto přikazuje permanentní přesčasy. Pokud nemá „vážné provozní důvody“ (třeba nezvládá hospodařit s penězi), někde dělá chybu a měli byste upravit smlouvu nebo výměr tak, aby byly v souladu. Každopádně ovšem není možné, abyste učila zadarmo. I práce přesčas musí být odměněná Vaším standardním hodinovým platem a navíc ještě příplatkem ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

 2. Dobrý den, je mi 58 let, vystudovala jsem SPGŠ a v programu celoživotního vzdělávání, v oblasti pedagogických věd na KU třísemestrální speciální pedagogiku v procesu výchovy a vzdělávání dětí s autismem. V oboru pracuji přes 15 let – v předškolním vzdělávání. Prosím o informaci, jaké je moje správné zařazení do stávající a do nové mzdové tabulky. Děkuji.

  • Paní Frimlová, jakožto speciální pedagožka byste měla být v 11., 12., nebo 13. platové třídě – záleží na nejtěžším vykonávaném úkolu, vizte podrobnosti pod TÍMTO odkazem. Například 12. platovou třídu může zajišťovat následující práce: „Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálněpedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství.“ Platový stupeň záleží na započitatelné praxi; Ministerstvo školství dříve doporučilo, aby byla uznána veškerá praxe v oboru, což by pro Vás nyní znamenalo 4. platový stupeň. Zaměstnavatel ale nemusí uznat žádné roky, kdy jste nepotřebovala „znalosti stejného nebo obdobného zaměření“ jako pro stávající pozici – což by znamenalo 1. platový stupeň.

   Pro představu, zmíněná 12. třída a 4. stupeň aktuálně garantuje hrubý základní plat (bez zákonných příplatků a osobního ohodnocení) 25 030 Kč/měsíc. Nová tabulka už nabyla účinnosti v září 2016, další navyšování tarifů zatím upřesněno ani přesně načasováno nebylo.

   V soukromých zařízeních (s.r.o., a.s., neziskové organizace, církevní školy) vláda nařídila jenom sazby zaručených mezd, vizte podrobnosti pod TÍMTO odkazem. Tam například do 5. skupiny prací patří také: „Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.“ Což aktuálně znamená zaručenou mzdu zdravého zaměstnance (ne-invalidy) při plném úvazku 14 700 Kč hrubého/měsíc, více byste si eventuálně musela vyjednat sama.

 3. Dobrý den, v srpnu 2010 jsem nastoupila jako kuchařka do mateřské školky. Plážová třída 4 a stupeň 11. Je mi 51 let. Neměla bych mít nárok na stupeň 12? Děkuji za odpověď.

  • Paní Kršňáková, platový stupeň záleží na takzvaných započitatelných letech praxe. V 1. až 5. platové třídě nemusí zaměstnavatel uznat žádnou praxi, takže podle právního řádu Vám klidně může přiřadit 1. stupeň (je to absurdní, tady udělali zákonodárci chybu).

   Ve vyšších třídách zaměstnavatel zcela započítává roky, kdy jste v práci potřebovala znalosti podobného zaměření jako nyní (to zjednodušeně řečeno znamená, že jste působila také ve kuchyni), dále mateřskou a rodičovskou dovolenou (maximálně však 6 let) a nejvýše 2/3 ostatní pracovní praxe. Takže pokud někdo dělal třeba 30 let jako švadlena a nyní vaří, záleží na nadřízeném, zda uzná 20 let, méně, nebo vůbec nic.

   Abyste měla automatický nárok na 12. platový stupeň, musela byste postoupit do 6. platové třídy (kde se předpokládá „aspoň“ středoškolské vzdělání s maturitou) + musela byste strávit například 6 let na mateřské nebo rodičovské a přes 26 let jako kuchařka. Potřebujeme dostat dohromady přes 32 let.

 4. Je hezké, že se podařilo zajistit alespoň 6 procent do tarifní složky. Ale proč ne celých 8 procent? Zbývající 2 procenta jsou určena do nenárokové složky, osobního ohodnocení? V praxi je tomu tak, že osobní ohodnocení na mnohých školách není – odměny též minimální. (Já osobně pracuji ve školství 38 let, již po několik let nemáme vůbec žádná osobní ohodnocení).

  Proč jsou tom „biti“ vždycky zrovna pedagogové? Přitom mají vysokoškolské vzdělání a oproti jiným oborům, kde se požaduje též vysokoškolské vzdělání, jsou stále finančně nedoceněni. V tomto směru jsou kleště hluboce rozevřeny. Někteří zaměstnanci ve státní správě mají vyšší platy, přičemž nemají vysokoškolské vzdělání. A to se stále tvrdí, že školství je prioritou.

  Sice byl zavedený 6. stupeň v platových tabulkách, ale stále není adekvátně zvýrazněný rozdíl mezi začínajícím pedagogem a pedagogem s mnohaletou praxí. Pokud se hovoří o dlouhodobé praxi, vždycky se bere v potaz zhruba 15 let. A co učitelé, kteří mají praxi nad 30 let? Těmi se už nikdo nezabývá. Ti by měli být také nějakým způsobem zohledněni. Nebo jsou již odepsáni?

 5. Dobrý den, jsem učitelka v mateřské škole, 2.1.2017 jsem po rodičovské dovolené (ukončena 31.12.2016) nastoupila zpět do práce. Byl mi zkrácen pracovní úvazek z 0,9 na 0,8, podepsala jsem platový výměr k 1.11.2016 na 9. třídu a 3. stupeň. Mohla mě ředitelka školy s nástupem do práce bez mého vědomí přeřadit do nižší třídy, tedy na 8.? (Odpovídá tomu můj plat a než půjdu něco řešit, chci vědět, jak na tom právně jsem). Předem děkuji za odpověď!

  • Veroniko, platová třída závisí na náplni práce, kterou najdete pro učitele rozepsanou pod TÍMTO odkazem.

   V 8. platové třídě je: „Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.“

   V 9. platové třídě by Vám příslušelo následující: „Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.“

   Podle některých právníků může zaměstnavatel jednostranně změnit mzdový nebo platový výměr (nikoli samotnou pracovní smlouvu, takže je pro zaměstnance výhodnější, když má mzdu nebo plat uveden ve smlouvě, nikoli ve výměru). Ale platová třída každopádně musí odpovídat skutečné náplni práce.

 6. Dobrý den, pracuji jako účetní v základní škole. Součástí ZŠ je ještě MŠ a ZUŠ. Vedu veškeré účetnictví, závěrky, roční uzávěrky, inventury, zpracovávám celé mzdy, ELDP, pracovní smlouvy atd. Mám odpracováno přes 32 let a mám středoškolské vzdělání. Jsem zařazena do 12. platového stupně a 9. platové třídy. Zajímalo by mne, zda mohu mít třídu vyšší. Děkuji za rychlou odpověď.

  • Paní Švehlová, nárok na 10. platovou třídu jakožto účetní získáváte, pokud máte na starosti všechny následující oblasti: „Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.“ Podrobnosti pod TÍMTO odkazem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno