Ekonomika stále ještě doplácí na virovou pandemii, zatímco stát hospodaří na rekordní dluh. Proto rychle zdražují základní životní potřeby, a tomu odpovídá valorizace důchodů 2022. Senioři dostanou od Nového roku přidáno, aby jejich životní úroveň přinejhorším stagnovala. Plánovaný výsledek vám spočítá kalkulačka, svoje názory a pocity klidně popište v diskusním fóru.

Valorizační kalkulačka

Logika správného výpočtu

Veřejný důchodový systém zdánlivě připomíná tradiční spořitelnu, ve skutečnosti však funguje díky permanentní mezigenerační solidaritě: Dnešní zaměstnanci a podnikatelé posílají peníze svým rodičům a prarodičům, aby jednou sami byli živeni mladšími spoluobčany. Takže důchody svižně valorizujeme (zvyšujeme), když ekonomika vzkvétá – a brzdíme poté, co přijde vleklá recese. Podle zákona č. 155/1995 Sb. (o důchodovém pojištění) každopádně sčítáme dvě složky:

 1. Základní výměru = univerzální paušál pro každého důchodce, přesněji 10 % průměrné tuzemské mzdy, který zaokrouhlujeme na celé desetikoruny nahoru.
 2. Procentní výměru = zásluhový příplatek, na který jste střádali prostřednictvím sociálního pojištění.

Průměrný starobní důchod vždycky na Nový rok stoupá tak, aby senioři nedopláceli na inflaci (kompenzujeme vyšší ceny) + navíc přičítáme polovinu meziročního růstu reálných mezd (zvyšujeme kupní sílu) + politici občas přidají nějaký mimořádný dáreček. Zanechme teorie, pojďme do praxe.

Valorizace důchodů 2022 na příkladech

Starobní penze reflektují tuzemskou ekonomickou situaci, avšak musíme zohlednit určitou setrvačnost. Nějakou dobu trvá, než podniky vyrovnají své účty, statistici vše spočítají a úředníci vyřídí formality. Valorizace starobních důchodů proto probíhá zpožděně, podle předloňských čísel a stát přitom odhaduje současný stav.

Ministerstvo práce a sociálních věcí oznámilo, že v roce 2022 stoupne: základní výměra o 350 Kč a procentní výměra o 1,3 % + 300 Kč. Bohužel neprozrazuje, jakou započítává inflaci a mzdový růst. Mimořádný třistakorunový příspěvek navrhla vláda a schválila Poslanecká sněmovna. Plánovanou novoroční valorizaci tedy spočítejme na konkrétních příkladech:

Zásluhová složka navíc povyroste, jakmile oslavíte následující životní jubilea:

 • O 1 000 Kč, jakmile dosáhnete 85. roku.
 • O 2 000 Kč, jakmile dosáhnete 100. roku.

Sociální dávky pro chudé seniory

Ekonomiku tvrdě zasáhla koronavirová pandemie, ale valorizace důchodů 2022 vychází relativně přijatelně. Pokud přesto máte finanční problémy, požádejte o příslušnou sociální dávku: příspěvek na bydlení, případně také doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc.

Jak stoupaly ceny a běžné příjmy

Jsme skoro na konci, takže ještě pro úplnost srovnejme dlouhodobý vývoj, respektive tuzemské průměry: celoroční inflace, hrubé měsíční mzdy a březnového starobního důchodu, ale také jejich meziroční změny, v uplynulých letech.

RokInflacePrůměrná mzdaMzdový růstPrůměrný důchodValorizace
20014,7 %14 3788,8 %6 2976,4 %
20021,8 %15 5248,0 %6 8158,2 %
20030,1 %16 4305,8 %7 0543,5 %
20042,8 %17 4666,3 %7 2252,4 %
20051,9 %18 3445,0 %7 6986,5 %
20062,5 %19 5466,6 %8 1385,7 %
20072,8 %20 9577,2 %8 7016,9 %
20086,3 %22 5927,8 %9 1114,7 %
20091,0 %23 3443,3 %9 9839,6 %
20101,5 %23 8642,2 %10 0430,6 %
20111,9 %24 4552,5 %10 5114,7 %
20123,3 %25 0672,5 %10 7402,2 %
20131,4 %25 035-0,1 %10 9291,8 %
20140,4 %25 7682,9 %11 0290,9 %
20150,3 %26 5913,2 %11 2922,4 %
20160,7 %27 7644,4 %11 4001,0 %
20172,5 %29 6386,7 %11 7843,4 %
20182,1 %32 0518,1 %12 3474,8 %
20192,8 %34 1116,4 %13 3778,3 %
20203,2 %35 6114,4 %14 3977,6 %
202115 3516,6 %

Podrobnosti o státních penzích

Svoje názory a emoce popište v diskusním fóru, které naleznete pod tímto článkem a kde během několika let konfrontovaly své postoje nejrůznější osobnosti.

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com

246 KOMENTÁŘE

 1. Vážený pane Woffe, tomu říkám trefa. Jako vždy před volbami, politici vykřikují do světa, co pro nás seniory udělají, že přidají 500 Kč měsíčně. Ale neřeknou, že tuhle částku obdrží jenom menšina. My s menšími důchody, přestože jsme dřeli a kvůli práci nespali, dostaneme podstatně méně. Přitom životně důležité věci horentně zdražují, takže co dostaneme, bude jinde sebráno. A vládní činitele berou ohromné platy + spoustu dalších výhod, o kterých normální zaměstnanec nesnil + ještě si průběžně mohutně přidávají, bez ohledu na svůj pracovní „výkon“. Nikdy jsem nemyslela, se dožiji takové situace, ale stalo se a je mi do pláče. S pozdravem už prababička Alena

 2. Vážení diskutující. Zanedlouho budou volby, takže dostanete možnost, abyste spoustu věcí, včetně důchodů, ovlivnili. Pasivní občan dá svůj hlas všem stranám, které překonají pomyslnou hranici 5 %. Chcete-li, aby byl váš hlas regulérně neplatný, musíte přijít do volební místnosti a do volební obálky vložit jakýkoliv lístek – prázdný, nebo tam namalujte třeba sluníčko. Ale musíte se voleb zúčastnit, a nezůstávat doma, kde se zbytečně rozčilujete. Přeji úspěch.

 3. Děkuji za další povzbudivé, i kritické komentáře. Přeji Vám pokud možno hezký podzim a kvůli několika dobrým dotazům jsem zveřejnil nové články:
  ZDE o „seniorské inflaci“, kterou počítá Český statistický úřad podle „spotřebního koše důchodců“, taky za účelem objektivnější valorizace penzí
  ZDE o výsluhovém příspěvku pro veterány bezpečnostních sborů (policisty, hasiče, celníky apod.) a vojáky.

 4. Dobrý večer, vždyť se přece máme dobře. Já měla v roce 2012 svůj důchod + vdovský, celkem 12 065 Kč – a k 1.12.2017 dostávám 12 701 Kč. Takže za PĚT let mi stoupl důchod o (pouhých) 636 Kč. Ale o kolik mezitím stouply ceny, raději nemyslet. Polovinu peněz dám za nájem a bytové poplatky. Velice pečlivě počítám, za co utrácím. Žádná hitparáda.

 5. Dobrý večer, pane Woffe. Můžete mi, prosím, odpovědět na následující dotaz? Věřím, že zajímá nejenom mne.

  Pobírám invalidní důchod 3. stupně a navíc rentu (doplatek do průměrného předchozího výdělku, po pracovním úraze). Valorizace tedy zvýší můj důchod, ale stoupne taky renta? V opačném případě bych vlastně nic nezískal.

  Děkuji za Vaši odpověď. A také děkuji za Váš portál, Franta

  • Dobrý den, pane Franto, bohužel nevím o žádné valorizaci renty tak, aby Váš celkový příjem stoupl aspoň o inflaci. Takže souhlasím, že zřejmě zůstanete „na svém“, tedy v lednu obdržíte celkově stejnou částku jako teď v prosinci. Pro jistotu sem ještě zkopíruji (a kurzívou označím) dotyčnou pasáž zákoníku práce:

   § 271b

   Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

   (1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů o důchodovém pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží.

   (2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při pracovní neschopnosti z jiného důvodu, než je původní pracovní úraz nebo nemoc z povolání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek, z něhož se stanoví výše nemocenského.

   (3) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity podle odstavce 1 přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy. Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

   (4) Dosahuje-li zaměstnanec ze své viny nižšího výdělku než ostatní zaměstnanci vykonávající u zaměstnavatele stejnou práci nebo práci téhož druhu, považuje se za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání průměrný výdělek, kterého dosahují tito ostatní zaměstnanci.

   (5) Zaměstnanci, který bez vážných důvodů odmítne nastoupit práci, kterou mu zaměstnavatel zajistil, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 pouze ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout na práci, která mu byla zajištěna. Zaměstnavatel zaměstnanci neuhradí škodu do výše částky, kterou si bez vážných důvodů opomenul vydělat.

   (6) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo důchodový věk, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, anebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění.

   Ale Váš dotaz je opravdu dobrý. Možná i jako námět pro ombudsmanku a změnu zákona, protože na nějakou valorizaci byste z logiky věci měl dostat právo, když zdražují potraviny, energie a nájmy.

 6. Je zajímavé, že není zákonem přikázáno, aby byly přepočítány všechny – i staré – důchody vždy, když se změní parametr výpočtu.

 7. Proč není důchod upravovaný všem stejně? Uváděny jsou průměrné hodnoty. Ale ten, kdo má už teď vysoký důchod, dostane přidáno zase více, zatímco člověk s nízkým příjmem pomalu ani valorizaci nepozná, kvůli průběžnému zdražování cen!

  • Už konečně upravujte důchody všem stejně! Proč děláte pořád takové rozdíly? Pro nás nejsou potraviny levnější, platíme stejně jako důchodci, kterým se příjmy zvedají pokaždé víc a víc. Myslím, že všichni zasluhují stejný metr. Děkuji.

  • Souhlasím! Za 6 let se mi důchod zvýšil o 678 Kč, letos o 401 Kč. Hm, dobrá, ale jak už tady bylo napsáno: Přidanou částku nám stáhnou z příspěvku na bydlení. Takže celé roky zůstáváme na stejné úrovni.

 8. Dobrý den, stejně jako mnozí další diskutéři zastávám názor, že valorizace má být pro všechny stejná, po zohlednění inflace. Rohlík přece kupujeme všichni za stejnou cenu, náklady na živobytí a lékařskou péči také rostou všem stejně. A pokud jde například o příspěvky na bydlení a podobně: Kolik lidí cítí kvůli svojí chudobě takový stud, že o takovou sociální dávku nepožádají? Podle mého názoru mají spíše stoupat důchody.

  • Dobrý den, já zase zastávám názor, že pokud jsem celou dobu poctivě odevzdávala vysoké daně do společného rozpočtu, tak musím zákonitě vždycky dostávat vyšší složku upraveného důchodu. Každý mohl spořit na odchod do důchodu, i když různou částkou. A kdo měl elementární zodpovědnost, prožívá seniorský věk lépe, než kdyby si pořád jenom stěžoval.

    • Ano, měla jsem vyšší příjem, ale tím pádem jsem také odváděla vyšší daně do státní kasy, takže bych měla mít i vyšší valorizaci. Například měsíční příjem kolem 50 000 Kč byl redukovaný tak, že jako základ pro výpočet důchodu zbylo zhruba 16 250 Kč. Stačí Vám – “rovnostářům” – taková solidarita? Řeknete: Dobře vydělávající člověk mohl spořit – totéž ale mohl udělat i hůře ohodnocený člověk, ačkoli v menší míře. A kdo k důchodu přistupoval zodpovědně, prožívá seniorský věk lépe, než kdyby si neustále jenom stěžoval.

     Paní Věro, přidám konkrétní čísla, pro lepší pochopení:
     Starobní důchod = základní solidární výměra (tedy základní složka) + procentní výměra (tedy zásluhová složka z odpracovaných let, sociálních odvodů a vývoje ekonomiky).
     V roce 2019 obě dostaneme stejnou základní složku, o 21 % vyšší než letos!
     Zásluhová složka však stoupne jenom o 3,4 %!

     Jinými slovy, vláda posílí pevnou solidární složku důchodu, ale poměrnou zásluhovou část umenší. Tak sice pomůže nejchudším penzistům, ale pouze na úkor tahounů, kteří tvrději pracovali a více přispívali republice. Pevně doufám, že v dalších letech bude zásluhová složka upravena směrem nahoru, aby lépe vydělávající lidé měli větší motivaci – potom budou raději odvádět vyšší sociální pojištění, na čemž vyděláte taky Vy.

     • Já pevně doufám, že tato složka bude spravedlivá.

      Lidé jako vy mají pořád málo. Ohánějí se školami, ale uznejte konečně, že každý nemůže do vysokého věku vysedávat nad knížkami, někdo musí vyrábět. Vždyť jste vystudovali zadarmo – tedy za peníze spoluobčanů, kteří mezitím pracovali. Bohužel v této zemi je manuální práce podhodnocena, proto tady žije hodně vysokoškoláků, ale chybějí pracovní síly.

     • Bohužel ani s Vaší frází, že v ČR je manuální práce podhodnocena, nemůžu souhlasit. Například můj manžel se vyučil „pouze“ soustružníkem a nevysedával do vysokého věku nad knížkami, ale celý ekonomicky aktivní život manuálně pracoval. A světe div se, vydělával podstatně více než vysokoškoláci. Toto vím zcela přesně, protože v naší rodině máme 2 vysokoškoláky. Takže závěr: Vyučený soustružník má vyšší důchod než vysokoškolačka.

     • Ano, spousta lidí pracuje v těžkém průmyslu za vyšší plat a jsou rádi, že se dožijí stáří. Potom většinou mají zdravotní problémy a velkou část důchodu dávají za léky. Taky můžete věřit, že vím, o čem mluvím. Co prodavačky a křečové za 40 let poctivé a nelehké práce? Mají směšné důchody, ze kterých se opravdu nedá žít.

 9. Dobrý den. Přidejte důchodcům již od začátku, na valorizaci v 85 letech vám všichni dlabou. Člověk by si měl užít penze hned zkraje, poněvadž nikdo neví, jak tady ještě dlouho bude zaclánět. V 85 letech je už na vše pozdě, respektive už se připravujete na zubatou paní, co nosí kosu! Který darmošlap tohle vymyslel?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno