Okolo státního sektoru koluje mnoho mýtů a dezinformací. Lidé běžně zaměňují platy a mzdy, ačkoli právě tady vede hranice mezi veřejnou – a soukromou sférou, do které patří také neziskové organizace nebo církevní školy. Zvýšení platů státních zaměstnanců v každodenním mediálním šumu zahrnuje úředníky, vojáky, policisty atd. Přitom správně, podle platné legislativy musíme rozdělovat mezi úředníky ve služebním poměru a ostatními zaměstnanci. Proberme hlavní profesní skupiny a zjistíme, že zvýšení platů státních zaměstnanců činí minimálně 4 %.

Zvýšení platů státních zaměstnanců spočítáme tak, že porovnáme předešlou a novou tabulku v krajních hodnotách. Příklad: Tarif v 5. platové třídě a 1. platovém stupni byl doposud 10 950 Kč, nově stoupl na 11 390 Kč, což znamená navýšení o 4 %. Tarif v 16. platové třídě a 12. platovém stupni byl doposud 40 290 Kč, nově stoupl na 52 370 Kč, což znamená valorizaci o 30 %. Tabulky obsahují základní hrubé měsíční platy, ke kterém obvykle přičítáme ještě příplatky.

Zvýšení platů pro pedagogické pracovníky od září 2016

Následující tabulka patří učitelům, vychovatelům a dalším ochráncům nastupující generace, kteří dostávají přidáno o 5 %. Zlepšení pocítí především zkušenější pedagogové, protože škála platových stupňů byla rozšířená na 7.

Stupeň Praxe Platové třídy a základní hrubé měsíční platy (bez příplatků)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 let 10 700 11 610 12 560 13 610 17 260 21 570 21 750 22 140 22 620 23 170 24 030
2 do 6 let 11 100 12 030 13 080 14 170 17 750 21 760 21 950 22 530 23 100 23 870 25 160
3 do 12 let 11 800 12 830 13 920 15 160 18 220 22 010 22 290 22 820 24 020 24 870 26 520
4 do 19 let 12 610 13 700 14 880 16 110 19 060 22 470 22 980 23 670 25 030 26 700 28 720
5 do 27 let 13 410 14 600 15 850 17 240 19 910 23 170 23 710 24 670 26 590 28 750 31 550
6 do 32 let 14 560 15 830 17 160 18 650 21 320 24 350 25 020 26 040 28 810 31 130 34 100
7 nad 32 let 14 970 16 260 17 640 19 170 21 930 24 910 25 560 26 740 29 500 31 910 34 920

Zvýšení platů státních zaměstnanců (úředníků) od listopadu 2016

Následující tabulka patří úředníkům, kteří složili služební slib. Zvýšení platů státních zaměstnanců dosahuje 4 % až 30 %, což vypadá v kontextu ostatních profesí skoro neuvěřitelně. Ministerstva zřejmě chtějí přitáhnout špičkové experty odpovídajícím finančním ohodnocením, což není nutně špatná strategie. PODROBNOSTI

Stupeň Praxe Platové třídy a základní hrubé měsíční platy (bez příplatků)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 11 390 12 350 13 400 14 540 15 780 17 100 18 590 20 450 22 910 26 110 30 030 34 830
2 do 2 let 11 850 12 830 13 900 15 100 16 360 17 750 19 280 21 210 23 750 27 080 31 130 36 110
3 do 4 let 12 290 13 310 14 430 15 670 16 990 18 430 20 040 22 040 24 680 28 150 32 360 37 540
4 do 6 let 12 760 13 820 14 980 16 270 17 630 19 130 20 780 22 860 25 610 29 200 33 580 38 940
5 do 9 let 13 240 14 350 15 550 16 890 18 300 19 850 21 560 23 730 26 570 30 290 34 830 40 400
6 do 12 let 13 740 14 880 16 140 17 540 18 980 20 590 22 380 24 620 27 580 31 430 36 140 41 930
7 do 15 let 14 250 15 450 16 730 18 190 19 720 21 380 23 230 25 560 28 630 32 630 37 520 43 520
8 do 19 let 14 800 16 020 17 360 18 880 20 460 22 180 24 100 26 510 29 700 33 860 38 930 45 160
9 do 23 let 15 360 16 630 18 020 19 590 21 220 23 020 25 000 27 500 30 800 35 100 40 380 46 840
10 do 27 let 15 950 17 270 18 690 20 340 22 030 23 880 25 940 28 540 31 960 36 440 41 910 48 600
11 do 32 let 16 560 17 920 19 420 21 120 22 870 24 800 26 920 29 610 33 170 37 810 43 490 50 430
12 nad 32 let 17 200 18 600 20 150 21 920 23 730 25 740 27 950 30 750 34 440 39 250 45 140 52 370

Zvýšení platů v sociálních službách od listopadu 2016

Další tabulka patří sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří dostávají přidáno o 4 %.

Stupeň Praxe Platové třídy a základní hrubé měsíční platy (bez příplatků)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7 580 8 210 8 900 9 650 10 470 11 350 12 320 13 360 14 480 15 730 17 060 18 500 20 050 21 750 23 620 25 610
2 do 2 let 7 850 8 510 9 240 10 020 10 850 11 780 12 770 13 850 15 040 16 310 17 710 19 190 20 820 22 590 24 510 26 580
3 do 4 let 8 150 8 830 9 590 10 400 11 290 12 220 13 260 14 390 15 600 16 940 18 370 19 920 21 610 23 440 25 450 27 580
4 do 6 let 8 460 9 170 9 960 10 790 11 700 12 690 13 760 14 930 16 220 17 590 19 070 20 670 22 410 24 320 26 400 28 620
5 do 9 let 8 780 9 520 10 340 11 200 12 140 13 160 14 280 15 490 16 820 18 260 19 780 21 450 23 270 25 220 27 400 29 710
6 do 12 let 9 120 9 870 10 740 11 630 12 620 13 680 14 820 16 070 17 450 18 940 20 540 22 260 24 140 26 180 28 440 30 820
7 do 15 let 9 460 10 270 11 130 12 070 13 090 14 170 15 400 16 680 18 100 19 660 21 310 23 090 25 050 27 180 29 500 31 960
8 do 19 let 9 820 10 660 11 550 12 520 13 600 14 720 15 970 17 320 18 790 20 400 22 120 23 970 25 990 28 200 30 600 33 180
9 do 23 let 10 190 11 060 12 010 13 000 14 110 15 270 16 580 17 980 19 500 21 180 22 960 24 870 26 970 29 250 31 780 34 430
10 do 27 let 10 570 11 490 12 440 13 480 14 640 15 850 17 220 18 650 20 240 21 970 23 820 25 820 27 990 30 350 32 960 35 740
11 do 32 let 10 990 11 920 12 930 14 000 15 200 16 450 17 880 19 360 21 000 22 800 24 720 26 810 29 050 31 520 34 200 37 080
12 nad 32 let 11 390 12 380 13 420 14 530 15 770 17 060 18 550 20 090 21 810 23 660 25 650 27 800 30 140 32 700 35 500 38 470

Zvýšení platů ve zdravotnictví od ledna 2017

Prozatím skončíme platovou tabulkou, která přísluší většině zdravotnických pracovníků. Kvůli zdlouhavým formalitám nabude účinnosti bohužel teprve v lednu 2017 a znamená zvýšení hrubého měsíčního základu o 10 %. Například lékaři v orgánech sociálního zabezpečení najdou svoje výměry v kompletním přehledu.

Stupeň Praxe Platové třídy a základní hrubé měsíční platy (bez příplatků)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 10 120 10 980 11 900 12 910 13 990 15 170 16 470 17 870 19 360 21 050 22 800 24 710 26 830 29 110
2 do 2 let 10 520 11 390 12 360 13 420 14 520 15 750 17 090 18 540 20 090 21 830 23 650 25 670 27 830 30 220
3 do 4 let 10 920 11 820 12 820 13 920 15 070 16 340 17 750 19 240 20 870 22 690 24 570 26 640 28 900 31 370
4 do 6 let 11 320 12 290 13 300 14 450 15 650 16 970 18 420 19 970 21 660 23 520 25 470 27 630 29 980 32 540
5 do 9 let 11 750 12 750 13 810 14 990 16 240 17 620 19 120 20 720 22 480 24 410 26 440 28 680 31 110 33 770
6 do 12 let 12 190 13 230 14 320 15 570 16 850 18 280 19 850 21 490 23 310 25 340 27 440 29 750 32 270 35 040
7 do 15 let 12 680 13 730 14 890 16 140 17 490 18 950 20 610 22 320 24 200 26 290 28 480 30 880 33 520 36 360
8 do 19 let 13 150 14 250 15 430 16 770 18 140 19 660 21 390 23 170 25 110 27 300 29 550 32 050 34 760 37 750
9 do 23 let 13 630 14 790 16 020 17 400 18 840 20 410 22 180 24 020 26 060 28 310 30 670 33 240 36 080 39 180
10 do 27 let 14 170 15 360 16 630 18 070 19 550 21 170 23 030 24 940 27 050 29 390 31 830 34 510 37 450 40 650
11 do 32 let 14 690 15 930 17 260 18 760 20 290 21 990 23 910 25 900 28 080 30 470 33 030 35 800 38 870 42 180
12 nad 32 let 15 250 16 550 17 900 19 470 21 060 22 810 24 820 26 870 29 150 31 640 34 280 37 160 40 330 43 760

O zvýšení platů státních zaměstnanců v původním slova smyslu (úředníci ve služebním poměru) rozhoduje nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o zvýšení platů státních zaměstnanců v širším slova smyslu (učitelé, zdravotníci, sociální pracovníci apod.) rozhoduje především nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Předchozí valorizaci (na přelomu let 2015/2016) propočítáváme ZDE.

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den. Mě by jen zajímalo, zda je v souladu s právními předpisy (o dobrých mravech nemluvě), že většina ze zákonného navýšení platu je okamžitě stržena z bohužel nenárokové složky – osobního ohodnocení. Díky.

    • Karle, myslím, že stržení osobního ohodnocení proti žádnému právnímu předpisu není. Správně naznačujete, že zaměstnavatelé tímto způsobem často chtějí ušetřit na úkor poctivých pracovníků, kteří by si vyšší platy zasloužili. Pochybnosti o morálce některých nadřízených sdílím, ale zároveň se divím zaměstnancům, že většinou nejsou odborově organizováni a neprosazují svoje zájmy kolektivně – tedy efektivně.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno