Hospodářství roste a české vládě předsedají sociální demokraté. Je logické a správné, že platy ve veřejném sektoru každoročně stoupají. Od 1. ledna do 31. října 2015 jsou účinné následující platové tabulky. Osvěžme si základní pojmy. Tabulky obsahují základní hrubé měsíční platy (takzvané platové tarify), ke kterým připočítáváme eventuální příplatky. Různé profese a pracoviště mají svoje zvláštní výměry – například pedagogové, sociální pracovníci atd.

Platová třída závisí na nejtěžší vykonávané práci, zatímco platový stupeň záleží na započitatelné praxi a nejvyšším dosaženém vzdělání. Následující tabulky nejsou účinné pro soukromé, neziskové ani církevní organizace, kde jsou zaměstnanci chránění zaručenými mzdami nebo kolektivně uzavíranými mzdovými tarify. Pouze na svých těžce sehnaných a odpracovaných zakázkách zůstávají samozřejmě závislí živnostníci. Speciální výměry mají úředníci ve služebním poměru (takzvaní státní zaměstnanci), vojáci, příslušníci bezpečnostních složek (státní policisté, hasiči, celníci) a političtí zastupitelé.

Strážníci, zaměstnanci na úřadech, vědci, ochranáři…

Adresáty úvodní platové tabulky jsou strážníci obecní a městské policie, zaměstnanci ve správních, krajských nebo obecních úřadech, Akademii věd, Grantové agentuře, Technologické agentuře, ČSSZ, NKÚ, ÚSTR, ČNB, chráněných krajinných oblastech a národních parcích, na soudech, ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra apod. Následující platová tabulka náleží také zaměstnancům Policie ČR, Vězeňské služby ČR, BIS a ozbrojených sil, kteří jsou v běžné pracovním, nikoli služebním poměru.

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7 680 8 340 9 040 9 800 10 630 11 520 12 500 13 570 14 720 15 960 17 340 18 790 20 370 22 110 24 000 26 040
2 do 2 let 7 970 8 660 9 380 10 180 11 050 11 970 12 970 14 080 15 270 16 560 17 990 19 490 21 150 22 940 24 910 27 020
3 do 4 let 8 260 8 990 9 730 10 560 11 460 12 410 13 460 14 620 15 850 17 200 18 690 20 240 21 950 23 810 25 850 28 030
4 do 6 let 8 570 9 330 10 120 10 960 11 900 12 890 13 980 15 180 16 450 17 850 19 390 20 990 22 770 24 710 26 820 29 100
5 do 9 let 8 920 9 680 10 500 11 380 12 350 13 380 14 510 15 760 17 070 18 520 20 120 21 790 23 630 25 640 27 830 30 190
6 do 12 let 9 260 10 040 10 890 11 800 12 820 13 880 15 050 16 360 17 710 19 210 20 880 22 610 24 520 26 600 28 880 31 320
7 do 15 let 9 610 10 440 11 310 12 260 13 300 14 410 15 610 16 980 18 400 19 950 21 670 23 470 25 450 27 620 29 970 32 500
8 do 19 let 9 970 10 830 11 740 12 710 13 810 14 950 16 200 17 620 19 090 20 690 22 490 24 360 26 410 28 650 31 110 33 730
9 do 23 let 10 340 11 230 12 190 13 200 14 330 15 520 16 810 18 280 19 800 21 480 23 330 25 280 27 400 29 740 32 290 35 000
10 do 27 let 10 750 11 670 12 650 13 700 14 880 16 110 17 440 18 980 20 560 22 290 24 210 26 230 28 440 30 860 33 510 36 310
11 do 32 let 11 150 12 100 13 130 14 220 15 450 16 720 18 120 19 700 21 340 23 140 25 120 27 220 29 510 32 030 34 770 37 690
12 nad 32 let 11 580 12 570 13 630 14 750 16 040 17 350 18 800 20 450 22 140 24 020 26 080 28 250 30 630 33 240 36 070 39 110

(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 4)

Sociální pracovníci

Vláda stále pečlivěji rozlišuje různé oblasti veřejného sektoru. Od Nového roku 2015 mají svoje vlastní platové třídy rovněž sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kterým nepasuje charakteristika předešlé tabulky. Působí například v krajských a obecních příspěvkových organizacích, ve školách a nemocnicích, věznicích, azylových domech, poskytují pomoc v hmotné nouzi nebo sociálně-právní ochranu dětem. Mezi výjimky tudíž může patřit například sociální pracovnice, zaměstnaná u Policie ČR.

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7 060 7 660 8 300 9 000 9 760 10 590 11 490 12 460 13 510 14 670 15 920 17 260 18 700 20 300 22 040 23 900
2 do 2 let 7 320 7 940 8 620 9 340 10 120 10 990 11 910 12 920 14 030 15 220 16 520 17 910 19 420 21 080 22 870 24 800
3 do 4 let 7 600 8 240 8 950 9 700 10 530 11 400 12 370 13 420 14 560 15 800 17 140 18 590 20 160 21 870 23 750 25 730
4 do 6 let 7 890 8 550 9 290 10 060 10 920 11 840 12 840 13 930 15 130 16 410 17 790 19 290 20 910 22 690 24 640 26 700
5 do 9 let 8 190 8 880 9 650 10 440 11 330 12 280 13 330 14 450 15 690 17 030 18 450 20 010 21 710 23 540 25 570 27 720
6 do 12 let 8 500 9 210 10 010 10 850 11 770 12 760 13 830 15 000 16 280 17 670 19 170 20 770 22 530 24 430 26 540 28 760
7 do 15 let 8 820 9 580 10 380 11 260 12 210 13 220 14 360 15 560 16 890 18 340 19 890 21 550 23 370 25 360 27 530 29 830
8 do 19 let 9 160 9 950 10 770 11 670 12 680 13 730 14 900 16 160 17 530 19 030 20 640 22 360 24 260 26 320 28 560 30 970
9 do 23 let 9 500 10 320 11 200 12 130 13 160 14 250 15 470 16 770 18 200 19 760 21 420 23 210 25 170 27 300 29 660 32 130
10 do 27 let 9 860 10 710 11 610 12 580 13 660 14 790 16 060 17 400 18 890 20 500 22 230 24 090 26 120 28 330 30 760 33 350
11 do 32 let 10 250 11 120 12 060 13 060 14 180 15 340 16 680 18 060 19 600 21 280 23 060 25 010 27 110 29 410 31 920 34 610
12 nad 32 let 10 630 11 550 12 520 13 560 14 710 15 920 17 310 18 740 20 350 22 080 23 940 25 950 28 130 30 520 33 130 35 910

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 3)

Pedagogové

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, akademičtí pracovníci, pedagogové speciální a volného času, stejně jako jejich asistenti. Nejníže postaveného asistenta s malou praxí řadíme do platové třídy, která zaručuje odměnu skoro na úrovni minimální mzdy, a dokonce pod úrovní nové zaručené mzdy.

Stupeň Praxe Platové třídy
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 6 let 9 890 10 720 11 600 12 580 16 100 20 200 20 350 20 650 21 000 21 450 22 200
2 do 12 let 10 670 11 550 12 530 13 560 16 750 20 500 20 730 21 050 21 700 22 350 23 630
3 do 19 let 11 440 12 420 13 460 14 650 17 600 20 980 21 250 21 680 22 800 23 980 25 600
4 do 27 let 12 370 13 410 14 550 15 740 18 600 21 630 22 080 22 630 24 280 26 030 28 230
5 nad 27 let 13 300 14 440 15 630 16 980 19 700 22 550 23 100 23 900 26 350 28 500 31 250

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 9)

Lékaři v orgánech sociálního zabezpečení

Platové tabulky se nyní zužují. Nejméně do 11. platové třídy totiž patří lékaři orgánu sociálního zabezpečení. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení upřesňuje, že orgány sociálního zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany.

Stupeň Praxe Platové třídy
11 12 13 14
1 do 1 roku 23 130 24 630 27 820 31 170
2 do 2 let 23 800 25 350 28 620 32 030
3 do 4 let 24 520 26 130 29 450 32 930
4 do 6 let 25 250 26 900 30 300 33 860
5 do 9 let 26 000 27 730 31 190 34 820
6 do 12 let 26 790 28 580 32 110 35 820
7 do 15 let 27 610 29 470 33 070 36 870
8 do 19 let 28 460 30 390 34 070 37 940
9 do 23 let 29 330 31 340 35 090 39 070
10 do 27 let 30 240 32 330 36 170 40 230
11 do 32 let 31 180 33 350 37 280 41 440
12 nad 32 let 32 170 34 420 38 430 42 690

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 7)

Zdravotničtí pracovníci na Ministerstvu obrany apod.

Cílovou skupinou této platové tabulky jsou lékaři, zubaři, farmaceuti, ale také nelékařští zdravotní pracovníci „poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě“. Platové třídy mají znovu značný rozptyl.

Stupeň Praxe Platové třídy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 8 640 9 360 10 150 11 010 11 930 12 940 14 050 15 240 16 520 17 950 19 450 21 090 22 890 24 840
2 do 2 let 8 970 9 710 10 540 11 440 12 390 13 430 14 580 15 810 17 140 18 620 20 180 21 900 23 750 25 790
3 do 4 let 9 310 10 080 10 930 11 870 12 850 13 940 15 140 16 410 17 810 19 350 20 950 22 720 24 650 26 760
4 do 6 let 9 660 10 480 11 350 12 320 13 350 14 470 15 720 17 030 18 480 20 070 21 730 23 570 25 580 27 760
5 do 9 let 10 020 10 870 11 780 12 790 13 850 15 020 16 320 17 670 19 170 20 830 22 560 24 460 26 540 28 810
6 do 12 let 10 400 11 280 12 220 13 270 14 370 15 580 16 940 18 330 19 890 21 620 23 410 25 380 27 540 29 900
7 do 15 let 10 810 11 710 12 690 13 770 14 920 16 160 17 580 19 050 20 650 22 430 24 300 26 350 28 590 31 020
8 do 19 let 11 210 12 160 13 160 14 300 15 480 16 770 18 240 19 760 21 420 23 280 25 220 27 340 29 660 32 200
9 do 23 let 11 630 12 620 13 670 14 840 16 070 17 400 18 920 20 500 22 240 24 150 26 170 28 360 30 790 33 430
10 do 27 let 12 080 13 100 14 180 15 410 16 680 18 060 19 650 21 280 23 080 25 060 27 150 29 440 31 950 34 690
11 do 32 let 12 530 13 590 14 720 16 000 17 310 18 760 20 390 22 090 23 950 26 000 28 180 30 550 33 160 35 990
12 nad 32 let 13 010 14 110 15 270 16 610 17 960 19 460 21 170 22 920 24 870 27 000 29 240 31 710 34 410 37 340

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 5)

Lékaři u záchranné služby apod.

Do následující platové třídy 11, 12, 13, 14, 15 nebo 16 spadá „zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby“. Z platové tabulky je patrné, že přísluší vysoce kvalifikovaným pracovníkům.

Stupeň Praxe Platové třídy
11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 23 460 24 980 28 220 31 620 33 600 35 750
2 do 2 let 24 140 25 720 29 040 32 490 34 560 36 780
3 do 4 let 24 880 26 510 29 880 33 410 35 550 37 840
4 do 6 let 25 610 27 290 30 740 34 350 36 570 38 960
5 do 9 let 26 380 28 130 31 640 35 330 37 630 40 100
6 do 12 let 27 180 29 000 32 580 36 330 38 730 41 290
7 do 15 let 28 010 29 900 33 550 37 410 39 870 42 530
8 do 19 let 28 870 30 830 34 560 38 490 41 070 43 820
9 do 23 let 29 750 31 800 35 600 39 630 42 310 45 150
10 do 27 let 30 680 32 800 36 690 40 810 43 590 46 530
11 do 32 let 31 630 33 840 37 820 42 040 44 910 47 980
12 nad 32 let 32 640 34 920 38 990 43 310 46 280 49 470

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 8)

Další zdravotničtí pracovníci

Následující platové třídy rozlišují zdravotnické pracovníky, kteří „poskytují zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb“ a zároveň nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Může sem patřit například klinický psycholog, sanitář, nutriční asistent nebo terapeut, radiologický nebo porodní asistent, sestra, ergoterapeut, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, adiktolog, fyzioterapeut a další.

Stupeň Praxe Platové třídy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 8 760 9 500 10 290 11 170 12 100 13 130 14 250 15 460 16 760 18 210 19 730 21 390 23 220 25 200
2 do 2 let 9 100 9 850 10 690 11 610 12 570 13 620 14 790 16 040 17 390 18 890 20 470 22 210 24 090 26 160
3 do 4 let 9 440 10 220 11 090 12 040 13 040 14 140 15 360 16 650 18 060 19 630 21 260 23 050 25 010 27 150
4 do 6 let 9 800 10 630 11 510 12 500 13 540 14 680 15 940 17 280 18 750 20 360 22 040 23 910 25 950 28 170
5 do 9 let 10 170 11 030 11 950 12 970 14 050 15 240 16 550 17 930 19 450 21 130 22 880 24 820 26 930 29 230
6 do 12 let 10 550 11 440 12 390 13 470 14 580 15 810 17 180 18 600 20 180 21 930 23 750 25 750 27 930 30 330
7 do 15 let 10 970 11 880 12 880 13 970 15 140 16 400 17 830 19 320 20 950 22 760 24 650 26 730 29 010 31 470
8 do 19 let 11 380 12 330 13 350 14 510 15 700 17 010 18 510 20 050 21 730 23 620 25 580 27 740 30 090 32 670
9 do 23 let 11 800 12 800 13 860 15 050 16 300 17 660 19 200 20 790 22 560 24 500 26 550 28 770 31 230 33 910
10 do 27 let 12 260 13 290 14 390 15 630 16 920 18 320 19 930 21 590 23 410 25 430 27 550 29 870 32 410 35 190
11 do 32 let 12 710 13 790 14 940 16 230 17 560 19 030 20 690 22 410 24 300 26 380 28 590 30 990 33 640 36 510
12 nad 32 let 13 200 14 320 15 490 16 850 18 220 19 740 21 480 23 250 25 230 27 390 29 670 32 170 34 910 37 880

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 6)

Zbylí zaměstnanci ve zdravotnictví

Na řadu přicházejí zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb, kteří nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Pracují například v nemocnici, ale nikoli v zařízení sociálních služeb, ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, ani ve Vězeňské službě. Náleží sem třeba kuchaři, personalisté, účetní nebo administrativní a spisoví pracovníci zaměstnaní veřejnými nemocnicemi.

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 6 880 7 470 8 100 8 770 9 520 10 330 11 200 12 150 13 180 14 310 15 520 16 830 18 240 19 800 21 500 23 310
2 do 2 let 7 130 7 740 8 400 9 110 9 870 10 710 11 620 12 600 13 690 14 840 16 110 17 470 18 940 20 550 22 310 24 190
3 do 4 let 7 410 8 040 8 720 9 450 10 260 11 110 12 060 13 090 14 200 15 410 16 720 18 130 19 660 21 320 23 160 25 100
4 do 6 let 7 690 8 340 9 060 9 810 10 650 11 540 12 520 13 580 14 750 16 000 17 350 18 810 20 400 22 130 24 030 26 040
5 do 9 let 7 980 8 660 9 400 10 180 11 050 11 970 12 990 14 100 15 300 16 610 18 000 19 510 21 170 22 960 24 930 27 030
6 do 12 let 8 290 8 980 9 760 10 580 11 470 12 440 13 490 14 630 15 880 17 240 18 690 20 260 21 970 23 830 25 880 28 050
7 do 15 let 8 600 9 340 10 130 10 980 11 910 12 900 14 000 15 180 16 480 17 890 19 400 21 020 22 800 24 730 26 850 29 100
8 do 19 let 8 930 9 700 10 500 11 390 12 360 13 390 14 530 15 750 17 100 18 560 20 120 21 810 23 660 25 670 27 860 30 200
9 do 23 let 9 270 10 060 10 910 11 830 12 840 13 900 15 080 16 350 17 750 19 270 20 890 22 630 24 550 26 630 28 920 31 340
10 do 27 let 9 610 10 440 11 320 12 270 13 320 14 420 15 660 16 970 18 420 20 000 21 680 23 490 25 480 27 630 30 000 32 520
11 do 32 let 9 990 10 840 11 750 12 730 13 820 14 970 16 260 17 610 19 110 20 750 22 500 24 390 26 430 28 680 31 140 33 750
12 nad 32 let 10 370 11 260 12 210 13 210 14 350 15 520 16 880 18 270 19 840 21 540 23 350 25 310 27 430 29 760 32 310 35 020

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 2)

Ostatní zaměstnanci ve veřejném sektoru

Poslední platové třídy jsou určené pracovníkům ve veřejném sektoru, kteří nezapadali do žádné předchozí platové tabulky – mohou jimi být například manažeři kvality nebo koordinační a programoví pracovníci.

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 6 780 7 360 7 980 8 650 9 380 10 180 11 040 11 980 12 990 14 100 15 300 16 590 17 980 19 510 21 190 22 980
2 do 2 let 7 030 7 630 8 280 8 980 9 730 10 560 11 450 12 420 13 490 14 630 15 880 17 220 18 670 20 260 21 990 23 840
3 do 4 let 7 300 7 920 8 600 9 320 10 120 10 960 11 890 12 900 14 000 15 190 16 480 17 870 19 380 21 020 22 830 24 740
4 do 6 let 7 580 8 220 8 930 9 670 10 500 11 380 12 340 13 390 14 540 15 770 17 100 18 540 20 100 21 810 23 690 25 670
5 do 9 let 7 870 8 530 9 270 10 030 10 890 11 800 12 810 13 890 15 080 16 370 17 740 19 240 20 870 22 630 24 580 26 650
6 do 12 let 8 170 8 850 9 620 10 430 11 310 12 260 13 290 14 420 15 650 16 990 18 430 19 970 21 660 23 490 25 510 27 650
7 do 15 let 8 480 9 210 9 980 10 820 11 740 12 710 13 800 14 960 16 240 17 630 19 120 20 720 22 470 24 380 26 470 28 680
8 do 19 let 8 800 9 560 10 350 11 220 12 190 13 200 14 320 15 530 16 850 18 290 19 840 21 500 23 320 25 300 27 460 29 770
9 do 23 let 9 130 9 920 10 760 11 660 12 650 13 700 14 870 16 120 17 500 19 000 20 590 22 310 24 200 26 250 28 510 30 890
10 do 27 let 9 480 10 290 11 160 12 090 13 130 14 220 15 440 16 730 18 160 19 710 21 370 23 160 25 110 27 240 29 570 32 060
11 do 32 let 9 850 10 690 11 590 12 550 13 630 14 750 16 030 17 360 18 840 20 460 22 170 24 040 26 060 28 270 30 690 33 270
12 nad 32 let 10 220 11 100 12 030 13 030 14 140 15 300 16 640 18 010 19 560 21 230 23 010 24 950 27 040 29 340 31 850 34 520

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 1)

1 komentář

  1. Dobrý den, prosím, zašlete mi odpověď na výše uvedený email. Jsem zaměstnaná jako uklízečka v mateřské státní školce. Jsem zařazena do 2. platové třídy, odpracované roky do 19 let. Je mi 41 let. Nemáme žádné osobní ohodnocení, čili plat pouze podle tabulky. Dostaneme přidáno i my – uklízečky, které jsme nezbytnou součástí každodenního provozu v mateřské školce? Dále nejenže uklízím, ale také myjeme nádobí, oblékáme děti a provádíme spoustu dalších vedlejších prací, určených ředitelkou. Čeká uklízečky v mateřských školách nějaká lepší budoucnost? Mám střední vzdělání bez maturity, státní zkoušku z PC a několik rekvalifikačních kurzů (ne pedagogických). Děkuji za odpověď.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno