Učitelé dostali přidáno! Vyšší platy mají taky policisté, hasiči, vojáci! A taktéž úředníci, lékaři… Špatně placení zaměstnanci ve veřejném sektoru možná nevěří svým uším. Média opakovaně ohlašují zvyšování platů, ale řadová kuchařka, uklízečka nebo údržbář dostává pořád stejnou almužnu. Někdy jsou platové tarify tak nízké, že vychází lépe minimální nebo zaručená mzda. Často není uznaná žádná praxe a klesá osobní ohodnocení. Od 1. července 2017 ale konečně stoupnou platy rovněž nejchudším zaměstnancům!

Kdo přesně dostane přidáno? „Nepedagogičtí pracovníci v regionálním školství, zaměstnanci v kultuře, sociální pracovníci, administrativní a techničtí zaměstnanci ve zdravotnictví,“ vyjmenoval počátkem roku Petr Habáň, tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Nejdůležitější vládní rezort předložil trojici návrhů, ze kterých nyní premiérův kabinet vybral poslední variantu. Místo dosavadních 9 tarifních stupnic zůstane jenom 6 platových tabulek a strážce státní kasy musí najít 1,08 miliardy Kč, aby pokryl nové personální výdaje. Ale pojďme přímo k jádru věci!

Nová platová tabulka pro špatně placené lidi

Nejhůře ocenění zaměstnanci budou patřit do tabulky, která doposud náležela pouze ne-zdravotnickému personálu ve většině zdravotnických zařízení. Nově tedy zahrnuje například kuchaře, uklízeče nebo vrátné rovněž ve školách, příspěvkových organizacích apod. Nakonec tedy zřejmě nedostanou přidáno „administrativní a techničtí zaměstnanci ve zdravotnictví“, kterým vlastně zůstává stejná stupnice.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.960 8.640 9.370 10.140 11.000 11.940 12.940 14.040 15.230 16.540 17.930 19.450 21.080 22.870 24.840 26.930
2 8.240 8.950 9.710 10.530 11.410 12.380 13.440 14.560 15.820 17.150 18.620 20.190 21.880 23.740 25.780 27.940
3 8.570 9.300 10.080 10.930 11.860 12.840 13.940 15.130 16.410 17.810 19.320 20.950 22.720 24.630 26.760 29.000
4 8.890 9.640 10.480 11.350 12.310 13.340 14.470 15.690 17.040 18.480 20.050 21.740 23.570 25.570 27.770 30.090
5 9.220 10.010 10.860 11.760 12.780 13.830 15.010 16.300 17.680 19.200 20.790 22.540 24.460 26.530 28.800 31.230
6 9.590 10.380 11.280 12.230 13.260 14.380 15.590 16.910 18.350 19.930 21.600 23.410 25.380 27.540 29.900 32.410
7 9.940 10.800 11.710 12.690 13.770 14.910 16.170 17.540 19.050 20.670 22.410 24.290 26.340 28.570 31.020 33.620
8 10.320 11.210 12.140 13.160 14.280 15.470 16.790 18.200 19.760 21.440 23.250 25.210 27.340 29.660 32.190 34.890
9 10.720 11.630 12.610 13.680 14.840 16.060 17.430 18.890 20.510 22.270 24.140 26.150 28.360 30.770 33.410 36.210
10 11.110 12.070 13.080 14.180 15.390 16.670 18.100 19.610 21.290 23.100 25.050 27.140 29.440 31.930 34.650 37.570
11 11.540 12.530 13.580 14.710 15.980 17.300 18.790 20.350 22.080 23.970 26.000 28.180 30.540 33.140 35.970 38.990
12 11.980 13.020 14.120 15.270 16.580 17.930 19.510 21.110 22.930 24.890 26.980 29.240 31.700 34.380 37.330 40.460

( Doposud platová tabulka č. 3, nově č. 1.)

Strážníci, vědci, ochranáři, sociální zabezpečení…

Tady najdou svoje platové tarify strážníci, civilní zaměstnanci Policie ČR, Akademie věd, Grantové a Technologické agentury, chráněných krajinných oblastí a národních parků, České správy sociálního zabezpečení apod.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8.240 8.950 9.700 10.510 11.390 12.350 13.400 14.540 15.780 17.100 18.590 20.140 21.830 23.700 25.710 27.910
2 8.540 9.280 10.060 10.910 11.850 12.830 13.900 15.100 16.360 17.750 19.280 20.890 22.670 24.580 26.690 28.960
3 8.860 9.640 10.440 11.320 12.290 13.310 14.430 15.670 16.990 18.430 20.040 21.690 23.520 25.520 27.700 30.040
4 9.190 10.000 10.850 11.750 12.760 13.820 14.980 16.270 17.630 19.130 20.780 22.490 24.400 26.480 28.740 31.180
5 9.560 10.380 11.260 12.200 13.240 14.350 15.550 16.890 18.300 19.850 21.560 23.350 25.320 27.470 29.820 32.350
6 9.930 10.770 11.670 12.650 13.740 14.880 16.140 17.540 18.980 20.590 22.380 24.230 26.280 28.500 30.940 33.560
7 10.300 11.200 12.120 13.140 14.250 15.450 16.730 18.190 19.720 21.380 23.230 25.150 27.270 29.590 32.110 34.820
8 10.690 11.610 12.590 13.630 14.800 16.020 17.360 18.880 20.460 22.180 24.100 26.110 28.300 30.700 33.340 36.140
9 11.090 12.040 13.070 14.150 15.360 16.630 18.020 19.590 21.220 23.020 25.000 27.090 29.360 31.870 34.600 37.500
10 11.530 12.520 13.560 14.690 15.950 17.270 18.690 20.340 22.030 23.880 25.940 28.110 30.480 33.070 35.910 38.900
11 11.950 12.970 14.080 15.240 16.560 17.920 19.420 21.120 22.870 24.800 26.920 29.170 31.620 34.320 37.260 40.390
12 12.410 13.470 14.610 15.810 17.200 18.600 20.150 21.920 23.730 25.740 27.950 30.270 32.820 35.610 38.650 41.910

(↑ Doposud tabulka č. 4, nově č. 2.)

Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

Sem patří pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako jejich asistenti.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 10.700 11.610 12.560 13.610 17.260 21.570 21.750 22.140 22.620 23.170 24.030
2 11.100 12.030 13.080 14.170 17.750 21.760 21.950 22.530 23.100 23.870 25.160
3 11.800 12.830 13.920 15.160 18.220 22.010 22.290 22.820 24.020 24.870 26.520
4 12.610 13.700 14.880 16.110 19.060 22.470 22.980 23.670 25.030 26.700 28.720
5 13.410 14.600 15.850 17.240 19.910 23.170 23.710 24.670 26.590 28.750 31.550
6 14.560 15.830 17.160 18.650 21.320 24.350 25.020 26.040 28.810 31.130 34.100
7 14.970 16.260 17.640 19.170 21.930 24.910 25.560 26.740 29.500 31.910 34.920

( Doposud tabulka č. 9, nově č. 6.)

Lékaři v orgánech sociálního zabezpečení

Sem patří lékaři orgánu sociálního zabezpečení. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.) upřesňuje, že orgány sociálního zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14
1 24.790 26.390 29.810 33.400
2 25.510 27.170 30.660 34.320
3 26.280 28.000 31.560 35.280
4 27.060 28.820 32.460 36.280
5 27.860 29.720 33.420 37.310
6 28.710 30.620 34.410 38.380
7 29.580 31.580 35.440 39.500
8 30.500 32.570 36.510 40.650
9 31.420 33.590 37.600 41.860
10 32.400 34.640 38.760 43.100
11 33.410 35.740 39.940 44.400
12 34.470 36.880 41.180 45.740

( Doposud tabulka č. 7, nově č. 4)

Lékaři na lůžkové péči, v záchranné službě apod.

Sem patří „zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby“.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 27.110 28.860 32.610 36.540 38.810 41.300
2 27.890 29.720 33.550 37.540 39.920 42.490
3 28.750 30.630 34.520 38.600 41.070 43.720
4 29.590 31.530 35.510 39.680 42.240 45.010
5 30.470 32.500 36.560 40.810 43.480 46.330
6 31.400 33.500 37.640 41.970 44.740 47.700
7 32.370 34.540 38.760 43.220 46.060 49.130
8 33.360 35.620 39.920 44.470 47.450 50.630
9 34.370 36.730 41.120 45.790 48.880 52.160
10 35.450 37.890 42.390 47.150 50.350 53.750
11 36.550 39.100 43.700 48.570 51.880 55.420
12 37.710 40.340 45.040 50.030 53.460 57.150

( Doposud tabulka č. 8, nově č. 5.)

Většina zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci

Sestry, sanitáři, ošetřovatelé, porodní asistentky – zkrátka většina zdravotnických pracovníků bude sloučena pod stejnou tabulku. Tamtéž najdou svoje tarify nově i sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10.120 10.980 11.900 12.910 13.990 15.170 16.470 17.870 19.360 21.050 22.800 24.710 26.830 29.110
2 10.520 11.390 12.360 13.420 14.520 15.750 17.090 18.540 20.090 21.830 23.650 25.670 27.830 30.220
3 10.920 11.820 12.820 13.920 15.070 16.340 17.750 19.240 20.870 22.690 24.570 26.640 28.900 31.370
4 11.320 12.290 13.300 14.450 15.650 16.970 18.420 19.970 21.660 23.520 25.470 27.630 29.980 32.540
5 11.750 12.750 13.810 14.990 16.240 17.620 19.120 20.720 22.480 24.410 26.440 28.680 31.110 33.770
6 12.190 13.230 14.320 15.570 16.850 18.280 19.850 21.490 23.310 25.340 27.440 29.750 32.270 35.040
7 12.680 13.730 14.890 16.140 17.490 18.950 20.610 22.320 24.200 26.290 28.480 30.880 33.520 36.360
8 13.150 14.250 15.430 16.770 18.140 19.660 21.390 23.170 25.110 27.300 29.550 32.050 34.760 37.750
9 13.630 14.790 16.020 17.400 18.840 20.410 22.180 24.020 26.060 28.310 30.670 33.240 36.080 39.180
10 14.170 15.360 16.630 18.070 19.550 21.170 23.030 24.940 27.050 29.390 31.830 34.510 37.450 40.650
11 14.690 15.930 17.260 18.760 20.290 21.990 23.910 25.900 28.080 30.470 33.030 35.800 38.870 42.180
12 15.250 16.550 17.900 19.470 21.060 22.810 24.820 26.870 29.150 31.640 34.280 37.160 40.330 43.760

( Doposud tabulka č. 6, nově č. 3.)

2 000 korun měsíčně navíc pro vytíženou sestru?

Vláda počátkem roku také přislíbila, že od července dostane přidáno 2 000 Kč měsíčně každá zdravotní sestra, která pracuje ve směnném provozu takzvaně u lůžka. V přijaté novele uvedenou čásku nenacházím a jak vidíme, zatím nevznikla žádná nová tabulka pro anděly v modrých šatech a bílých zástěrách, takže máme důvody k pochybnostem. Ale snad aspoň zdravotní sestry a bratři dostanou všechno, co bylo přislíbeno, když technickým a administrativním zdravotníkům nemocnic zůstanou tarify stejné!

K tématu:

130 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, jakou bych měla mít od ledna 2018 minimalní mzdu, když pracuji jako logoped ve zdravotnictví, konkrétně jako Klinický logoped ve 12. platové třídě – Provádění činnosti v oboru klinické logopedie vykonávané po zařazení do specializačního vzdělávání pod odborným dohledem, pracuji jako zaměstnanec v soukromé ambulanci. Nějak se v těch tabulkách ztrácím. Předem děkuji za radu.

 2. Dobrý den,
  od kdy dojde k účinnosti platové tabulky č. 1, kam spadají ne-zdravotničtí pracovníci (THP zaměstnanci) nemocnic, od 1.11.2017 nwbo až společně s lékaři a zdravotníky od 1.1.2018?
  Děkuji za odpověď.

 3. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se stupně navyšují po roce plného uvazku, anebo zda se to vypočítává navýšení po splnění doby trvání jako u plného – tedy pokud mám zkrácený či poloviční, mám nárok na vyšší stupeň po roce, nebo po poce a půl či dvou? Děkuji.

 4. Dobrý den, bude se listopadové 10% zvýšení platu týkat i sociálních pracovníků či pečovatelek, jimž byla mzda zvýšena už k 1.7.2017 o 23 %? Moc děkuji za reakci.

 5. Hana
  Dobrý den. Mohu se zeptat do které platové tabulky patří školní asistent, když je brán jako nepedagogický pracovník?
  Děkuji za odpověď.

 6. dobry den jsem kuchařka v nemocnici s přisp.org měla jsem 12/6 plat tabulkce 17930Kč a nyní v jaké plat tabulce budu? roky praxe narustaji a plat?

 7. Dobrý den, dostala jsem nabídku pracovat jako vychovatelka na 1. st. ZŠ. Pracuji 27 let, vždy jsem pracovala v kanceláři (asistentka, účetní apod.). Práce vychovatelky je na odpolední úvazek, čili částečný. Jaký přibližně plat by mi tedy podle tabulek odpovídal?

 8. Dobrý den, jaký máte názor na následující situaci? Ředitel sociálního zařízení vnitřním předpisem zařadí pracovníky 5. platové třídy do 12., ostatní pracovníky nechá v jejich stávajících třídách (v 7. a zdravotní sestry v 9.). Předem díky za odpověď. Honza

  • Dobrý den, Honzo, podle mého názoru musí platová třída reflektovat nejobtížnější vykonávanou práci, podle příslušného oficiálního katalogu. Takže pokud zaměstnanec dostane podstatně těžší úkoly, logicky povýší taky výdělkem. Ale jestli Váš zaměstnavatel chtěl někomu hodně přidat za stejnou práci, měl raději využít osobní příplatek, kde má velmi široké možnosti. Obávám se, že neadekvátně vysoká platová třída není formálně správná, a jakýkoli ředitel v takovém případě riskuje problémy (například kvůli špatnému hospodaření se svěřeným rozpočtem).

   Vycházím primárně ze zákoníku práce, kde v § 122 stojí: „Plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, a to podle tohoto zákona, nařízení vlády vydaného k jeho provedení podle § 111 odst. 2, § 112 odst. 2, § 123 odst. 6, § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřního předpisu. Plat není možné určit jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.“

   A potom pokračuji nařízením vlády č. 564/2006 Sb., kde v § 3 stojí: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací2) (dále jen „katalog prací“), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.“

   • Dobrý den.
    Přesun z platové tabulky č.2 do platové tabulky č. 3 se týká také strážníků obecní policie ?
    Děkuji Honza

 9. Dobrý den, do jaké tabulky patří zaměstnanci soudů? Jedna se o administrativu, například zapisovatelky, protokolující úředníci. Děkuji. Hana

  • Dobrý den, Hanko, soudci mají svoje vlastní tabulky (podrobně pod TÍMTO odkazem), ale ostatní „zaměstnanci u soudů a státních zastupitelství“ jsou vládním nařízením jmenovaní v rámci aktuální platové tabulky č. 2 (vizte výše tady na stránce, tamtéž patří třeba taky strážníci, Akademie věd apod.).

 10. Dobrý den, pracuji jako sociální pracovník placený magistrátem města. Bude se zvýšení platu týkat i mě? Děkuji za odpověď. Libor

  • Dobrý den, Libore, podle mého názoru bohužel ne. Do lepší tabulky č. 3 byl přesunut zaměstnanec, který je:

   „pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb“

   Do platové tabulky č. 2 (která zůstává fakticky stejná) byl přesunut například zaměstnanec, který je: „uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce“, kam patří taky „zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení do obecního nebo městského úřadu“.

   Svoji tabulku s jistotou najdete ZDE podle platové třídy, stupně a tarifu (základního hrubého měsíčního platu), které máte v pracovní smlouvě, respektive na výplatní pásce. Pokud jste doposud patřil do tabulky č. 2, přidáno dostanete. Pokud jste doposud patřil do tabulky č. 4, budete zatím brát stejně (až do listopadu, kdy bude zvýšení plošné pro všechny).

 11. Dobrý den, o kolik procent se zvýší plat kuchařce v ústavu sociální péče? Také o 23 %? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Leono, jde o zvýšení platového tarifu (základního hrubého měsíčního platu) bez osobního ohodnocení a zákonem stanovených příplatků. Uvedu příklad pro 10 let započitatelné praxe a 4. platovou třídu, kam patří třeba: „Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků.“

   V takovém případě byl tarif kuchařky ve veřejném sociálním ústavu do června 11 180 Kč, od července je 12 230 Kč (což znamená navýšení o 9 %) a od listopadu má stoupnout o dalších 10 % (takže zhruba na 13 450 Kč).

 12. Dobrý den, obracím se na vás s dotazem. Letos v červnu (2017) jsem ukončila vyšší odborné vzdělání v oboru Sociální pedagogika a od zří bych měla nastoupit do základní školy jako asistentka pedagoga. Bylo mi sděleno, že spadám do 8. platové třídy 1. stupně. Po mém pátrání jsem ale zjistila, že jelikož mám ukončené vyšší odborné vzdělání měla bych spadat do 9. platové třídy, jelikož 8. třída se týká pouze středního vzdělání s maturitou. Chci se tedy zeptat jak to vlastně je? Mockrát děkuji

 13. Dobrý den, jsem terénní pečovatelka tudíž pracovník v sociálních službách, měla bych tedy dostat přidáno těch 23% chápu. Ale zaměstnavatel se z nějakého důvodu rozhodl nam přidat jen těch 9%. Tudíž místo pracovnika v sociálních službách mě platově zařadil mezi kucharky, uklízečky. Smí to?

 14. Dobrý večer, pracuji v SOUKROMÉM zařízení Domovinka jako pracovník v soc. službách. Ráda bych se Vás zeptala jestli se zvýšení platů týká i nás. Děkuji Petra

 15. Dobrý den,
  rád bych se zeptal kam spadá dle tabulek pracovník v sociálních službách a sociální pracovník, kteří pracují v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Zřizovatelem je magistrát města a jsou tedy zaměstnanci magistrátu. Jsou tito pracovníci úředníky? Přísluší takovýmto zaměstnancům navýšení platu,nebo se na ně zvýšení nevztahuje. Předem děkuji za odpověď.

 16. Dobrý den,
  děkuji za stále aktuální info. Jsem pracovník v soc. službách – terénní péče pečovatelka. Zřizovatel je město. Zatím se vedou živé diskuze v řadách personálu neb jsme ještě platové výměry nepodepisovali. Týká se to i nás? Dle info tady zveřejněných děvčata poučuji, že jistě ano 🙂 neb tabulky a vše je tu tak krásně vystvětleno. Děkuji za tuto práci

 17. Dobrý den, městys jako poskytovatel sociálních služeb zaměstnává (v domě s pečovatelskou službou) pečovatelky. Patří tedy do tabulky č. 3?
  Děkuji za odpověď

 18. Dobrý den ,pracuji ve škole -v příspěvkové organizaci. Mám třídu 9, stupeň 11, dosud základní plat 21 000,- kč -jaký bude po navýšení od 1.7.2017 ? Děkuji Marie

  • Dobrý den, Evo, platové třídy zdravotních sester jsou popsané pod TÍMTO odkazem. Záleží na nejodpovědnější vykonávané činnosti. Například do 10. třídy, nebo eventuálně ještě výše, patří všeobecná sestra, která má aspoň občas na starosti: „Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.“

   Základní hrubý měsíční plat zjistíme z tabulky, která aktuálně patří většině zdravotnických pracovníků, vizte výše ve článku. Podle mého názoru nevadí, že spadáte pod Ministerstvo průmyslu. Dotyčná tabulka totiž podle vládního nařízení a zákona o zdravotních službách náleží například „zdravotnickému pracovníkovi, který poskytuje zdravotní služby“ neboli „zdravotní péči“.

   • Děkuji za odpověď. Jsem zařazena do nové tabulky č. 1 pro špatně placené lidi – s odůvodněním, že v jeslích už nemusí být sestry, ale stačí chůvy. Připadá mi to nespravedlivé, pracovní smlouvu mám na sestru u dětí. Můžete mi, prosím, poradit? Děkuji.

    • Evo, záleží, co konkrétně děláte, respektive co po Vás zaměstnavatel prakticky chce.

     Zákoník práce říká (§ 123 odst. 2): „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.“

     A nařízení vlády č. 564/2006 Sb. upřesňuje: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací2) (dále jen „katalog prací“), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.“

     Takže název pozice ve smlouvě asi nestačí :-(.

 19. Dobrý den,
  vidím dobře, že v tabulce ped. pracovníků v třídě 9 stupeň 7 se NIC nezměnilo? Uvedený tarif jsem měla doposud.

 20. Dobrý den, zajímá mě výběrové řízení, vypsané městským úřadem. Pokud nabízí 8. platovou třídu a mám více jak deset let praxe, jakou základnu bych dostala? Děkuji za odpověď.

 21. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jsem účetní v mateřské škole – příspěvková organizace, dle jaké tabulky bych měla být ohodnocena?
  Děkuji

 22. Dobrý den, pracuji v sociálních službách jako finanční asistentka, nyní je můj plat 18 610 Kč /třída 8, stupeň 11/, můžete mi prosím říct do jaké tabulky budu patřit a o kolik si polepším? Ačkoli pracuji v sociálních službách 23 procentní zvýšení, vzhledem k funkci,kterou zastávám se mě asi netýká, že

  Děkuji za odpoveď, Irena

 23. Dobrý den, prosím o radu. Kolik budu brát jako vedoucí stravování s nulovou praxí při desetihodinové týdenní pracovní době? Děkuji.

  • Dobrý den, Gábino, pravděpodobně budete v 6. nebo 7. platové třídě (záleží na nejtěžší vykonávané činnosti – vizte podrobnosti pod TÍMTO odkazem; do 7. nutně patří například i „zajišťování výroby náročných specialit“). Pokud půjde například o příspěvkovou organizaci, řídíme se bohužel nejchudší tabulkou, kde byste v 6. platové třídě při nulové praxi měla základní tarif 11 940 Kč hrubého měsíčně. Při čtvrtinovém úvazku vychází pouhých 2 985 Kč hrubého měsíčně. + Příplatek aspoň 5 % (dohromady tedy minimálně 3 134 Kč hrubého měsíčně) za vedení a zaměstnavatel může dávat osobní ohodnocení klidně i ve výši 100 % základního tarifu, což se ovšem obvykle neděje.

 24. Dobrý den, chci se zeptat na platové zařazení pečovatelů v Domově seniorů…avizované přidání o 23% se včerejším prohlášením ministryně Marxové smrsklo najednou o 950kč hrubého…děkuji za odpověd

 25. dobrý den, prosím, do nynějška jsme jako příspěvková organizace ministerstva (administrativa) vycházeli z platové tabulky č. 1, která se má nyní rušit (vycházeli jsem prý z jiné tabulky než ministerstvo). pod jakou tabulku budeme nyní náležet, bude teď jednat o totožnou jakou bude užívat ministerstvo? moc děkuji

 26. dobrý den, prosím, když do nynějška jsem byla zaměstnaná v příspěvkové organizaci ministerstva a měla jsem tabulkový plat podle platové tabulky číslo 1 (platy u nás byly rozdílné oproti ministerstvu protože jsme používali jinou platovou tabulku).. kam budu nyní spadat, do stejné kategorie jakou používá ministerstvo? nikde nemohu najít na jakou tabulku se změnila dřívější tabulka č. 1..? moc děkuji za odpověď

 27. Dobrý den, jsem zaměstnána v Domově pro seniory (Domov se zvláštním režimem) jako všeobecná sestra (registrovaná). Pracuji v jednosměnném provozu s nerovnoměrně rozvrženými směnami, dle plánu služeb. Mám 12ti hodinové denní směny (soboty, neděle, svátky), občas střihnu noční směnu. Zaměstnavatel mi tvrdí, že na příspěvek 2 000 Kč pro vytíženou sestru nemám nárok. Má pravdu? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Lenko, podle mých informací bohužel na příspěvek 2 000 Kč nárok nemáte. Je totiž podmíněn především následujícím popisem práce: „Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.“

 28. Dobrý den, prosím o radu. Kolik budu brát jako vedoucí stravování s nulovou praxí při desetihodinové týdenní pracovní době? Děkuji

 29. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat… Pracuji ve státním léčebném ústavu, který patří pod kraj. V léčebně se nachází zdravotnická lůžka i lůžka sociální. Práci vykonávám 9 let. Mám certifikát sanitáře a sociálního pracovníka. Pracuji na sociálních lůžkách, kde je 90% pacientů ležících. Občas zaskakuji na zdravotních lůžkách v roli sanitáře cca 2x do měsíce. Pracuji ve směnném nepřetržitém provozu (na noční směně sloužím sama). Můj tarif v současnosti je 5/9 tzn. 14 840,- + příplatek za směnnost 400,-, + příplatek za sobotu, neděli, svátek + noční. celkově mám cca 20 000,- hrubého. Na dotaz, jestli nám bude přidáno, mi bylo sděleno, že ne, protože jsem sociální pracovník ve zdravotnickým zařízení, který prý na to nemá nárok („že prý máme dost“).
  Myslíte, že mám nárok na zvýšení tarifu?
  Předem děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne

  S pozdravem

  Renata

 30. Dobrý den, moje manželka v současné době pracuje ve školce jako uklízečka v 2.PT. Na dotaz, jak to bude se zvýšením platu od 1. července, bylo ředitelkou školky jakožto nadřízenou sděleno, že to nebude odpovídat výši dle nařízení vlády, nýbrž „pár korun“. Zřizovatelem je město. Je možné, aby ředitelka nerespektoval již zmiňované nařízení vlády? Případně, že tak učiní, doporučujete rozhodnutí o zvýšení platu podepsat, a poté se odvolat či naopak. Pokud o odvolání bude rozhodovat ředitelka, tak zřejmě toto zamítne, pak je nejspíš nutné obrátit se na zřizovatele. Děkuji za odpovědi.

 31. Dobrý den, a co pracovnice OSPOD (orgánu sociálně-právní ochrany dětí)? V pracovní smlouvě má druh vykonávané činnosti: referent veřejné správy.

  • Dobrý den, Lukáši, pokud je pracovník OSPOD zaměstnancem obce, pravděpodobně byl doposud placen podle tabulky č. 4 (nově č. 2), která od 1. července 2017 zvýšena není, teď dostali přidáno úplně nejhůře ohodnocení lidé (ze starých tabulek č. 1 a 2) a taky někteří zdravotničtí pracovníci. Ale premiér Bohuslav Sobotka už oznámil, že vláda připravuje další plošné zvyšování platů od 1. listopadu 2017.

 32. Když zaměstnavatel jednou přiznal zaměstnanci nejvyšší možný stupeň – třída 5/12, jelikož to bylo myslím v roce 2010 možné a to dle svého vnitřního platového tarifu, může nyní přepočíst praxi jednotlivým zaměěstnancům a zařadit zpátky dle praxe to stupně, do kterého zaměstnanec patří? Jsme příspěvková organizace a zřizovatel nám na navýšení finance nepřidá a my nemáme na to, abychom všm zamětnancům přidali nejméně 4 tis. Kč.

 33. Dobrý den lenka ptacnikova mám super hrubou mzdu 26000 a hrubou 19500 delam v samopsich odbornou pecovatelku kde je soukromí sektor.kolik bych měla.dostat přidáno.děkuji

 34. Dobrý den, jsem zdrav,asistentka a ukončila jsem Bc. .Chci se zeptat zda už jsem měla nárok na vyšší plat v době studia anebo mám až teď po ukončení studia na Bc. zajít na mzdovku a oznámit a pak se mi zvýší plat? Pracuji ve zdravotnicví 5 let. Děkuji

 35. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaký plat bych měl dostávat ve veřejné – ,,státní“ nemocnici?
  Jsem ošetřovatel, právě jsem nastoupil do zaměstnání, skončil jsem studium. Bohužel si ale nevzpomínám, jaké jsem dostal zařazení – nemám aktuálně u sebe smlouvu.
  Pracuji na kardiologii u lůžka, a to přesně dle mých kompetencí.
  Kde bych měl být správně zařazen? Děkuji mnohokrát za odpověď!

 36. Dobrý den, budou zvýšeny mzdy úředníkům? Nemohu nikde najít informace, zda také dostaneme k platu něco navíc.

  • Dobrý den, Radko, tady máte odpověď přímo z Ministerstva práce a sociálních věcí: „Tohle téma je stále ještě otevřené a premiér několikrát v médiích avizoval, že o navýšení platů státním zaměstnancům se bude ještě jednat. Navýšení by mělo být buď diferencované anebo plošné. Bude záležet na dohodě mezi vládou a odbory.“ (Petr Sulek, tiskový mluvčí MPSV)

 37. Dobrý den, pokud jsem doposud na pozici sociální pracovnice placena podle tabulky č. 2 (10/6 = 18940 Kč), jaký plat mi bude náležet od 1. 7. 2017? Děkuji za odpověď.

   • Dobrý den, děkuji za odpověď, jenom ještě k osobnímu ohodnocení – myslela jsem, že se tabulky týkají pouze základu a že osobko nám zůstane v původní výši. Nebo ne? Díky moc za erudované odpovědi.

    • Martino, omlouvám se. Měl jsem v odpovědi chybu, kterou jsem právě opravil. Ano: 23 310 Kč/měsíc hrubého = základní platový tarif, teprve k němu zaměstnavatel podle svého názoru přidává, nebo nepřidává osobní ohodnocení + eventuální zákonem předepsané příplatky za náročnější pracovní podmínky. Ale bohužel „osobko“ nemusí nutně zůstat stejné jako doposud, záleží na šéfech.

     (Původně jsem popletl pravidla pro platové tarify a zaručené mzdy; v soukromém sektoru totiž například do minimální mzdy počítáme i osobní ohodnocení.)

 38. dobrý den,
  chci se zeptat, zda se zvýšení platů od 1.7.2017 týká i zaměstnanců odměňovaných podle přílohy č.1 nař.vlády 564/2006Sb, jsou to zaměstnanci uvedení v§5odst.1, jedná se o Služby města, př. pracovníci úklidu města, řidiči.

 39. Dobrý den, pracuji jako pracovník v sociálních službách v organizační složce příslušného městského úřadu. Na úřadu pracuje řada sociálních pracovníků na OSVZ, OSPODu. Týká se navýšení platů od července a sloučení do jedné tabulky nás všech, popřípadě koho se toto zvýšení platu týká?? Děkuji za odpověď

 40. Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda dostanou přidáno i zaměstnanci městských úřadů, jako například údržbář,řidič a podobně. Nechápu proč se přidává hlavně učitelům, zdravotníkům, policistům a vojákům. To zaměstnanci na úřadech nic nedělají? Vždyť mzdy se tam pohybují kousek nad minimální mzdou. Děkuji za odpověď.

 41. Dobrý den pracuji jako uklízečka u Policie ČR 29 let patřím do 2 /12 chci se zeptat zdali i můj plat stoupne vedoucí tvrdí že nikoliv děkuji za odpověď Marta

 42. Dobrý den pracuji 29 let jako uklízečka u Policie ČR patřím do 2/12 chci se zeptat zdali i můj plat stoupne můj vedoucí tvrdí že nikoliv děkuji Marta

 43. Dobrý den, mohl bych požádat o doplnění do tabulek k těm stupňům i to, na jakou se vážou délku praxe. Bylo by to tak přehlednější. Děkuji.

 44. Dobrý den, mohl bych poprosit o přidání do tabulky k těm stupňům pro větší přehlednost i to, jaká musí být délka praxe. Děkuji.

 45. Dobrý den,
  prosím o informaci jaké je nové číslo nařízení vlády pro veřejný sektor od 1. 7. 2017. Na stránkách MPSV jsem zatím nové nařízení nenašla. Děkuji Jitka.

 46. Pane Woff, pokud to době chápu, tak se změna platových podmínek nebude týkat všech zaměstnanců ve služebním poměru, i když vykonávají sociální práci?

 47. Dobrý den, pracuji jako pečovatelka v soukromém dome pro seniory. Soukromníci nemusí svým zaměstnancům přidávat ? Děkuji, Olga.

  • Dobrý den, paní Hájková, pokud jde například o příspěvkovou organizaci, patří zaměstnanci v kultuře do nejchudší tabulky, která je tady uvedena hned jako první úplně nahoře.

 48. Dobrý den,
  zajímalo by mě, zda se navýšení platů týká i sociálních pracovnic na městských úřadech, které pracují na OSPOD. Pro tuto práci musíme rovněž plnit podmínky dle zákona 108/2006 – vysokoškolské vzdělání dle zákona atd. Děkuji za odpověď.

 49. Dobrý den pane Petře,
  pracuji 17 let jako pečovatelka,dohadujeme se v práci s kolegyněmi o kolik budeme mít přidáno a do jakých tabulek budeme patřit,ted 5/11,děkuji za odpověď. Eva S.

 50. Dobrý den všem, dnes jsem článek aktualizoval podle varianty, kterou definitivně schválila vláda.

  • Dobrý den,
   pokud tomu dobře rozumím – pracuji jak sociální pracovnice v 10 třídě, a je tedy reálné že bych již v červenci měla dostat výplatu dle nové tabulky, kdy 10 třídě odpovídá těch 19 360?
   Děkuji

  • Chtěla jsem se zeptat, zda vámi zveřejněné platové tabulky jsou od 1.7.2017 platné. Nikde jsem ještě nenašla oficiální přílohy k nařízení vlády 564/2006 s platností od 1.7.2017. Děkuji Jana Kollmannová

  • Dobrý den. Slibované zvýšení technickým pracovníkům v sociálních službách konkrétně údržbářům podle nových tabulek nevidím. Jednalo se o tarifní třídu 4 a stupeň 6, podle nových tabulek stále stejná částka 🙁

  • Dobrý den, psychologové pracující v zařízení sociálních služeb spadají do které z uvedených tabulek, Děkuji za odpověď. Blažena

  • Dobrý den, do které z uvedených tabulek spadají psychologové pracující v organizacích zařazených do sítě poskytovatelů sociálních služeb? Děkuji

  • Dobrý den, prosím vás, nevíte, kde zjistím výsledek včerejšího jednání?

   Jednání o platech pro občanské zaměstnance HZS ČR
   Dne 21. června 2017 se od 15 hodin uskuteční další jednání předsedů odborových svazů zastupujících zaměstnance rozpočtové sféry s premiérem Vlády ČR Mgr. Bohuslavem Sobotkou o navýšení platů. Toto jednání navazuje na předchozí jednání, které se uskutečnilo 26. dubna na téma Mzdy a kterého se zúčastnili ministryně práce a sociálních věcí Mgr.Marksová, náměstek ministryně práce a sociálních věcí JUDr. Hůrka a předseda ČMKOS a Josef Středula se zástupci odborových svazů. Při posledním jednání jsme požadovali stejný růst tarifních platů jako pro příslušníky tj. o 10%. Občanští zaměstnanci jsou dlouhodobě nedostatečně odměňováni za svoji práci bez které by příslušníci nemohli vykonávat službu. Proto bude Odborový svaz hasičů požadovat na tomto jednání aby došlo k navýšení tarifů o 10% alespoň od měsíce září 2017. Na toto jednání jsou přizváni místopředseda vlády a předseda KDU – ČSL Pavel Bělobrádek, ministr financí Ivan Pilný a předseda hnutí ANO 2011 Andrej Babiš. Zdeněk J. Oberreiter, předseda OS hasičů.“

   Moc děkuji.

   • Dobrý den, Lenko, vláda na jaře opakovaně informovala, že od července 2017 budou platy hasičů i policistů zvýšeny o 10 %. Aktuální tarify najdete vždycky pod TÍMTO odkazem, stránku obnovím právě začátkem příštího měsíce. Výsledky včerejší schůzky jsem nikde nenašel, předpokládám však, že kdyby došlo k další valorizaci platů, politici i odbory by se okamžitě svým úspěchem pochlubili.

 51. Dobrý den,
  do jaké tabulky budou od 1. 7. 2017 patřit nepedagogičtí pracovníci ve školách?
  Děkuji za odpověď Ivana Ekslerová

 52. Dobrý den Já se vtom nějak nemohu zorientovat. Můžete mi prosím říci kolik bych měl brát podle nové platové tabulky pro nepedagogické pracovníky. Pracuji jako údržbář/školník a nyní patřím do 6 platové třídy stupně 2 a zde mám 11320 hrubého podle dnešní platové tabulky pro nepedagogické pracovníky. Děkuji

 53. Dobrý den, pracuji v sociální sféře jako provozní vedoucí v jídelně pro důchodce, kde jsou obědy podávány jednak v jídelně, ale rozváží se i přímo klientům domů. Chtěla bych se zeptat, zda také mně v červenci stoupne plat a jestli ano, tak o kolik procent. Děkuji za odpověď. V.

  • Dobrý den, paní Vaníčková, pokud jste oceňovaná podle platových tabulek (tedy nejste zaměstnaná například v soukromé firmě – s.r.o. apod.), měla byste dostat přidáno. Když porovnám třeba nejnižší tarif ve Vaší staré a nové tabulce (č. 1), vychází mi valorizace o 9 %.

   • Dobrý den, mohu se zeptat jak to je u nestátních neziskových organizací – konkrétně o. p. .s ?? Pracovníkům v takovýchto organizacích se toto zvýšení zřejmě netýká, že?

 54. Dobrý den, pane Woffe, a jak zařadit ředitele organizace, která poskytuje sociální služby? Ten bude taky patřit do nejhůře oceněných zaměstnanců? 🙂

  • Dobrý den, paní Silvie, ano, souhlasím s Vámi: Pokud pan ředitel sám není sociální pracovník, ani úředník ve služebním poměru apod., měl by být od července v tabulce, která byla doposud číslovaná jako 3. – nově bude 1.

 55. Dobrý den, prosím o radu. Doposud jsem zaměstnanec MŠ jako učitelka 9/6. Od září bychom měly přejít do jeslí. Do jaké platové tabulky tedy budeme patřit. Děkuji předem za odpověď.

 56. Dobrý den,
  pracuji jako pracovník přímé péče ošetřovatelka) v domově pro seniory bez praxe, tak se Vás chci zeptat, do jaké tabulky bych měla popřípadě od 1. 7. 2017 patřit.
  Děkuji za odpověď.

 57. Přeji hezký chtěla bych se zeptat v jaké tabulce bude administrativní pracovník v justici a jestli též dostaneme od července přidáno, jestli se návrh schválí.

  Děkuji Helena

 58. Dobrý den, mám dotaz ohledně zařazení do platové třídy. Netuším ani do jaké tabulky patřím. Jedná se o pracovní pozici hospodářka v mateřské škole. Náplní práce je administrativa, školné, stravné, vedení pokladny, sestavování jídelníčků, atd. Vzdělání úplné střední odborné s maturitou. Délka započtené praxe je cca 18 let. Dále mne zajímá, zda je již schváleno avizované zvýšení platů od 1.7.2017 a zda je u této pozice nárok na osobní ohodnocení. Děkuji Vám za odpověď.

 59. Dobrý den, takže jak vidím, avízované zvýšení zaměstnancům v kultuře se nekoná. Dále budeme mít ty nejubožejší tabulky a dělat něco málo nad minimální mzdou. Děkuji za info.

 60. Dobrý den,
  pracuji jako asistent pedagoga,již dva roky.Předtím jsem pracovala jako asistent v sociálních službách.Měl by být můj plat ovlivněn tím,že nemám maturitu?
  A v jaké třídě bych měla být zařazena.
  Děkuji za odpověď
  Kateřina

 61. Je červencové navýšení platů jisté, nebo jde zatím jenom o návrh? Pracuji v kultuře a patřím do tabulky č. 1.

  • Marcelo, pravděpodobný výsledek avizovaných červencových změn můžete vidět nahoře, ve článku. Definitivní rozhodnutí však vláda zatím neučinila, doposud ani není naprosto jisté, zda k nějaké valorizaci platů opravdu dojde.

 62. Dobrý den jako uklízeč v příspěvkové organizaci si také dle nových tabulek polepším? V současnosti mám tab.2, stupeň 12, 11900,-.

 63. Dobrý den,
  jsem zaměstnaná ve školství jako vedoucí ŠJ.a administrativní pracovník. do jaké tabulky bych měla patřit a kuchaři? od 1.7. děkuji K

 64. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jak to bude s nepedagogickými (správními) pracovníky ve školství?
  Děkuji za odpověď
  Hájková

 65. Dobrý den, jsem zaměstnaná jako sociální pracovník v sociálních službách. Chápu tedy správně, že bych měla patřit do tabulky č. 3, zveřejněné tady ve článku? Pokud ano, bude ještě navýšena o několik procent, nebo získám „pouze“ přeřazením a zvednutím základu (v mém případě o 1 000 Kč)? Respektive, jde o tabulku konečnou, nebo ještě před dalším letošním procentuálním přidáním?

  • Jano, ano, jakožto sociální pracovnice ve veřejném zařízení bystě měla nově patřit do platové tabulky č. 3.

   Ale nevím o tom, že by při červencovém přeřazování zaměstnanců mezi tabulkami mělo dojít zároveň také k procentuální navýšení jednotlivých tarifů. Osobně předpokládám, že vláda další valorizaci platů nechá na později – pravděpodobně na čas těsně před volbami, kdy oznámí, že od listopadu nebo ledna zase lidem přilepší. Častějším přidáváním po troškách zaplní mediální prostor, a tedy získá reklamu efektivněji, než kdyby rozdala všechnu „nadílku“ jednorázově, hned najednou.

 66. Mohu Vás ubezpečit, že i v tom veřejném sektoru, kde jsou placeni zaměstnanci dle báječné tabulky č. 4 (kteří jsou podle ní odměňováni, protože je zákoníkem práce a zákonem o úřednících stanoven větší rozsah omezení a povinností než ostatním), zaměstnancům doplácíme do zaručené mzdy.
  Ani ten báječný průměrný plat třeba ze březen brutto 20616 Kč nikoho neomráčí. Prostě dobří pracovníci odchází, nahrazujeme kým se dá, pokud je vůbec kým.

 67. Dobrý den, prosím, nevíte, zda od 1.7.2017 bude o avizovaných 10 % zvýšena i tabulka č. 4 (civilní zaměstnanci u Hasičského záchranného sboru)? Děkuji.

  • Lenko, podle mých informací se avizované červencové navýšení tabulky č. 4 netýká. Zvednuty budou především nejchudší stupnice č. 1 a 2 a přidáno možná dostanou taky někteří zdravotníci. Ale je před volbami, takže vláda může nakonec udělat radost i ostatním, pokud ucítí velký zájem :-).

 68. Ráda bych se zeptala zda od 1.7.2017 nastane přidání platu i pro obor zdravotnický asistent ve směnném provozu u lůžka v nemocnici která je a.s. Děkuji za odpověď o popřípadě odkaz kde se o tom mohu dozvědět vice

 69. Dobrý den, už víte něco přesnějšího o zvýšení mzdy pro pracovníky v sociálních službách? Vedou se diskuse, zda od července bude nějaké procento navíc, ale zatím ani můj zaměstnavatel neví nic. Děkuji.

 70. Dobrý den,
  začala jsem pracovat jako vychovatelka ve věznici, mám zatím jen 9. platovou třídu, ale až si dodělám pedagogické minimum, tak bych měla mít normálně 10. Mohla bych vědět jaká mzda by tomu měla odpovídat? Myslela jsem, že budu mít ty platové třídy jako mají vychovatelé, ale mám tu základní a nevím proč. Děkuji za vysvětlení.

 71. Dobrý den,
  obracím se na Vás s otázkou ohledně platových tarifů. Jsme poskytovatelé zdravotních služeb Hospic Frýdek-Místek, příspěvková organizace, spadající pod zřizovatele Statutární město Frýdek-Místek.
  Prosím o objasnění platového tarifu dle § 5 . Doposud jsme používali platové tarify z tabulky dle §5 odst. 1. Prosím o sdělení skutečnosti, zda tuto tabulku používat i nadále, nebo se řídit jinou. Z výkladu to není zřejmé. Pro ujištění správnosti raději pokládám tento dotaz.
  A jak by to mělo být od července 2017

 72. pracuji v nemocnici přisp org,jsem v plat tři 6 a stup 12 to jest 17920kč jak kuchařka,prace sob a ned a svátky,8 hod deně,vaříme snidaně, obědy večeře a specialni dietni jidla,jako bezlebkove,vegetarianské atd.jak to bude tet jak bedeme zařazeny do platovych tabulek a co bude noveho.Mám odpracováno 36 roku praxe v oboru.

 73. Dobrý den všem návštěvníkům. Dnes jsem stránku, původně zveřejněnou v prosinci 2016, aktualizoval. Přikládám svoje tučně zvýrazněné otázky, které jsem zaslal na Ministerstvo práce a sociálních věcí – a následné odpovědi tiskového mluvčího Petra Sulka a náměstka Petra Hůrky, aby bylo jasnější, z čeho jsem při úpravách článku vycházel.

  Tušíte už, které platové stupnice budou zrušeny, respektive která platová stupnice bude platit od července pro nízkopříjmové zaměstnance ve veřejných službách?

  Měly by být zrušeny stupnice uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nejnižší stupnicí by poté měla být aktuální stupnice platových tarifů uvedená v příloze č. 3, podle které jsou odměňováni nezdravotničtí zaměstnanci (tj. zaměstnanci zajišťující administrativu a provozní činnosti). Tím by mělo dojít k navýšení platových tarifů zaměstnanců v kultuře, nepedagogických zaměstnanců ve školství, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, jakož i dalších zaměstnanců zajišťujících v sociálních službách ekonomické a provozní práce, zaměstnanců územních samosprávných celků zařazených v organizačních složkách a některých příspěvkových organizacích, kteří zajišťují např. technické služby, správu komunikací, bytového fondu, apod.

  Stupnice platových tarifů v příloze č. 4 zohledňuje, že zaměstnancům, kteří jsou podle ní odměňováni, je zákoníkem práce a zákonem o úřednících stanoven větší rozsah omezení a povinností než ostatním. O jejím zrušení se neuvažuje.

  Součástí návrhu je také sloučení stupnic uvedených v přílohách č. 5 a 6. Pro zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní služby by tak měla platit stejná stupnice, bez ohledu na zaměstnavatele, u kterého jsou tyto služby poskytovány. Výjimkou zůstanou lékaři a zubní lékaři u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a u dalších stanovených zaměstnavatelů, pro které bude platit samostatná (vyšší) stupnice platových tarifů (nyní obsažená v příloze č. 8). Návrh je aktuálně připraven k předložení do meziresortního připomínkového řízení.

  Má MPSV již nějakou představu, jak bude do platových tabulek zahrnuto plánované přilepšení zdravotním sestrám, které mají podle pana ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka dostat od července o 2 000 Kč víc? Zajímá mě, zda zůstanou v dosavadní platové stupnici (aktuálně č. 6) spolu s mnoha dalšími zdravotnickými pracovníky, kterým by tím pádem stouply tarify taktéž.

  V současné době je připravena novela nařízení vlády, jejímž cílem je s účinnosti od 1. července 2017 snížit počet stupnic platových tarifů z devíti na šest, protože současná úprava je v praxi velmi komplikovaná. Do uvedené novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb. by měl být zapracován požadavek Ministerstva zdravotnictví, který se vztahuje na úpravu odměňování zdravotních sester. Zatím však tento požadavek nemáme ze strany Ministerstva zdravotnictví k dispozici.

 74. Dobrý den, rozumím tomu dobře, že jako pracovník v sociálních službách budu patřit do tabulky, kde jsou napsaní kuchaři, uklízečky atd.? Nyní jsem 4/11 což je 14 000 Kč, v nové tabulce vidím zvýšení o 1 240 Kč. Děkuji.

  • Michaelo, pravděpodobně byste měla patřit mezi zaměstnance veřejného sektoru, kteří od července dostanou přidáno. Upřesňující informace jsem právě dostal přímo z Ministerstva práce a sociálních věcí, takže tuto stránku v dohledné době aktualizuji a totéž učiním vždy, jakmile zjistím „z vyšších míst“ něco nového. Ale do července ještě daleko, předvolební boj teprve naplno propukne, takže bych zatím nebazíroval na korunách. Nově by si měly přilepšit taky všechny zdravotní sestry, uvidíme, jestli nakonec nebude navýšení platů celoplošné.

 75. Dobrý den,
  pracuji 11 let jako uklízečka-školnice v mateřské škole, plat.třída3, stupeň 12. Mimo vykonávání činností (uklízeč a školník viz katalog prací), jsem v podstatě celý den ve styku s dětmi: pomoc při oblékání, jídle, hygieně, „k ruce “ p. učitelce – doprovod na výlety atd. Z toho vyplývá i fakt, že jsem vystavena neustálému většímu zdravotnímu riziku od vši dětské počínaje, přes různé virózy, střevní onemocnění až po třeba žloutenku v loňském roce. Množství těchto „dětských“ nemocí se v posledních letech dost výrazně zvýšilo. Neměly by uklízečky v mat. školách mít toto nějak zohledněno? Je rozdíl mezi platem uklízečky např. na ministerstvu, kraj. úřadu apod. a platem uklízečky v mat. škole? Děkuji za opdpověď. Jarka

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno