Nejnovější platové tabulky pro veřejné služby a správu najdete vždycky pod TÍMTO odkazem. (Mzdové tabulky pro podnikatelský sektor naleznete ZDE.). Tady shrneme, na jaké základní hrubé měsíční tarify mají nárok zaměstnanci v listopadu a prosinci roku 2017. Poté, co v polovině letošního roku dostali přidáno nejhůře ohodnocení zaměstnanci ve veřejném sektoru, nyní zažijí lepší časy skoro všichni ostatní. „Pouze“ většina zdravotnických pracovníků musí počkat do ledna 2018, zřejmě kvůli pojišťovnám a úhradové vyhlášce. (Správné zařazení do platové třídy zjistíte podle Katalogu prací, platový stupeň záleží na praxi a vzdělání, samostatnou kapitolou jsou příplatky.)

Zaměstnanci obcí, úřadů a kanceláří v civilním poměru

Adresáty úvodní platové tabulky jsou pracovníci mnoha kanceláří, státních fondů nebo úřadů: například Akademie věd, Grantové agentury, Technologické agentury, České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), České národní banky (ČNB) apod. Patří sem taky strážníci obecní a městské policie, správci chráněných krajinných oblastí a národních parků, nebo učitelé ve školách Ministerstva vnitra. Následující stupnice náleží rovněž členům Policie ČR, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby (BIS), ozbrojených sil, soudů, správních nebo místních úřadů, kteří jsou v běžném pracovním, nikoli služebním poměru.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 9.070 9.850 10.670 11.570 12.530 13.590 14.740 16.000 17.360 18.810 20.450 22.160 24.020 26.070 28.290 30.710
2 9.400 10.210 11.070 12.010 13.040 14.120 15.290 16.610 18.000 19.530 21.210 22.980 24.940 27.040 29.360 31.860
3 9.750 10.610 11.490 12.460 13.520 14.650 15.880 17.240 18.690 20.280 22.050 23.860 25.880 28.080 30.470 33.050
4 10.110 11.000 11.940 12.930 14.040 15.210 16.480 17.900 19.400 21.050 22.860 24.740 26.840 29.130 31.620 34.300
5 10.520 11.420 12.390 13.420 14.570 15.790 17.110 18.580 20.130 21.840 23.720 25.690 27.860 30.220 32.810 35.590
6 10.930 11.850 12.840 13.920 15.120 16.370 17.760 19.300 20.880 22.650 24.620 26.660 28.910 31.350 34.040 36.920
7 11.330 12.320 13.340 14.460 15.680 17.000 18.410 20.010 21.700 23.520 25.560 27.670 30.000 32.550 35.330 38.310
8 11.760 12.780 13.850 15.000 16.280 17.630 19.100 20.770 22.510 24.400 26.510 28.730 31.130 33.770 36.680 39.760
9 12.200 13.250 14.380 15.570 16.900 18.300 19.830 21.550 23.350 25.330 27.500 29.800 32.300 35.060 38.060 41.250
10 12.690 13.780 14.920 16.160 17.550 19.000 20.560 22.380 24.240 26.270 28.540 30.930 33.530 36.380 39.510 42.790
11 13.150 14.270 15.490 16.770 18.220 19.720 21.370 23.240 25.160 27.280 29.620 32.090 34.790 37.760 40.990 44.430
12 13.660 14.820 16.080 17.400 18.920 20.460 22.170 24.120 26.110 28.320 30.750 33.300 36.110 39.180 42.520 46.110

(↑ Oficiálním pořadovým číslem této platové tabulky od 1.11.2017 je 3.)

Pedagogové ve veřejném školství, kromě akademické sféry

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako asistenti pedagoga. Vysoké školy mají obvykle svoje vlastní výměry, podrobnosti najdete ZDE.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 12.310 13.360 14.450 15.660 19.850 24.810 25.020 25.470 26.020 26.650 27.640
2 12.770 13.840 15.050 16.300 20.420 25.030 25.250 25.910 26.570 27.460 28.940
3 13.570 14.760 16.010 17.440 20.960 25.320 25.640 26.250 27.630 28.610 30.500
4 14.510 15.760 17.120 18.530 21.920 25.850 26.430 27.230 28.790 30.710 33.030
5 15.430 16.790 18.230 19.830 22.900 26.650 27.270 28.380 30.580 33.070 36.290
6 16.750 18.210 19.740 21.450 24.520 28.010 28.780 29.950 33.140 35.800 39.220
7 17.220 18.700 20.290 22.050 25.220 28.650 29.400 30.760 33.930 36.700 40.160

(↑ Oficiálním pořadovým číslem této platové tabulky od 1.11.2017 je 7.)

Lékaři, včetně zubních lékařů

Doktoři medicíny byli doposud rozděleni do několika stupnic, ale nyní mají situaci jednodušší. Následující platová stupnice patří lékařům, včetně zubních lékařů, kteří mají pracovní smlouvu ve veřejné sféře (například v příspěvkové organizaci).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 27.110 28.860 32.610 36.540 38.810 41.300
2 27.890 29.720 33.550 37.540 39.920 42.490
3 28.750 30.630 34.520 38.600 41.070 43.720
4 29.590 31.530 35.510 39.680 42.240 45.010
5 30.470 32.500 36.560 40.810 43.480 46.330
6 31.400 33.500 37.640 41.970 44.740 47.700
7 32.370 34.540 38.760 43.220 46.060 49.130
8 33.360 35.620 39.920 44.470 47.450 50.630
9 34.370 36.730 41.120 45.790 48.880 52.160
10 35.450 37.890 42.390 47.150 50.350 53.750
11 36.550 39.100 43.700 48.570 51.880 55.420
12 37.710 40.340 45.040 50.030 53.460 57.150

(↑ Oficiálním pořadovým číslem této platové tabulky od 1.11.2017 je 6.)

Sociální pracovníci a někteří zdravotníci

Přidáno dostává taky většina sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří patří do následující tarifní stupnice, pokud jsou zaměstnaní například v příspěvkové organizaci (nikoli třeba na obecním nebo městském úřadě, ani v okresní správě sociálního zabezpečení, v policii apod.). Stejnou tabulku mají od listopadu rovněž někteří zdravotničtí pracovníci: „ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky“. Ovšem pouze pokud nejde o lékaře.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 11.140 12.080 13.090 14.210 15.390 16.690 18.120 19.660 21.300 23.160 25.080 27.190 29.520 32.030
2 11.580 12.530 13.600 14.770 15.980 17.330 18.800 20.400 22.100 24.020 26.020 28.240 30.620 33.250
3 12.020 13.010 14.110 15.320 16.580 17.980 19.530 21.170 22.960 24.960 27.030 29.310 31.790 34.510
4 12.460 13.520 14.630 15.900 17.220 18.670 20.270 21.970 23.830 25.880 28.020 30.400 32.980 35.800
5 12.930 14.030 15.200 16.490 17.870 19.390 21.040 22.800 24.730 26.860 29.090 31.550 34.230 37.150
6 13.410 14.560 15.760 17.130 18.540 20.110 21.840 23.640 25.650 27.880 30.190 32.730 35.500 38.550
7 13.950 15.110 16.380 17.760 19.240 20.850 22.680 24.560 26.620 28.920 31.330 33.970 36.880 40.000
8 14.470 15.680 16.980 18.450 19.960 21.630 23.530 25.490 27.630 30.030 32.510 35.260 38.240 41.530
9 15.000 16.270 17.630 19.140 20.730 22.460 24.400 26.430 28.670 31.150 33.740 36.570 39.690 43.100
10 15.590 16.900 18.300 19.880 21.510 23.290 25.340 27.440 29.760 32.330 35.020 37.970 41.200 44.720
11 16.160 17.530 18.990 20.640 22.320 24.190 26.310 28.490 30.890 33.520 36.340 39.380 42.760 46.400
12 16.780 18.210 19.690 21.420 23.170 25.100 27.310 29.560 32.070 34.810 37.710 40.880 44.370 48.140

(↑ Oficiálním pořadovým číslem této platové tabulky od 1.11.2017 je 5.)

Většina zdravotnických pracovníků (zatím) přidáno nedostane

Většina nelékařských zdravotnických pracovníků patří do následující platové tabulky. Od 1.11.2017 tedy ještě přidáno nedostanou, zřejmě kvůli veledůležité úhradové vyhlášce, která bývá aktualizovaná vždycky teprve od Nového roku. (Křivdíme zdravotním pojišťovnám, když podezíráme jejich lobisty, že tady blokují valorizaci platů?). Jde tedy například o sestry, sanitáře, záchranáře a řadu dalších andělů v lidské podobě.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10.120 10.980 11.900 12.910 13.990 15.170 16.470 17.870 19.360 21.050 22.800 24.710 26.830 29.110
2 10.520 11.390 12.360 13.420 14.520 15.750 17.090 18.540 20.090 21.830 23.650 25.670 27.830 30.220
3 10.920 11.820 12.820 13.920 15.070 16.340 17.750 19.240 20.870 22.690 24.570 26.640 28.900 31.370
4 11.320 12.290 13.300 14.450 15.650 16.970 18.420 19.970 21.660 23.520 25.470 27.630 29.980 32.540
5 11.750 12.750 13.810 14.990 16.240 17.620 19.120 20.720 22.480 24.410 26.440 28.680 31.110 33.770
6 12.190 13.230 14.320 15.570 16.850 18.280 19.850 21.490 23.310 25.340 27.440 29.750 32.270 35.040
7 12.680 13.730 14.890 16.140 17.490 18.950 20.610 22.320 24.200 26.290 28.480 30.880 33.520 36.360
8 13.150 14.250 15.430 16.770 18.140 19.660 21.390 23.170 25.110 27.300 29.550 32.050 34.760 37.750
9 13.630 14.790 16.020 17.400 18.840 20.410 22.180 24.020 26.060 28.310 30.670 33.240 36.080 39.180
10 14.170 15.360 16.630 18.070 19.550 21.170 23.030 24.940 27.050 29.390 31.830 34.510 37.450 40.650
11 14.690 15.930 17.260 18.760 20.290 21.990 23.910 25.900 28.080 30.470 33.030 35.800 38.870 42.180
12 15.250 16.550 17.900 19.470 21.060 22.810 24.820 26.870 29.150 31.640 34.280 37.160 40.330 43.760

(↑ Oficiálním pořadovým číslem této platové tabulky od 1.11.2017 je 4.)

Ostatní personál zdravotnických zařízení

Sem patří lidé, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu s veřejným „poskytovatelem zdravotních služeb“, ale sami nejsou lékařskými pracovníky. Hovoříme tedy například o kuchařkách, řidičích, uklízečích nebo instalatérech ve státních nemocnicích.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.960 8.640 9.370 10.140 11.000 11.940 12.940 14.040 15.230 16.540 17.930 19.450 21.080 22.870 24.840 26.930
2 8.240 8.950 9.710 10.530 11.410 12.380 13.440 14.560 15.820 17.150 18.620 20.190 21.880 23.740 25.780 27.940
3 8.570 9.300 10.080 10.930 11.860 12.840 13.940 15.130 16.410 17.810 19.320 20.950 22.720 24.630 26.760 29.000
4 8.890 9.640 10.480 11.350 12.310 13.340 14.470 15.690 17.040 18.480 20.050 21.740 23.570 25.570 27.770 30.090
5 9.220 10.010 10.860 11.760 12.780 13.830 15.010 16.300 17.680 19.200 20.790 22.540 24.460 26.530 28.800 31.230
6 9.590 10.380 11.280 12.230 13.260 14.380 15.590 16.910 18.350 19.930 21.600 23.410 25.380 27.540 29.900 32.410
7 9.940 10.800 11.710 12.690 13.770 14.910 16.170 17.540 19.050 20.670 22.410 24.290 26.340 28.570 31.020 33.620
8 10.320 11.210 12.140 13.160 14.280 15.470 16.790 18.200 19.760 21.440 23.250 25.210 27.340 29.660 32.190 34.890
9 10.720 11.630 12.610 13.680 14.840 16.060 17.430 18.890 20.510 22.270 24.140 26.150 28.360 30.770 33.410 36.210
10 11.110 12.070 13.080 14.180 15.390 16.670 18.100 19.610 21.290 23.100 25.050 27.140 29.440 31.930 34.650 37.570
11 11.540 12.530 13.580 14.710 15.980 17.300 18.790 20.350 22.080 23.970 26.000 28.180 30.540 33.140 35.970 38.990
12 11.980 13.020 14.120 15.270 16.580 17.930 19.510 21.110 22.930 24.890 26.980 29.240 31.700 34.380 37.330 40.460

(↑ Oficiálním pořadovým číslem této tarifní stupnice je 2.)

Do „univerzální“ platové tabulky od 1.11.2017 patří dělníci nebo umělci

Závěrečná tarifní stupnice připadne zaměstnancům ve veřejném sektoru, kterým nepasují předchozí platové tabulky: například nepedagogickým pracovníkům ve školství nebo umělcům. Takže tady najde svůj osud mnoho školních kuchařek, školníků, dělníků, ale taky redaktorů, knihovníků, kaplanů, režisérů, dramaturgů, dirigentů, sbormistrů, herců, choreografů a baletek.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8.760 9.510 10.310 11.160 12.100 13.140 14.240 15.450 16.760 18.200 19.730 21.400 23.190 25.160 27.330 29.630
2 9.070 9.850 10.690 11.590 12.560 13.620 14.790 16.020 17.410 18.870 20.490 22.210 24.070 26.120 28.360 30.740
3 9.430 10.230 11.090 12.030 13.050 14.130 15.340 16.650 18.060 19.600 21.260 23.050 25.000 27.100 29.440 31.900
4 9.780 10.610 11.530 12.490 13.550 14.680 15.920 17.260 18.750 20.330 22.060 23.920 25.930 28.130 30.550 33.100
5 10.150 11.020 11.950 12.940 14.060 15.220 16.520 17.930 19.450 21.120 22.870 24.800 26.910 29.190 31.680 34.360
6 10.550 11.420 12.410 13.460 14.590 15.820 17.150 18.610 20.190 21.930 23.760 25.760 27.920 30.300 32.890 35.660
7 10.940 11.880 12.890 13.960 15.150 16.410 17.790 19.300 20.960 22.740 24.660 26.720 28.980 31.430 34.130 36.990
8 11.360 12.340 13.360 14.480 15.710 17.020 18.470 20.020 21.740 23.590 25.580 27.740 30.080 32.630 35.410 38.380
9 11.800 12.800 13.880 15.050 16.330 17.670 19.180 20.780 22.570 24.500 26.560 28.770 31.200 33.850 36.760 39.840
10 12.230 13.280 14.390 15.600 16.930 18.340 19.910 21.580 23.420 25.410 27.560 29.860 32.390 35.130 38.120 41.330
11 12.700 13.790 14.940 16.190 17.580 19.030 20.670 22.390 24.290 26.370 28.600 31.000 33.600 36.460 39.570 42.890
12 13.180 14.330 15.540 16.800 18.240 19.730 21.470 23.230 25.230 27.380 29.680 32.170 34.870 37.820 41.070 44.510

(↑ Oficiálním pořadovým číslem této platové tabulky od 1.11.2017 je 1.)

Čerpáme z novely vládního nařízení č. 564/2006 Sb., „o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě“, jak byla zveřejněna v Knihovně připravované legislativy po projednání ministerským kabinetem.

Další „státní zaměstnanci“ najdou svoje nové „platové tabulky od 1.11.2017“ zde:

40 KOMENTÁŘE

 1. dobrý den, mohu se zeptat do jakých platových tabulek spadají zaměstnanci státní veterinární správy, konkrétně veterinární inspektoři?

 2. ´Dobrý den mám 35 let praxe jako vyuč.kuchařka v dom .duchodcu (Přísp.organ).Po novém roce jsem přešla do Mat.školky jako kuchařka také státní,V soc.službách jsem byla plac. v 5 pl.třídě stupen 12 ale v Mš jsem zařazeno do 5 pl.tř.stup.9 je to prosím možné?Mzda se mi sníží o 2000 tis.i přesto že p.ředitelka MŠ mi slibovala 5.tř.12 st.Děkuji

 3. Dobrý den,
  od 1.1.2018 je zvýšené životní minimum. Všude se mluví o vyšší mzdě, zatím ale veškeré tabulky nepedagogických pracovníhů jsou stejné, jako d 1.11.2017
  Zajímalo by mne, pokud by tomu tak bylo a upravovaly se mzdy podle zvýšeného životního minima, zda se budou měnit i mzdové tabulky a kde je najdu.
  Velice děkuji za odpověď.

 4. Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat, jaký bych měla mít plat od 1.11.2017. Pracuji jako pracovník v sociálních službách. Praxi mám v oboru 21let a celou dobu pracuji na stejné pozici. Děkuji Romana

 5. Dobrý den, pracuji jako pracovník v sociálních službách 4 roky na pozici noční. Chtěla bych se zeptat do jaké platové třídy spadám. Po celou dobu jsem měla platovou třídu 7/10 a teď mě ji změnily na platovou třídu 5/10, a to tak že místo přidání 10% mě ještě plat snížily.. Můžou to tak udělat?

 6. Dobrý den, do jaké platové třídy a stupně patří pomocná kuchařka školní jídelny, se středním vzděláním s maturitou a rokem praxe?

 7. Dobrý den,
  jestliže jsem po studiu nastoupila hned na mateřskou dovolenou a navazovala hned druhá, pracovat jsem začala až po MD (mám dvě děti). Započítává se mi 6 let do praxe?Nyní pracuji pátým rokem jako asistentka pedagoga v platové tabulce mám stupeň 3. Děkuji za odpověď.

 8. Dobrý den, podle které přílohy budou odměňováni pracovníci obce, kteří nejsou zařazeni do úřadu? Jedná se například o uklízečku a správce budov v dělnické profesi. Děkuji.

  • Dobrý den, Marcelo, záleží na profesi a zaměstnavateli: Například příspěvková organizace má většinou platovou tabulku č. 1 (zde uvedenou z praktických důvodů jako poslední), ale svoje zvláštní stupnice mají jak pedagogové, tak zdravotničtí a sociální pracovníci, stejně jako ne-zdravotníci (například uklízeči, instalatéři, kuchaři) v nemocnicích.

 9. Dobrý den, Petře, od 1.11. jsme přijali nového zaměstnance na pozici Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva. Hledala jsem v katalogu prací, ale nenašla přesně tuto pozici a nevím, do jaké platové třídy a stupně mám tohoto zaměstnance zařadit. Mohl byste mi pomoct?

  • Dobrý den, Kateřino, našel jsem manipulačního dělníka – vizte ZDE. Tam je například ve 3. platové třídě: „Manipulace s předměty a materiálem s použitím mechanizačních prostředků.“ Jenom pozor, aby platový tarif (+ případné osobní ohodnocení) nebyl nižší než příslušná sazba zaručené mzdy pro zpracování dřeva (ZDE), ale to by snad nemělo hrozit. Stupeň, jak asi víte, záleží na předchozí praxi, eventuálně na vzdělání – podrobnosti najdete ZDE.

 10. Dobrý den, zajímá mne, do jaké skupiny prací (když vezmu v úvahu sazby zaručené mzdy) by měla podle logiky obsahu a náročnosti patřit činnost dlouhodobého pěstouna.

  Od 1.8.2013 nedostává dlouhodobý pěstoun v naší zemi ani minimální mzdu (jak jistě víte, ta byla už od 1.8.2013 valorizována na 8 500 Kč a zvyšování nadále pokračovalo až k nynějším 11 000 Kč, ale odměna dlouhodobého pěstouna zůstala na 8 000 Kč hrubého). Může se český pěstoun proti státu nějakým způsobem bránit? Například soudně, argumentací oproti minimální a zaručené mzdě? Může pěstoun požadovat na státu nějaké dorovnání?

  Zatím nám namítají, že odměnu pěstouna definuje zákon a hotovo (Další argument: Taky můžete děti vrátit, nikdo vás nenutí, ha ha. Otázkou je, zda má dostávat plat úředník, který něco takového vypustí z úst, ale zpátky k tématu.) Z hlediska zákona o dani z příjmu však odměna pěstouna patří mezi zdanitelné příjmy, s důsledkem sociálních a zdravotních pojistných odvodů. Od ledna 2018 má být zvýšena na 12 000 Kč, ale minimální mzda zatím stoupne na 12 200 Kč. Můžeme se nějak bránit? Vždyť vykonáváme v podstatě pedagogickou činnost, ale máme odměnu nižší než uklízeči ulic.

  • Dobrý den, Jano, podle mého názoru odpovídá pěstounské, respektive rodičovské úloze nejlépe 7. skupina prací: „Tvorba koncepcí a programů vzdělávání a provádění dalších specializovaných metodologických prací v oblasti pedagogiky a psychologie.“ Protože pěstoun, respektive rodič musí koncepčně uvažovat o celém dětství a vzdělávání dítěte, dohlíží na domácí úkoly, sestavuje volnočasový program od probuzení, přes zájmové kroužky až například po čtení na dobrou noc.

   Asi se shodneme, že současná odměna není vedle zaručených mezd adekvátní. Můžete napsat stížnost veřejné ochránkyni práv – kontakt najdete ZDE. Na druhou stranu, po pedagogických pracovnících Sbírka zákonů požaduje speciální vzdělání, čehož jsou pěstouni ušetřeni (opravte mě, jestli se mýlím). Takže otázka zní, zdali se spokojit s postupným navyšováním, které teď začalo a (snad) bude pokračovat, anebo si stěžovat a riskovat, že stát rozhodne: „Dobře, i pěstouni mají nárok na příslušné sazby zaručené mzdy, ale zároveň si musejí povinně doplnit vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících.“

 11. Dobrý den,
  můžu se zeptat do jaké platové tabulky patří manuální dělníci, kteří pracují pod obcí? Předem děkuji

 12. Dobrý den,
  kam můžu prosím Vás zařadit manuální pracovníky, kteří jsou zaměstnaní pod obcí? Předem děkuji

 13. Dobrý den, nemohu to zatím nalézt.. Jsem učitelem na soukromé škole, která je ovšem v Rejstříku škol… Platové tabulky se nás moc netýkající, máme nějakou speciální… Jinak řečeno jsme placeni přímo z Ministerstva, ale právě státní krajem, obcí apod.
  Máte někde tuto tabulku, zda se zvýší i nám plat?

 14. Dobrý den, jaká je, prosím, nová tabulka pro ostatní zaměstnance ve veřejném sektoru, platná od 1.11.2017? Děkuji.

  • Dobrý den, Jano, nevím, jestli správně rozumím Vašemu dotazu. „Ostatními zaměstnanci“ ve veřejném sektoru jsem v dřívějších článcích označoval pracovníky, kteří patří do platové tabulky č. 1. Jde například o nepedagogické pracovníky ve veřejném školství, manuální dělníky nebo kulturní činovníky v příspěvkových organizacích, kteří nesplňují charakteristiky ostatních tarifních stupnic. Na této stránce najdete tabulku pro „ostatní zaměstnance ve veřejném sektoru“, účinnou od 1. listopadu 2017, uvedenou z praktických důvodů jako úplně poslední.

 15. Dobrý den, mám na Vás dvě otázky:

  1) Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení (34359) spadají do „UNIVERZÁLNÍ TABULKY“ na konci textu?

  2) Pokud mám magisterský diplom z vysoké školy a 16,5 roku praxe ve veřejné správě a službách, v činnostech veřejné správy v přímé a přenesené působnosti (vlastním zvláštní odbornou způsobilost pro vydávání správních rozhodnutí s příslušenstvím dle zákona o správním řízení), kolik roků praxe mi může nový zaměstnavatel (muzeum) uznat na pracovní pozici uvedené v otázce „1“ (kód pracovní pozice = 34359)?

  Krásný den Vám v úctě přeje Mgr. Lubomír.

  • Dobrý den, pane Lubomíre, Vy uvádíte číslo podle Národní soustavy povolání, která ale (bohužel) pro určení platového tarifu (třídy a stupně) nehraje roli. Rozhoduje Vaše konkrétní pracovní náplň, respektive nejodpovědnější vykonávané úkony podle Katalogu prací.

   Nicméně na první otázku mohou odpovědět: Ano, skoro všichni zaměstnanci v kultuře (kromě například úředníků ve služebním poměru) patří do tabulky, kterou jsem zde označil jako „univerzální“ (nevymyslel jsem přiléhavější adjektivum).

   Odpověď na druhou otázku záleží právě na Vaší konkrétní pracovní náplni. Zaměstnavatel má plně započítat všechnu předchozí pracovní praxi, kdy jste potřeboval znalosti stejného nebo podobného zaměření (třeba administrativní, nebo ředitelské činnosti jsou v podstatě všude stejné – na úřadě i v kulturní příspěvkové organizaci apod.). V ostatních případech zaměstnavatel může započítat předchozí praxi maximálně ze 2/3 (ve Vašem případě by vycházelo 11 let), nebo podle svého úsudku jakkoli méně, eventuálně vůbec (pokud byste přestoupil do úplně jiného oboru, třeba z administrativní do umělecké pozice).

 16. Jak se určuje pracovní zařazení a plat pracovníka údržby obce, který vykonává vše co je potřeba – od zametání, úklidu sněhu, přes údržbu strojů (sekačka, auto), kácí stromy i např. řídí obecní automobil mimo území obce , kde pracuje – např. za účelem nákupu nebo odvozu odpadu na skládku? Jak se v tomto případě orientovat v tabulkách? V katalogu se pojem údržba obce nenachází. Děkuji.

 17. Dobrý den, dnes nám ve škole řekli, že nám platy od 1. 11. 2017 nestoupnou, ačkoli jsme zaměstnanci školní jídelny. Jak tedy, prosím, budou, nebo nebudou růst platy nepedagogických pracovníků ve školství?

  • Dobrý den, Zdenko, pokud je Vaše jídelna součástí veřejné školy, platový tarif (základní hrubý plat) Vám stoupne. Porovnejte dosavadní tabulku č. 1 (ZDE) a novou na této stránce – čísla tam prostě povyrostou :-).

   Celkový plat by Vám mohl zůstat stejný jako doposud, pokud Vám zaměstnavatel dobrovolně „navíc“ vyplácí osobní ohodnocení, které od listopadu sníží. Anebo pokud je jídelna soukromou firmou, která škole dodává služby jako externista – obchodní partner, v takovém případě byste měla nárok jenom na zaručenou mzdu (podrobnosti ZDE a ZDE).

 18. Dobrý den, a co praktické sestry ( zdravotní asistenti) ? V současné době je to tak, že v sociálním zařízení pečovatelka ( stačí jen základní vzdělání + kurz pracovníka v soc. službách) má 19470 Kč a praktická sestra s maturitou – 16470 Kč. a to se to od listopadu pečovatelům ještě navýšší o 10 %. Jak je to možné?? Nemám nic proti pečovatelům, vážím si jejich obětavé a namáhavé práce a zaslouží sito!!! Díky za odpově´d!!

 19. Jsme kojenecký ústav (nestátní zdravotnické zařízení) příspěvková organizace zřízená Krajským úřadem . Naše sestřičky a lékaři dostanou přidáno od 1. 1. 2018. Ostatní zaměstnanci (kanceláře, kuchařky, pradleny, uklízečky, atd. ) dostanou přidáno podle „universální“ tabulky od 1. 1. 2018 ?

  Děkuji za odpověď
  Marcela

 20. Dobrý den, zajímalo by mě, jestli nepedagogičtí pracovníci doustanou přidáno jen v 1.11.2017, nebo i následně 1.1.2018, z důvodu zvyšování minimalní mzdy? Děkuji

 21. Dobrý den,
  zajímalo by mě platové zařazení uklízečky v mateřské škole, která dle pracovní náplně provádí mimo jiné konečný úklid prostor a zároveň zabezpečuje – uzymyká budovu, kóduje a kontroluje všechna okna, uzávěry apod. Má být zařazena ve 3 plat. třídě nebo ve 2.? Vykonává částečně domovnické práce, ale smlouvu má jako uklízečka , děkuji

 22. Dobrý den, do které tabulky prosím patří zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv? A další otázka se týká osobního ohodnocení. Vím, že se docela hodně liší a není samozřejmě nárokové. Ovšem přece jen pro představu, kolik procent v tomto případě může být přiznáno? Předem děkuji.

 23. Dobrý den, do jaké platové tabulky patří psycholog a účetní v sociálních službách příspěvkové organizace. Děkuji

 24. Dobrý den. Pracuji jako pečovatelka v domově důchodců. Prosím do které platové tabulky budeme tedy od listopadu patřit?

 25. Dobrý den,
  je možné podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., § 6, po novele účinné od 1.11.2017, zaměstnancům zařazeným do 1. až 5. platové třídy určit platový tarif zvláštním způsobem?
  Předem děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Lenko, v posledních změnách jmenovaného vládního nařízení (výsledek případně vizte v Knihovně připravované legislativy, v řádku „Materiál“ ZDE) nevidím žádnou zmínku o § 6, takže o „zvláštním způsobu určení platového tarifu“ by mělo platit totéž, co doposud.

 26. Dobrý den,chci se zeptat. Dělám ve školní jídelně už 18 let u stejného zamněstnavatele.Jsem vyučená kuchařka mám 4/9 třídu.Rozumím správně,že by mi náleželo těch 18060,- Je mi to divné,protože doteď mám na platovém výměru po těch letech 12200,- hrubého. Děkuji za odpověď

 27. Dobrý večer,chtěla jsem se zeptat. Jsem vyučená kuchařka.Pracuji 18 let v jedné organizaci zš. Momentálně na zkrácený šestihodinový úvazek. Při plném bych podle naší účetní brala 12000.- Teď když koukám na nové tabulky a vidím že při plném bych mohla brát až 18000.- tak to bych byla spokojená. Nevím zda tomu dobře rozumím že tyto tabulky platí i na každé vesnické škole. Chtěla bych to vysvětlit,abych nemusela mít pochyby o naší účetní,zda dělá vše jak má. Děkuji Lenka

 28. Dobrý den, zaměstnanci příspěvkových organizací patří do „Univerzální tabulky“? Děkuji.

  • Dobrý den, paní Sýkorová, do „univerzální tabulky“ (oficiálně č. 1, tady z praktických důvodů uvedená až jako poslední) patří například nepedagogičtí pracovníci škol (kuchařky, uklízečky apod.), zaměstnanci kulturních zařízení (muzeí, divadel) a personál sociálních ústavů (kromě sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří mají vlastní tabulku), pokud jsou tyto instituce příspěvkovými organizacemi, financovanými zcela z veřejných rozpočtů *. Takže často ano, ale jsou výjimky. Snad jsem odpověděl uspokojivě a přeji Vám hladké zapracování nových tabulek :-).

   * Zákoník práce (§ 109) doslova zařazuje do platového sektoru příspěvkovou organizaci, „jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů“.

  • Dobrý den, Karle, omlouvám se za prodlení. Nové platové tabulky státních zaměstnanců (tedy úředníků ve služebním poměru) jsou již konečně pod TÍMTO odkazem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno